S ENTYPO 165x240

Download Report

Transcript S ENTYPO 165x240

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία
Γηριατρικής Ογκολογίας
Σε συνεργασία με:
• Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας,
Π.Ν. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»
• Ογκολογικό Τμήμα Γ.Ν. Ηρακλείου
«Βενιζέλειο»
• Ογκολογική Κλινική Γ.Ν. Χανίων
«Ο Άγιος Γεώργιος»
Υπό την αιγίδα:
• Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας
(Ε.Ο.Π.Ε.)
• Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο)
ύνται
Χορηγοόρια
11 Μ ενης
όμ
Συνεχιζικής
Ιατρ σης
ευ
Εκπαίδ CPD)
(CΜE-
Επιστημονική Διημερίδα
Διεπιστημονική
εκπαίδευση
για τη θεραπεία των
νεοπλασματικών
νοσημάτων
21-22 Οκτωβρίου 2016
Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου «Μεγάλο Αρσενάλι»
Χανιά
Επιστημονικό
Πρόγραμμα
Χαιρετισμός
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, είναι μεγάλη μας χαρά να
σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στο διήμερο επιστημονικό συνέδριο με θέμα:
« ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ»,
που θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου «Μεγάλο
Αρσενάλι» στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2016, στα Χανιά.
Γιατροί και άλλοι επιστήμονες από την Κρήτη και όλη την Ελλάδα μαζί με τους
συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που
αφορά στην έρευνα για τα κακοήθη νεοπλασματικά νοσήματα, στη θεραπεία και τη
φροντίδα των ασθενών.
Στη φετινή οργάνωση οι Ογκολογικές Κλινικές του Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο» και
του Νοσοκομείου Χανίων «Άγιος Γεώργιος», συνεργάζονται με την Εταιρία Γηριατρικής
Ογκολογίας θέλοντας να δώσουν έμφαση στη φροντίδα των ηλικιωμένων ασθενών
με καρκίνο που συχνά υποθεραπεύονται.
Η εκδήλωση αυτή είναι μεγάλη ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων για τους γιατρούς,
τους ερευνητές, τους πανεπιστημιακούς, τους φαρμακοποιούς, τους νοσηλευτές, τους
επαγγελματίες της υγείας. Παράλληλα, ασθενείς και εθελοντές αλλά και όλοι όσοι
ενδιαφέρονται για τον έλεγχο του καρκίνου θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν
για τις νέες εξελίξεις στον τομέα των νεοπλασματικών νοσημάτων.
Εκτιμούμε ειλικρινά τη συμμετοχή σας και θέλουμε να σας καλωσορίσουμε στα Χανιά!
Οι Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής
Ν. Ανδρουλάκης
6
Δ. Καρδαμάκης
Επιτροπές
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδροι:
Ν. Ανδρουλάκης, Δ. Καρδαμάκης
Μέλη:
Ι. Γκιουλμπασάνης
Ι. Δροσίτης
Ε. Κακουρή
Α. Καραμπεάζης
Ε. Κοντοπόδης
Γ. Μηλάκη
Ι. Μισαηλίδου
Η. Μπομπολάκη
Μ. Πομώνη
Γ. Σφακιωτάκη
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδροι:
Λ. Βαμβακάς, Ε. Σαλούστρος
Μέλη:
Ξ. Βακάλης
Ι. Βαρθαλίτης
Γρ. Γεωργακόπουλος
Γ. Ηλιάδης
Κ. Καλμπάκης
Μ. Α. Καλογερίδη
Ε. Καρακώστας
Γ. Κουκουράκης
