Πίνακας περιεχομένων - Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής

Download Report

Transcript Πίνακας περιεχομένων - Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
Αριθ. Τεύχους: 310
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Πίνακας περιεχομένων
Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των οικογενειών αυτών με
επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού Έτους 2016-2017 ......................................................................... 3
Σχέδιο Νόμου- Χωρικός Σχεδιασμός- Βιώσιμη Ανάπτυξη .............................................................. 4
Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των
Διοικητών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (KYT) Φυλακίου, Σάμου, Χίου, Κώ, Λέσβου
και Λέρου......................................................................................................................................... 5
Ανακοίνωση των Ημερομηνιών Υποβολής Αίτησης σε Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ............. 6
Διακοπή εργασιών φορολογουμένων ............................................................................................ 7
Συνδεδεμένη ενίσχυση στο σκληρό σιτάρι και τα κτηνοτροφικά ψυχανθή .................................. 8
Τι προβλέπεται για την φαρμακευτική αγωγή των μαθητών εντός σχολικού ωραρίου ................ 8
Ξεκίνησε το πρόγραμμα του υπουργείου για την νομική βοήθεια σε ανήλικους και νέους ως 35
ετών, ευπαθών κοινωνικών ομάδων .............................................................................................. 9
Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για τη διδασκαλία των παιδιών των προσφύγων .. 9
Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων
Συνεκπαίδευσης ............................................................................................................................ 10
Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» 41/10-11-2016
....................................................................................................................................................... 12
Πράσινο φως για την έναρξη της διαδικασίας κατασκευής του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης
(Β.Ο.Α.Κ) ........................................................................................................................................ 13
ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Τα εργαστήρια συντήρησης αποκαλύπτουν τα μυστικά τους ..................... 14
Η Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021 ................................................. 15
Νέος Ειδικός Γραμματέας ΣΕΠΕ .................................................................................................... 16
Πλαίσιο παρουσίας-λειτουργίας των ιατρικών επισκεπτών εντός των δημοσίων δομών Υγείας16
Υπογραφή Ελληνορωσικής Συμφωνίας για Επιστήμη, Έρευνα και Καινοτομία ........................... 17
Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) ........................ 18
1
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
Αριθ. Τεύχους: 310
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων-Επιλαχόντες Προκήρυξης 2Κ/2014-Κατηγορία Δ.Ε. ....... 19
Προκήρυξη 4Κ/2016-Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο ........................................................... 20
Γραπτός Διαγωνισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Προκήρυξη 1Γ/2015)-Β΄ Στάδιο.. 20
Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων – Επιλαχόντες Προκήρυξης 5Κ/2015-Κατηγορία Δ.Ε. ..... 21
Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων – (Προκήρυξη 1Ε/2014 – Κωδικοί Θέσης 10011, 10012,
10013, 10014 και 10015)............................................................................................................... 22
Ξεκινά η λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Κηφισιάς .................................................... 23
Σεμινάριο Εξεύρεσης Εταίρων Erasmus+ για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στη
Σαραγόσα, Ισπανία 25-27/01/2017 .............................................................................................. 25
2
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
Αριθ. Τεύχους: 310
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των
οικογενειών αυτών με επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού Έτους 20162017
Ξεκίνησε τη Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14:00 η ηλεκτρονική υποβολή
αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων για τη συμμετοχή τους
στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των
Οικογενειών αυτών, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2016-2017. Οι
ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους και παρόχους- μέχρι την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 23:59.
Οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν από την
Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 έως την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 σε
τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ.
Οι διακοπές θα έχουν διάρκεια:


από μία έως 10 διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά
καταλύματα των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω ή
από μία έως 5 διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά
καταλύματα της υπόλοιπης Ελλάδας.
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά
μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ
(www.oaed.gr). Όσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασή τους
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις
Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στις οποίες ανήκουν, για την έκδοση κωδικών
πρόσβασης. Δεν απαιτείται η προσέλευση στις Υπηρεσίες για όσους είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς
πρόσβασης για το TAXISnet, καθώς με την εισαγωγή στο σύστημα των κωδικών
αυτών, μπορούν να πιστοποιηθούν αυτόματα και ως χρήστες του ΟΑΕΔ.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι
οποίοι/ες κατά το έτος 2015:




είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή
έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια
επιδόματα) ή
συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας,
ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας),
καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι/ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.
3
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
Αριθ. Τεύχους: 310
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Το σύστημα επιλογής των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση
συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση
μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού, η
οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.
Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων και ωφελουμένων του προγράμματος είναι
150.000 άτομα, ο δε προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα
10.000.000 ευρώ.
Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα, όπως αυτά
περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση, που διαθέτουν σε ισχύ κατά την
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος το
Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τους καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
την έκδοσή του.
Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά
επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση
προσέλευσης στις Υπηρεσίες για την προσκόμιση δικαιολογητικών. Παρ’ όλα αυτά,
αν κάποιοι δικαιούχοι αδυνατούν να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά στην αίτησή
τους, όταν αυτά απαιτούνται, μπορούν να προσέλθουν στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
για την προσκόμισή τους μέχρι την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή έως την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016, και ώρα
13:00. Οι πάροχοι αποστέλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο τα
δικαιολογητικά μέχρι τις 20 Νοεμβρίου ώρα 23.59.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο
του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.
Σχέδιο Νόμου- Χωρικός Σχεδιασμός- Βιώσιμη Ανάπτυξη
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο
νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός -Βιώσιμη Ανάπτυξη» για την αντικατάσταση του ν.
4269/2014.
Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή από Παρασκευή 11.11.2016 και θα
ολοκληρωθεί την Πέμπτη 18.11-2016 και ώρα 15:00.
Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για την
αριστικοποίηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
Πηγή: http://www.opengov.gr/minenv/?p=8312
4
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
Αριθ. Τεύχους: 310
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
πλήρωση των θέσεων των Διοικητών των Κέντρων Υποδοχής και
Ταυτοποίησης (KYT) Φυλακίου, Σάμου, Χίου, Κώ, Λέσβου και Λέρου
Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής απευθύνει ανοιχτή δημόσια
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των
Διοικητών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου, Σάμου, Χίου,
Κω, Λέσβου και Λέρου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2
του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/3.4.2016, τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας
Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης …. και άλλες
διατάξεις».
Οι Διοικητές των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης διορίζονται με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης για θητεία ενός (1) έτους, που μπορεί να παραταθεί
για δύο (2) ακόμη έτη και να παραταθεί εκ νέου ή να ανανεωθεί ανάλογα με τις
υπηρεσιακές ανάγκες.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων των Διοικητών των Κέντρων
Υποδοχής και Ταυτοποίησης πρέπει να είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,
με ικανότητα και εμπειρία στη διοίκηση ή/και εξειδίκευση στο πεδίο των
δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τοποθέτηση στην
προκηρυσσόμενη θέση καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με τα υποδείγματα), αντίγραφα
δελτίου ταυτότητας, τίτλων σπουδών και λοιπών προσόντων μέχρι και 23
Νοεμβρίου 2016.
