ΕΙΔΙΠ/ΤΕΥΠ/ΕΕΔΕ: Η επίδραση της ανθρώπινης επικοινωνίας στην

Download Report

Transcript ΕΙΔΙΠ/ΤΕΥΠ/ΕΕΔΕ: Η επίδραση της ανθρώπινης επικοινωνίας στην

INTERACTIVE DIALOGUE
Η επίδραση της ανθρώπινης επικοινωνίας
στην ποιοτική απόδοση των οργανισμών
Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016, ώρα 18:00, ΕΕΔΕ
Μία διαφορετική εκδήλωση όπου ειδικοί ομιλητές θα
αναπτύξουν το γιατί η ανθρώπινη επικοινωνία μέσα στις
επιχειρήσεις είναι κρίσιμος παράγοντας Ποιότητας στους
οργανισμούς, και θα αναλύσουν το πώς αυτή η σχέση
Επικοινωνίας-Ποιότητας μπορεί να είναι η βέλτιστη δυνατή.
Ενδεικτική θεματολογία:
- Προσδιορίζοντας τις διάφορες πτυχές της επικοινωνίας (μεταξύ
ποιων – τα μέσα – τα λάθη)
- Τι ορίζουμε ως αποδοτική επικοινωνία – efficient communication – Best Practices
- Πώς συμβάλλει στην Ποιοτική απόδοση του οργανισμού
- Κώδικας επικοινωνίας & Ποιότητα
Κεντρική ομιλήτρια: Ιωάννα Σαμπράκου, Αντιπρόεδρος ΕΜηΠΕΕ
Δήλωση Συμμετοχής
Πληροφορίες: κ. Μαρία Καψιμαλάκου
τηλ.: 210 21 12000 (εσωτ.*708)
e-mail: [email protected]
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
σε συνεργασία
με το Ελληνικό Φόρουμ Ποιότητας