Γ. Κύργιας
Α. Κωτσάκης
Γ. Πισσάκας
Ν. Σκανδαλάκη
Κ. Σωτηριάδου
Λ. Τριανταφύλλου
Μ. Τριχάς
7
Eπιστημονικό Πρόγραμμα
Παρασκευή
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-11:00
21 Οκτωβρίου
Προσέλευση - Εγγραφές
2016
Διάλεξη
Προεδρείο: Α. Στεργιούλα
Προσεγγίζοντας την έννοια της Ηθικής
Στρογγυλό τραπέζι: Θέματα ηθικής στην ογκολογική
νοσηλευτική
Προεδρείο: Α. Πρινάρη, E. Πανανουδάκη
Οι θεραπευτικές επιλογές ως πηγή ηθικών διλημμάτων
Επίδραση των ηθικών διλημμάτων και συγκρούσεων
στους Νοσηλευτές
Η σημαντικότητα της επικοινωνίας στη διαχείριση των
ηθικών διλημμάτων
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-14:00
Καινοτόμες θεραπευτικές παρεμβάσεις στην ογκολογία
και βιοηθικά ζητήματα: Νανοογκολογία
Διάλεξη
Μεταστατικός καρκίνος μαστού: εξελίξεις στην
ορμονοευαίσθητη και τριπλά αρνητική νόσο
Μεσημεριανό διάλειμμα
Στρογγυλό Τραπέζι: Σύγχρονοι προβληματισμοί στη
γηριατρική ογκολογία
Προεδρείο: Δ. Καρδαμάκης, Λ. Βαμβακάς
Θεραπεία ηλικιωμένων ασθενών με καρκίνο του μαστού
8
Ν. Σκανδαλάκη
Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος Μαστού
Προεδρείο: Δ. Μαυρουδής, Α. Αλεξόπουλος
Καρκίνος πνεύμονα στους ηλικιωμένους ασθενείς
18:00-18:30
Β. Δάλα
Διά λειμμα καφέ
Συμπληρωματική ακτινοθεραπεία: ενδείξεις και τεχνικές
17:30-18:00
Δ. Αρτεμάκη
Η εφαρμογή υποστηρικτικών προγραμμάτων σε ογκολογικούς
ασθενείς με προχωρημένη νόσο
Θ. Κωνσταντινίδης
Προκλήσεις για το χειρουργό στην εποχή της εισαγωγικής
χημειοθεραπείας
16:00-17:30
Α. Παπαδούρη
Προεδρείο: Σ. Σπυριδόπουλος
Προκλήσεις στην παθολογοανατομική εξέταση του
καρκίνου του μαστού (HER2, Ki-67, TILs, PD-L1)
14:00-16:00
Δ. Παπαγεωργίου
Ακτινοθεραπεία ηλικιωμένων ασθενών με γλοίωμα
Διάλεξη
Προεδρείο: E. de Bree, I. Μπουκοβίνας
Κριτήρια επιλογής θεραπείας 1ης γραμμής σε ασθενείς
με μεταστατικό μελάνωμα
Διάλειμμα καφέ
M. Καφούση
Η. Σανιδάς
Σ. Κάχρης
Η. Μπομπολάκη
Λ. Βαμβακάς
Ε. Κοντοπόδης
Δ. Σπυροπούλου
K. Τσιγαρίδας
18:30-19:00
19:00-20:00
Δορυφορική Διάλεξη
Προεδρείο: Α. Αθανασιάδης, Χ. Κουρούσης
sponsored by
Επεκτείνοντας τα οφέλη του nab-paclitaxel στη μεταστατική
νόσο σε 3 συμπαγείς όγκους
Ε. Λιανός
Στρογγυλό Τραπέζι: Γυναικολογικός Καρκίνος
Προεδρείο: Ν. Μαλάμος, Γ. Δασκαλάκης
Α. Καλυκάκη
Συμπληρωματική θεραπεία στον καρκίνο του ενδομητρίου
Επιλογές σε υποτροπιάζουσα πλατινοευαίσθητη νόσο
στον καρκίνο των ωοθηκών
20:00-21:00
Δορυφορική Διάλεξη
Προεδρείο: Β. Γεωργούλιας, Ι. Δροσίτης
Ο ρόλος της αναστολής των checkpoint στην
αντιμετώπιση του ΜΜΚΠ
21:00-21:30
Θεραπευτικές επιλογές σε μεταστατικό ΜΜΚΠ
με απουσία ενεργοποιητικών μεταλλάξεων
Εναρκτήρια Συνεδρία
Προεδρείο: Δ. Καρδαμάκης, Ι. Βαρθαλίτης, Ν. Ανδρουλάκης
Εναρκτήρια Ομιλία
Αποτελέσματα και μαθήματα από την προσπάθεια
καταγραφής της επίπτωσης του καρκίνου στην Κρήτη
10:00-11:00
Ε. Σαλούστρος
sponsored by
