Základní informace o kraji

download report

Transcript Základní informace o kraji

Identifikátor materiálu: EU – 6 – 48_Stredocesky_kraj
Anotace
Prezentace - Středočeský kraj
Autor
Mgr. Michaela Eisenhammerová
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Žáci se seznámí s novými informacemi
o Středočeském kraji
Speciální vzdělávací potřeby
Ne
Klíčová slova
Kraj Středočeský, průmysl, zemědělství,
obyvatelstvo, přírodní podmínky, CHKO
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
Výklad, doplňování textu, přiřazování
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
Základní vzdělávání – 2. stupeň
Typická věková skupina
12-15 let
Celková velikost
1462 kB
Středočeský kraj
Mapa 1
Doplň
názvy
okresů do
mapy…
Základní informace o kraji

Rozloha: 11 015 km2 - největší kraj ČR,

počet obyvatel: 1 144 071 (k roku 2005),

hustota zalidnění: 103,9 obyvatel/km2,

velká města: Kladno (69 400 ob.), Mladá
Boleslav (43 000 ob.), Příbram (35 100 ob.),
Kolín (29 500 ob.), Kutná Hora (21 100 ob.).
Specifický region
Bezprostřední zázemí metropole (Prahavýchod a Praha-západ),
 napojení na Prahu po všech stránkách,
 periferní oblasti - Rakovnicko
- jižní část Benešovska
- jihovýchod Příbramska,


Mladoboleslavsko - samostatný region - výrazné vlastní zázemí.
Přírodní podmínky kraje
Málo členitý reliéf,
 nadmořská výška se svažuje od jihu
k severu,
 nejvyšší bod - Tok ….. m n.m. - Brdská
vrchovina,
 nejnižší bod - hladina Labe mezi Mělníkem
a Roudnicí nad Labem,
 J a JZ : 1……………… 2…………………..
3………………
 S: 1………………..

Vodstvo

Soutok většiny nejdůležitějších řek:
(Spoj správné dvojice)
Vltava se Sázavou
Vltava s Berounkou
Labe s Jizerou
Labe s Vltavou

u Lázní Toušeň
v Mělníku
v Praze Lahovicích
u Davle
Vltavská kaskáda - Orlík, Kamýk, Slapy,
Štěchovice, Vrané.
Podnebí

Podnebí patří k nejteplejším v ČR,

především severní polovina kraje,

podprůměrné množství srážek především na SZ - srážkový stín Krušných
hor,

nejdeštivějším místem je Brdská
vrchovina.
Půdy

půdy jsou většinou velmi úrodné,

podél Labe - nivní půdy a černozemě lemované pásem hnědozemí.
Ochrana přírody v kraji
 Český
ráj - nejstarší CHKO v ČR pískovcová skalní města,
 Kokořínsko - pískovcové skalní město,
 Křivoklátsko - patří na seznam světového
dědictví UNESCO,
 Český kras - Koněpruské jeskyně,
 Blaník - nejmenší CHKO v ČR.
Křivoklátsko
Kokořínsko
Obr. 1
Obr. 2
Blaník
Koněpruské
jeskyně
Obr. 3
Obr. 4
Oprav chyby
Obyvatelstvo
Osídlení patří k nejstarším na našem území,
 od roku 1997 populačně roste - díky migraci
v kraji převažuje venkovský charakter osídlení,
 hustší osídlení má severní část kraje,
 velikost sídel je spíše průměrná (blízkost Prahy)
- výjimkou je Kladno,
 jižní část kraje má řidší osídlení (venkov)
 suburbanizace - nové osídlování zázemí Prahy výstavba sídlištních rodinných domů.

Ekonomika
Doplňkovost s Prahou,
 nízká úroveň nezaměstnanosti,
 nezbytné je dobudování infrastruktury,
 dokončení dálničního okruhu kolem Prahy,
 stavba dálnice D3,
 rekonstrukce železničních koridorů.

Průmysl
Strojírenství
 Škoda Auto - Mladá Boleslav
 TPCA - Kolín
 Aero Vodochody
Chemický průmysl
 Kralupy nad Vltavou - ropovody Družba a
Ingolstadt
 tranzitní plynovod z Ruska do západní Evropy
 Neratovice - Spolana
 Kolín- Koramo(mogul), Lučební(kyanid)
Sklářský průmysl
 AMIRRO -největší výrobce zrcadlového skla v
ČR (Čelákovice)
Další velké podniky ve Středočeském kraji
 KARMA-Český Brod
 Baterie- Slaný
 Philip Morris-Kutná Hora(zpracování tabáku)
 DANONE-Benešov
 Poděbradka-Poděbrady
 Dr.Oethker-Kladno
Zemědělství
Využívá dobrých přírodních podmínek v Polabí,
 obiloviny (pšenice, ječmen), cukrová řepa,
řepka, zelenina.

Cestovní ruch
Karlštejn
Kolín
Oprav
chyby
…
Obr. 5
Obr. 6
Kutná hora
Křivoklát
Obr. 7
Obr. 8
1. Kokořín
2.Křivoklát
Obr. 9
Obr. 10
3.Žleby
4.Lány
5.Konopiště
Obr. 11
Obr. 12
Obr. 14
Obr. 13
6.Český
Šternberk
Přiřaď
názvy k
obrázkům
Použitá literatura:
1. Obrázky : všechny obrázky jsou aktualizovány ke dni 8.
5. 2012








Obr.1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:VBlanik.JPG
Obr.2
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vchod_do_Kon%C4%9Bprusk%
C3%BDch_jeskyn%C3%AD.jpg
Obr. 3 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Msenske_poklicky.JPG
Obr.4 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Krivoklat_castle_01.jpg
Obr. 5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cityscape_of_Kutn%C3%A1_Hor
a_-_Saint_James_church.jpg
Obr. 6 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Burgkarlstein02.jpg
Obr. 7 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Krivoklat_castle_01.jpg
Obr. 8 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kolin_CZ_town_hall.JPG






Obr. 9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Peter_Stehlik_2011.07.30_007.J
PG
Obr. 10 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Konopiste_CZ_02.jpg
Obr. 11
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/K%C5%99ivokl
%C3%A1t%2C_hrad_z_vyhl%C3%ADdky.jpg
Obr. 12 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Castle__%C4%8Cesk%C3%BD_%C5%A0ternberk.jpg
Obr. 13
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Z%C3%A1mek_%C5%BDleby1.j
pg
Obr. 14
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kokorin_letecky_pohled.jpg
2. Text:



KASTNER, Jiří, Milan HOLEČEK a Libor KRAJÍČEK. Zeměpis naší vlasti.
Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2002. ISBN 8086034-48-8.
NOVOTNÁ, Marie. Česká Republika. Brno: Scientia, 2001, 145 s. ISBN 807183-229-4.
HERINK, Josef a Jiří KASTNER. Školní atlas České republiky. 1. vyd.
Praha: Kartografie Praha, a. s., 2002. ISBN 80-7011-657-9.
3. Mapy:
Všechny mapy jsou aktualizovány ke dni 8. 5. 2012
 Mapa 1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Central_Bohemia_districts.png