Bérenkívüli juttatások 2014

Download Report

Transcript Bérenkívüli juttatások 2014

Béren kívüli és egyéb
juttatások
a 2014. évi SZJA törvénnyel összhangban
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
2014.




Adózási feltételek 1.
az SZJA tv. 71.§-sa szerinti kedvezményesen adózó béren
kívüli juttatásokat a 16 %-os SZJA-n túl
(amely 1,19 x 16%=19,04 %)
14 százalék egészségügyi hozzájárulás terheli, így az adó és
járulékteher mértéke 35,7 %.
(0,16 + 0,14) x 1,19 = 35,7 %
2014-ben béren kívüli juttatás kedvezményes adózással
(35,7 %) 500 000 Ft/fő éves értékhatárig nyújtható ide
tartozóak:
a munkáltató tulajdonában lévő üdülőben nyújtott üdülés,
munkahelyi étkezés, Erzsébet utalvány, SZÉP Kártya, helyi bérlet,
iskolakezdési támogatás, iskolarendszerű képzés, önkéntes
nyugdíjpénztári, - egészségpénztári, -önsegélyező pénztári és
foglalkoztatói nyugdíj szolgáltatás
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
2014. Adózási feltételek 2.
A béren kívülinek nem minősülő egyes
juttatások (SZJA tv. 70. §) és a kedvezményes adózású (SZJA tv. 71. §) béren kívüli juttatások értékhatárát
meghaladó mérték után:
+ 27 % EHO-t kell fizetnie a munkáltatónak
(kifizetőnek)
 Ami ebbe sem fér bele (pl. más típusú étkezési
utalványok) azok a bérrel azonosan adóznak
és járulékkötelesek

Tarsoly Imréné 2014. január 23.
„Béren kívüli juttatás” (35,7 %)
üdülés, üdülési szolgáltatás



üdülési szolgáltatás továbbra is marad a
béren kívüli juttatások között:
a munkáltató / vagy a szakszervezet saját
tulajdonú és fenntartású üdülőjében történő
üdültetés,
illetve üdülési szolgáltatás nyújtása is a
minimálbér 100 %-ig /fő /év kedvezményes
adózással adható (adószám, nyilatkozat)
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
„Béren kívüli juttatás” (35,7 %)
Széchenyi Pihenő Kártya, három elem változatlan





A SZÉP Kártya három eleme kedvezményes adózással
adható: (összesen 450 000 Ft)
„vendéglátás alszámla” melegkonyhás vendéglátóhelyeken, munkahelyen is, éves keret 150.000 Ft
„szálláshely alszámla” szálláshely szolgáltatásra
szolgáló kártya 225.000 Ft
„szabadidő alszámla” a szabadidő eltöltést, a
rekreációt, egészségmegőrzést szolgáló számla, éves
keret 75.000 Ft
Már sporthorgászat, sportoktatás, sportpálya bérlet,
uszoda jegy vagy bérlet is finanszírozható belőle
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
„Béren kívüli juttatás” (35,7 %)
Étkezési kártya és utalvány




Étkezési utalvány (vagy kártya formában) maximum értéke havi
12.500 forint, ha azt a munkáltató telephelyén működő étteremben
használják fel (ott is lehet, ahol mások is étkeznek a saját állományon
kívül)
A kedvezményes adózású fogyasztásra kész és melegétel vásárlására
jogosító utalvány „kizárólag az Erzsébet-utalvány” lehet, melyet a
melegkonyhás vendéglátóhelyeken nyújtott étkezési szolgáltatás
vásárlására is fel lehet használni.
A más típusú étkezési utalványok esetében nincs kedvezményes adózás, a
bérrel azonos mértékű járulékok terhelik!
A SZÉP Kártya vendéglátás alszámlája, az Erzsébet utalvány és a
melegétkezési utalvány akár együttesen is adható, így bőséges az
étkeztetéshez adható támogatás!
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
„Béren kívüli juttatás” (35,7 %)
Helyi utazási bérlet

kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet
formájában juttatott jövedelem) (Szja tv. 71. § (1) f.) a bérlet árának
teljes összegéig adható
(sajnos a bérlet árának csökkenése erre az esetre nem érvényesül, a rendelet
felülvizsgálatát mielőbb várjuk!)

