Verklaring van gehechtheid

download report

Transcript Verklaring van gehechtheid

Verklaring van gehechtheid
aan het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Ik, die onderteken,
besef ten volle hoe belangrijk onderwijs en opvoeding zijn voor de ontwikkeling van mensen tot volwaardige leden van
de samenleving;
waardeer in het bijzonder het specifieke opvoedingsproject van het GO!, dat elke levensbeschouwelijke en maatschappelijke visie met een democratische grondslag een gelijkwaardige plaats geeft;
waardeer dit opvoedingsproject van het GO! ook omdat het inzet op het samen leren samenleven op basis van respect,
oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid, engagement en betrokkenheid, waarden die de bouwstenen vormen voor opvoeding tot actief burgerschap;
erken de GO! scholen als bevoorrechte ontmoetingsplaatsen voor iedereen die in de geest van het PPGO! (Pedagogisch
Project van het GO!) met anderen wil samenwerken en anderen wil leren kennen, begrijpen en waarderen;
stel mij te allen tijde loyaal op ten aanzien van het GO! en engageer mij om bij te dragen aan de realisatie van het PPGO!;
ondersteun initiatieven die de kwaliteit van het onderwijs van het GO! ten goede komen en zijn uitstraling verhogen.
Ondertekening Verklaring van gehechtheid
aan het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Naam + voornaam: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Datum: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Handtekening: