Transcript Řešení

IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU –10-1
Anotace
Prezentace, která se zabývá opakováním převodů jednotek
Autor
Mgr. Michal Gruber
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Speciální vzdělávací potřeby
Klíčová slova
Druh učebního materiálu
Žáci dokáží převádět základní fyzikální veličiny
Ne
Fyzikální jednotky
Prezentace
Druh interaktivity
Test
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
Základní vzdělávání – 2. stupeň
Typická věková skupina
12-15 let
Celková velikost
285 kB/září-2011
1.Převody jednotek - délka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A: Vyjádřete v metrech:
6,3 km =………….
0,042 km =……….
0,0005 km =……..
480 dm =…………
Řešení:
6.3 km = 6300 m
0,042 km = 42 m
0.0005 km = 0,5 m
480 dm = 48 m
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
B: Vyjádřete v metrech
0,7 dm = ………..
7,4 dm = ………..
18,1 cm =……….
7240 cm = ……..
Řešení:
0,7 dm = 0,07 m
7,4 dm = 0,74 m
18,1 cm = 0,181 m
7240 cm = 72,4 m
2. Převody jednotek - obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A: Vyjádři v m2:
3,5 dm2 = ……….
100 cm2 = ……….
2,5 km2 = ……….
1350 dm2 = ……..
Řešení:
3,5 dm2 = 0,035 m2
100 cm2 = 0,01 m2
2,5 km2 = 2500000 m2
1350 dm2 = 13,5 m2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
B: Vyjádři v m2:
100000 mm2 = ……….
1300 cm2 = ……….
12 dm2 = ……..
240 km2 = ……….
Řešení:
100000 mm2 = 0,1 m2
1300 cm2 = 0,13 m2
12 dm2 = 0,12 m2
240 km2 = 240000000 m2
Převody jednotek - objem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A: Vyjádři v litrech:
2457 ml = ………
14,78 m3 = ……..
21 dm34cm3 = …….
4,2 dm3 = …….
Řešení:
2457 ml = 2,457 l
14,78 m3 = 14780 l
21 dm34cm3 = 21,004 l
4,2 dm3 = 4,2 l
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
B: Vyjádři v litrech:
61,9 ml = …….
216,8 ml =…….
2 m315 dm3 =…….
25 cm3 = …….
Řešení:
61,9 ml = 0,0619 l
216,8 ml = 0,2168 l
2 m315 dm3 = 2015 l
25 cm3 = 0,025 l
Převody jednotek - hmotnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A: Vyjádři v gramech:
8kg50g = ……
9kg753mg = ……
8,05 kg =…….
2,3 t =……..
Řešení:
8kg50g = 8050 g
9kg753mg = 9000,753 g
8,05 kg = 8050 g
2,3 t = 2300000 g
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
B: Vyjádři v gramech:
6,25 kg = ……..
20kg650g =…….
1g260mg = …….
0,25 t = ………
Řešení:
6,25 kg = 6250 g
20kg650g = 20650 g
1g260mg = 1,26 g
0,25 t = 250000 g
Tajenka:
•
•
•
•
•
1. Veličina vyjadřující prostor?
2. Základní jednotka délky?
3. Jednoduchý stroj?
4. Jednotka síly?
5. Pomůcka na měření
objemu?
• 6. Měří °C ?
• 7. Jednotka času ?
• 8. Pásek z dvojkovu ?
Vyplněná tajenka
O B J E M
M E T R
K L A D K A
N E W T O N
O D M Ě R K A
T E P L O M Ě R
S E K U N D A
B
I
M E T A L
Zdroje:
• Text:
• KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK.Fyzika
pro 7. ročník základní školy. 2. vyd. Praha:
Prometheus, c2003, 203s. Učebnice pro
základní školy (Prometheus). ISBN 80-7196265-1.
• BOHUNĚK, Jiří. Sbírka úloh z fyziky pro žáky
základních škol 1.díl. 1. vyd. Praha: SPN, 1992.
Učebnice pro základní školy(SPN).ISBN 80-0426025-X
• Vlastní text z archivu autora
Metodický pokyn:
• Pedagog se řídí pokynu autora v
prezentaci. Jednotlivé tajenky a schémata
je možné doplnit vhodnými pokusy.
• Žáci řeší zadané otázky a úlohy nejprve
samostatně. Potom společně s
pedagogem doplní a ověří správné
odpovědi a tím procvičí dané téma.