Transcript Slide 1

WAGO KNX koncept Svensk installationsguide

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 2013-05-28 1

Denna guide visar hur du använder ett KNX gränssnitt med din WAGO PLC.

Det är kort komma igång guide för standard behoven. För mer information läs våra manualer

750-849 753-646

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 2

• • • • • •

Detta behövs:

Controller 750-849 modul 753-646 CoDeSys 2.3.9.X> ETS

WAGO KNX bibliotek

WAGO ETS databaser

Databas för 750-849 Databas för routerfunktion 750-849 & 753-646 Databas för 753-646

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 3

1. Starta CoDeSys 2.

3.

4.

Använd vår guide CoDeSys_SV.ppt för att skapa ett nytt projekt.

Lägg till biblioteket KNX_standard.lib.

För 750-849 behövs även KNX_IP_750_849_xx.lib

Biblioteken finns att hämta från vår hemsida!

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 4

1.

Gå till POU > PLC_PRG 2. Skapa ett nytt block 3. Markera

AND

i blocket 4. Edit > input assistant (f2) 5. FbKNX_Master_849 med IP FbKNX_Master_646 utan IP © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 5

1. Markera ??? 2.

Skriv ett önskat namn för ditt FB 3.

Ett fönster kommer upp 4.

Välj vad det är för FB du använder © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 6

För KNX kommunikation från en 750 849 så måste funktionen FbKNX_Master_849 läggas till. För KNX kommunikation från någon annan controller använd FbKNX_Master_646 istället.

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 7

Sen lägger man till ett funktionsblock för varje variabel man vill sända/ta emot ifrån KNX. 1. Skapa ytterligare ett block 2. Markera

AND

i blocket 3. Edit > input assistant (f2) 4.

Välj t.ex FbDPT_BOOL(FB) för BOOL.

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 8

Om systemet ska fortsätta opåverkad efter ett strömavbrott så ska varje DPT objekt ha en egen typDPT och den ska definieras som retain.

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 9

Det övre blocket skickar värdet i ’knapp1’ från PLC-programmet till KNX Det undre blocket skickar värdet från KNX till ’lampa’ i PLC-programmet © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 10

Skapa förutsättningar för SYM_XML.xml fil som används senare i ETS-miljön © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 11

1.

När man loggar in på controllern skapas Sym.xml filen per automatik Filen hamnar i samma katalog som .pro filen.

Genereras inte filen? Gör en Clean All!

Project > Clean All 2.

Skapa ett boot projekt annars tappar controllern sitt program vid en omstart och om den blir strömlös. Controllern kommer startas om när vi arbetar med ETS.

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 12

Starta ETS4 från startmenyn Skapa en ny databas eller öppna en gammal © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 13

Språket i våra produktdatabaser är engelska och tyska. (inte svenska) Så det kan vara smart att välja produktspråk engelska.

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 14

Importera databaserna för WAGO som kan hämtas på hemsidan © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 15

• • Skapa huvudlinje med medium IP Ska ny linje med medium TP © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 16

• • Lägg IP-Controller på huvudlinjen (IP) Lägg in IP-Router på linje (TP) © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 17

750 849 KNX controllern har en routerfunktion mellan IP nätet genom ethernet porten och den första KNX modulen på noden. Högerklicka på IP-router och välj redigera parametrar.

Vid igångkörning kan det vara bra att sätta allt till “route” för att minimera felkällor. När programmeringen är klar kan man höja filtreringen så att inte nätverket blir belastat av KNX data.

Både Bus > IP och Bus < IP!

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 18

Högerklicka på IP-Controller och välj redigera parametrar. Du ska nu välja den SYM_XML fil som genererades tidigare från CoDeSys. Den har samma namn som ditt CoDeSys projekt men filtillägget .sym_xml och ligger i samma mapp.

Ett felmeddelande dyker upp om ETS inte finner en .chk (check fil) i samma katalog som .xml filen Denna fil behövs inte men man kan skapa filen för att slippa felmeddelandet genom att skapa ett boot project när man är offline © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 19

Variablerna från codesys kopplas till gruppadresser som vanligt i ETS miljön genom att dra dem till rätt grupp.

OBS!

Glöm inte att spara när ni är klara i plug-in © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 20

Kontrollera att Ethernet inställningarna ser ut såhär! KNX IP Routing. Stäng av brandväggar!

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 21

Nedladdning Programmeringsknapparna: IP-Controller IP-Router © WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 22

CRC error? -Gjort steg i fel ordning?

Skapat DPT variabler som inte används?

-Lagt till nya POU i CoDeSys?

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 23

Kontaktinformation

Simon Nilsson Produkt specialist automation Mobil: 0046 70 668 84 66 Kontoret: 0046 8 58 410 683 [email protected]

Jonas Hedlöf Teknisk support automation Mobil: 0046 70 668 86 39 Kontoret: 0046 8 58 410 681 [email protected]

Wago Sverige Box 11127 16 111 Bromma http://www.wago.se

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 24