Κήρυξη Έναρξης Εργασιών Διημερίδας
Σάββατο
Γ. Αραβαντινός
Εξελίξεις στην πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου του
τραχήλου της μήτρας
22 Οκτωβρίου
Σ. Αγγελάκη
Α. Χριστοπούλου
Ε.Μαυρομμάτη
Διοικήτρια 7ης ΥΠΕ
Χ. Λιονής
2016
Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος Πνεύμονα
Προεδρείο: Σ. Αγγελάκη, Κ. Δουκάκη
Ακτινοθεραπεία καρκίνου του πνεύμονα: κατευθυντήριες
οδηγίες
Ι. Γεωργακόπουλος
11:00-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
Στοχεύοντας τις πιο συχνές αλλά και σπάνιες μεταλλάξεις
και πολεμώντας την αντίσταση
Ι. Μούντζιος
Επιλογή αρχικής θεραπείας και των επόμενων χειρισμών
στον ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη
Γ. Μηλάκη
Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος Ουροποιητικού
Προεδρείο: Α. Μπάμιας, Σ. Καζούλης
Επιλογές στη συστηματική θεραπεία του μεταστατικού
καρκίνου ουροδόχου κύστεως
Διάλειμμα καφέ
Δορυφορική Διάλεξη
Προεδρείο: Ι. Βαρθαλίτης, Β. Μποζιονέλου
Διαχείριση μεταστατικού καρκίνου νεφρού
sponsored by
Κ. Κουτσούκος
Δ. Ντουφεξής
9
Σάββατο
13:00-14:00
22 Οκτωβρίου
2016
Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος Παγκρέατος
Προεδρείο: Ε. Σαμαντάς, Β. Μπαρμπούνης
Η χειρουργική αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς όγκου
και ο ρόλος του χειρουργού στην ολιγομεταστατική νόσο
Χ. Δερβένης
Α. Καλογερίδη
Έχει ένδειξη η ακτινοθεραπεία;
14:00-14:30
14:30-16:00
16:00-17:00
Επιλογή συστηματικής θεραπείας στην πρώιμη και
μεταστατική νόσο
Γ. Λαμπροδήμου
Διάλεξη
Προεδρείο: Δ. Πεκτασίδης, Ν. Ανδρουλάκης
Ν. Τσουκαλάς
Θρόμβωση και καρκίνος
Μεσημεριανό διάλειμμα
Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος Ορθού
Προεδρείο: Ε. Ξυνός, Γρ. Γεωργακόπουλος
Μπορούν να παραλειφθούν
Μ. Χριστοδουλάκης
το χειρουργείο;
A. Ζυγογιάννη
η ακτινοθεραπεία;
17:00-18:30
Ν. Πισταμαλτζιάν
η χημειοθεραπεία;
Στρογγυλό Τραπέζι: Καρκίνος Παχέος Εντέρου
Προεδρείο: Π. Παπακώστας, Κ. Οικονόμου
Αντιπαράθεση: Οι ασθενείς με RAS WT νόσο πρέπει να
λαμβάνουν στη θεραπεία 1ης γραμμής αγωγή με:
- anti-EGFR παράγοντα
- αντι-αγγειογενετικό παράγοντα
Επιπτώσεις στην κλινική πράξη της μοριακής ταξινόμησης
του κολοορθικού καρκίνου
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-21:30
Ν. Βαρδάκης
Διάλεξη
Προεδρείο: Γ. Σφακιωτάκη, Ε. Μιχαηλάκης
Πρόοδος στη διάγνωση και θεραπεία των νευροενδοκρινών
όγκων
Μ. Νικολάου
Διάλεξη
Προεδρείο: Δ. Μισαηλίδου, Χ. Βαρβέρης
Το επόμενο βήμα της ακτινοθεραπείας στην Ελλάδα
Στρογγυλό Τραπέζι: Η ζωή μετά την ογκολογική θεραπεία
Προεδρείο: Κ. Μαλάς, Α. Αρδαβάνης
Διακοπή καπνίσματος
10
Ζ. Σαριδάκη
Θεραπείες διάσωσης στο μεταστατικό κολοορθικό καρκίνο
Διάλειμμα καφέ
Δίαιτα και τρόπος ζωής: μειώνουν τελικά τον κίνδυνο
υποτροπής του καρκίνου του μαστού;
21:30-22:00
Ι. Σουγκλάκος
Θ. Μακατσώρης
Σ. Καραγεωργοπούλου
