bağıl not sistemi ppt

Download Report

Transcript bağıl not sistemi ppt





Derse kayıtlı öğrencilerin notlarının ortalaması başarı
çıtasını belirler.
Çıta CC notunu temsil eder. CC notu, o derse kayıtlı
öğrencilerin aldığı notların ortalamasın kaçsa (ister 20 ister
60 olsun) onu 70’miş gibi kabul eder. CC bu oranlanmış olan
70 puanı temsil eder.
Bu çıtanın biraz (10 puan altında olanlar) belli bir puanı
(1.80) biriktirebilmişlerse şartlı geçer. DD ve DC notları
şartlı geçen notlardır.
Bu çıtanın hizasında ve üstünde olanlar başarılı kabul
edilir.(CC ve üstünde olan CB,BB,BA,AA)
ÖĞRENCİ
NOT
ÖĞRENCİ
NOT
A
50
A
80
B
34
B
79
C
56
C
66
D
78
D
36
E
33
E
39
F
20
F
51
G
GİRMEDİ
G
88
H
15
H
66
J
51
J
77
K
60
K
78
NOT TOP
397
NOT TOP
650
ÖĞRENCİ
SAYISI
9
ÖĞRENCİ SAYISI
10
ORTALAMA
44
ORTALAMA
66
İÖ
ORTALAMA
44
ORTALAMA
70
ÖĞRENCİ
NOT
ÖĞREN
Cİ
NOT
A
50
100
A
90
B
34
90
B
89
C
56
80
C
76
D
78
70
D
46
E
33
60
E
39
F
20
50
F
51
G
GİRMED
İ
40
G
88
H
15
30
H
66
J
51
20
J
77
K
60
10
K
78
NOT TOP
397
NOT
TOP
700
ÖĞRENCİ
SAYISI
9
ÖĞREN 10
Cİ
SAYI
STANDART PUAN
90
85
80
75
HARF KARŞILIĞI
İÖ
Ö
Ö
CC
70
65
60
55
50
AA
BA
BB
CB
44
66
DC
DD
FD
FF
Katsayı
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FD
FF
4
3.5
3
Şartlı
Şartlı
2.5
Şartlı Geçme
2
2. Dönem
sonunda 1.80
ortalamayı
geçmiş olmayı
ifade
etmektedir.
1.5
1
0.5
0
-A- DERSİ
Kişiler
Vize
Notları
Final
Notları
Yıl Sonu
Notu
A
50
60
56
B
70
90
82
C
40
40
40
D
45
30
36
E
25
35
31
F
35
25
29
G
45
45
45
H
45
40
42
I
30
50
42
J
15
20
18
ORTALAM
A
40
43.5
42.1
Yıl sonu sınıf ortalaması
olan 42.1, BNS’de 70
sayılarak tüm öğrencilerin
BNS notu hesaplanır. Bu
durumda sınıf
ortalamasıyla eşit ya da çok
az farklı yılsonu notuna
sahip olan kişi “CC” notu
alır.
-A- DERSİ
Kişiler
Vize
Notları
Final
Notları
Yıl Sonu
Notu
A
50
60
56
B
70
90
82
C
40
40
40
D
45
30
36
E
25
35
31
F
35
25
29
G
45
45
45
H
45
40
42
I
30
50
42
J
15
20
18
ORTALAM
A
40
43.5
42.1
Buna karşın, yılsonu notu
sınıf ortalamasından yüksek
olanlar aradaki farka göre
CB, BB, BA ve AA notlarını
alırlar.
Bu sınıfta muhtemelen,
A kişisi BB,
B kişisi ise AA notu
alacaktır
-A- DERSİ
Kişiler
Vize
Notları
Final
Notları
Yıl Sonu
Notu
A
50
60
56
B
70
90
82
C
40
40
40
D
45
30
36
E
25
35
31
F
35
25
29
G
45
45
45
H
45
40
42
I
30
50
42
J
15
20
18
ORTALAM
A
40
43.5
42.1
Buna karşın, yılsonu notu
sınıf ortalamasından düşük
olanlar aradaki farka göre
DC, DD, FD ve FF notlarını
alırlar.
Bu sınıfta muhtemelen,
D kişisi DD,
E, F kişileri FD,
J kişisi FF notu alacaktır.
-B- DERSİ
Kişiler
Vize
Notları
Final
Notları
Yıl Sonu
Notu
A
70
80
76
B
80
80
80
C
60
70
66
D
70
80
76
E
70
40
52
F
65
90
80
G
45
45
45
H
80
90
86
I
70
90
82
J
90
95
93
ORTALAM
A
70
76
73.6
Bu sınıfta ise yılsonu
ortalaması 73.6 olduğu için
yılsonu notu 76 olan A ve D
kişileri “CC”, 93 olan J kişisi
“AA”, 66 olan C kişisi “DC”
notu alacaktır.
Bir önceki sınıfta yılsonu notu
45 olan G kişisi bu sınıfta da
aynı notları almasına rağmen
ortalamanın çok altında
olduğu için muhtemelen “FF”
veya “FD” notu ile dersten
kalacaktır.
Katıldığınız için teşekkür ederiz.
Başarılı bir yıl geçirmeniz dileğiyle…
Dokuz Eylül Üniversitesi İ.M.Y.O.
Pazarlama Programı