______ Nα διατηρηθεί μέχρι

Download Report

Transcript ______ Nα διατηρηθεί μέχρι

ΑΔΑ: 7ΒΜ54653ΠΣ-ΚΜΞ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.10.17 10:58:40
EEST
Reason:
Location: Athens
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Δ/νση:
Τ.Κ. – Πόλη:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Email:
Μαρούσι, 14/10/2016
Α. Πρωτ.: 172112/Κ1
Α. Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
Μουζάκης Διονύσιος
213 1311691
[email protected]
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Παράταση έναρξης μαθημάτων Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/21-09-2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές
2.
3.
4.
5.
6.
7.
διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.
Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 44, 47, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Τη με αρ. 5954/2014 (ΦΕΚ 1807/Β’/2-7-2014) Υπουργική Απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)»
Τις διατάξεις του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’/11-05-2016), «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
άρθρο 42, παρ.6.
Το Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/29-08-20124) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015) περί Ανασύστασης Υπουργείων.
Το Π.Δ. 73/23-9-2015 (Α’116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
8.
Τη με αρ. 2200/27-9-2016 αίτηση της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης, περί παράτασης έναρξης μαθημάτων Ι.Ι.Ε.Κ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Παρατείνουμε την ημερομηνία έναρξης μαθημάτων των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. από την 3 η Οκτωβρίου 2016,
ημερομηνία που προβλέπεται στην Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., στην 31 η Οκτωβρίου 2016, ημέρα
Δευτέρα, με παράλληλη επέκταση της προθεσμίας εγγραφών και μεταγραφών, μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2016,
ημέρα Σάββατο.
Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Εσωτερική Διανομή:
1.Γραφείο Υπουργού κ. Ν. Φίλη
2.Γραφείο Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης
και Νέας Γενιάς κ. Π. Α. Παπαγεωργίου
3.Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
1