openbaarmaking van uitstaande stemrechtverlenende effecten

Download Report

Transcript openbaarmaking van uitstaande stemrechtverlenende effecten

Published: 18:30 CET 21-11-2016 /GlobeNewswire /Source: Biocartis Group NV / : BCART /ISIN: BE0974281132
Biocartis Group NV: OPENBAARMAKING VAN UITSTAANDE
STEMRECHTVERLENENDE EFFECTEN
PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
21 november 2016, 18:30 CET
OPENBAARMAKING VAN UITSTAANDE STEMRECHTVERLENENDE
EFFECTEN
Mechelen, België, 21 november 2016 - Biocartis Group NV (de 'Vennootschap' of 'Biocartis'), een innovatief
bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt aan dat vandaag 4.058.917 nieuwe
aandelen werden uitgegeven in het kader van de voltrekking van haar kapitaalverhoging door middel van een
private plaatsing met versnelde orderbookprocedure, welke plaatsing plaatsvond op 17 november 2016. De
bijzondere verslagen van de raad van bestuur en de commissaris van de Vennootschap in verband met
voormelde kapitaalverhoging zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap: www.biocartis.com.
Gelet hierop, en overeenkomstig artikel 15 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van
belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen (de 'Belgische Wet'), kan het uitstaande
aandelenkapitaal en de uitstaande stemrechtverlenende effecten van de Vennootschap als volgt worden
samengevat:




Totaal uitstaande aandelenkapitaal: EUR 446.481,05;
Totaal uitstaande stemrechtverlenende effecten: 44.648.105 aandelen;
Totaal uitstaande stemrechten: 44.648.105 stemrechten;
Aandelen die nog kunnen worden uitgegeven: 5.308.392 aandelen (waarbij ieder aandeel recht geeft op
één stemrecht), waarvan:
o 838.951 aandelen kunnen worden uitgegeven volgend op de uitoefening van 838.951
uitstaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de vorm heeft van een warrant) die nog
uitstaan onder het '2013 Plan' voor werknemers, consultants en leden van het management,
dewelke de houders ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven;
o 262.934 aandelen kunnen worden uitgegeven volgend op de uitoefening van 262.934
uitstaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de vorm heeft van een warrant) die nog
uitstaan onder het '2015 Plan' voor werknemers, consultants, leden van het management en
bestuurders, dewelke de houders ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie te
verwerven;
o 34.000 aandelen kunnen worden uitgegeven volgend op de uitoefening van 34.000 warranten,
'WHC Warrants' genoemd, toegekend aan Whitemarsh Capital LLC, waarbij elke warrant kan
worden uitgeoefend voor één aandeel;
o 4.172.507 aandelen kunnen worden uitgegeven overeenkomstig een conversieoptieovereenkomst tussen Koninklijke Philips N.V. ('Philips') en de Vennootschap[1].
Krachtens de Belgische Wet en de statuten van de Vennootschap is een kennisgeving aan de Vennootschap en
aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vereist vanwege alle natuurlijke personen
en rechtspersonen telkens het percentage van stemrechten verbonden aan de aandelen gehouden door zulke
personen in de Vennootschap de drempel van 3%, 5%, 10%, en ieder verder veelvoud van 5%, van het totale
aantal stemrechten in de Vennootschap bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.
--- EINDE --Meer informatie:
Renate Degrave
Manager Corporate Communications & Investor Relations
e-mail [email protected]
tel
+32 15 631 729
gsm
+32 471 53 60 64
Over Biocartis
Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx), dat
diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele
van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla(TM) MDx systeem van Biocartis is een volledig
geautomatiseerd,
staal-tot-resultaat
real-time
PCR-systeem
(Polymerase
Chain
Reaction
ofwel
Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg
elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis lanceerde in september 2014 het Idylla(TM) platform.
Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een snel uitbreidend testmenu dat voldoet aan belangrijke onvoldane
klinische behoeften in oncologie en infectieziekten. Deze domeinen zijn respectievelijk het snelst groeiende en het
grootste segment van de MDx-markt wereldwijd. Vandaag heeft Biocartis vijf oncologietesten en twee
infectieziektentesten op de markt. Meer informatie op www.biocartis.com. Persfoto's vindt u hier. Volg ons op
Twitter: @Biocartis_.
[1]
De conversie-optieovereenkomst laat Philips toe om bepaalde royalty en andere aan haar verschuldigde betalingen te converteren ten
belope van een maximum van 10% van het op dat ogenblik uitstaande kapitaal van de Vennootschap op een volledig gedilueerde postmoney-basis, maar enkel indien de Vennootschap nog geen eenmalige betaling heeft uitgevoerd in de plaats van dergelijke royalty en andere
betalingen, en de conversie kan enkel worden uitgeoefend door Philips na de aanvaarding van de uitoefening door de Vennootschap naar
haar goeddunken. Het aantal van 4.172.507 aandelen die nog kunnen worden uitgegeven gaat uit van het feit dat alle uitstaande warranten
(wat aanleiding geeft tot de uitgifte van maximum 1.135.885 nieuwe aandelen) werden uitgeoefend, met dien verstande dat het effectieve
aantal van uit te geven aandelen afhankelijk is van een aantal factoren.