Zespół Downa, czyli edukacja zdolnych

download report

Transcript Zespół Downa, czyli edukacja zdolnych

ZESPÓŁ DOWNA,
czyli edukacja zdolnych
Prezentacja jest
zbiorem moich
prywatnych
poglądów
Dziękuję Miastu
Wrocław i ludziom
Oświaty z tego
Miasta
WYSOKIE OCZEKIWANIA
WSPANIAŁE OSIĄGNIĘCIA!
AMERYKANIE
Zdobycie świadectwa
Dostęp do szkoły
ZESPÓŁ DOWNA
Zapewnienie
aktywności
Zadowolenie rodziców
„Przechowanie”
MODEL EDUKACJI 2011 W POLSCE
REHABILITACJA
SZKOŁA
INTEGRACYJNA
1-3
OPIEKA
MEDYCZNA
SZKOŁA
SPECJALNA
Jak najdłużej
PRZEDSZKOLE jak
najdłużej
• Dziecko
niepełnosprawne
• Dziecko wymagające
ciągłej opieki
• Dziecko nie nadające się
do żłobka/przedszkola
• STYGMAT – po co mu
edukacja
• Dziecko w przedszkolu
niedostosowane do
grupy rówieśniczej
• Przedszkole dla dziecka
przechowalnią
• Szkoła integracyjna
„sztuka przetrwania”
• Kończy się zawsze
edukacją specjalną
CZY MOŻNA TO ZMIENIĆ?
Dzięki wielu ludziom na całym świecie
zrozumiałem, że można i należy to zmienić.
Dzięki rodzicom wierzących we własne dzieci
zrozumiałem, że jest to możliwe.
Sukces edukacji dziecka z zespołem
Downa w Polsce
Pewność
Radość bycia
siebie,
pewność Siła zdolności
z
przyjaciółmi
swoich
umiejętności
• MODEL WROCŁAWIA DO 36 MCA ŻYCIA
OPIEKA MEDYCZNA
WCZESNE
WSPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA
12-36 MCY
REHABILITACJA
0-12 MCY
REHABILITACJA
LOGOPEDYCZNA
0-12 MCY
WSPOMAGANIE
LOGOPEDYCZNE
REHABILITACJA
„RUCHU”, NAPIĘCIA
MIĘŚNIOWEGO
6-36 MCY
12-36 MCY
REHABILITACJA
LOGOPEDYCZNA
0-12 MCY
WCZESNE
WSPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA
12-36 MCY
• ISTOTNE RÓŻNICE:
-1 OŚRODEK
-KONCENTRACJA DZIECI I
SPECJALISTÓW
-BEZPOŚREDNIE
WSPARCIE RODZICÓW
-PRZYGOTOWANIE DO
MÓWIENIA
-PRZYGOTOWANIE DO
PRZEDSZKOLA
WE WROCŁAWIU DZIECKO Z
ZESPOŁEM DOWNA IDZIE DO
PRZEDSZKOLA W WIEKU
OKOŁO 3 LAT RAZEM Z
RÓWIEŚNIKAMI.
• MODEL WROCŁAWIA 3-7 LAT
REHABILITACJA „RUCHU”
PRZEDSZKOLE
WSPOMAGANIE
LOGOPEDYCZNE/METODA
KRAKOWSKA
SPORT
PRZEDSZKOLE
SPORT
• ISTOTNE RÓŻNICE:
-3 PRZEDSZKOLA
WYSPECJALIZOWANE
-KONCENTRACJA
DZIECI I
SPECJALISTÓW
-BEZPOŚREDNIE
WSPARCIE
RODZICÓW
JAKA POWINNA BYĆ SZKOŁA?
CO DAJE PRZEDSZKOLE?
PRZYJAŹŃ-INTEGRACJĘ
ZDOLNOŚĆ DO NAŚLADOWANIA
WIEDZĘ
SAMODZIELNOŚĆ
SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE 2011
SZKOŁY MASOWE,
INTEGRACYJNE, SPECJALNE
FINANSOWANIE EDUKACJI Z
KOSZYKA
REJONIZACJA
NAUCZYCIELE NIEPRZYGOTOWANI
DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z
DZIEĆMI Z DEFICYTAMI
BIERNI RODZICE
EFEKT
Szkoła specjalna
Brak szans na
integrację, pracę
MOŻLIWA ZMIANA?
JAKA SZKOŁA?
JAKI CEL?
MODEL WROCŁAWIA - SZKOŁA PODSTAWOWA
