Ryhmätyöt 23.9.

Download Report

Transcript Ryhmätyöt 23.9.

Holma 23.9 – 24.9

    Mitä alueelle kuuluu?

Mitä päihdeaiheisia asioita alueella on?

Mitä hyvää alueella jo tehdään?

Mitä pitäisi vielä tehdä nuorten päihteidenkäytön vähentämiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi?

       Hari (urheiluseura) lopettanut toiminnan Alueverkosto toimii Salassapitovelvollisuus, ei saa olla maalaisjärjen vastaista. Yhteinen huoli nuoresta.

Työntekijöiden työturvallisuus ”Viinaluukkuja” tarkastettu poliisin toimesta Kannabis ”näkyy” nuorten puheissa Nuorisoa ongelmaksi kirjastolla. Verkostossa NMKY otti asiasta kopin. Pitävät nyt kerhoa kirjastolla.

  Erilaisia toimijoita ihan kivasti Keskustelua millä tavalla valistaa nuorta???

       Alueella suht. rauhallista ”Kompostit” ei näy missään Alkoholin käyttö vähentynyt, kannabis lisääntynyt Somen käyttö lisääntynyt Hyvä verkostoyhteistyö, Villi Länsi Jotta tilanne pysyy hyvänä, puuttumiskynnys pitää olla matala Kaikki palvelut Tikkurilassa, ei hyvä!

  Kivistö -työryhmä on jo olemassa. Miettivät jo ennakkoon mahdollisia tulevia ongelmia Kehärata tuo omat haasteet

     Mitä alueelle kuuluu: tappeluita, levottomuutta, jengiytymistä Suhtautuminen kannabikseen positiivista Yli 18-vuotiaat päihteidenkäyttäjät. Vaikea sitouttaa Avet työryhmä hyvää yhteistyötä Nuorisotoimessa tehty jalkautumisia ja koettu hyväksi.

 Hyvää yhteistyötä myös järjestöjen kanssa     Mitä pitäisi tehdä…..

Walkers bussia toivotaan Tikkurilaan Katusovittelua toivotaan, odotetaan RAY:n päätöstä Nuorisotaloja tulisi ”freesata”. Onko nuorisotalot jo aikansa eläneet tällä mallilla?

     Haastava alue, monikulttuurista, tulotasoltaan köyhempiä, suuria perheitä Nuorisotaloilla käy pääsääntöisesti alakouluikäisiä Viime vuonna kirjastolla ollut paljon ongelmia. Nuki -kerho haki nuoret nutalle.

Koivukylän ostarilla levottomuutta Joillakin alueilla ongelmia maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä.

      Päihteidenkäyttö lisääntynyt Nuorisoasemalla paljon alaikäisiä tältä alueelta. Jopa myyntikuvioita tullut esiin Yhteistyö toimii eri toimijoiden kesken Nuori huoli vanhempainilta. Esim. koulu kutsuu tietyt nuoret ja vanhemmat Vanhempien houkutteleminen vanhempainiltaan. Miten saada heidät paikalle Palvelut eivät vedä, tai joutuu odottamaan pitkään