Informatieavond

download report

Transcript Informatieavond

Welkom
Profielvoorlichting 2015
decanen: Sandrijn Wiebenga
en Nick Duncan
Informatieavond profielkeuze
Wat gaan we deze week doen?
• vanavond: algemene inleiding en gelegenheid om vragen te stellen
• donderdag 15 januari:
1e t/m 3e uur: les volgens rooster
4e uur: mentorles
5e en 6e uur: ronde 1 profielvoorlichting
14.00 uur vrij
• vrijdag 16 januari:
1e en 2e uur: les volgens rooster
3e en 4e uur: ronde 2 profielvoorlichting
5e uur: mentorles
6e uur: voorlichtingsles van een ouder
14.00 uur vrij
Wat moet je kiezen?
Je kunt, zowel op havo als vwo, uit 4 profielen kiezen:
Cultuur en Maatschappij (CM)
Economie en Maatschappij (EM)
Natuur en Gezondheid (NG)
Natuur en Techniek (NT)
Binnen het profiel moet vaak nog een keuze gemaakt worden uit
verschillende keuzevakken.
Daarnaast kiest iedere leerling een (verplicht) extra examenvak.
Uiterlijk 23 april moet keuze gemaakt zijn.
Inhoud van de profielen
Elk profiel heeft:
•een gemeenschappelijk deel van 5 vakken (havo) of 6 vakken (vwo)
•2 of 3 profielvakken
•1 of 2 verplichte keuzevakken
•1 verplicht extra examenvak
Het gemeenschappelijk deel
Cultuur en Maatschappij (CM)
Economie en maatschappij (EM)
Natuur en Gezondheid (NG)
Natuur en Techniek (NT)
Voorbeeld van lesdag CM
Voorbeeld van lesdag EM
Voorbeeld van lesdag NG/NT
Voorbeeld 1 (havo)
Voorbeeld 2 (havo)
N+T
N+G
E+M
C+M
Voorbeeld 3 (havo)
Voorbeeld 4 (vwo)
Voorbeeld 5 (vwo)
Voorbeeld 6 (vwo)
Hoe kies ik een profiel?
Goed:
• Waar liggen mijn interesses?
• Waar ben ik goed in?
Fout:
• Wat gaan mijn klasgenoten doen?
• Het profiel kiezen dat het grootste aantal
vervolgmogelijkheden biedt.
Zorg dat je jezelf goed laat
voorlichten!
• donderdag en vrijdag: profielvoorlichtingsdagen
• vrijdag wordt de profielvoorlichtingsweek
afgesloten met een les van een ouder.
• Als je vragen hebt, of hulp nodig denkt te hebben,
wacht hiermee niet tot het laatste moment,
want:
• uiterlijk 23 april moet jouw keuze bekend zijn!
Zorg dat je jezelf goed laat
voorlichten!
Tijd voor vragen
Wiskunde a, b, c, en zelfs d
Havo
CM en EM: wiskunde a
• Rekenen
• Statistiek en statistische verwerking
• Relatief eenvoudige analyse
NG en NT: wiskunde b
• Geen statistiek
• Meer analyse en algebra
• Optimaliseren m.b.v. differentiëren
• Periodieke functies
• Toepassingen uit de techniek/ natuurkunde/ enz.
Wiskunde d (alleen als wiskunde b ook gevolgd wordt!)
• Verbredend : statistiek, vectormeetkunde
• Verdiepend: meetkunde, integreren
• Zeer goede voorbereiding op technische studies
Wiskunde a, b, c, en zelfs d
VWO
CM : wiskunde c
• Rekenen, Statistiek en statistische verwerking
• Analyse
• Vorm en Ruimte (o.a. Perspectief, toepassingen in de kunst)
EM: wiskunde a
• Meer analyse technieken i.p.v. Vorm en ruimte
NG en NT: wiskunde b
• Geen statistiek
• Meer analyse en algebra
• Optimaliseren m.b.v. differentiëren
• Periodieke functies
• Toepassingen uit de techniek/ natuurkunde/ enz.
Wiskunde d (alleen als wiskunde b ook gevolgd wordt!)
• Verbredend : statistiek, vectormeetkunde, cryptografie, complexe functies
• Verdiepend: meetkunde, integreren, differentiaalvergelijkingen, statistiek
• Zeer goede voorbereiding op technische en universitaire studies