Transcript prezentacja

Finansowanie projektów OZE

Maciej Majewski, Zespół ds. Funduszy Unijnych i Odnawialnych Źródeł Energii

Rola Banku w procesie inwestycyjnym

 Dywersyfikacja ryzyka finansowego  Zwiększenie zwrotu na kapitale inwestora  Możliwość zwiększenia skali inwestycji  Weryfikacja „na drugą rękę” założeń finansowych  Dostarczenie informacji o uwarunkowaniach rynku lokalnego www.bgz.pl

2

       

Gotowość projektu

Wymagane pozwolenia i decyzje Koncesja na wytwarzanie energii z OZE / wpis do rejestru producentów biogazu Umowy przyłączeniowe Umowy na dostawę instalacji / generalne wykonawstwo Umowy zakupu nieruchomości i/lub dzierżawy Umowy o zarządzanie i monitoring Umowy na sprzedaż energii Wykonane analizy i badania www.bgz.pl

3

Zabezpieczenie surowca

      Właściwa ilość Stabilność dostaw – kontraktacja wieloletnia Rezerwa Uwzględnianie zmian na rynku Dostęp do substratu niezależny od innych czynników Logistyka www.bgz.pl

4

Realnie określone przychody

 Konserwatywnie oszacowane poziomy  Wskazanie pewnych źródeł (prąd/certyfikaty/ciepło)  Konserwatywne podejście do „potencjalnych możliwości”  Gwarancja odbioru - umowy www.bgz.pl

5

Warunki brzegowe finansowania

     Wkład własny: min. 20% - może być zwiększony, jeśli DSCR niski Może być wnoszony w postaci prawa do nieruchomości, analiz, projektów itp. – preferowany wkład gotówkowy Zabezpieczenia: cały majątek projektu, cesja z wszystkich praw przynależnych do projektu Cesja wierzytelności z umowy sprzedaży energii / certyfikatów Inne do ustalenia www.bgz.pl

6

Typowe zobowiązania

    Sprzedaż energii i certyfikatów w ramach umów wieloletnich Dokonywanie obrotów przez rachunek w banku kredytującym Zakaz / ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy Określone wskaźniki rentowności i zadłużenia www.bgz.pl

7

Idealny projekt

 Zapewniona baza substratów (biomasa) / wykonane badania wiatru  Zapewniony odbiór prądu/ciepła plus inne pewne źródła przychodów  Zapewniony wkład własny  Sprawdzona technologia i jej dostawca  Gotowość realizacyjna www.bgz.pl

8

Oferta Banku BGŻ

Kredyty pomostowe dofinansowanych ze Unia i Agro Unia na realizację projektów środków unijnych – BGŻ Kredyt inwestycyjny na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii – Zielona Energia www.bgz.pl

9

Dziękuję za uwagę Maciej Majewski

Kierownik Zespołu ds. Funduszy Unijnych i Odnawialnych Źródeł Energii Email: [email protected]

Tel. 22 860 52 65 www.bgz.pl

10