Обезводняване на утайки

Download Report

Transcript Обезводняване на утайки

Вашият партньор за
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ
И
ОБЕЗВОДНЯВАНЕ НА УТАЙКИ
Основни продукти

Пречистване на води:




Дозиране на реагенти.
Технологични резервоари
(за коагулация и флокулация).
Ламелни сепаратори.
Пясъчни филтри (под налягане
и с непрекъснато действие).
Типична технологична схема на Енвитес:
Основни продукти

Уплътняване и обезводняване на утайки




Калоуплътнители и хомогенизатори.
Камерни преси.
Декантери.
Транспортьори за обезводнена утайка.
Типична технологична схема на Енвитес:
Обезводняване на утайки

За безводняването на утайки от ГПСОВ, предлагаме следните
технически решения:
с камерна филтър преса;
 с декантер.


Освен тях, ние произвеждаме и доставяме всички елементи от
технологична линия за обезводняване, т.е.:







Станции за подготовка и дозиране на течен полиелектролит.
Хомогенизатори за утайка.
Транпортьори за обезводнена утайка.
Метални конструкции (платформи, стълби и др.).
Захранващи калови помпи.
Тръбни системи за утайка и филтрат.
Системи за контрол и управление.
Филтърни плочи

Видове:

Плочи с рамки:


Камерни плочи:



използват се рядко.
най-често използвани;
с “отворена” и “затворена” конструкция.
Мембранни плочи:





мембраната се притиска от кейка;
мембрата се отваря чрез водно или въздушно налягане;
гарантират по-високо съдържание на с.в. в кейка;
по-често се използват в комбинация с камерните плочи;
задължителни, когато се изисква измиване на кейка.
Декантери

Производствена листа включва:

Модели:




DO 250 (DO 250 2M)
DO 360
DO 450
С капацитет от 1 м3/ч до 15 м3/ч.
Станции за полиелектролит

Ние произвеждаме два типа
станции:



Оборудвани с:




еднокамерни цилиндрични (от ПП)
с обем от 0,5 до 2,4 м3;
двукамерни (от ПП)
с обем от 2 x 0,8 до 2 x 3 м3.
високоскоростни смесители;
шнекови дозатори;
контролери по ниво.
Работещи в:


полуавтоматичен режим;
автоматичен режим.
Хомогенизатори

Могат да бъдат използвани за
дозиране на флокулант или като
буфери преди камерната преса.

Произвеждат се от ПП, в стандартни
размери с обем от 1,2 до 6 м3.

Оборудвани са с бавно скоростни
смесители и контролери по ниво.

По заявка на Купувача, могат да
бъдат произведени и в по-големи
размери, от стомана.
Транспортиране на обезв. утайка

Лентови транспортьори:


Шнекови транспортьори:



По-голям ъгъл на разтоварване;
Изцяло закрит шнек.
Специализирани контейнери:



С ширина от 300 до 1.500 мм, в
зависимост от модела на
обезводнителната машина.
под малките модели преси;
за манипулиране с ел./мотокар.
Подвижен плот:

ръчни или с ел. задвижка.
Елементи от линиете за утайки

Метални кострукции

Захранващи помпи

Тръбни системи

С-ма за контрол и управление
За контакт:
ПроСтрийм Груп ЕООД
София 1632, бул. Президент Линкълн 104
Тел. 02 917 93 10; Факс: 02 917 93 12
[email protected]
www.prostream.bg