A saját gépkocsival munkába járás esetében a munkában töltött
napokkal arányosan a munkahely és a lakóhely között közforgalmi
úton mért oda – vissza távolságot figyelembe véve a
munkavállalónak adott térítés 2014-ben is 9 Ft/ km (nem
változott) (SZJA tv. 25. §)
jövedelemnek nem minősülő bevétel marad, (költségtérítés)
tehát adóterhet sem visel
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
A munkába járás és hazautazás költségtérítése
adómentesen költségként számolható
el, kötelezően fizetni kell, ha a feltételek fennállnak!
39/2010.(II. 26.) korm. rendelet
A munkáltató abban az esetben köteles megtéríteni a
munkavállaló munkába járását szolgáló, bérlet
vagy menetjegy árának 86 %-os mértékét, ha a
munkavállaló:
 a.) belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú
vasút 2. kocsiosztályán,
 b.) helyközi (távolsági) autóbuszjáraton,
 c.) elővárosi buszon, HÉV-en,
 d.) menetrend szerint közlekedő hajón, kompon, vagy
réven utazik a munkavégzés helyére, illetve, ha
hazautazás céljából légi közlekedési járművet vesz
igénybe.
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
A munkába járás és hazautazás költségtérítése
(adómentesen költségként elszámolható)
A munkáltató által fizetett napi munkába járással kapcsolatos
költségtérítés mértéke a bérlettel vagy menetjeggyel való
elszámolási kötelezettség ellenében azok árának legalább
86%-a.

A munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos
költségtérítés:

a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében,
azok árának legalább 86%-a,

Minden évben az előző évben irányadó összegnek a Központi
Statisztikai Hivatal által a megelőző évre megállapított és közzétett
éves átlagos fogyasztói árnövekedés mértékével növelt összege lesz,
melyet a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter minden év január
25-ig hivatalos lapjában közzéteszi.
(2013-ben a felső határa 34 600 forint volt, idei még nem jelent meg)

Tarsoly Imréné 2014. január 23.
A munkába járás és hazautazás költségtérítése
(adómentesen költségként elszámolható)



A munkavállaló részére a személyi jövedelemadóról
szóló törvényben munkába járás költségtérítése címén
a jövedelem kiszámításakor figyelembe nem veendő
térítés abban az esetben jár, ha:
a.) a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye,
valamint a munkavégzés helye között nincsen
közösségi közlekedés;
b.) a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak
hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi
közlekedést;
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
A munkába járás és hazautazás költségtérítése
(adómentesen költségként elszámolható)

c.) ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a
súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának,
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól
szóló kormányrendelet szerinti súlyos fogyatékossága miatt nem
képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni,
ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását az
Mt. 294. § (1) bekezdés b. pontjában felsorolt hozzátartozója,
tehát a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, a házastárs egyenes
ágbeli rokona, az örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermek,
az örökbefogadó, a mostoha és a nevelőszülő, a testvér valamint
az élettárs biztosítja.
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
A munkába járás és hazautazás költségtérítése
(adómentesen költségként elszámolható)



A mozgáskorlátozott és fogyatékos munkavállaló
esetében a munkáltató a közigazgatási határon belül
történő munkába járást is e rendelet szerinti munkába
járásnak minősítheti.
Ez a kifizetés a munkáltató számára csak akkor
adómentes költségtérítés, ha a közigazgatási határon
túlról munkába járó munkavállaló elszámol a bérlettel, a
jeggyel vagy számlával, vagy a munkáltató vásárolja meg
és osztja szét a munkavállalók számára.
(ezen szerepelnie kell a magánszemély utazási igazolványának számának,
ennek hiányában a magánszemély (a munkavállaló) nevére szóló számlával
kell igazolni a felhasználást)
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
„Béren kívüli juttatás” (35,7%)
Iskolakezdési támogatás,
Iskolarendszerű képzés támogatása




