Пътна инфраструктура - Оперативна програма "Транспорт"

Download Report

Transcript Пътна инфраструктура - Оперативна програма "Транспорт"

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.
ПРИОРИТЕТНA ОС II
“Развитие на пътната инфраструктура по Трансевропейските и основните национални
транспортни оси”,
съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС
БЕНЕФИЦИЕНТ
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
15 декември 2011 г.
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
АВТОМАГИСТРАЛА “ТРАКИЯ”
ЧАСТ ОТ ТРАНС-ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДИР №8 (TЕN T)
•КАРНОБАТ
•ЛОТ 4
•НОВА ЗАГОРА
•СТАРА ЗАГОРА
•ЛОТ 2
•ЯМБОЛ
•ЛОТ 3
Обща дължина на трасето е 116,577 км. (за трите лота общо)
Договор за БФП от 23.04.2010 г., стойност – 699 648 287,32 лв.
Формуляр за кандидатстване за БФП, одобрен от ЕК на 21.12.2010 г.
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
Доизграждане на AM “Тракия” Лот 2
Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до км 277+597, дължина – 31, 8 км

Изпълнител: Обединение “Магистрала Трейс” ДЗЗД
 Стойност на договора за СМР: 137 868 000, 00 лв. с ДДС

Консултант: “Пътинвест-инженеринг” АД
 Стойност на договора: 1 349 578, 80 лв. с ДДС
 Етапи на строителство - 16 етапа

Начало на строителните работи - 09.06.2010 г.

Срок за изпълнение - 25 месеца

Край на строителните работи - м. юли 2012 г.
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
Лот 2 - Изпълнение
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
Доизграждане на AM “Тракия” Лот 3
Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до км 277+597, дължина – 35,697 км

Изпълнител: “АКТОР” АСД
 Стойност на договора за СМР: 133 973 906, 02 лв. с ДДС

Консултант: Обединение “Т7/СНИК” ДЗЗД
 Стойност на договора: 1 077 240, 00 лв. с ДДС
 Етапи на строителство - 18 етапа

Начало на строителните работи - 02.08.2010 г.

Срок за изпълнение - 25 месеца

Край на строителните работи – края на м. август 2012 г.
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
Лот 3 - Изпълнение
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
Доизграждане на AM “Тракия” Лот 4
Ямбол – Карнобат от км 276+200 до км 325+280, дължина – 49,080 км

Изпълнител: Сдружение “Тракия IV” ДЗЗД
 Стойност на договора за СМР: 209 646 720, 00 лв. с ДДС

Консултант: “План-инвест-Пловдивинвест-Лот 4” ДЗЗД
 Стойност на договора: 974 400, 00лв. с ДДС
 Етапи на строителство - 9 етапа

Начало на строителните работи - 06.10.2010 г.

Срок за изпълнение - 28 месеца

Край на строителните работи – януари 2012 г.
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
Лот 4 - Изпълнение
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
Изграждане на AM “Марица” Лот 1 и Лот 2




Дължина: 65,62 км
Договор за безвъзмездна финансова помощ: ДОПТ-12/09.08.2011 г.
Стойност на Договора за БФП: 398 618 465, 29 лв.
Формуляр за БФП: Внесен в ЕК за одобрение на 09.08.2011 г.
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
АМ “Марица” ЛОТ 1: “Оризово – Димитровград”от км 5+000 до км 36+400
 Изпълнител: Кооперативно Дружество “Кооператива Муратори &
Чементисти – Чи Ем Чи ди Равена”
 Стойност на договора:
159 755 613,60 лв. с ДДС
 Консултант: ДЗЗД "Т7/СНИК”
 Стойност на договора:
678 600,00 лв. с ДДС
 Етапи на строителство - 18 етапа
 Начало на строителните работи - 20.10.2011 г.
 Срок за изпълнение - 25 месеца
 Край на строителните работи - м. ноември 2013 г.
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
АМ “Марица” ЛОТ2 “Димитровград - Харманли” от км 36+400 до км 70+620
 Изпълнител: СДРУЖЕНИЕ “МАРИЦА ХАЙУЕЙ”
 Стойност на договора: 146 564 400,00 лв. с ДДС
 Консултант: ДЗЗД ”РУТЕКС - ЕТЕ”
 Стойност на договора: 799 200,00 лв. с ДДС
 Етапи на строителство - 10 етапа
 Начало на строителните работи - 26.07.2011 г.
 Срок за изпълнение - 25 месеца
 Край на строителните работи - м. август 2013 г.
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
Изграждане на участък от АM “Хемус”
от СОП до пътен възел “Яна” от км 0+000 до км 8+460
 Дължина: 8,46 км
 Договор
за
безвъзмездна
финансова
помощ: ДОПТ-15/14.10.2011 г.
 Стойност на ДБФП: 56 168 521,07 лв.
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
Изграждане на участък от АM “Хемус”от СОП до пътен възел “Яна”
 Изпълнител: ДЗЗД „Хемус А2“
 Стойност на договора: 38 340 371, 34 лв с ДДС

