"Mestring av sosial angst" ved Ove Heradstveit

Download Report

Transcript "Mestring av sosial angst" ved Ove Heradstveit

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse Snu tankegods fra forrige århundre:

sosial angst

Ove Heradstveit Psykolog. Leder av www.hjelptilhjelp.no

LAFY-konferanse, 5. juni 2013

Om meg

Psykolog Leder for PPT Leder for:

www.hjelptilhjelp.no

”Kurs om mestring av sosial angst” ”Å være annerledes er vanlige enn du tror” ”Vi må dele psykologien!” ”Mestring er mulig for det meste!” ”Få slutt på stigmatisering ved psykiske lidelser”

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse Snu tankegods fra forrige århundre:

1) Veien til tilrettelagt arbeid

Barnehage Skole Videregående opplæring Å falle ut / mislykkes Tilbakeføring til arbeid Drop-out

Skam!!!

Lært hjelpeløshet

Veien til tilrettelagt arbeid

Barnehage Skole Videregående opplæring Tilrettelagt arbeid Bygge bro!

Mestring!

1) Veien til tilrettelagt arbeid

Behov for tiltak som sikrer

En mer ivaretakende vei inn i arbeidslivet!

Hindre at selvbildet skal knuses på veien imot en tilrettelagt arbeidshverdag?

En bedre prioritering av hva personen trener på i videregående skole!

F.eks ADL-ferdigheter vs. engelsk historie En bedre samhandling mellom de ulike tjenestene etter at brukeren fyller 18 år Jf. samhandlingsreformen

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

2) Hva vil det si å være funksjonshemmet?

Er du funksjonsfrisk eller funksjonshemmet?

Det er ikke et spørsmål om enten-eller, men om hvordan!

Selv den mest funksjonshemmede iblant oss har mange funksjoner som er intakte. Den eneste formen for fullstendig funksjonshemming er å være død (…en god nr. 2 er å ligge i koma) På hvilken måte har du en nedsatt funksjon? På hvilken måte fungerer du som du skal? Man er ikke funksjonshemmet. Man har en funksjonshemming!

2) Hva vil det si å være funksjonshemmet

Funksjoner som kan vere nedsatt?

Sanser/motorikk: Armer og bein; syn og hørsel Evnenivå: intellektuell kapasitet. PU.

Konsentrasjon/impulskontroll/hyperaktivitet: ADHD

Sosiale ferdigheter/sosial interesse/rigiditet/oversensitivitet i

sanseinntrykk: Autisme / Asperger Emosjonelt: Psykiske lidelser, rus Funksjonstap kan stort sett tilrettelegges for! Men ved mangelfull tilrettelegging, faller man utenfor! Ingen som jobber ved VTA er 100% funksjonshemmet!

Eks: Autisme/ Asperger

2) Hva vil det si å være funksjonshemmet?

http://vimeo.com/52193530

2) Hva vil det si å være funksjonshemmet

Jo, at man trenger å få tilrettelagt for den/de funksjonene som er nedsatt!

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

2) Hva vil det si å være funksjonshemmet?

2) Hva vil det si å være funksjonshemmet?

Prioritert rekkefølge på tiltak: Gjør hverdagen mulig å overleve!

Ivareta det sosiale behovet! Skaff en arbeidsplass som er tilrettelagt!

La personen oppleve anerkjennelse over det han/hun gjør

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Disposisjon

Gap-modellen Hva er sosial angst?

Hvem får sosial angst?

Hva hjelper imot sosial angst?

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse Snu tankegods fra forrige århundre:

Tabbe!

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Sosial angst

Eksistensielt problem

Å oppholde seg blant andre mennesker innebærer at Man risikerer å dumme seg ut Man riskikerer å bli ledd av Man risikerer å føle seg forlegen, føle frykt, angst, skam, etc.

Hvordan forholder vi oss til dette?

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Hva er sosial angst?

I mild grad: Et normalfenomen!

I sterk grad: En angstlidelse!

Å skamme seg alt for mye!

Å forvente å dumme seg ut og bli satt i forlegenhet!

Som individuelt fenomen: Noen av oss bader oss i skam og angst over å dumme oss ut.

Som samfunnsskapt fenomen: Noen av oss blir sett ned på; blir påført skam.

Eksempel: Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Sosial angst

Jf. PPT.

Tilrettelegging er vel og bra og helt nødvendig!

Men sosial angst kan ikke tilrettelegges bort!

For at det skal monne, må den engstelige selv ta grep… og bli sjef i eget liv!

Finn boken på Hjelptilhjelp.no

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Hva er vanskelig ved sosial angst?

• • • • • • • Møte nye mennesker Snakke til autoritetspersoner Snakke på møter eller i grupper Gå i selskap Snakke/opptre offentlig Viktig eksamen/intervju Arbeide mens noen ser på • • • • • • • Komme sist inn i et rom Snakke til fremmede Uttrykke uenighet Skrive/spise/drikke mens noen ser på Bruke offentlige toalett Gå på stevnemøte (date) Andre typer prestasjonsangst

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Hva fører sosial angst til?