Η αίτηση και το βιογραφικό θα πρέπει να σταλούν με συστημένη επιστολή στη
δ/νση: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Συγγρού 83, 11745 Αθήνα και
ηλεκτρονικά στο [email protected]
Αν ο υποψήφιος είναι δημόσιος υπάλληλος η αίτηση κοινοποιείται ταυτόχρονα από
τον υποψήφιο στη Διεύθυνση Διοικητικού στην οποία υπάγεται ο ενδιαφερόμενος. Η
εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του υπαλλήλου.
Οι Δ/νσεις Διοικητικού ή Προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται να
κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα πρόσκληση στους φορείς που εποπτεύουν και
να παράσχουν κάθε συνδρομή για την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων τους.
Η παρούσα δημοσιεύεται στον ιστότοπο opengov.gr και στον ιστότοπο της
Υπ. Υποδοχής και Ταυτοποίησης (www.firstreception.gov.gr)
Πηγή: http://www.opengov.gr/home/2016/11/10/7379
5
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
Αριθ. Τεύχους: 310
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Ανακοίνωση των Ημερομηνιών Υποβολής Αίτησης σε Προγράμματα
Σπουδών του ΕΑΠ
Σας ενημερώνουμε ότι την 14η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 00:01 ενεργοποιήθηκε η
φόρμα υποβολής αίτησης για τα ακόλουθα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών με έτος εισαγωγής 2017-2018, η οποία θα παραμείνει
ανοικτή μέχρι την 20η Δεκεμβρίου και ώρα 23:59.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες
Πληροφορική
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
1. Κοινό ΜΠΣ «Master in Business Administration» (ΜΒΑ) ΕΑΠ-Wroclaw
2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας
4. Τραπεζική
5. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
6. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων
7. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής
8. Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας
9. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές
10. Διαχείριση Τεχνικών Έργων
11. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα
12. Διαχείριση Αποβλήτων
13. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική
14. Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής
Ενέργειας
15. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών
16. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά
17. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού
18. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα
19. Σχεδιασμός Φωτισμού
20. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος
21. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας
22. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας
23. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας
24. Επιστήμες της Αγωγής
25. Εκπαίδευση Ενηλίκων
6
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
Αριθ. Τεύχους: 310
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
26. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία
Πηγή: https://www.eap.gr
Διακοπή εργασιών φορολογουμένων
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργος Πιτσιλής, επιλύοντας ένα
σημαντικό χρονίζον πρόβλημα των φορολογουμένων, εξέδωσε απόφαση με την
οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία και τα
δικαιολογητικά για τη διακοπή εργασιών φορολογουμένων με ημερομηνία διακοπής
εργασιών την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.
Ειδικότερα, πρόκειται για δυνατότητα που παρέχεται σε φορολογούμενους
ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών της επιχείρησης τους, οι οποίοι έχουν την
πρόθεση να προβούν στη διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με
βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
Α) δεν διαθέτουν αποθέματα, πάγια ή εμπορεύσιμα,
Β) δεν έχουν χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, όταν πρόκειται για εταιρίες ή
λοιπά νομικά πρόσωπα για τα οποία προβλέπεται εκ του νόμου στάδιο εκκαθάρισης
Γ) ειδικά για τα υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ νομικά πρόσωπα, η ημερομηνία του
πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών ανάγεται σε ημερομηνία πριν την 15η
Φεβρουαρίου 2013.
Οι εν λόγω φορολογούμενοι δύνανται να υποβάλουν στην Δ.Ο.Υ. της έδρας της
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας δήλωση διακοπής εργασιών εντός 30 ημερών
από την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. Σε
περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης θα επιβάλλεται πρόστιμο 100
ευρώ και η διαδικασία διακοπής εργασιών θα προχωρά σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην απόφαση.
Πηγή: http://www.publicrevenue.gr
7
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
Αριθ. Τεύχους: 310
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Συνδεδεμένη
ενίσχυση
κτηνοτροφικά ψυχανθή
στο
σκληρό
σιτάρι
και
τα
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει τους παραγωγούς
που θέλουν να λάβουν συνδεδεμένη ενίσχυση στο σκληρό σιτάρι για την
καλλιεργητική περίοδο 2016-2017, ότι η ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου
σπόρου παραμένει στα 12 κιλά ανά στρέμμα όπως ήταν μέχρι σήμερα. Το ίδιο θα
ισχύσει και για τις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους μέχρι το 2020.
Όσοι παραγωγοί καλλιεργήσουν Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Ψυχανθή και θέλουν
να λάβουν συνδεδεμένη ενίσχυση, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν
πιστοποιημένο σπόρο τόσο αυτή όσο και τις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους.
Πηγή: http://www.minagric.gr
Τι προβλέπεται για την φαρμακευτική αγωγή των μαθητών εντός
σχολικού ωραρίου
Για το σχολικό έτος 2016-2017 και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η
χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε μαθητές, εντός του σχολικού ωραρίου, ισχύουν
όσα αναφέρονται στην με αρ. Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010 εγκύκλιο του
ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Στην εγκύκλιο αυτή την οποία και παραθέτουμε αναφέρεται μεταξύ των άλλων ότι οι
εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να έχουν τις απαραίτητες ιατρικές ή φαρμακευτικές
γνώσεις, ώστε να συνεισφέρουν με εξειδικευμένες πράξεις (χορήγηση φαρμάκου
από το στόμα, ή σε ενέσιμη μορφή) σε ειδικού τύπου ασθένειες των μαθητών
(εφηβικός ζαχαρώδης διαβήτης, επιληπτικές κρίσεις κ.ά) αλλά και σε εποχιακές
ιώσεις. Αυτό δεν αποκλείει την υποχρέωση του εκπαιδευτικού να παρέχει τις
στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στους μαθητές του σχολείου του.
Για το λόγο αυτό, σε περιπτώσεις που απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, οι γονείς και
κηδεμόνες των μαθητών, οφείλουν να αιτούνται την άδεια των Διευθντών της
σχολικής μονάδας προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι, ή άλλο πρόσωπο το οποίο
θα υποδείξουν σχετικά, στο χώρο του σχολείου, ώστε να τη χορηγήσουν.
Σε έκτακτα σοβαρά ιατρικά περιστατικά μαθητών, οι Δ/ντές οφείλουν μόνο να
καλούν το ΕΚΑΒ (166) για διακομιδή του μαθητή, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνουν
τους γονείς του.