Az iskolakezdési támogatás: az iskolakezdést
megelőző 60. naptól adható, a tárgyév végéig
vásárolható le,
Csak elektronikus vagy papíralapú utalvány
formájában adható
(Szja tv. 71. § (1) e.) a minimálbér 30 százalékát meg
nem haladó rész, 2014-ben maximum 30.450 - Ft/év
Iskolarendszerű képzési költség címén a munkáltató általi
átvállalása révén juttatott jövedelemből (Szja tv. 71. § (1) g.)
legfeljebb a minimálbér két és félszerese:
2014-ben 253.750 Ft/fő adható kedvezményes adózással
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
„Béren kívüli juttatás” (35,7%) Önkéntes kölcsönös
nyugdíjpénztár, Önkéntes kölcsönös és - egészségpénztár,
önkéntes segélypénztár munkáltatói támogatások


Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a
magánszemély javára átutalt munkáltatói/foglalkoztatói
havi hozzájárulásból befizetett összeg (Szja tv. 71. § (3)a.)
a minimálbér 50 %-áig maximum 50.750,- Ft/hó
Önkéntes kölcsönös és egészségpénztár(ak)ba /
önkéntes segélypénztárakba együttvéve a
magánszemély javára átutalt munkáltatói/foglalkoztatói
havi hozzájárulásból befizetett összeg (Szja tv. 71. § (3)b.)
a minimálbér 30 %-áig maximum 30.450,-Ft/hó
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
„Béren kívüli juttatás” (35,7%)
Foglalkoztatói nyugdíj, adómentes számítógép használat



Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe
a magánszemély javára átutalt
munkáltatói/foglalkoztatói havi hozzájárulásból
befizetett összeg (Szja tv. 71. § (3)c.) a minimálbér
50 %-áig maximum 50.750,- Ft/hó
Számítógép használat: a munkavállalók részére
a munkáltató által kedvezményesen vagy
ingyenesen biztosítva, egyéb indokkal adómentes
juttatás (SZJA törvény 1. sz. melléklet 7.11)
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
„Egyéb indokkal adómentes juttatás”
A tárgyjutalom

Továbbra is adómentesen adható az egyesülettől
(korábban a társadalmi szervezettől volt a
megfogalmazás), egyháztól évente egy
alkalommal kapott tárgyjutalom SZJA törvény 1. sz.
melléklet 8.18.

(Szakszervezeti lehetőség!)
Mértéke: 5.000 Ft-ot meg nem haladó összegig
tárgyjutalom, amelyet lehet meghatározott célú
vásárlási utalványban is adni (kértünk róla
2012-ben NAV állásfoglalást)
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
„Lakáshoz kapcsolóan adómentes”
Lakáscélú munkáltatói támogatás

Adható a vételár vagy a teljes építési költség 30 százalékáig, de több munkáltató esetén
is a folyósítás évét megelőző négy évben ilyen juttatásként folyósított összegekkel együtt
legfeljebb 5 millió forintig terjedő összegben (SZJA tv. 84/H.§)

Az SZJA tv. 1. számú mellékletének 2.7. pontja szerinti értékhatár megállapításához a
2010. január 1-ét követően nyújtott támogatásokat kell figyelembe venni.

Eddig csak a lakás vásárlására, építésre, bővítésére és korszerűsítésre adhatott a
munkáltató támogatást,

2014-ben az ilyen célra felvett hitelek törlesztésébe is besegíthet, de azonos elbírálás
mellett, tehát a támogatást nyújtó munkáltatónak arra is figyelnie kell, hogy az
előző években más juttató nyújtott-e ilyen támogatást az érintett
magánszemélynek.

