Ανακοίνωνση - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Download Report

Transcript Ανακοίνωνση - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου 15780
NATIONAL TECHNICAL
U N I V E R S I T Y OF A T H E N S
LABORATORY OF
REINFORCED CONCRETE
9, Heroon Polytechniou, Zografou, GR 15780
Χρήστος Α. Ζέρης
: (+30 210) 7721334, FAX: (+30 210) 7721275
Christos A. Zeris
e-mail: [email protected]
Προς τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Υπόψη κας Α. Παπαηλιού
6 Οκτωβρίου 2016
Θέμα : Αλλαγή ώρας του μαθήματος «Ειδικά Κεφάλαια Οπλισμένου Σκυροδέματος».
Παρακαλώ να αναρτήσετε στη Σχολή την ανακοίνωση:
Ανακοινώνεται ότι το μάθημα «Ειδικά Κεφάλαια Οπλισμένου Σκυροδέματος» του
9ου εξαμήνου, την Πέμπτη, θα γίνεται 15:45 - 17:30, στην Αίθουσα 13. Η ώρα της
Δευτέρας παραμένει σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Ο διδάσκων
Χ. Ζέρης,
Αναπληρωτής Καθηγητής