Πηγή: http://www.minedu.gov.gr
8
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
Αριθ. Τεύχους: 310
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Ξεκίνησε το πρόγραμμα του υπουργείου για την νομική βοήθεια σε
ανήλικους και νέους ως 35 ετών, ευπαθών κοινωνικών ομάδων
Ξεκίνησε από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το πρόγραμμα «Νομική Βοήθεια
για Νέους-Legal Aid» για την περίοδο 2016-17. Σκοπός του προγράμματος είναι η
έμπρακτη νομική υποστήριξη ανηλίκων και νέων έως 35 ετών, που ανήκουν σε
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, για συγκεκριμένες υποθέσεις ποινικών, αστικών,
διοικητικών και εργατικών διαφορών.
Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς καλεί όλους τους
Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής ως Φορείς
Υλοποίησης, έως την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016.
Μέσα από τον επικαιροποιημένο Οδηγό του Προγράμματος, η Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ., στην
προσπάθειά της να ανταποκριθεί με επιτυχία στις συνεχείς διαφοροποιήσεις της
κοινωνικής πραγματικότητας, εντάσσει στις προτεραιότητές της την έμπρακτη νομική
υποστήριξη των νέων για διαφορές που αφορούν προστασία ασυνόδευτων
ανηλίκων, ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
κλπ.
Το πρόγραμμα «Νομική Βοήθεια για Νέους-Legal Aid» αποτελεί κεντρική δράση της
Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής για την υπεράσπιση των
δικαιωμάτων της νεολαίας.
Η πρόσκληση σε μορφή Word
O οδηγός προγράμματος 2016-2017 σε μορφή Word
Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για τη διδασκαλία των
παιδιών των προσφύγων
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα προχωρήσει, μετά από
διαγωνισμό, στην προμήθεια 120 προκατασκευασμένων οικίσκων που θα
τοποθετηθούν σε κέντρα εγκατάστασης προσφύγων, προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας για την εκπαίδευση παιδιών–
προσφύγων προσχολικής ηλικίας.
Σύμφωνα με έγγραφο που υπογράφει ο ΓΓ του ΥΠΠΕΘ Ιωάννης Παντής η δαπάνη
για την υλοποίηση της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των δύο
9
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
Αριθ. Τεύχους: 310
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και είκοσι οκτώ ευρώ
#2.624.028,00 €# (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και βαρύνει την ΣΑΕ
7452 αρ. εναρ. 2016ΣΕ74520000.
Πηγή: http://www.minedu.gov.gr
Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης
Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης
Το Υπουργείο Παιδείας με την απόφαση του 172877/Δ3/17-10-2016 (ΦΕΚ
3561/Β/4-11-2016, ΑΔΑ:7ΘΖ74653ΠΣ-15Γ) αποφασίζει τη Διαδικασία Σχεδιασμού,
Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης ως ακολούθως:
Στόχοι των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης είναι :
- Η προώθηση της ένταξης και των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση.
- Η ανάπτυξη των γνωστικών, μαθησιακών, ψυχοσυναισθηματικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων όλων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
- Η ευαισθητοποίηση των μαθητών των σχολείων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης
σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καλλιέργεια σεβασμού στη
διαφορετικότητα.
- Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ενσυναίσθησης στους μαθητές αμφότερων των σχολικών
πλαισίων. Στους τύπους των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης συμπεριλαμβάνονται:
- Η διοργάνωση δράσεων οργανωμένου παιχνιδιού, αθλοπαιδιών, καλλιτεχνικών και
λοιπών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν, αφενός, στην καλλιέργεια στάσεων
αποδοχής της διαφορετικότητας και, αφετέρου, στην ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων.
- Η διεξαγωγή κοινών προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) και προγραμμάτων Αγωγής
Σταδιοδρομίας καθώς και η σύμπραξη σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Erasmus+,
eTwinning κ.ά.), με στόχο: α) την καλλιέργεια και ενδυνάμωση κοινωνικών,
γλωσσικών, επικοινωνιακών, διαπροσωπικών και κινητικών δεξιοτήτων, β) τη
βελτίωση του αυτοσυναισθήματος και γ) την αύξηση της επιθυμίας και του
ενδιαφέροντος για μάθηση.
10
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
Αριθ. Τεύχους: 310
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
- Η διεξαγωγή προγραμμάτων ένταξης και συμμετοχής μαθητών ΣΜΕΑΕ σε
συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα τάξεων σχολείων γενικής εκπαίδευσης με
στόχους γνωστικής ανάπτυξης και καλλιέργειας των ακαδημαϊκών τους δεξιοτήτων.
- Η αλληλεπίδραση προγραμμάτων για την πραξιακή μάθηση και ο συνδυασμός
διαφορετικών μαθησιακών προτύπων, όπως, για παράδειγμα, η συνδιδασκαλία
ενός μαθήματος όπου το θεωρητικό μέρος παρουσιάζεται στο γενικό σχολείο και το
εργαστηριακό μέρος εφαρμόζεται στο εργαστήριο της ΣΜΕΑΕ.
Στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιούνται προγράμματα
συνεκπαίδευσης με συστεγαζόμενες ή μη σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης. Οι
προτάσεις για την υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων μπορεί να προέρχονται
από τις ΣΜΕΑΕ, από τις σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης, από τις ΕΔΕΑΥ και
από τα οικεία ΚΕΔΔΥ καθώς και από τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους. Σε
κάθε περίπτωση για την έγκριση και την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων
ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες:
Ο Σύλλογος Διδασκόντων της ΣΜΕΑΕ ή του σχολείου γενικής εκπαίδευσης, κατόπιν
εισήγησης του Διευθυντή ή μελών του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου ή της
ΕΔΕΑΥ ή του οικείου ΚΕΔΔΥ ή του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου επιλέγει και
προτείνει, προς την αντίστοιχη σχολική μονάδα: α) πρόγραμμα ένταξης και
συμμετοχής ορισμένων μαθητών σε συγκεκριμένα διδακτικά αντικείμενα ή/και
σχολικές δράσεις ή β) πρόγραμμα συνεργασίας τάξεων ή τμημάτων των σχολικών
μονάδων ή γ) πρόγραμμα συνεργασίας του συνόλου των τάξεων των σχολικών
μονάδων. Στην περίπτωση ένταξης μαθητή/τριας σε πρόγραμμα συνεκπαίδευσης
που περιλαμβάνει τη συμμετοχή του/της σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα
τάξεων σχολείων γενικής εκπαίδευσης, με σταθερή συχνότητα, απαιτείται εκ των
προτέρων η σύμφωνη γνώμη των γονέων του/της μαθητή/τριας.
Στο σχετικό πρακτικό της συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων, κατ’ αντιστοιχία
με τον τύπο της σχολικής μονάδας (ΣΜΕΑΕ ή σχολική μονάδα γενικής
εκπαίδευσης), συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι:
α) Οι μαθητές/τριες ή τα τμήματα που προτείνεται να ενταχθούν στο πρόγραμμα
συνεκπαίδευσης.
β) Η/οι τάξη/εις, οι ώρες, τα μαθήματα ή οι δραστηριότητες στις οποίες προτείνεται
να συμμετάσχουν οι μαθητές/τριες.