2014-ben a törvényi feltételeknek való megfelelés esetén a Kincstáron vagy
hitelintézeten keresztül a lakáscélú hitel törlesztését is támogathatja a
munkáltató.
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
„A károk megtérülése, a kockázatok viselése körében adómentes”
Kockázati életbiztosítás



Kockázati biztosításnak az olyan élet-, baleset- és betegségbiztosítás
minősül, amely biztosításnak nincs visszavásárlási értéke,
nincs lejárati szolgáltatása.
Az ennek megfelelő kockázati biztosítás kifizető/munkáltató által
fizetett díja – havonta a minimálbér 30%-áig – adómentes.
A kockázati biztosításnak nem minősülő biztosítások (ide nem értve a
teljes életre szóló, visszavásárlási értékkel rendelkező
életbiztosításokat) kifizető/munkáltató által fizetett díja a díjfizetés
időpontjában egyes meghatározott juttatásként (azaz kifizetői
adóteher mellett) adóköteles, 51,17 %-os kifizetői adókötelezettséget
jelent.
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
Kockázati életbiztosítás:.


a kockázati biztosítás más személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet által az ugyanazon díjat fizető személy által ugyanazon
biztosítottra tekintettel havonta, a minimálbér 30
százalékát meg nem haladóan - fizetett díja
(csoportos biztosítás esetében a fizetett díj egy
biztosítottra jutó része),
(SZJA tv. 1. számú melléklet 6.3.)a minimálbér
30 %-áig 2014-ben maximum 30.450,- Ft/hó
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
„Ingyenesen vagy kedvezményesen ………”
Sport és kultúra kifizetői / munkáltatói
támogatása



Ingyenesen vagy kedvezményesen adhat a kifizető/munkáltató a
munkavállalóknak sporteseményre vagy kulturális szolgáltatás
igénybevételére szóló belépőjegyet vagy bérletet. (SZJA tv. 1. számú
melléklet 8.28.b.)
Egyesület, alapítvány, szakszervezet is adhatja!
Egy munkavállalónak adó és járulékmentesen az adóévben
együttesen (sport és a kultúra) legfeljebb 50.000 Ft értékben
adható
(ez lehet: sporteseményre vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet
folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére - szóló
belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj)
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
Sport rendezvény belépő, bérlet

Sport rendezvény belépő, bérlet:
Ingyenesen vagy kedvezményesen adható
a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó
rendezvényekre belépőjegy vagy bérlet.
(SZJA tv. 1. számú melléklet 8.28.a.)
Összeghatár korlátozása nélkül adható
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
„Egyes meghatározott juttatás……..”(51,17%)



70. § (1) Egyes meghatározott juttatásnak minősül
a) a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy
más szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott
adóköteles jövedelem;
b) a kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított helyi
és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, mobiltelefonszolgáltatás, továbbá az Internet-protokollt alkalmazó
beszédcélú adatátvitel-szolgáltatás magáncélú használata
címén meghatározott adóköteles jövedelem;
c) több magánszemély, mint biztosított javára kötött
biztosítási szerződés alapján fizetett adóköteles biztosítási díj,
ha a biztosítási szerződés nem egyénileg, hanem kizárólag a
munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor
vagy más közös ismérv alapján határozza meg a biztosítottak
körét.
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
Egyes meghatározott juttatás….. (51,17%)



Egyes meghatározott juttatásnak minősül az a juttatás, amely
megfelel a törvény külön rendelkezése [71. §] szerint
meghatározott béren kívüli juttatás feltételeinek, de az
ott meghatározott értékhatárt meghaladja. (az egyes
juttatások értékhatára feletti)
Vagy a munkáltató által a munkavállalónak, valamint a
munkavállalóra tekintettel más magánszemélynek az
adóévben biztosított béren kívüli juttatások együttes
értékének az évi 500 ezer forintot meghaladó része.
illetve az 500.000 forintnak - a munkavállaló által az
adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául
szolgáló a jogviszonyban töltött napokkal - arányos
összegét (éves keretösszeg) meghaladó része.
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
„Egyes meghatározott juttatás……” (51,17%)



