Karar Destek Sistemi - Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü

download report

Transcript Karar Destek Sistemi - Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C.
Sağlık Bakanlığı Sağlık-Net
Karar Destek Sistemi
Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü
Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
T.C.
Sağlık Bakanlığı Sağlık-Net Karar Destek Sistemi
Amaç:
Bu sunum ile Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı
Kuruluşlarda görevli personelden, Sağlık-Net Karar Destek
Sistemi kullanıcısı olarak yetkilendirilmiş kişilerin, Karar
Destek
Sistemi
kullanım
becerilerinin
geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
Kds Ekranı URL’si:
http://kds.sagliknet.saglik.gov.tr/analytics/saw.dll?bieehome
&startPage=1
Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şb. Md. İletişim no:
214 11 05-1220 / 1238
E-sağlık danışmanlık ve bilgi alma servisi iletişim no:
0 (312) 248 51 51
T.C.
Sağlık Bakanlığı Sağlık-Net Karar Destek
Sistemi
Kullanıcı Kimliği :
TC Kimlik Numarası Yazılır.
Şifre :
Müdürlüğümüz tarafından verilen
şifre yazılarak " Oturum Aç "
tıklanır
Yıl ve Ay seçilirken
Çalışma
periyodunda
belirtilen
kriterlere
dikkat edilmelidir.
Alt konu başlıklarında Arama ekranına
sığmayanlar sağ ve sol kenarlarda
bulunan
ek
menu
işaretlerine
tıklanarak görüntülenebilir.
Hesaplama Yöntemi: Aramak istediğimiz
verinin nasıl hesaplandığını,
Çalışma periyodu: Verinin ne kadar sıklıkla
güncellendiğini ve hangi döneme ait
olduğunu belirtir.
İl sekmesine tıklarsak
verilerin ilçelere göre
dağılımını gösterir.
İlçe sekmesine
tıkladığımızda
AHB’lerine göre dağılımı
gösterir
İl arama
menüsüne
döner
Bir önceki
arama
menüsüne
döner
Mevcut
menümüzü
yeniler.
Yazdırılabilir
PDF ve HTML
formatı
mevcuttur.
Verilerin PDf Excel
Powerpoint..
Şeklinde bilgisayara
aktarımını sağlar.
Anne ve Çocuk Sağlığı Raporları
*Bebek Sayıları:
* Hesaplama
Yöntemi: Bu rapordaki bebek sayıları, hesaplandığı günden
itibaren hasta tablosundaki beyan doğum tarihi (Beyan doğum tarihi boş
ise resmi doğum tarihi kullanılır) 365 günden daha küçük yaştaki Hasta
TC'leri Hekim, Kurum, Cinsiyet ve Zaman Aya göre gruplanarak
hesaplanır.
* Çalışma Periyodu: Bu rapor aylık dönemlerde çalıştırılmaktadır. Son veri
güncelleme tarihinde bir önceki ayın verileri güncellenmiştir. Önceki ayın
verileri güncel ayın son günü sabitlenmektedir.
* Veri:
Bebek Sayılarının İl, İlçe, Ahb bazında Cinsiyet bakımından (
belirtilmeyen, erkek, kız ) dağılımını gösterir.
Anne ve Çocuk Sağlığı Raporları
*Bebek Tespit:
* Hesaplama
Yöntemi: Bu rapor hesaplandığı ayda doğduğu tespit edilen
bebeklerin Hasta TC'leri Hekim, Kurum ve Zaman Ay bazında gruplanarak
saydırılarak oluşturulur. Beyan doğum tarihi baz alınır, eğer beyan doğum
tarihi boşsa resmi doğum tarihi alınır. Tespit edilen bebekler kayıtlı
oldukları aile hekimlerine göre gruplanmaktadırlar.
* Çalışma Periyodu: Bu rapor aylık dönemlerde çalıştırılmaktadır. Son veri
güncelleme tarihinde bir önceki ayın verileri güncellenmiştir. Önceki ayın
verileri güncel ayın son günü sabitlenmektedir.
