ΕΙΔΙΠ/ΕΕΔΕ: Η εφαρμογή των αρχών Διοίκησης Ποιότητας για την

Download Report

Transcript ΕΙΔΙΠ/ΕΕΔΕ: Η εφαρμογή των αρχών Διοίκησης Ποιότητας για την

Η εφαρμογή των αρχών
Διοίκησης Ποιότητας για την
επίτευξη χρηματοοικονομικού
οφέλους και τη βιωσιμότητα.
Η προσέγγιση
του ISO 10014
Πέμπτη
10 Νοεμβρίου 2016,
ώρα 17:30,
ΕΕΔΕ
(Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61)
Πρόγραμμα | Δήλωση Συμμετοχής
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το
πρότυπο ISO 10014 που παρέχει οδηγίες για την
επίτευξη χρηματοοικονομικού οφέλους μέσω της
αποτελεσματικής εφαρμογής των αρχών διοίκησης της
ποιότητας.
Οι οδηγίες απευθύνονται
στην ανώτατη Διοίκηση και
διευκολύνουν
την αποτελεσματική επιλογή και εφαρμογή
μεθόδων και εργαλείων τήρησης των αρχών διοίκησης ώστε να
επιτυγχάνεται η βιωσιμότητα και διαχρονική επιτυχία του Οργανισμού.
Στην παρουσίαση, επισημαίνεται η κατεύθυνση των προτύπων ISO προς τα
μοντέλα αριστείας και η εφαρμογή των οδηγιών που περιλαμβάνονται στο
πρότυπο ISO 10014 συνδυάζεται με τις αρχές διοίκησης της ποιότητας του
προτύπου ISO 9000:2015 και οι μέθοδοι και τα εργαλεία που παρατίθενται με την
εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2015 και τη μεθοδολογία του κύκλου βελτίωσης
(PDCA).
Η προσέγγιση του ISO 10014 διευκολύνει τις επιχειρηματικές αποφάσεις, την αυτο-αξιολόγηση
του Οργανισμού και τον καθορισμό και την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού με πιο
αποδοτικό τρόπο.
Κεντρικός ομιλητής: Βρασίδας – Ιωάννης Λεώπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων
Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας
Πληροφορίες: κ. Μαρία Καψιμαλάκου | τηλ.: 210 21 12000 (εσωτ.*708) | e-mail: [email protected]
σε συνεργασία
με το Ελληνικό Φόρουμ Ποιότητας