γ) Οι στόχοι, η χρονική διάρκεια, τα στάδια υλοποίησης, οι μέθοδοι, τα μέσα και ο
τρόπος αξιολόγησης του προγράμματος.
11
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
Αριθ. Τεύχους: 310
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
δ) Ο τρόπος μετακίνησης των μαθητών και των εκπαιδευτικών, εφόσον πρόκειται
για μη συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες.
ε) Τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολικών μονάδων που θα εμπλακούν:
i) Στον σχεδιασμό του προγράμματος, ii) Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του
συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας των δύο σχολείων (εκπαιδευτικών,
μαθητών/τριών, γονέων) iii) Στην υλοποίηση του προγράμματος iv) Στην
παρακολούθηση και στην αξιολόγηση του προγράμματος Το πρακτικό της
συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων αποστέλλεται στη σχολική μονάδα στην
οποία προτείνεται η συνεργασία.
Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση
κατ’ Οίκον» 41/10-11-2016
Εκδόθηκε από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης η απόφαση
υπαγωγής 2.528 νοικοκυριών στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», της
περιόδου 2007-13. Υλοποιείται, έτσι, πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση, του
πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνου Σκουρλέτη, και του πρώην
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξη Χαρίτση, με την οποία
εκταμιεύτηκαν πρόσθετοι πόροι 19,1 εκατ. ευρώ, οι οποίοι προέρχονται από τα
έσοδα των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Οι ωφελούμενοι μπορούν
να ενημερώνονται στο δικτυακό τόπο www.etean.com.gr και θα πρέπει να
προσέλθουν για την υπογραφή των συμβάσεων έως τις 15/12/2016.
Υπενθυμίζεται ότι πάνω από 35.000 δικαιούχοι δεν στάθηκε δυνατό να ενταχθούν
στο Πρόγραμμα λόγω εξάντλησης των σχετικών κονδυλίων ήδη από το 2014. Η
κυβέρνηση κατάφερε να εξασφαλίσει πάνω από 75 εκατ. ευρώ και έτσι να
ενταχθούν στο πρόγραμμα περίπου 8.000 νέοι δικαιούχοι. Σε πρώτη φάση αυτό
κατέστη δυνατό τον Αύγουστο, ενώ τώρα υλοποιείται η δεύτερη φάση.
Στη βάση της εμπειρίας και των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την
εφαρμογή του τρέχοντος Προγράμματος, ολοκληρώνεται η επεξεργασία του νέου
Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-20.
Όπως τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης
Χαρίτσης «για το νέο πρόγραμμα ‘Εξοικονόμηση κατ' οίκον’ έχουν εξειδικευτεί 248
εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ». Η πρόσκληση θα εκδοθεί σύντομα και θα
αφορά ενίσχυση με επιχορήγηση και δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο για την
ενεργειακή αναβάθμιση ιδιωτικών κατοικιών.
«Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας
συμμετοχής, αναμένεται να ανέλθει συνολικά στα 500 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα,
12
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
Αριθ. Τεύχους: 310
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
στο πλαίσιο του νέου Ταμείου Υποδομών που θα ενεργοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο
του 2017, σχεδιάζουμε τη δημιουργία ενός ακόμα αντίστοιχου προγράμματος για την
ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων και δημοτικών κτιρίων», επισήμανε ο κ. Χαρίτσης.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης:
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A7%CE%98%CE%9946%CE%A8%CE%A7%C
E%A8%CE%96-%CE%9B%CE%A3%CE%9B?inline=true
Πράσινο φως για την έναρξη της διαδικασίας κατασκευής του
Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ)
Εγκρίθηκε η εισήγηση του υπουργού Υποδομών-Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη
στην αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή για τη δυναμική και ταχύτατη εκκίνηση του
έργου.
Το πράσινο φως για την έναρξη της διαδικασίας κατασκευής του Βόρειου Οδικού
Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ), πήρε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος
Σπίρτζης από τη Διυπουργική Επιτροπή για τον «Συντονισμό της Κυβερνητικής
Πολιτικής για την Ανάπτυξη και τις Επενδύσεις» η οποία συνεδρίασε υπό την
προεδρία του υπουργού Επικρατείας κ. Αλέξανδρου Φλαμπουράρη.
Συγκεκριμένα σε σχετική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη
εβδομάδα, τα μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής ενέκριναν τη σχετική εισήγηση του
υπουργού Υποδομών και Μεταφορών η οποία θέτει σε τροχιά υλοποίησης ένα έργο
που αποτελεί πάνδημο αίτημα για την Κρήτη.
Η κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) αποτελεί αναμφισβήτητα
το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο υποδομής στην περιοχή της Κρήτης και
εντάσσεται στον κεντρικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για την προώθηση μεγάλων
αναπτυξιακών επενδύσεων.
Όσον αφορά στο μείζον θέμα της χρηματοδότησης του έργου, κατά τη διάρκεια της
εισήγησής του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης τόνισε
χαρακτηριστικά: «Το έργο θα πραγματοποιηθεί με χρηματοδότηση της ΕτΕΠ και
ταυτόχρονη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων. Οι συζητήσεις με τους εκπροσώπους
της Τράπεζας βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο και ταυτόχρονα οι αρμόδιες
υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών προωθούν ταχύτατα τη στρατηγική
μελέτη. Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017 θα είμαστε έτοιμοι για την έναρξη της
διαγωνιστικής διαδικασίας», κατέληξε ο υπουργός.
Πηγή: http://www.yme.gr
13
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
Αριθ. Τεύχους: 310
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Τα εργαστήρια συντήρησης αποκαλύπτουν τα
μυστικά τους
Το Ανοιχτό Μουσείο είναι η νέα δράση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, με
στόχο να γνωρίσει στο ευρύ κοινό τις πολύπλευρες εργασίες που διενεργούνται για
την έρευνα, τη συντήρηση και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων. Τι συμβαίνει στα
εργαστήρια συντήρησης, όταν οι αρχαιότητες ετοιμάζονται να συναντήσουν το φως
της δημοσιότητας στους εκθεσιακούς χώρους του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου,
αλλά και να ταξιδέψουν σε μουσεία και εκθέσεις σε όλο τον κόσμο; Ποιες ειδικότητες
συνεργάζονται για τη μελέτη, αποκατάσταση και φροντίδα των αρχαίων που
φυλάσσονται στο Μουσείο;
Από τον Νοέμβριο 2016 έως τον Απρίλιο 2017 θεματικές παρουσιάσεις στους
εκθεσιακούς χώρους θα αποκαλύψουν στους επισκέπτες τα μυστικά των
εργαστηρίων συντήρησης, τιμώντας και υπενθυμίζοντας την υπεραιωνόβια
προσφορά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου ως κέντρου συντήρησης για όλη
την Ελλάδα από την αρχή της λειτουργίας του.