* Veri:
Ahb’leri tarafından bildirilen bebek tespit sayılarının İl, İlçe,
Ahb’lere göre cinsiyet ( erkek, kadın ) bakımından aylık dağılımlarını
gösterir.
Anne ve Çocuk Sağlığı Raporları
*Bebek
İzlem: Bu raporda Performans Raporlarında kullanılan Bebek
İzlem Takviminden farklı aşağıda detayları verilen Bebek İzlem Takvimi
kullanılmıştır.
* Hesaplama
Yöntemi:
Sıradaki Slaytla KDS üzerinden açıklamalar
yapılacaktır.
* Çalışma
Periyodu:Bu rapor aylık dönemlerde çalıştırılmaktadır. Son veri
güncelleme tarihinde bir önceki ayın verileri güncellenmiştir. Geçmişe
yönelik gelen verilerde güncellenmektedir.
* Veri:
Anne ve Çocuk Sağlığı Raporları
*Gebe Tespit:
* Hesaplama
Yöntemi: Bu rapor hesaplandığı ayda gebelik bildirimi
yapıldığı tespit edilen gebelerin Hasta TC'leri Hekim, Kurum ve Zaman Ay
bazında gruplanarak saydırılarak oluşturulur. Gebelik bildirim tarihi baz
alınır. 1. ve 2. basamak verilerini içermektedir.
* Çalışma Periyodu: Bu rapor aylık dönemlerde çalıştırılmaktadır. Geçmişe
yönelik gelen veriler güncellenmektedir
* Veri: Gebe Tespitlerinin 1. ve 2. basamaklardan bildirim sayılarını İl, İlçe,
Kurum bazında dağılımlarını aylık olarak göstermektedir.
2
1
3
5
4
Anne ve Çocuk Sağlığı Raporları
*Gebe İzlem:
* Hesaplama
Yöntemi: Bu rapordaki gebe sayısı hesaplandığı ayın sonuna
kadar gebe olan hastaların Hasta TC'leri Hekim, Kurum , Zaman Ay ve
Gebeliğin Tespit Edildiği Hafta bazında gruplanarak hesaplanmıştır.
Gereken izlem sayısı hesaplanan aya ait gebelerin o ayda yapılması
gereken izlemlerinin sayısıdır. Yapılan İzlem sayısı hesaplanan aya ait
gebelerin o ayda yapılan izlemlerinin sayısıdır. İzlem başarı oranı
hesaplanan aya ait gebelerin o ayda yapılan izlemlerinin sayısının
gereken izlemlerinin sayısına oranıdır. Gebe İzlem Takvimi olarak
Performans Raporlarında kullanılan Performans Gebe İzlem Takvimi
kullanılmıştır. Hastaneden gelen izlemler hastanın kayıtlı olduğu birimde
sayılmaktadır.
* Çalışma
Periyodu: Bu rapor her gün güncellenmektedir. Son veri
güncelleme tarihinde en son bir önceki ayın verileri hesaplanmaktadır.
Geçmişe yönelik gönderilen veriler güncellenmektedir.
1
2
3
Anne ve Çocuk Sağlığı Raporları
*Doğum Bildirim Hepatit B 1. aşı Karşılaştırma Raporu:
* Hesaplama
Yöntemi: Bu raporda kurumlarda yapılan Doğum Bildirim
Sayıları ve Hepatit 1 Aşısı Sayıları karşılaştırılmaktadır. Doğum bildirim
sayısı
gebe
sonucuyla
gönderilen
canlı
doğum
sayısından
hesaplanmaktadır. Yalnızca kurumlardan gelen veriler hesaplamalara
dahil edilmiştir.
* Çalışma
Periyodu: Bu rapor aylık dönemlerde güncellenmektedir. Son
veri güncelleme tarihinden önceki ayın verileri hesaplanmıştır. Geçmişe
yönelik gelen verilerde güncellenmektedir.