Lavere livskvalitet Uønskede begrensninger i livet Mindre kontakt med jevnaldrende Ugift / ikke i et forhold Arbeidsløshet Lavere inntekt Større risiko for alkholproblemer Større risiko for en usunn livsstil (lite trening, røyking, etc)

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Hvorfor går ikke angsten over?

På grunn av: Forventningsangst (tankemønstre) Angsten begynner LENGE FØR man skal gjøre det vanskelige Angsten pågår IMENS man gjør det vanskelige Angsten fortsetter LENGE ETTER at man har gjort det vanskelige (og på tross av at det oftest gikk helt greit) Unngåelse (atferd) Så langt man makter prøver man å unngå å bli satt i situasjoner som kan vekke skam / forlegenhet Beskyttelsesstrategier F.eks knytte hendene, la være å snakke,

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Hvem får sosial angst?

Genetisk sårbarhet Erfaring med å bli ydmyket Eks. mobbing Erfaring med mye kritikk Erfaring med å ”ikke mestre” Vanlig som følgetilstand ved andre problemer

Hvem av disse har sosial angst?

Angst er vanlig!

Haddy N'jie:

- Jeg har vært åpen om angst fordi jeg er mye synlig og kan virke som om jeg får til «alt». Det er ikke sant. Å ha angst kan bli oppfattet som litt svakt. Men jeg mener det er tvert imot, det krever styrke å leve med det, på samme måte som det krever styrke å leve med en hvilke som helst skade.

Angst er vanlig!

Noman Mubashir

- Anfallene gjør at jeg får pusteproblemer, og at hjertet dunker som besatt. Mange ganger gruer jeg meg til tilstelninger der jeg vet det vil bli stort oppmøte. Angsten hemmer meg ofte i hverdagen, sier han til avisen.

Angst er vanlig!

Lise Karlsnes

- Jeg fikk sosial angst. Ble skikkelig paranoid og trodde at alle snakket om meg. Det kom til det punktet der alt som ble sagt rundt meg som inneholdt «s», hørtes ut som «Li-SSSSSe» eller «BriSSSkeby».

Angst er vanlig!

Stig Inge Bjørnebye

…mens fansen jublet og sponsorene ville ha mer, lå den unge nordmannen i fosterstilling på gulvet i penthouseleiligheten i Lierpool og opplevde mørket. Etter hvert utiklet han sosial angst

- Det er gjerne følsomme mennesker med god fantasi som utvikler angst - alle mine angstpasienter er snille og empatiske mennesker som lett lever seg inn i andres følelser

Du er ikke alene!

Mange som har angst, tror de er helt alene om dette!

”Ingen i verden har det sånn som dette!” ”Jeg er et HÅPLØST tilfelle!”

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Følelser ved sosial angst

Redd for å bli oppfattet som ”svak”, ”annerledes”… Får pusteproblemer, føler man mister kontrollen Gruer seg – lenge før!

Tror at alle snakker om meg Redd for å bli redd

NB: dette er bare følelser – og det er ikke farlig å føle dette!

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Tanker ved sosial angst

Det jeg sier høres dumt ut Jeg er kjedelig Jeg kommer til å dumme meg ut De andre vil se at jeg er nervøs Jeg aner ikke hva jeg skal si Jeg blir rød som en tomat Jeg kommer til å miste kontrollen Tenk hvis de andre ser at jeg er nervøs Jeg kommer til å skjelve og riste så mye at…

NB: Dette er bare tanker – og du kan lære å tenke annerledes

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Det skjer i kroppen ved sosial angst

Hjertebank Svetting Føler man mister pusten Skjelvende hender og føtter Vondt i magen Svimmel

NB: dette er vanlig når man er redd – og det er ikke farlig

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Typisk: Man stikker av!

Mange unngår det som er vanskelig!

• • • Eksempler: Du er redd for å spise med andre  Man er redd for å dumme seg ut Man er redd for å si noe dumt   Du unngår å stille til lunsj!

Du kommer ikke på jobb Du sier ingenting!

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Hva skjer hvis man alltid ”stikker av”?

Hva tror dere?

Man får ikke trenet på det som er vanskelig!

Er det noen her som er veldig gode til noe?

Hvordan ble du god?

SVAR: ”Jeg måtte øve og øve og øve!”

Sånn er det også med sosial angst…. Du må ØVE på det som du synst er vanskelig!

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse Snu tankegods fra forrige århundre:

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Hva hjelper imot sosial angst?

2 setninger som kan forandre ditt liv!

”det er ikke så farlig som jeg tror” ”jeg tar sjansen på å prøve”

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Hva hjelper?

