Grensetjensten

download report

Transcript Grensetjensten

Gränslös verksamhet

Information Gränsproblematik Samordning

Gränspendlare som blir arbetslös under sjukperiod

En person som är bosatt i Sverige och arbetar 100% i Norge blir sjukskriven på heltid och får sjukpenning från NAV, Norge. I sjukskrivningsperioden löper arbetskontraktet ut och i samband med detta blir personen 50% friskskriven och får därmed 50% sjukpenning från NAV, Norge.

Var ska personen ha möjligheten att söka 50% arbetslöshetsersättning?

NAV Utland säger NEJ för personen räknas inte som gränsarbetare längre enligt artikel 71 i förordning 1408 (arbetsförhållandet är avslutat).

Sverige säger NEJ för personen är fortfarande socialförsäkrad i Norge.

LÖSNING: Söker arbetslöshetsersättning i Norge som är socialförsäkrings land när sjukskrivningen träder i kraft.

Arbetslöshetsersättning Sverige efter AAP-period i Norge

En person blir långtidssjukskriven i Norge. Efter 1 år upphör sjukpenningen i Norge och övergår i Arbeids- og avklaringspenger (AAP). 7 månader senare blir personen frisk och anmäler sig på svensk Arbetsförmedling samt kontaktar en A kassa för återinträde. När A-kassan får in blankett E-301 från NAV så saknas perioden med AAP vilket får till följd att personen inte får en samman hängande försäkringsperiod och kan därmed ej få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning i Sverige.

Norge redovisar ej AAP period som försäkrad tid på blankett E-301 eftersom denna inte genererar arbetslöshetsersättning i Norge. IAF godkänner ej separat intyg på AAP-period där det framgår att man betalar Trygdeavgift (arbetslöshets- och socialförsäkringsavgift)

LÖSNING 1: IAF godtar separat intyg.

LÖSNING 2: NAV redovisar perioden som försäkrad tid.

Försäkringsskydd

Försäkring vid praktik eller yrkesinriktad rehabilitering för svenskboende gränsarbetare Ersättning av allmänna medel lämnas enligt bestämmelserna i förordning 1980:631 för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabili tering m.m.

För en person som är sjukskriven och har sin ersättning (AAP) från NAV och genomför sin rehabilitering i Sverige, tex.vis arbetspraktik är EJ försäkrad.

LÖSNING: Förändring i förordningen där även följande lydelse framgår: genomgår utredning, arbetsprövning eller arbetslivsinriktad rehabilitering som Försäkringskassan fått av annan utländsk myndighet enligt (EEG) förordning 1408/71 artikel 19.1 a eller (EG) förordning 883/2004 artikel 17.