csekély értékű ajándék: a minimálbér 10 %-át meg
nem haladó értékű termék, szolgáltatás; (lehet vásárlási
utalvány) (a szakszervezet is adhatja!)
telefonszolgáltatás magáncélú használata címén
adóköteles jövedelem:
a kifizetőt a juttatás, szolgáltatás miatt terhelő
kiadásokból meghatározott magáncélú használat
értékének,
vagy a kifizető választása szerint a kiadások 20 %-ának,
illetve - ha magáncélú telefonhasználat elkülönítése nem
lehetséges - a kiadások 20 %-a,
(ha a kifizető a szolgáltatás nyújtója, a magáncélú használat
szokásos piaci értékének vagy az összes használat szokásos piaci
értéke 20 %-a - a magánszemély által meg nem térített része)
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
„A közcélú juttatások körében adómentes”
Szakszervezeti lehetőség



a közérdekű kötelezettségvállalásból, a közhasznú
egyesületből, alapítványból, közalapítványból annak
létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával
összhangban a közhasznú cél szerint címzett
magánszemélynek,
valamint munkavállalói-érdekképviseleti szervezet által
magánszemélynek nem pénzben adott juttatás értéke
(ide nem értve az e törvény szerint béren kívüli
juttatásnak minősülő juttatásokat ezeket nem adhatja!),
pénzben történő juttatás esetén legfeljebb a minimálbér
50 százalékát meg nem haladó összegben havonta adott
támogatás
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
„A közcélú juttatások körében adómentes”
a juttatási lehetőség korlátozása


Nem adómentes az a kifizetés (juttatás), amelynek
címzettje az alapító, az adományozó, a támogató
- kivéve az orvosi javaslat alapján fogyatékosságával,
gyógyításával összefüggő termék, - szolgáltatás formájában
nem pénzben megszerzett bevétel, amelyet a kifizetővel,
munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban vagy más, a Ptk. szerinti szerződéses
jogviszonyban álló magánszemély kap.
(További részletek: SZJA törvény 1. számú melléklet 3.33.4. pont)
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
A cafetéria




A cafetéria típusú béren kívüli juttatási rendszer
azt jelenti, hogy a munkavállaló saját belátása
szerint választhat a munkáltató által biztosított
kínálatból,
A biztosított keretösszeget valós igényei,
szükségletei szerint használhatja fel
A cafetéria rendszer kerete minden
munkavállalóra nézve kb. azonos (lehet %-os
mértékben meghatározott vagy fix összegű),
Fontos az értékállóságának garantálása, így
évente a keretösszeget javasoljuk felülvizsgálni
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
A cafetéria rendszer előnyei:



a rendszer minden munkavállaló részére egy keretösszeget
biztosít, amelynek értékéig szabadon választhatnak a
felkínált lehetőségek közül.
a választás lehetőségével jobban kielégíthetők az egyénre
jellemző sajátos szükségletek, a munkavállalók saját
igényeik (egyéni szokásaik) szerint a legmegfelelőbb
juttatási formákat választhatják,
fokozódik a munkavállalók önrendelkezési joga, ezzel
erősödhet a járandóságok rangja és ösztönző hatása,
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
A cafetéria rendszer fő elemei:





a munkavállalóként meghatározott keretösszeg, a
fejkvóta,
a juttatások kínálat-skálája, a felhasználás szorzója
a választás lehetősége
az adómentes (számítógép használat, sport – kultúra
utalvány) és a kedvezményes adózású vagy adóköteles
formák - eltérő felhasználási szorzója
A választás és választhatóság a rendszer legfontosabb
eleme, ezért ezt csak minimális mértékben szabad külön
szabályokkal korlátozni.
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
Jellemző választási lehetőségek:










helyi közlekedési támogatása
étkezési támogatás (többféle is lehet),
SZÉP Kártya, üdülési szolgáltatás,
különféle biztosítások,
munkáltatói lakástámogatási kölcsön,
egészségpénztár,
önkéntes nyugdíjpénztár,
foglalkoztatói nyugdíj,
iskolakezdési támogatás,
kultúra - sport támogatás,
Tarsoly Imréné 2014. január 23.
Köszönöm a figyelmet
[email protected]
Tarsoly Imréné 2014. január 23.