Husk at du kan trene på å bli mindre redd!

Det er

ikke farlig

å være redd!

Tren og tren og tren! Det blir lettere etter hvert!

Jammen, hvordan kan jeg trene?

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Du kan f.eks trene på

Å våge å stille opp i lunsjen!

Å våge å gå på jobb!

Å våge å snakke med andre!

”JAMMEN DET ER JO SÅ VANSKELIG! …OG DET BLIR IKKE BEDRE…!”

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Slik er det lurt å gjøre det…

Bestem deg for å trene

på det du synst er vanskelig!

Snakk med noen voksne

som du stoler på!

Lag gjerne en liste

over hva du synst er skummelt!

Bli enige

om hva du skal begynne å trene på!

Begynn

med det letteste først!

Snakk med den voksne

om hvordan du synst det gikk, og hvilke katastrofetanker du hadde!

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

”Dette synes jeg er skummelt…” (0-100)

Å holde en tale (100) Å delta i et skuespill (95) Å snakke med sjefen på jobb (90) Å snakke i telefon (85) Å ta buss alene (70) Å ta buss ilag med andre (50) Å snakke med de andre på jobben (45) Å være på kafé med en venn (40) Å være på et kjøpesenter (30) Begynn med det ”letteste” først!!!

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Dette bør du ikke gjøre!

Det er ikke lurt å bruke alkohol for å ”drikke seg til mot…” Drikker du for å bli mindre redd, bør du trene på å slutte å drikke!

• • • •

Hvorfor er det dumt å ”drikke seg til mot”?

Du kan bli alkoholiker Du får mer angst av å drikke mye Du får ikke trenet på å gjøre det du synst er skummelt Da blir du heller ikke kvitt angsten

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Typisk

FØR Gruer seg Tenker på alt som kan gå galt Prøver å se for seg hele situasjonen i forkant IMENS Veldig fokusert på seg selv Opptatt av å kontrollere kroppen (ikke rødme, ikke skjelve) Tenker gjennom setninger før de blir sagt ETTER Grubler over hva som skjedde Husker bare det negative Husker at du følte deg elendig – tror derfor at det også gikk elendig!

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Tips 1

FØR du skal gjøre noe vanskelig!

Forbered deg hvis du skal gjøre en oppgave Tenk på hva som er ”godt nok” Ikke bruk tid på å grue deg; når du har forberedt deg ”godt nok”  tenk heller på noe annet Minn deg selv om at:

”Det er ikke så farlig som jeg tror!” ”Jeg tar sjansen på å prøve!”

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Tips 2

IMENS du gjør noe vanskelig

Prøv å vende blikket ”utover” Ikke vær opptatt av hva du føler, men se deg omkring!

Ikke vær opptatt av å hindre rødming eller skjelving Husk: Det gjør ikke noe om du rødmer! Det gjør ikke noe om du skjelver!

Folk ser mindre av dette enn du tror!

Folk er ikke så opptatt av deg som du tror!

Si noe hvis du har noe du ønsker å si!

Det er også helt greit å bare lytte!

Prøv å bli ”værende” – uten å stikke av!

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Tips 3

ETTER at du har gjort noe vanskelig

Ikke bruk tid på å gruble over om det gikk bra eller ikke Si til deg selv at du var flink som klarte å ikke stikke av!

Gi deg selv ros for det du fikk til!

Tenk på noe HELT ANNET! Gjør noe du liker!

Minn deg selv om at:

”Det er ikke så farlig som jeg tror!”

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Tips 4

Tren deg på sosiale ferdigheter

ART!

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Dette er viktig!

Latterliggjøring må det slås ned på!

Hva er det å bli latterliggjort?

F.eks

Å bli fortalt at du er dum eller teit!

Å bli ledd av når du rødmer!

Å ikke få lov til å være med !

NB: Si i fra til lederen din hvis du tror at du blir mobbet, eller hvis noen andre blir det!

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Viktig viktig!

Få tak i dine katastrofetanker!

”Hva er det verste som kan skje?” ”Hva ville jeg kunne gjøre da?”

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Viktig viktig viktig!

Tenk hjelpsomme tanker:

”Det er ikke så farlig som jeg tror!” ”Jeg tar sjansen på å prøve!”

Sosial angst på din arbeidsplass

Hvordan fyller dere gapet som blir skapt av funksjonshemmingen?

Hvordan styrker dere personene i forhold til sosial angst?

Bestill gjerne kurs i mestring av sosial angst fra Hjelptilhjelp.no!

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse Snu tankegods fra forrige århundre !!!

Hjelptilhjelp.no

– Din portal for psykisk helse

Avslutning

Besøk www.hjelptilhjelp.no

Følg Hjelptilhjelp.no på Facebook Ta gjerne kontakt med forespørsel om kurs (f.eks sosial angst): [email protected]

(tlf: 404 33 238)