Οι παρουσιάσεις, με διάρκεια από μισή έως μία ώρα. Θα πραγματοποιούνται ημέρα
Πέμπτη και ώρα 12.00 και θα περιλαμβάνουν επιτόπια παρατήρηση των εκθεμάτων,
παρουσίαση με powerpoint, επιδείξεις τεχνικών με χρήση ειδικών επιστημονικών
οργάνων, καθώς και επίσκεψη στα εργαστήρια συντήρησης. Με τη βοήθεια της
τεχνολογίας και την προσωπική επαφή με το εξειδικευμένο προσωπικό του Εθνικού
Αρχαιολογικού Μουσείου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν
σημαντικές
πτυχές
της
επιστημονικής
του
δραστηριότητας.
Οι θεματικές είναι:
1. Αναζητώντας την αρχική όψη: η αποκατάσταση και η στήριξη των γλυπτών του
μουσείου
2. Πολύχρωμα και επιχρυσωμένα: ο κόσμος των αγαλμάτων αλλιώς
3. Κρυφή φροντίδα: η προληπτική συντήρηση ως μέσο προστασίας
4. Ευαίσθητα χρώματα: από τους ξύλινους πίνακες του Πιτσά στις λευκές ληκύθους
και τα πήλινα ειδώλια
5. Η συμβολή των μουσειακών ζωγράφων στην «ανάγνωση» των αρχαιοτήτων
6. Έτσι ταξιδεύουν: μετακινώντας αρχαιότητες σε όλο τον κόσμο
Οι τίτλοι των παρουσιάσεων θα ανακοινώνονται κάθε μήνα στην ιστοσελίδα του
Μουσείου. Αφετηρία θα αποτελεί κάθε φορά ένα έκθεμα που λειτουργεί
παραδειγματικά για το παρουσιαζόμενο θέμα. Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου και ώρα
12:00 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη παρουσίαση της σειράς με τίτλο: «Αναζητώντας
την αρχική όψη: Η αποκατάσταση και η στήριξη των γλυπτών στο μουσείο». Θα
παρουσιαστεί η προσέγγιση στις συμπληρώσεις που επικρατούσε ευρύτατα ως τον
19ο αιώνα και η εξέλιξη των μεθόδων αποκατάστασης και στήριξης των γλυπτών
έως σήμερα.
Για την παρακολούθηση της παρουσίασης απαιτείται η προμήθεια εισιτηρίου
εισόδου στο μουσείο καθώς και η δήλωση συμμετοχής στις Πληροφορίες του
14
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
Αριθ. Τεύχους: 310
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
μουσείου.
Έναρξη
δηλώσεων
μισή
ώρα
πριν
την
παρουσίαση.
Στο πλαίσιο του Ανοιχτού Μουσείου γίνονται επίσης εξειδικευμένες ξεναγήσεις και
εργαστήρια εξοικείωσης σε ομάδες φοιτητών στα εργαστήρια συντήρησης και στις
αίθουσες μελέτης. Οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές, θα πρέπει να αποστείλουν αίτημα
στο [email protected].
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ώρες λειτουργίας (χειμερινό ωράριο): Τρίτη-Κυριακή 09:00-16:00 και Δευτέρα 13:0020:00
Διεύθυνση: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44, Αθήνα 10682
Τηλ: 213214 4891 Fax: 210 8213573
Email: [email protected] , Ιστότοπος: www.namuseum.gr
Πηγή: http://www.yppo.gr
Η Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021
Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 ολοκληρώθηκε η συνάντηση τελικής επιλογής
των υποψηφίων ελληνικών πόλεων που διεκδικούσαν τον τίτλο της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021, στην Ελλάδα.
Οι τρείς πόλεις, Ελευσίνα, Καλαμάτα, και Ρόδος, που προκρίθηκαν στην τελική
φάση της διαδικασίας διεκδίκησης, παρουσίασαν τους αναθεωρημένους φακέλους
υποψηφιότητάς τους ενώπιον της δωδεκαμελούς επιτροπής των εμπειρογνωμόνων
που αποτελούνταν από 10 μέλη ορισμένα από τα Θεσμικά Όργανα της Ε.Ε. και 2
Έλληνες εμπειρογνώμονες.
Η ανακοίνωση έγινε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου, παρουσία της Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού, κας Λυδίας Κονιόρδου, της Γενικής Γραμματέως, κας
Μαρίας Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.
Karel Bartak.
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των υποψηφιοτήτων, ο Πρόεδρος της 12μελούς
Επιτροπής Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων κ. Steve Green ανακοίνωσε ότι ο τίτλος
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2021, απονέμεται,
ομόφωνα, στην Ελευσίνα.
Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Λυδία Κονιόρδου, συνεχάρη και τις
τρεις πόλεις, που προκρίθηκαν στην τελική φάση της διαδικασίας διεκδίκησης, για τη
σπουδαία τους προσπάθεια κάτω από δύσκολες συνθήκες.
15
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
Αριθ. Τεύχους: 310
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Η κα Υπουργός στην ομιλία της επεσήμανε ότι, ο θεσμός της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης, που αποτελεί έμπνευση της αείμνηστης Μελίνας
Μερκούρη, έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των πολιτών ως μία γιορτή πολιτισμού
που προβάλλει αφενός την ιδιαίτερη πολιτιστική φυσιογνωμία κάθε λαού και
αφετέρου, τις κοινές πτυχές της ευρωπαϊκής πολιτιστικής μας ταυτότητας.
Παράλληλα, δημιουργεί έμπνευση και πολύτιμες υποδομές, εξασφαλίζοντας έτσι
διαρκή παρουσία ζωντανών κυττάρων πολιτισμού στις πόλεις.
Ιδιαίτερα σε μία εποχή που η Ελλάδα και η Ευρώπη βρίσκονται αντιμέτωπες με
πολλές προκλήσεις και έχουν ανάγκη από ένα νέο όραμα για να
επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους και την αποστολή τους, ο πολιτισμός μπορεί να
αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για να εμπνεύσει, να ευαισθητοποιήσει και να
δραστηριοποιήσει τους λαούς προς μία νέα κατεύθυνση, με γνώμονα τον σεβασμό
στην διαφορετικότητα, την πολιτιστική πολυμορφία και τα ανθρώπινα δικαιώματα,
μέσα σε ένα πνεύμα κατανόησης, συνεργασίας και αλληλεγγύης.
Η Ελευσίνα, μία πόλη που θεωρούνταν υποβαθμισμένη επί δεκαετίες, έκανε την
υπέρβαση. Σήμερα, ατενίζοντας το μέλλον, καλείται να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά και δημιουργικά τη νέα πρόκληση, ώστε να αποτελέσει παράδειγμα
έμπνευσης και για άλλες πόλεις.
Πηγή: http://www.yppo.gr
Νέος Ειδικός Γραμματέας ΣΕΠΕ
Τα καθήκοντα του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
ανέλαβε την Παρασκευή 11/11/2016, ο νέος Ειδικός Γραμματέας ΣΕΠΕ, Αθανάσιος
Ηλιόπουλος.
