ANG FAMILY TREE KO

Download Report

Transcript ANG FAMILY TREE KO

ANG AKING FAMILY
By: Vincent Kaw 6B-22
FAMILY TREE
 Tatay – Ang pangalan ng tatay ko ay si Victor Kaw.Siya ay 45
yrs old at ay nagtatrabaho sa isang korporasyon na asero.Siya
ay pangalawa sa tatlong anak ng lolo
at lola ko.
 Nanay-Ang pangalan ng nanay ko naman
ay si Janette Kaw.Siya ay 38 yrs old at
siya ay isang taong – bahay. Siya ay
panganay sa tatlong anak.
• Kapatid ko- Siya ay sampu taong gulang at nagaaral din sa
paaralang Xavier. Siya ay Grade 4 section B.
FAMILY TREE
 Valentino Kaw- Siya ang aking lolo.Siya ay 74 yrs old.
• Susana Kaw- Siya ay 52 yrs old na at panganay sa tatlong
anak ng lolo at lola ko.Siya ay nasa Hong Kong ngayon at
doon siya nagtatrabaho. Ang mga anak
niya ay si Simone,
siya ay nagaaral sa St Paul University
Hong Kong. Ang panganay naman ay si
Sarah,siya naman ay nagaral sa St Paul
college Hong Kong at ang asawa niya
ay si William.Siya ay nagtatrabaho din
Doon.
Shirley Kaw- Siya ay 89 yrs old na
FAMILY TREE
 Stella-Siya ay bunso sa tatlong anak.Siya ay nasa Amerika
ngayon at doon nagtatrabaho kasama ang asawa niya si
Marvin.Siya ay bumabalik sa pilipinas tuwing Disyembre
para magdiriwang ng pasko kasama ang aking
pamilya.Ang mga anak niya ay si Jacob at Michelle,ang
panganay sa mga anak niya ay si Michelle.
Iyan ang side ng tatay ko,ngayon naman punta naman tayo
sa side ng nanay ko.
• Jennifer Kwan- Siya ang bunso sa tatlong magkapatid ng aking lola o
nanay ng nanay ko.Siya ay nasa pilipinas at dito nagtatrabaho at mga anak
niya ay sila Chloe at Juliana.Ang asawa niya ay si Kenneth
FAMILY TREE
 Junior Kwan- Siya ang 2nd sa tatlong
magkapatid. Siya ay nakatira sa Zamboanga at
nagtatraho sa ABC bakery sa Zamboanga. Ang
asawa niya ay si Cathy
 Virginia Kwan-Siya ay mayari ng ABC bakery
store sa Zamboanga. Siya ay 66 yrs old na.
 Sixto Kwan- Siya ay mayari rin ng ABC bakery
store.Siya ay namatay noong bata pa ako.
SALAMAT SA
PAKIKINIG!