Консултант: “Трансконсулт – БГ” ООД
 Стойност на договора: 181 440 лв. с ДДС
 Етапи на строителство - 8 етапа

Начало на строителните работи - 21.10.2011 г.

Срок за изпълнение - 22 месеца

Край на строителните работи - края на юли 2013 г.
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
Изграждане на АМ “Струма” Лот 1, Лот 2 и Лот 4
 Дължина: 68,78 км
 Договор за безвъзмездна финансова помощ:
ДОПТ-18/01.12.2011 г.
 Стойност на ДБФП: 581 787 858, 70 лв.
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
АМ “Струма” Лот 1 “Долна Диканя – Дупница” от км 305+220 до км 322+000
 Дължина – 16,78 км.
 Изпълнител: “Консорциум Струма 1”;
 Стойност на договора: 70 240 800 лв. с ДДС

Консултант: ДЗЗД “Инфраструктура – Магистрални пътища”;
 Стойност на договора: 323 280 лв. с ДДС
 Етапи на строителство - 18 етапа

Начало на строителните работи - 01.10.2011 г.

Срок за изпълнение - 23 месеца

Край на строителните работи - м. август 2013 г.
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
Изграждане на път Е-85 (I-5) “Кърджали – Подковa” от км 342+639 до км 367+427
 Дължина: 34,1 км
 Договор за безвъзмездна финансова помощ: ДОПТ13/30.09.2011 г.
 Стойност на ДБФП: 45 400 748,00 лв.
АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Изграждане на път Е-85 (I-5) “Кърджали – Подковa” от км 342+639 до км 367+427
 Изпълнител: ДЗЗД „Кърджали-Подкова“
 Стойност на договора: 38 387 455, 20 лв. с ДДС

Консултант: ДЗЗД „Инфраструктура – Магистрални пътища“ ООД

Стойност на договора: 226 800, 00 с ДДС
 Етапи на строителство - 18 етапа

Начало на строителните работи - 01.09.2011 г.

Срок за изпълнение - 25 месеца

Край на строителните работи – септември 2013 г.
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
ПРОЕКТИ В ПОДГОТОВКА
Модернизация на участък от път I-1 (E-79)
Враца (Mездра) - Ботевград от км 161+367 до км 194+119
 Дължина: 32,75 км.
 Индикативна стойност: 109 млн. евро
 Разделен на два лота:

Лот 1 - „Обход на с. Лютидол – Ботевград“
от км 174+800 до км 194+119
 Лот 2 - „Мездра - обход с. Лютидол“ от км
161+367 до км 174+800
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
Западна дъга на Софийски околовръстен път
 Дължина: 8,5 км
 Индикативна стойност: 80 млн. евро
 Проекта е разделен на два участъка:
 Участък 1: от АМ “Люлин” до р. Какач
 Участък 2: от р. Какач до Северна
скоростна тангента
Северна скоростна тангента
 Дължина: 16.5 км.
 Индикативна стойност: 150 млн. евро
 Процедури за ОВОС – Влязло в сила
решение на МОСВ.
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
Скоростен път “ГКПП Калотина – Софийски околовръстен път”
 Дължина: 48 км.;
 Индикативна стойност: 100 млн. евро;
Обходен път на гр. Габрово”
 Дължина на обекта: 20, 12 км
 Индикативна стойност: 42 млн. евро
 Обектът е разделен на 4 етапа (участъка)
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
Обходен път на гр. Монтана – І-1 (Е-79)
 Дължина - 12,5 км
 Индикативна стойност - 42 млн. евро
 Формуляр за кандидатстване за БФП - в процес на
одобрение
Обходен път на гр. Враца– І-1 (Е-79)
 Дължина - 6,8 км
 Индикативна стойност - 20 млн. евро
 Процедури за ОВОС- Има влязло в сила решение на МОСВ
 Формуляр за кандидатстване за БФП- В процес на одобрение
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
БЛАГОДАРЯ ЗА
ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!
www.api.government.bg