BAĞIŞIKLAMA RAPORLARI
*Tam Aşılı Çocuk
* Hesaplama Yöntemi:
* Tam
aşılı çocuk sayısı detay raporunda takvim aralıkları dikkate alınmaksızın
aşıları yapılan ve yapılmayan 13-25 aylık çocukların hekim bazında tekil sayısı
hesaplanmaktadır. 2012 yılı için Hep-B, Dapt-IPA-Hib, KPA, BCG ve KKK
aşılarının her dozu için ayrı hesaplama yapılmıştır. 2013 yılından itibaren Hep-A
ve Su çiçeği aşıları da bu hesaplamalara dahil olacaktır.
* Tam
aşılı çocuk sayısı raporundaki tam aşılı çocuk sayısı Hep-B(1. doz, 2.doz,
3.doz), BCG(1.doz), Dapt-IPA-Hib(1.doz, 2.doz, 3.doz), KPA(1.doz, 2.doz,
3.doz), KKK(1.doz) aşılarının tamamı çocuğun 25. ayının sonuna kadar yapılmış
olan tekil hasta sayısıdır. Bu aşılardan en az biri eksik olduğunda hasta tam
aşılı çocuk olarak sayılmamaktadır.
* Çalışma
Periyodu: İki rapor da yıllık periyotlarda, her yıl 1 Şubatta
güncellenecektir.
Bulaşıcı Hastalık Sayıları
Raporları
Bulaşıcı Hastalık Sayıları:
Bulaşıcı Hastalık Detay:
PERFORMANS RAPORLARI
* Bebek Aşı Raporu:
Söz konusu aşı takviminde verilen, aşıların uygulanma süreleri
yalnızca performans hesaplaması için düzenlenmiş sürelerdir.
Aşının ertelenmesi ya da yapılmaması gereken durumlar dışında,
aşı takviminde belirtilen zaman aralıkları içinde değil, GBP
Genelgesinde
belirtilen
zamanlarda
aşı
uygulamaları
yapılmalıdır. Örneğin; Hepatit B Kontrol Programı kapsamında
Hepatit B aşısının 1. Dozu, doğumda (ilk 72 saat içinde)
yapılmalıdır. Performans hesabında kullanılan aşı takviminde
Hepatit B aşısının 1. Dozunun 0-29 günler arasında gösterilmiş
olması, aşı uygulamasının bu günler arasında önerildiğini
göstermez. Bu nedenle Aile Hekimliği Bilgi Sistemi Yazılımı ve
Hastane Bilgi Sistemleri Yazılımlarında bebek/çocuklar için aşı ve
uygulama tarihlerinin gösterildiği bölümlerdeki Aşı uygulama
aralıkları performans hesaplanmasında kullanılan aralıklar olup
Aşı uygulamalarının GBP Genelgesine uygun olarak yapılması
gerekmektedir.
* Bebek Aşı:
* Bebek İzlem:
* Çocuk İzlem:
* Gebe İzlem:
KDS Sağlık Net-2 Ekranında, arattığımız veriler ekrana gelmiyorsa
Sorgulama Kriterlerimizin Hesaplama Yöntemi ve Çalışma
Periyodunda belirtilen kriterlere uygun olup olmadığını kontrol
etmeliyiz.
Kontroller Sonucu arama kriterlerimiz uygunsa ve hala KDS Sağlık
Net-2’de arattığımız veriler ekrana gelmiyorsa….
Sıfırla Sekmesinden Arama
Kriterlerimizi Ön Değere
Sıfırlamalı, hatanın devam
etmesi halinde Tümünü
Temizle Sekmesi ile Arama
Kriterlerimizi silmeli ve
baştan girmeliyiz!
KDS Sağlık Net-2 Ekranını açamıyorsak veya arattığımız veriler ekrana
gelmiyorsa Kullandığımız Web Browser’ın arama geçmişini silmeliyiz.