Επιπτώσεις της χημειοθεραπείας στις νοητικές λειτουργίες
Κλείσιμο - Συμπεράσματα
Γ. Πισσάκας
Α. Σολάκης
Ι. Ζαγανάς
Πρόεδροι-Ομιλητές
de Bree E.
Αναπληρωτής Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής - Χειρουργικής Ογκολογίας,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας
Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
Αθανασιάδης Α.
Παθολόγος Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Τμήματος Παθολογικής
Ογκολογίας, Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο ӄ Τριανταφύλλειο»
Αλεξόπουλος Α.
MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία
Ανδρουλάκης Ν.
Παθολόγος Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος,
Γ.Ν. Ηρακλείου “Βενιζέλειο”
Αραβαντινός Γ.
Παθολόγος Ογκολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Συντονιστής Διευθυντής B’ Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής,
Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Αρδαβάνης Α.
Παθολόγος Ογκολόγος,Διευθυντής Α’ Παθολογικής Ογκολογικής
Κλινικής, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Αρτεμάκη Δ.
Νοσηλεύτρια ΤΕ,Υπεύθυνη Ογκολογικής Αιματολογικής Μονάδας
Βραχείας Νοσηλείας, Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»
Βαμβακάς Λ.
Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,Παθολογική Ογκολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
Βαρβέρης Χ.
Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου
Κρήτης
Βαρδάκης Ν.
Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α΄, Παθολογική Ογκολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
Βαρθαλίτης Ι.
Πρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος
Γεωργακόπουλος Ι.
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, 401 Γ.Σ.Ν.Α.,
Επιστημονικός Συνεργάτης «Ιασώ»
Γεωργακόπουλος Γ.
Δρ., Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας Κ.Η.Ν. «Ν. Κούρκουλος» Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Γεωργούλιας Β.
Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Κρήτης
Δάλα Β.
Νοσηλεύτρια ΤΕ, Αιματολογική – Ογκολογική κλινική, Γ.Ν.Ηρακλείου
“Βενιζέλειο”
Δασκαλάκης Γ.
Συντονιστής Διευθυντής, Γυναικολογική Κλινική Γ.Ν.Χανίων
«Ο Άγιος Γεώργιος»
Δερβένης Χ.
Χειρουργός, Συντονιστής Διευθυντής, Χειρουργική Κλινική Γ.Ν.Ν. Ιωνίας
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ»
Δουκάκη Κ.
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α΄Τμήμα
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Δροσίτης Ι.
Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ογκολογικό Τμήμα,
Γ. Ν .Ηρακλείου «Βενιζέλειο»
Ζαγανάς Ι.
Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου
Κρήτης
Ζυγογιάννη Α.
Επίκουρη Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Καζούλης Σ.
Συντονιστής Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος
Γεώργιος»
Καλογερίδη Μ.Α.
