Upravljanje rizicima prilikom otkaza ugovora o radu

Download Report

Transcript Upravljanje rizicima prilikom otkaza ugovora o radu

Upravljanje rizicima
prilikom otkaza ugovora
o radu
Krunska 77
11000 Beograd
Kancelarija postoji od 1995. godine.
Delatnost:
CORPORATE
DEBT COLLECTION
BANKING & FINANCE
DISPUTE RESOLUTION
EMPLOYMENT
INSURANCE
INTELLECTUAL PROPERTY
INTERNATIONAL/COMMERCIAL
IT/COMMUNICATIONS
REAL ESTATE, CONSTRUCTION,
ENVIRONMENT & TOURISM
TAX
MAJOR PROJECTS & PROJECT FINANCE
Privredna Društva
Naplata potraživanja
Bankarsktvo i Finansije
Rešavanje sporova
Zapošljavanje, radni odnosi
Osiguranje
Intelektualna svojina
Međunarodni i trgovinski poslovi
Informaciona tehnologija i komunikacije
Nekretnine, građevinarstvo,
životna sredina i turizam
Porezi
Veći projekti i finansiranje projekata
U svakoj od gornjih oblasti imamo respektabilne klijente.
Reference:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cargill, Inc., USA
DC Comics, USA
Gordon Brothers Group, LLC, USA
Haier Group Corporation, Shandong, China
Hanna-Barbera Productions Inc, USA
Hasbro International, UK
Interperformances, Inc., USA
Max Mara Fashion Group S.r.l., Torino Italy
Plus License AB, Sweden
Merck Serono International S.A., Switzerland
Shimano Europe Fishing Holding B.V., Netherlands
Siemens Building Technologies Ltd., Switzerland
The Cartoon Network LP, LLLP, USA
Time Warner Entertainment Company, L.P., USA
Turner Entertainment Co., USA
Tyco Electronics UK Ltd.
Warner Bros. Entertainment Inc, USA
Warner Home Video Europe, UK.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Algotech d.o.o. Beograd
Banca Intesa AD Beograd
Hypo Alpe-Adria-Bank Holding Austria
Hypo Alpe-Adria-Bank International
Procter & Gamble, ER Balkans, Romania
Procter and Gamble Marketing and Services
d.o.o. Beograd
Procter & Gamble, S.A.S., France
DHL International d.o.o. Beograd
Duracell Batterries
The Gillete Company
Braun GmbH , Frankfurt/Main, DE
Wrigley d.o.o. Beograd
Fox Televizija d.o.o. Beograd
First Data d.o.o. Beograd
Hypo Alpe-Adria-Rent. d.o.o. Beograd
Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. Beograd
Hypo Alpe-Adria-Leasing Holding AG , Austria
K&K Electronics d.o.o. Beograd
Tehnomarket Beograd
Tehnomobile Beograd
Alca Trgovina d.o.o. Beograd
Movem d.o.o. (Hugo Boss) Beograd
Sam-Son.d.o.o. Beograd
BBC UK Ltd., UK
Belupo d.d, Hrvatska
Upravljanje rizicima prilikom otkaza ugovora o radu
UVOD
Polazne zakonitosti:
• Život je često maštovitiji od svakog zakonodavca
• Često primena prava nije matematički izračunljiva kategorija,
obzirom da zavisi od onoga ko tumači zakon
• Iskusan pravnik ili advokat najčešće može dovesti određenu
činjeničnu društvenu situaciju do predvidljivog ishoda
Upravljanje rizicima prilikom otkaza ugovora o radu
KO UOČAVA ILI UPRAVLJA RIZIKOM:
• Ko uočava rizik (HR, pravna služba, menadžer.....)
• MI MOŽEMO UOČITI I OTKLONITI RIZIK (rizik se uočava generalno
i/ili u svakoj pojedinačnoj situaciji)
GDE SE RIZICI SE NALAZE :
• U samim dokumentima poslodavca
• U nepoštovanju postupka i forme
Upravljanje rizicima prilikom otkaza ugovora o radu
DOKUMENTA POSLODAVCA
Ciljevi:
1. Treba da sadrže najveći mogući stepen zaštite prava zaposlenih
2. Treba da sadrže procedure i pravila koje štite poslodavca i koje mu
ostavljaju komfor da može da otkaže ugovor o radu iz tri razloga:
• Koji se odnose na radnu sposobnost zaposlenog,
• Na ponašanje zaposlenog
• Na potrebe poslodavca
3. Društveno odgovoran pristup poslodavca prema pravima i
obavezama zaposlenih
Upravljanje rizicima prilikom otkaza ugovora o radu
KOJA SU TO DOKUMENTA:
•
•
•
•
Pravilnik o radu (dinamičan i aktivan pristup...)
Ugovor o radu
Akt o sistematizaciji poslova
Čitav niz drugih opštih akata........
KAKO SE UPRAVLJA RIZIKOM:
• Zakon ili praksa po pravilu imaju rešenje za svaku činjeničnu
situaciju
• Nikada ne treba „izmišljati“ razloge za otkaz
• Poštovanje postupka i forme
• „Kultura“ komunikacije sa zaposlenim, bez obzira na
reakciju zaposlenog
• Strpljenje i jasan cilj
• Ukoliko se napravi greška u proceduri, nije strašno vratiti se
„korak unazad“ radi ispravke
Upravljanje rizicima prilikom otkaza ugovora o radu
RIZICI:
• Gubitak spora, vraćanje zaposlenog na rad zbog nezakonitog
otkaza, isplata zarade i doprinosa na zaradu za sve vreme
trajanja spora
• Inspekcija rada, kažnjavanje poslodavca zbog nezakonitog
otkaza, privremeno vraćanje na itd.
• Negativna reklama u medijima
• Negativna reklama u firmi
3 OSNOVNA RAZLOGA OTKAZA
Poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu AKO ZA TO POSTOJI
OPRAVDAN RAZLOG koji se odnosi na:
• radnu sposobnost zaposlenog,
• njegovo ponašanje i
• potrebe poslodavca
POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZA
• Upozorenje i dostava upozorenja
• Rešenje i dostava rešenja
• Zastarelost
Upravljanje rizicima prilikom otkaza ugovora o radu
OBAVEZE POSLODAVCA U SLUČAJU OTKAZA UGOVORA O RADU
•
•
•
•
Neisplaćene zarade
Otkazni rok
GO u nekom slučajevima
Primena OKU...
PREVENTIVNA ZAŠTITA POSLODAVCA PRE OTKAZA UGOVORA O
RADU
• „Arhitektura“ dokumenata, primena akata u Firmi, svest o primeni
• Primena Opšteg kolektivnog ugovora, a koji mnogi poslodavci
zanemaruju kod određenih, bitnih otkaznih razloga
Zaključak
RIZICI PRILIKOM OTKAZA UGOVORA O RADU
• Procesni
• Materijalni
KAKO IZBEĆI RIZIK
•
•
•
•
Prepoznati zakonski osnov
Poštovati postupak i formu, po svaku cenu
Biti strpljiv
Kultura komunikacije, nametnuti „business language“
Zaključak
KAKO IZBEĆI RIZIK, nastavak
• Otkaz iz istinitih i opravdanih razloga
• Nije zabranjeno „pregovarati“ odn. „trgovati“, sa zaposlenim ako
imate s čim da trgujete
• Pravo jeste „trgovina“, naravno „stvarima sa kojima je dozvoljeno
raspolagati“
• Bitno je da se nalazite u dobroj pregovaračkoj poziciji
ZAKLJUČAK
• PRE ZAKLUČIVANJA UGOVORA KONSULTOVATI STRUČNJAKA
• Nikad ne procenjujte poziciju druge ugovorne strane na
osnovu toga da li će ili neće uraditi nešto na osnovu ugovora
(na šta ima pravo), već procenjujte da li ima potencijal da to
uradi (!).
Krunska 77
11000 Beograd
t : + 381.11.2417.566
t : + 381.11.2418.752
f : + 381.11.2419.002
w : www.naumovic-partners.com
e : [email protected]