ING. Marcel Su*ko, Dip. Perm. Des.

Download Report

Transcript ING. Marcel Su*ko, Dip. Perm. Des.

Permakultúrny Životopis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Štúdium na Univerzite
Radikálne ekologické hnutia
Stretnutie s Permakultúrou
Učiaci sa Učiteľ
Prax a projekty doma
Prax a projekty v zahraničí
Vyučovanie kurzov a prax v dizajne
Stretnutie s Billom Mollisonom
Projekty
Humanitárna činnosť
Nové aplikácie Permakultúry
1992 - 1997
TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN
•
•
•
Krajinná Ekológia
Meliorácie a Rekultivácie
Revitalizácia Krajiny a Povodí
UNIVERZITA MATEJA BELLA – BANSKÁ BYSTRICA
•
•
Učiteľstvo Odborných Predmetov
Environmentálna Výchova
•
1992 - 1997
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Children of the Earth
Earth First
Greenpeace
Deti Zeme
Pospolitosť pre Harmonický Život
Slatinka
Vlk – Lesoochranárske združenie
Ľudia a Voda
Sosna
Priatelia Zeme
ZAJEŽOVÁ – Igor Chýra, Vlado Szanto
December
1992
Júl 1997
• Zelená Planéta – Ekologický Program pre Každého
•
Úroda bez Chémie
•
Úvod do Farmárčenia Prírodnou Metódou
•
Permakultúra v Kocke
•
Permaculture One
•
Permaculture Two
•
Permaculture Designers Manual
TICHÝ POTOK – Karol Končko
• Úvodný kurz Permakultúry
August 1997
ŽARNOV – Karol Končko
• Úplný kurz Permakultúrneho Dizajnu
1999 - 2013
•
Organizovanie kurzov, seminárov, workshopov, konvergencií
•
Organizovanie podujatí
•
Vyučovanie kurzov , seminárov, workshopov, tréningov
•
Predaj a distribúcia podpornej literatúry
•
Pestovanie
•
Dizajn
•
Konzultantská činnosť
•
Realizácia projektov
•
Pôsobenie v Rade Asociácie
•
Publikovanie a propagácia
•
Výskum a vývoj
•
Humanitárne a rozvojové projekty
PRAMEŇ ŽIVOTA – Spoločenstvo pre Živú Krajinu
1995 - 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
Revitalizácia a Rehabilitácia krajiny
Environmentálna Výchova pre Školy a Verejnosť
Permakultúra
Inovatívne Ekologické Technológie
Ekologická Výstavba a Bio-Architektúra
Zelené Školy
Udržateľné Organické Poľnohospodárstvo
Humanitárne a Rozvojové Projekty
2010 - 2011
Január 2010 – KATASTROFICKÉ ZEMETRASENIE na HAITI
IMPLEMENTÁCIA 5-TICH PROGRAMOV
•
•
•
•
•
Water and Sanitation
Reconstruction
Solid Waste Management
Livelihoods
Sustainable Agriculture
2011 - 2013
•
•
•
•
IED Systémy
IED Green Schools
IED Bio-Architecture
IED Aqua-Agro-Forest Systems
•
•
2013 - 2050
Haiti and Developing Countries
Developed Countries