MD,PhD, Επιμελήτρια Α΄ΕΣΥ Ακτινοθεραπείας, Π.Γ.Ν. Λάρισας
Καλυκάκη Α.
Επιμελήτρια Α’ , Ογκολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ.
Καραγεωργοπούλου Σ. Παθολόγος Ογκολόγος, Τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας,
Θεραπευτήριο "ΙΑΣΩ"
11
Καρδαμάκης Δ.
Καφούση Μ.
Κάχρης Σ.
Κοντοπόδης Ε.
Κουρούσης Χ.
Κουτσούκος Κ.
Κωνσταντινίδης Θ.
Λαμπροδήμου Γ.
Λιανός Ε.
Λιονής Χ.
Μακατσώρης Θ.
Μαλάμος Ν.
Μαλάς Κ.
Μαυρουδής Δ.
Μηλάκη Γ.
Μισαηλίδου Δ.
Μιχαηλάκης Ε.
Μούντζιος Ι.
Μπάμιας Α.
Μπαρμπούνης Β.
Μποζιονέλου Β.
Μπομπολάκη Η.
Μπουκοβίνας Ι.
Νικολάου Μ.
Ντουφεξής Δ.
Ξυνός Ε.
Οικονόμου Κ.
12
Κοσμήτορας - Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας , Διευθυντής
Μονάδας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίς και Στερεοτακτικής
Ακτινοθεραπείας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών
Παθολογοανατόμος
Επιμελητής Α΄ Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Ηρακλείου”
Παθολόγος - Ογκολόγος, Επικουρικός Επιμελητής, Γ. Ν. Ηρακλείου
«Βενιζέλειο»
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Παθολογικού
Ογκολογικού Τμήματος, Γενική Κλινική “Ίασις”
Παθολόγος Ογκολογος, Πανεπιστημιακος Υπότροφος, Θεραπευτική
Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Νοσηλευτής RN, BSc, MPH, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα
Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α’, Τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας,
Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»
Παθολόγος Οικολόγος, Επιμελητής Α', Παθολογικό-Ογκολογικό Τμήμα,
Ε.Α.Ν.Π. "Μεταξά"
Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα
Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης
Παθολόγος Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας,
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών
Παθολόγος Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής,Μονάδα Γυναικολογικού
Καρκίνου, Π.Γ.Ν. Μαιευτήριο Αθηνών «Έλενα Βενιζέλου»
Παθολόγος, Μετεκπαιδευθείς στην Ογκολογία, Διευθυντής Παθολογικής
Κλινικής Γ.Ν. Ρεθύμνου, Υπεύθυνος Μονάδας Χημειοθεραπείας
Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
Κρήτης
Παθολόγος Ογκολόγος
Δρ., Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Διπλωματούχος American Board of
Radiology, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Honorary PhD of Technical University Of Crete, τέως Διευθυντής
Ογκολογικής Μονάδος του ΓΚΝ Αθηνών
MD, MSc, PhD Παθολόγος Ογκολόγος, Γ.Ν. Αεροπορίας «251»
Παθολόγος Ογκολόγος, Καθηγητής Θεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική
Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής,Γ’ Ογκολογική Κλινική, Θεραπευτήριο
«METROPOLITAN»
Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια A’, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική ,
ΠΑ.Γ.Ν.Η.
Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια Α’ Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Χανίων
“Ο Άγιος Γεώργιος”
MD, PhD, PharmaD Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ογκολογικής Μονάδος, Βιοκλινική Θεσσαλονίκης
MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Β’
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Αθηνών “Ιπποκράτειο”
Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α’, Ογκολογική Κλινική, Γ.Ν. Λάρισας
«Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»
Χειρουργός
Χειρουργός, Διευθυντής Β΄Χειρουργικής Κλινικής, Γ.Ν.Χανίων
«Ο Άγιος Γεώργιος»
Πανανουδάκη Ε.
Παπαγεωργίου Δ.
