Identiteit op Orde

download report

Transcript Identiteit op Orde

Identiteit op orde
Betrouwbaar, efficiënt en
helder
Anja Lelieveld,
programmamanager
Identiteit is een actueel thema
In de kern draait het om
vertrouwen tussen twee partijen:
‘Ben jij echt wie je zegt wat je bent?
Dan kunnen we zaken doen.’
Identiteit is een actueel thema
•
•
•
•
Technologische
Maatschappelijke
Bestuurlijke en
Internationale ontwikkelingen
Wensen burgers
Gebruikers
gemak
Transparantie
Privacy
Lage kosten
Veiligheid
Uitdagingen overheid
Vind synergie tussen ID-stelsel burgers en vreemdelingen
• Eenmalige registratie - Meervoudig gebruik
• Standaardisatie producten en protocollen
• Verhoog efficiency (kostenreductie)
• Professionele poortwachters
Waarborg veiligheid en rechten burgers en vreemdelingen
• Burger zelf inzage en correctie
• Verbeter responsiviteit systeem bij fouten
• Reduceer Fraude
Ontwikkel een innovatieve visie voor een ID-stelsel 2025
Spanningsveld
Privacy
Gebruikers
gemak
Veiligheid
Efficiency
Programma Identiteit op orde
•
•
•
•
•
Hoe gaan we om met de ontwikkelingen?
Hoe vervullen we de wensen?
Hoe pakken we de uitdagingen op?
Hoe gaan we om met het spanningsveld privacy, veiligheid,
gebruikersgemak en efficiency?
Hoe bereiden we ons voor op de toekomst?
Programma
Identiteit op orde
Betrouwbaar, efficiënt en helder
Doelen en missie
•
•
•
Er is synergie tussen
registratiesysteem burgers en
vreemdelingen
De overheid is een betrouwbare hoeder
van gegevens burgers en
vreemdelingen
Er is een visie voor een
toekomstbestendig ID-stelsel in 2025
99%
betrouwbaarheid
gegevens
10%
reductie
ID-fraude
€1 miljard
besparing
Missie:
Een geïntegreerd ID-stelsel voor burgers en vreemdelingen:
betrouwbaar, helder en efficiënt
Je
is goud waard