De praktijk van gehechtheid. Gehechtheid in de praktijk

download report

Transcript De praktijk van gehechtheid. Gehechtheid in de praktijk

HerkenrodeGroep vzw nodigt u uit op de studiedag van
ism
De praktijk van gehechtheid.
Gehechtheid in de praktijk.
9.00 Onthaal
9.30 Welkom
Berte Ketelslegers & Gust Hermans
9.40 - 10.20
Inleiding: ‘En nu laat ik je (toch) los …?!’ Bedenkingen bij een leven lang huisarts zijn.
Dr. Herman Kuppers
10.20 - 11.10
Hechting in de ontwikkeling: hoe zit dat in de praktijk? Harriët Thoolen
11.10 - 11.40 Pauze
Vrijdag
2 december 2016
Berte Ketelslegers is familie-, relatie- en
systeempsychotherapeut, erkend supervisor
BVRGS, opleider systeemtherapie,
communicatieconsulent, -manager en -trainer,
en medeoprichter van de Communicatiegroep.
Locatie:
Hogeschool PXL: Congress (Gebouw D)
Elfde Liniestraat 23, 3500 Hasselt
wegbeschrijving PXL Congress
B ELGISCHE V ER ENIGIN G VOO R R ELATIE - EN GEZIN STHER APIE EN SYSTEEM INTERV ENTIE VZ W
Secretariaat: Berlaarsesteenweg 44, 2560 Kessel - IBAN: BE 34-7775-9378-6990 - BIC: GKCCBEBB - [email protected] - www.bvrgs.be
11.40 - 12.30 Attachment-Based Family Therapy: een evidence-based behandelprogramma voor
depressieve en suïcidale adolescenten en hun gezin. Tara Santens
12.30 - 14.00Lunch
14.00 - 15.00
Blijf bij mij. Hoe hechtingsnoden de basis vormen van de dynamiek in elke liefdesrelatie. Rika Ponet
15.00 - 15.15 muzikaal intermezzo door ‘De Stadswacht’.
15.15 - 16.05 De jongen achter het hekje, de gehechtheid van de therapeut. Gust Hermans
16.05 - 16.15 Slotwoord. Berte Ketelslegers
16.15 Feestelijke receptie
Inschrijven:
Inschrijven kan met het
inschrijvingsformulier op de website
van de communicatiegroep.
Klik hier om in te schrijven.
De kostprijs bedraagt: 85 Euro
Leden BVRGS: 70 Euro (lidnummer
vermelden op inschrijvingsformulier)
te storten op rekeningnummer:
BE44 7350 3073 5345
BIC KREDBEBB, op naam van
Herkenrodegroep vzw.
De inschrijving is pas geldig na
betaling van het inschrijvingsgeld.
Accreditering is aangevraagd.
Gust Hermans is familie-, relatie- en
systeempsychotherapeut, EFT relatietherapeut,
erkende supervisor en opleider systeemtherapie
BVRGS, opleider systeemtherapie RINOZuid (Nl),
en medeoprichter van de communicatiegroep.
Dr. Herman Kuppers, huisarts, met opleiding
Familie- en Systeemtherapie, actief in India,
medeoprichter WereldWinkel Limburg en
Vluchthuis Hasselt, voorzitter zorgbakkerij
ComPani. Voorzitter HerkenrodeGroep.
Harriët Thoolen is klinische psychologe, familie-,
relatie- en systeempsychotherapeut, erkend
supervisor BVRGS, opleider systeemtherapie
RINOZuid, en werkzaam als gezinstherapeute in
Apanta-Jong, Eindhoven. BIG geregistreerd (NL)
gezondheidszorg psycholoog en psychotherapeut.
Tara Santens is orthopedagoge en werkzaam
als doctoranda aan de Onderzoekseenheid
Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven
onder supervisie van Prof. dr. Guy Bosmans. Ze
is betrokken bij onderzoek in het domein van
gehechtheid bij kinderen en jongeren en opgeleid
in Attachment-Based Family Therapy (ABFT;
Diamond, Diamond, & Levy, 2014).
Rika Ponet is Germaniste en seksuologe
en leidt al meer dan 20 jaar, samen met
haar man Mark Boeykens (psycholoog), het
relatiebemiddelingsbureau Duet. Als bemiddelaar
en therapeut begeleidde ze vele duizenden singles,
koppels en mensen met relatieproblemen. Ze is
auteur van o.a. Blijf bij mij (Lannoo, 2012).