Transcript Slide 1

Retningslinjer for indsatsledelse
Revision 2013
15. april 2013
Væsentlige ændringer
• Forord
• Krisekommunikation
• SINE
• Hændelser med terroraspekt
• Større/komplekse hændelser
• Etablering af stabe
15. april 2013
Side 2
Dette skrives ind i sidehoved / sidefod
AMK/AMK-vagtcentral
RB vagtcentral
KSN/vagtcentral
VPN 1
VPN 2
VPN 5
Ydre afspærring
XXX ISL
KST
XXX ISL
XXX ISL
ISL-PO
ISL-RB
XXX KST
KOOL
XXX SK LEDER
SK-leder 1
OPML
SK-leder 2
XXX SUND
VPN 1
XXX HL BRA
HL 1.1
VPN 2
Patruljer
MS 1.1
YYY HL BRA
HL 1.2
VPN 2
MS 1.2
HL 2
VPN 2
MS 2
BRS
AMBL
VPN 6
MS
VPN 5
AMB
XXX (YYY) angiver nummeret på skadestedssættet (001-200)
15. april 2013
Side 3
Dette skrives ind i sidehoved / sidefod
BHPL
Indsatsleder-politi
Indsatsleder-redningsberedskab
INDSATSLEDER
Indsatsleder
Politi
Koordinerende læge
REDNINGSBEREDSKAB
Ekspertberedskaberne
XXX
Koordinerende
Læge
CBB
KEMI
15. april 2013
Side 4
Dette skrives ind i sidehoved / sidefod
EOD
NUC
SIS
Ydre afspærring
Indsatsområde
Redningsberedskabets
vagtcentral
Indre afspærring
Redningsberedskabets leder
(ISL-RB eller holdleder)
Skadested
Politiets leder
(1. politibil eller ISL-PO)
Politiets
vagtcentral
Sundhedsberedskabets leder
(akutlæge eller KOOL)
Regionens
AMK-vagtcentral
Ambulancer
Sygehus
Bevægelsesretning
Kommunikation,
ledelse
En del af skadestedet kan udpeges til fareområde, men det vil sjældent være tilfældet ved mindre hændelser.
15. april 2013
Side 5
Dette skrives ind i sidehoved / sidefod
Ydre afspærring
Redningsberedskabets
vagtcentral
Indsatsområde
Indre afspærring
Skadested
Kommandostade
ISL-PO
ISL-RB
KOOL
Fareområde
Samlingssted
for døde
Behandlingsplads
Opsamlingssted
Ambulancer
Busser, taxi mv.
Kommunens
krisestab
Politiets
vagtcentral
(KSN)
Regionens
AMK-vagtcentral
(AMK)
Evakuerings- og pårørendecenter
Indkvarteringsområde
Sygehus
Sygehus
Bevægelsesretning
Kommunikation, ledelse
Den konkrete placering af de forskellige faciliteter i indsatsområdet fastlægges af indsatsledelsen og kan variere fra ovenstående.
Faciliteterne i indsatsområdet kan efter aftale i indsatsledelsen placeres inden for indre afspærring, men uden for fareområdet.
15. april 2013
Side 6
Dette skrives ind i sidehoved / sidefod
Ydre afspærring
Indsatsområde
Indre afspærring
Indre afspærring
Skadested 1
Skadested 2
Fareområde
Skadestedsleder 1
Opsamlingssted 1
Behandlingsplads 1
Ambulancer
Skadestedsleder 2
Kommandostade
ISL-PO
ISL-RB
KOOL
Samlingssted
for døde
Behandlingsplads 2
Ambulancer
Sygehus
Sygehus
Busser, taxi mv.
Evakuerings- og pårørendecenter
Opsamlingssted 2
Bevægelsesretning
Busser, taxi mv.
Kommunikation, ledelse
Den konkrete placering af de forskellige faciliteter i indsatsområdet fastlægges af indsatsledelsen og kan variere fra ovenstående. Faciliteterne i
indsatsområdet kan efter aftale i indsatsledelsen placeres inden for indre afspærring, men uden for fareområdet. Indsatsledelsen
kan endvidere vælge kun at etablere én behandlingsplads og/eller ét opsamlingssted. Referencer til ”baglandet” er som på bilag 6.
15. april 2013
Side 7
Dette skrives ind i sidehoved / sidefod
L
o
k
a
l
Indsatsområde 1
b
e
r
e
d
s
k
a
b
s
s
t
a
b
Politiets
vagtcentral
(KSN)
Regionens
AMK
Indsatsområde 2
Kommunens
krisestab
Redningsberedskabets
vagtcentral
Kommandoveje
Eksempel på flere samtidige hændelser (i samme kommune) og derfor oprettelse af flere indsatsområder og etablering af den lokale beredskabsstab til at
koordinere den samlede indsats. De enkelte indsatsområder indrettes i overensstemmelse med tegningerne i bilag 6 eller 7.
15. april 2013
Side 8
Dette skrives ind i sidehoved / sidefod