Παπαδούρη Α.
Παπακώστας Π.
Πεκτασίδης Δ.
Πισσάκας Γ.
Πισταμαλτζιάν Ν.
Πρινάρη Α.
Σαλούστρος Ε.
Σαμαντάς Ε.
Σανιδάς Η.
Σαριδάκη Ζ.
Σκανδαλάκη Ν.
Σολάκης Α.
Σουγκλάκος Ι.
Σπυριδόπουλος Σ.
Σπυροπούλου Δ.
Στεργιούλα Α.
Σφακιωτάκη Γ.
Τσιγαρίδας Κ.
Τσουκαλάς Ν.
Χριστοδουλάκης Μ.
Χριστοπούλου Α.
Νοσηλεύτρια ΤΕ, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν.Χανίων
«Ο Άγιος Γεώργιος»
Νοσηλευτής ΠΕ, MSc, PhD Προϊστάμενος Ογκολογικού Τμήματος
Νοσηλέυτρια ΠΕ, MSc, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Παθολόγος Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής , Ογκολογική Μονάδα
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής, Ε.Κ.Π.Α.,
Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας,
Συντονιστής-Διευθυντής Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Ογκολογικής Κλινικής,
ΜΗΤΕΡΑ
Νοσηλεύτρια ΠΕ, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Β’, Μονάδα ΟγκολογίαΓ.Ν.Ηρακλείου «Βενιζέλειο»
Παθολόγος Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Γ’ Ογκολογικής Κλινικής
Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
MD, FACS Χειρουργός Μαστού π. Επικ. καθηγητής Χειρουργικής Ιατρική
Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικού
Τμήματος, «Ασκληπιός»
Νοσηλεύτρια ΠΕ, MPH, MSc, Τομεάρχης Χειρουργικού Νοσηλευτικού
Τομέα, Γ.Ν.Ηρακλείου «Βενιζέλειο»
Ειδικός Πνευμονολόγος, Φυματιολόγος
Παθολόγος Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας,
Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Νοσηλευτής ΠΕ,MSc, Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,
Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο»
Ακτινοθεραπεύτρια-Ογκολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρικό Τμήμα
Πανεπιστημίου Πατρών
Νοσηλεύτρια, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ευρωκλινική
Αθηνών
Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β΄Ογκολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Χανίων
«Ο Άγιος Γεώργιος»
Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α’ Ογκολογικής Κλινικής,
Θεραπευτήριο «Metropolitan», Επιστημονικός Συνεργάτης Π.Γ.Ν.Α.
«Αττικόν»
MD, MSc, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, MSc Βιοπληροφορική, Επιμελητής
Α’, Ογκολογικό Τμήμα, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού
(417 ΝΙΜΤΣ)
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Ηρακλείου «Βενιζέλειο»
Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Μονάδα Χημειοθεραπείας, Γ.Ν.
Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
Πατρών
13
Γενικές Πληροφορίες
Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας
Σε συνεργασία με:
• Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Ν. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»
• Ογκολογικό Τμήμα Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο»
• Ογκολογική Κλινική Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»
Υπό την αιγίδα:
• Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)
• Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο)
Ημερομηνία
21- 22 Οκτωβρίου 2016
Τόπος
Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου «Μεγάλο Αρσενάλι», Χανιά
Εγγραφές
Η εγγραφή και η παρακολούθηση της Διημερίδας είναι δωρεάν και επιτρέπεται μόνο σε
επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι
απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης:
Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δοθεί στους συμμετέχοντες μετά το πέρας των εργασιών
της Διημερίδας. Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης
του χρόνου παρακολούθησης. Με τη λήξη της Διημερίδας θα δίνεται πιστοποιητικό σε όσους
έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος. Ο αριθμός
Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) που θα χορηγηθεί στους Συνέδρους,
θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.
Γραμματεία Διημερίδας
E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 2109880 032 Φαξ: 2109881 303
Email: [email protected], [email protected]
Website: www.events.gr
14