Ο κ. Ηλιόπουλος παρέλαβε τα καθήκοντά του από τον παραιτηθέντα Ειδικό
Γραμματέα Γιάννη Σούκο, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Εργασίας Ανδρέα Νεφελούδη.
Πηγή: http://www.ypakp.gr/
Πλαίσιο παρουσίας-λειτουργίας των ιατρικών επισκεπτών εντός
των δημοσίων δομών Υγείας
Μετά από συνάντηση που πραγματοποίησε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ιατρικών Επισκεπτών, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας για την Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας, Σταμάτης Βαρδαρός αποστέλλει στις Μονάδας Υγείας του ΠΕΔΥ
16
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
Αριθ. Τεύχους: 310
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και τα Κέντρα Υγείας της χώρας, εγκύκλιο με την οποία τίθενται όρια στη λειτουργία
των ιατρικών επισκεπτών εντός των δημοσίων δομών.
Με την εγκύκλιο καθορίζεται η διαδικασία επίσκεψης των ιατρικών επισκεπτών στις
δημόσιες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την ενημέρωση του ιατρικού
προσωπικού σχετικά με φάρμακα, αναλώσιμα και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της εγκυκλίου οι ιατρικοί επισκέπτες οφείλουν να
προσέρχονται στα ιατρεία σε ωράριο, καθορισμένο από τις μονάδες υγείας, την
τήρηση του οποίου επιβλέπει ο εκάστοτε Διευθυντής Μονάδας.
Παράλληλα, οι Μονάδες υποχρεούνται να τηρούν Μητρώο, στο οποίο
καταγράφονται τα στοιχεία των ιατρικών επισκεπτών και ειδικότερα το όνομα και
επώνυμο, η εταιρεία ή οι εταιρείες που εκπροσωπούν, τα στοιχεία της
επαγγελματικής τους ταυτότητας, καθώς και οι ειδικότητες στις οποίες
απευθύνονται.
Οι επισκέπτες υγείας, με την είσοδό τους οφείλουν να φέρουν την επαγγελματική
τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει την επαγγελματική τους
ιδιότητα. Επίσης, θα πρέπει να είναι διακριτικοί, και η διάρκεια της επίσκεψής τους
ανά γιατρό να μην υπερβαίνει τα 10 λεπτά.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται τέλος ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η
παροχή εσωτερικών δεδομένων των μονάδων προς τους ιατρικούς επισκέπτες.
Πηγή: http://www.moh.gov.gr
Υπογραφή Ελληνορωσικής Συμφωνίας για Επιστήμη, Έρευνα και
Καινοτομία
Υπεγράφη στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων συμφωνία μεταξύ
της ελληνικής κυβέρνησης και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για
Συνεργασία στην Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία.
Τη συμφωνία υπέγραψαν, παρουσία του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου, από ελληνικής πλευράς ο Αναπληρωτής
Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης και από ρωσικής πλευράς η
Υπουργός Παιδείας και Επιστήμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας Olga Vasilyeva.
Η συνεργασία σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας αφορά: κοινές προκηρύξεις
στους τομείς Κβαντικών Τεχνολογιών, Αγροδιατροφής, Ενέργειας, Αεροναυπηγικής
και Φαρμακευτικής, συνεργασία σε ερευνητικές υποδομές κοινού ενδιαφέροντος και
ανταλλαγές επιστημόνων. Επίσης Ανθρωπιστικές Σπουδές και εφαρμογή
τεχνολογίας στη διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η πρώτη πρόσκληση
17
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
Αριθ. Τεύχους: 310
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
που αφορά τις κβαντικές τεχνολογίες θα δημοσιευθεί από τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας μέχρι το τέλος του έτους.
Σημειώνεται ότι η Συμφωνία έρχεται σε συνέχεια του πρωτοκόλλου συνεργασίας
που υπεγράφη μεταξύ των δύο υπουργείων, τον Απρίλιο του 2016, στον τομέα των
κβαντικών τεχνολογιών, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ερευνητική
συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας και την αξιοποίηση κοινών ερευνητικών υποδομών.
Επιπλέον η Υπουργός Οlga Vasilyeva συζήτησε με τον Υπουργό Κώστα Γαβρόγλου
και τον Αναπληρωτή Υπουργό Κώστα Φωτάκη γενικότερα εκπαιδευτικά θέματα,
όπως υποτροφίες σε Πανεπιστημιακά Ρωσικά Ιδρύματα.
Πηγή: http://www.minedu.gov.gr
Διενέργεια διαγωνισμού
Υπολογιστών (Η/Υ)
για
την
προμήθεια
Ηλεκτρονικών
Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει τη Διενέργεια
Συνοπτικού Διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους τριάντα
χιλιάδων ευρώ (30.000€), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια
εξήντα (60) κεντρικών μονάδων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), εξήντα (60)
πληκτρολογίων και εξήντα (60) ποντικιών για την κάλυψη των αναγκών της
Κεντρικής Υπηρεσίας του (Πουλίου 6 Αθήνα, Τ.Κ.115 23) με τους όρους και τις
προϋποθέσεις, που διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. 20951/07.11.2016 Διακήρυξη
και τα Παραρτήματα αυτής, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 23.11.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00
π.μ. στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6 Αθήνα (4ος
όροφος/Αίθουσα 408), ενώπιον της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας
αυτού.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα διατίθεται στους ενδιαφερομένους από
09.11.2016 έως και 22.11.2016 από την ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και από το Τμήμα
Προμηθειών της Υπηρεσίας (Πουλίου 6, Αθήνα, 2ος όροφος, Γραφείο 208, Αρμόδιοι
υπάλληλοι: κα Κ.Κάκνα και κα Κ.Μερεντίτη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
09:00 π.μ έως και 14:30 μ.μ. και οι σχετικές προσφορές θα υποβάλλονται κατά το
ίδιο χρονικό διάστημα και κατά τις ανωτέρω ώρες.
Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται στους Προσφέροντες σφραγισμένες.
Διακήρυξη
18
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
Αριθ. Τεύχους: 310
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων-Επιλαχόντες
2Κ/2014-Κατηγορία Δ.Ε.
Προκήρυξης
Ανακοινώνεται ότι το ΑΣΕΠ, βάσει της υπ’ αριθ. 11/2016 απόφασης της Ολομέλειάς
του (σχετ. το από 27-10-2016 Δελτίο Τύπου ΑΣΕΠ) προέβη, κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013),
μετά τους απαιτούμενους ελέγχους, στην κατάρτιση νέων προσωρινών πινάκων
απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων για την πλήρωση
δεκατεσσάρων (14) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Δ.Ε.), κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, από τον πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης
2Κ/2014 (ΦΕΚ 6/13-5-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), με τα ίδια τυπικά
προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονταν στην ανωτέρω προκήρυξη.
Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις πραγματοποιήθηκε ύστερα από τον
έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της
Προκήρυξης 2Κ/2014, με βάση τη σειρά την οποία είχαν στους πίνακες κατάταξης
του αντίστοιχου κλάδου. Επισημαίνεται ότι ο σχετικός έλεγχος διενεργήθηκε
αποκλειστικά βάσει των δικαιολογητικών που είχαν συνυποβληθεί με την αίτηση
συμμετοχής των υποψηφίων στο πλαίσιο της ως άνω προκήρυξης.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι
εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode)
σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.
Κατά των νέων προσωρινών πινάκων απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων οι
ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων ενώπιον του ΑΣΕΠ, η
προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από 10 Νοεμβρίου 2016 έως και την
πάροδο της 21ης Νοεμβρίου 2016, ημέρας Δευτέρας.
Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης
επιστολής απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π., στην ακόλουθη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Ένσταση για τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων
του Υπουργείου Οικονομικών από επιλαχόντες της Προκήρυξης 2Κ/2014
Τ.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10
Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax)
(210−6400241)
ή
μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
(e−mail)
([email protected]). Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο πενήντα ευρώ
(50€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο
19
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
Αριθ. Τεύχους: 310
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
το οποίο είτε έχει προμηθευτεί μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου
(e−παράβολο, επιλέγοντας: Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής
Προσωπικού Α.Σ.Ε.Π.), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο
διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, είτε έχει εκδοθεί από Δημόσιο Ταμείο. Ο υποψήφιος
πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το
αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των
ενστάσεων.
Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό
επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Τυπικά προσόντα, κριτήρια ή/και ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά την υποβολή της
αίτησης συμμετοχής στην Προκήρυξη 2Κ/2014 δεν αξιολογούνται.
Μετά την εξέταση των ενστάσεων, το ΑΣΕΠ θα προβεί στην κατάρτιση των
οριστικών πινάκων απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων, οι οποίοι θα
αναρτηθούν στο διαδικτυακό του τόπο.
Πηγή: https://www.asep.gr
Προκήρυξη 4Κ/2016-Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο
Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4K/2016
Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας
πενήντα δύο (52) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και στη Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι θέσεις ανά ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο
παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.
Πίνακας Θέσεων
Γραπτός Διαγωνισμός της Υπηρεσίας
(Προκήρυξη 1Γ/2015)-Β΄ Στάδιο
Πολιτικής
Αεροπορίας
Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι η εξέταση του Β΄ Σταδίου (Γραπτή Δοκιμασία) του
γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά τριάντα δύο (32) κενών
οργανικών θέσεων μονίμων υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου
ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Προκήρυξη 1Γ/2015 - ΦΕΚ 8/2920
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
Αριθ. Τεύχους: 310
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
10-2015 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), θα διεξαχθεί την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου
2016 στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”
(Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ & Νεαπόλεως 27, Αγία Παρασκευή, Αθήνα).
Το αναλυτικό πρόγραμμα της εξέτασης θα γνωστοποιηθεί με νεότερο δελτίο τύπου.
Πηγή: https://www.asep.gr
Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων – Επιλαχόντες Προκήρυξης
5Κ/2015-Κατηγορία Δ.Ε.
Ανακοινώνεται ότι το ΑΣΕΠ, βάσει της υπ’ αριθ. 12/2016 απόφασης της Ολομέλειάς
του (σχετ. το από 7-10-2016 Δελτίο Τύπου ΑΣΕΠ) προέβη, κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013),
μετά τους απαιτούμενους ελέγχους, στην κατάρτιση νέων προσωρινών πινάκων
απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων για την πλήρωση
διακοσίων σαράντα (240) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), από τον πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης 5Κ/2015 (ΦΕΚ
6/27-10-2015 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), με τα ίδια τυπικά προσόντα, όπως
ακριβώς ορίζονταν στην ανωτέρω προκήρυξη.
Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις πραγματοποιήθηκε ύστερα από τον
έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της
Προκήρυξης 5Κ/2015, με βάση τη σειρά την οποία είχαν στους πίνακες κατάταξης
των αντίστοιχων κλάδων της κατηγορίας Δ.Ε. Επισημαίνεται ότι ο σχετικός έλεγχος
διενεργήθηκε αποκλειστικά βάσει των δικαιολογητικών που είχαν συνυποβληθεί με
την αίτηση συμμετοχής των υποψηφίων στο πλαίσιο της ως άνω προκήρυξης.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι
εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode)
σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.
Κατά των νέων προσωρινών πινάκων απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων οι
ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων ενώπιον του ΑΣΕΠ, η
προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από 12 Νοεμβρίου 2016 έως και την
πάροδο της 21ης Νοεμβρίου 2016, ημέρας Δευτέρας.
Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης
επιστολής απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π., στην ακόλουθη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Ένσταση για τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων
21
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
Αριθ. Τεύχους: 310
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
του Υπουργείου Υγείας από επιλαχόντες της Προκήρυξης 5Κ/2015
Τ.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10
Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax)
(210−6400241)
ή
μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
(e−mail)
([email protected]). Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο πενήντα ευρώ
(50€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο
το οποίο είτε έχει προμηθευτεί μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου
(e−παράβολο, επιλέγοντας: Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής
Προσωπικού Α.Σ.Ε.Π.), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο
διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, είτε έχει εκδοθεί από Δημόσιο Ταμείο. Ο υποψήφιος
πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το
αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των
ενστάσεων.
Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό
επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Τυπικά προσόντα, κριτήρια ή/και ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά την υποβολή της
αίτησης συμμετοχής στην Προκήρυξη 5Κ/2015 δεν αξιολογούνται.
Μετά την εξέταση των ενστάσεων, το ΑΣΕΠ θα προβεί στην κατάρτιση των
οριστικών πινάκων απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων, οι οποίοι θα
αναρτηθούν στο διαδικτυακό του τόπο.
Πηγή: https://www.asep.gr
Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων – (Προκήρυξη 1Ε/2014 –
Κωδικοί Θέσης 10011, 10012, 10013, 10014 και 10015)
Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Ε/2014 (ΦΕΚ
17/18.11.2014, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση εννέα (9)
θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, του φορέα Δημόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής:
o
μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Πωλήσεις ή Διαχείριση Μεγάλων
Πελατών (Κey Account Management) [κωδικός θέσης: 10011].
o
μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Λογιστικά” [κωδικός θέσης: 10012].
22
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
Αριθ. Τεύχους: 310
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
o
πέντε (5) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο “Χρηματοοικονομικά” [κωδικός
θέσης: 10013]
o
μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Διαχείριση Κινδύνου Ενεργειακών
Προϊόντων ή Διαχείριση Κινδύνου Χρηματοοικονομικών Προϊόντων”
[κωδικός θέσης: 10014] και
o
μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Ενεργειακή Οικονομία ή Ανάλυση
Ενεργειακών Αγορών” [κωδικός θέσης: 10015].
Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων καθώς και
οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι
εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας, όλοι όμως οι πίνακες που
καταρτίστηκαν στο πλαίσιο έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων
(προσληπτέων, κατάταξης και αποκλειομένων) μπορούν να αναζητηθούν στο
Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).
Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η
προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από το Σάββατο 12.11.2016 έως
και την πάροδο της Δευτέρας 21. 11. 2016.
Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της
διαδικασίας και όχι για την ‘’επί της ουσίας’’ κρίση της οικείας επιτροπής
αξιολόγησης.
Πηγή: https://www.asep.gr
Ξεκινά η λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Κηφισιάς
Ξεκίνησε την Τρίτη 8/11/2016 η λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Κηφισιάς
για τον ΟΤΑ Κηφισιάς.
Επίσης, σε λειτουργία Κτηματολογίου εντάσσονται και οι ΟΤΑ Δροσιάς, Παλλήνης,
Πεντέλης και Νέας Πεντέλης οι οποίοι θα εξυπηρετούνται από ήδη υπάρχοντα
Κτηματολογικά Γραφεία.
Οι δικαιούχοι ακίνητης περιουσίας στον ανωτέρω Ο.Τ.Α. στο εξής για όλες τις
συναλλαγές τους θα απευθύνονται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο αντί για το
Υποθηκοφυλακείο, του οποίου, όλα τα στοιχεία επέχουν πλέον θέση αρχείου.
23
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
Αριθ. Τεύχους: 310
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Μέσα σε προθεσμία επτά (7) ετών, οι δικαιούχοι εγγραπτέων δικαιωμάτων κάτοικοι
εσωτερικού, κάτοικοι εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο, μπορούν να διορθώσουν
τις αρχικές εγγραφές σε ακίνητα της περιοχής αυτής για μη δηλωθέντα δικαιώματα
κατά την κτηματογράφηση ή άλλα σφάλματα. Υπενθυμίζεται ότι η επταετία ισχύει
από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έναρξη της λειτουργίας του
Κτηματολογίου.
Μετά το πέρας της προθεσμίας οι εγγραφές στο Κτηματολόγιο γίνονται οριστικές και
παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των εγγεγραμμένων στο Κτηματολόγιο, δηλαδή
αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου τους. Για την εν λόγω
περιοχή οι δικαιούχοι ένα μήνα μετά από την έναρξη λειτουργίας του γραφείου
μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία της εγγραφής τους (ακίνητο, δικαίωμα, τίτλο
κτήσης) μέσα από την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Τελικά Στοιχεία
Κτηματογράφησης – Αρχικές Εγγραφές» στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε.
(www.ktimatologio.gr)
Στοιχεία Επικοινωνίας Νέου Κτηματολογικού Γραφείου Κηφισιάς:
Ελαιών 40 και Χαράς (άνωθεν Ταχυδρομείου), Πλατεία Ν. Κηφισιάς, TK: 14564,
Τηλ: 210-8077819, Φαξ: 210-8077819
Ώρες λειτουργίας : 09:00 -13:00
Στοιχεία Επικοινωνίας ήδη υπαρχόντων Κτηματολογικών Γραφείων και οι
ΟΤΑ που εντάσσονται:
Κτηματολογικό Γραφείο Νέας Ερυθραίας για τον ΟΤΑ Δροσιάς
Πλαστήρα 3, TK: 14671,
Τηλ: 210-8071359, Φαξ: 210-6252249
Ώρες λειτουργίας: 09:00 – 13:00
Κτηματολογικό Γραφείο Χαλανδρίου για τους ΟΤΑ Πεντέλης & Νέας Πεντέλης
Αγ.Παρασκευής 70, ΤΚ: 15234
Τηλ: 210 6837350, Φαξ: 2106837361
Ώρες λειτουργίας: 08.30-12.00
Κτηματολογικό Γραφείο Σπάτων για τον ΟΤΑ Παλλήνης
Δημάρχου Χρήστου Μπέκα 69, TK: 19004, Σπάτα Αττικής
Τηλ: 210-6632288, Φαξ: 210-6632295
Ώρες λειτουργίας: 09:00 - 13:00
Πηγή: http://www.ktimatologio.gr/
24
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016
Αριθ. Τεύχους: 310
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Σεμινάριο Εξεύρεσης Εταίρων Erasmus+ για την Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση στη Σαραγόσα, Ισπανία 25-27/01/2017
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Εθνική
Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+, ανακοινώνει τη δυνατότητα
υποβολής αίτησης συμμετοχής σε σεμινάριο εξεύρεσης εταίρων που διοργανώνει η
Εθνική Μονάδα Erasmus+ της Ισπανίας (SEPIE), στη Σαραγόσα, κατά το χρονικό
διάστημα 25-27 Ιανουαρίου 2017, στο πλαίσιο των Διεθνικών Συναντήσεων
Συνεργασίας του Προγράμματος Erasmus+ (Erasmus+ Transnational Cooperation
Activities/TCAs).
Στόχος του σεμιναρίου με τίτλο «Ανταλλαγή καλών πρακτικών για ορθή υποβολή
προτάσεων, διαχείριση και αντίκτυπο σχεδίων» («Exchange of good practices to
succeed in applications, project management and impact»), είναι η ανταλλαγή ιδεών
και καλών πρακτικών μεταξύ Ευρωπαϊκών φορέων που δραστηριοποιούνται στον
τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με στόχο την ενίσχυση της
δικτύωσης και την ανάπτυξη μελλοντικών συνεργασιών στο πλαίσιο του
Προγράμματος Erasmus+.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
και στοχεύει στην προώθηση και βελτίωση της ποιότητας των σχεδίων στον τομέα
της ΕΕΚ καθώς και στην ενίσχυση της δικτύωσης και της ανάπτυξης μελλοντικών
συνεργασιών στο πλαίσιο των δράσεων του Προγράμματος Erasmus+.
Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής: 25 - 27 Ιανουαρίου 2017, Σαραγόσα, Ισπανία
Αριθμός διαθέσιμων θέσεων: 5
Εκτιμώμενο κόστος ταξιδίου: Έως 500 ευρώ
Γλώσσα Εργασίας: Αγγλική
Τομείς ενδιαφέροντος: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Δράσεις ΚΑ1
και ΚΑ2
Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 21/11/2016
To SEPIE– Εθνική Μονάδα Erasmus+ της Ισπανίας θα αναλάβει να καλύψει τα
έξοδα διοργάνωσης, διαμονής, διατροφής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων πέντε
(5) συμμετεχόντων. Οι δαπάνες ταξιδίου για πέντε (5) συμμετέχοντες καλύπτονται
από την Εθνική Μονάδα-ΙΚΥ σε ποσοστό 95%, ενώ σε ποσοστό 5% οι δαπάνες θα
καλυφθούν από ιδίους πόρους των συμμετεχόντων.
Πηγή: https://www.iky.gr/
25