KONCENTRACJA ZASOBÓW:
KONCENTRACJA DZIECI I RODZICÓW:
-FINANSOWYCH
-PRZYGOTOWANIE ZAJĘĆ DLA DZIECI
-SPECJALISTÓW
-WSPARCIE I AKTYWIZACJA RODZICÓW
-NAUCZYCIELI
-PRZYJAŹŃ
2 SZKOŁY MASOWE
SZKOŁA SPECJALNA
INTEGRACJA:
PRZYGOTOWANIE SPECJALISTÓW,
NAUCZYCIELI , PROGRAMÓW
-WSPÓLNE ZAJĘCIA
-SPECJALIZACJA SZKOŁY (SPORT, SZTUKA)
DLACZEGO?
INTEGRACJA TO ROZPROSZENIE
ZASOBÓW, BRAK SPECJALIZACJI
INTEGRACJA TO BEZMIAR KONIECZNEJ
WIEDZY NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW
INTEGRACJA TO UTRZYMYWANIE
WSZYSTKIEGO BEZ ZMIAN
INTEGRACJA JEST SKIEROWANA NA
SYSTEM A NIE NA DZIECKO, KAŻDE
DZIECKO
MODEL KLASY 0-3
KLASA – do 20 dzieci w
tym 2-3 dzieci z ZD
WYCHOWAWCA –
nauczyciel prowadzący
całą klasę
MENTOR – osoba
wspomagająca dzieci z
ZD, przebywa z dziećmi
po zajęciach
WYCHOWAWCA
MENTOR
KLASA
MODEL SZKOŁY 0-3 KLASA
KLASA 0
LICZBA KLAS do 2
LICZBA MENTORÓW do 2
KLASA 3
KLASA 1
KLASA 2
DZIECKO :
NAUCZYCIEL :
-w klasach 0-3 zbudować pewność siebie
-ma uczyć i motywować wszystkich uczniów
-zbudować zdolność do komunikacji
-ma rozwijać zdolności uczniów
-wyodrębnić zdolności i zainteresowania
-ma kształtować siłę klasy-jako całości
Jaki jest cel takiego modelu?
SZKOŁA:
RODZICE:
-ma być wyspecjalizowaną jednostką oświatową
-uczestnictwo wspólne w zajęciach pozalekcyjnych
-zasoby i ich finansowanie mają być adekwatne do
uczniów
-aktywizacja poprzez szkolenia i porady
wzmacnia
określa
mentor
koryguje
analizuje
Mentor w układzie
edukacyjnym:
Określa ramy
programowe
Lider grupy
wsparcia dziecka
Koordynator
edukacji –w trakcie
lekcji, po zajęciach
MENTOR W TRAKCIE
DNIA W SZKOLE
Dodatkowe lekcje
lekcje
Zajęcia
integracyjne
DZIECKO IDZIE DO 4 KLASY
ZNANE SĄ
ZDOLNOŚCI DZIECKA
MOŻLIWY JEST
INDYWIDUALNY
PROGRAM
DZIECKO
FUNKCJONUJE RAZEM
Z KLASĄ I RAZEM Z
PRZYJACIÓŁMI
SZKOŁA UZYSKUJE
SPECJALIZACJĘ
NAUCZYCIEL JEST
NAUCZYCIELEM,
MENTOR WSPARCIEM
MOŻLIWOŚĆ
ELASTYCZNOŚCI
PROGRAMOWEJ,
SPECJALIZOWANEJ
NAUCZYCIEL :
DZIECKO :
-JAK PODOŁAĆ BIUROKRACJI
-JAK ZAPEWNIĆ ZDROWIE
-JAK OCHRONIĆ NAUCZYCIELA PRZED OCENĄ ZA
WYNIKI W NAUCE DZIECKA Z ZD
-JAK ZAPEWNIĆ AKCEPTACJĘ
PROBLEMY
RODZICE:
SZKOŁA:
-JAK ZAPEWNIĆ STAŁE ZABEZPIECZENIE FINANSOWE
-JAK PRZEKONAĆ RODZICÓW DO
WSPÓŁFINANSOWANIA/WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI
-JAK MOTYWOWAĆ SZKOŁE DO PROGRAMU
-JAK PRZEKONAĆ ŻE DZIECKO MOŻE…
ZAJĘCIA W TRAKCIE
DNIA:
DO 10:
PRZYRODA
10:12
MATEMATYKA
PO 12:
SPORT
MUZYKA
ROZWIĄZANIE:
KLASA W KLASIE
KLASA 4 A
KLASA 4 B
MATEMATYKA
PO LEKCJACH WSZYSTKIE OSOBY Z ZESPOŁEM
DOWNA BEZ WZGLĘDU NA WIEK MAJĄ WSPÓLNE
ZAJĘCIA TYLKO WE WŁASNYM GRONIE