Die hete meid buigt zich over zijn pik heen

Download Report

Transcript Die hete meid buigt zich over zijn pik heen

Civilna iniciativa za prostovoljno cepljenje
22 MEDICINSKIH ŠTUDIJ KAŽE, DA CEPIVA LAHKO POVZROČIJO AVTIZEM
Vprašanj glede cepljenja je zaradi novih informacij, ki dnevno prihajajo na plan, vse več. V
odgovor alternativnim virom uradni mediji pravijo, da ljudje opuščajo cepljenje zaradi
'zastraševanja'.
To sploh ne preseneča, saj je v Sloveniji cepljenje zakonsko obvezno. Zaslužki farmacevtske
industrije so ogromni, v tujini pa so proizvajalci cepiv celo lastniki nekaterih vplivnih
medijskih hiš, zato je prav mogoče, da proizvajalci s pomočjo medijev zgolj želijo ohraniti
sloves svojih izdelkov.
Če na primer pogledamo proizvajalca cepiv GlaxoSmithKline in Pfizer, ugotovimo, da imajo
njuni lastniki v lasti tudi Time Warner (CNN, HBO, itd.) in General Electric (NBC, Comcast,
Universal Pictures, itd.)1,2,3,4. Tak vzorec se pojavlja pri vseh večjih proizvajalcih cepiv in vseh 6
korporacijah, ki nadzorujejo ameriške medije. Ne pozabite, da so to glavni plačniki
„medicinskih raziskav“, ki zdravila in cepiva spravijo na trg. Kljub tem povezavam obstajajo
medicinske raziskave in dokumentacija, ki kažejo, da so cepiva prav lahko razlog za skrb.
Cepiva in avtizem, obe plati medalje
Tukaj bomo enostavno predstavili obe plati medalje, saj mnogi sploh ne vedo, da dve plati
obstajata. Predstavili bomo več študij in citirali več znanstvenih člankov ter objavljenih
raziskav, ki so jih zasnovali doktorji in univerze s celega sveta. Tukaj je primer strokovnega
članka, ki opisuje, kako proizvajalci cepiv in medicinski „strokovnjaki“ z zvezami v
farmacevtski industriji že 30 let vedo za mnoge nevarnosti, povezane s cepljenjem. Radi bi
predstavili tudi medicinske raziskave, ki so že večkrat ugotovile, da je s cepivi povezanih
veliko težav. To počnemo zato, ker mediji cepiva običajno predstavljajo kot varna, brez da bi
kdaj omenili ali citirali študije z drugačnimi ugotovitvami, ki bi jih bilo prav tako treba
upoštevati pri tematiki cepljenja. Ne pozabite, da imata obe strani dokaze. Nekaj dokaznega
gradiva s strani nasprotnikov cepljenja je bilo sicer označenega kot prevara, ampak še vedno
ostane dovolj takega, ki te označbe nima.
Debata o povezavi med avtizmom in cepljenjem traja že leta. To je zgodba prelaganja
prepričanj, medtem ko odstotek precepljenosti ostaja visok. Februarja 1998 so britanski
gastroenterolog Andrew Wakefield in njegovi sodelavci objavili strokovni članek, ki naj bi
povezoval avtizem in cepiva5. Bolj natančno: trdili so, da cepivo OMR povzroči črevesno
vnetje, zaradi katerega peptidi uidejo v krvni obtok in posledično tudi v možgane, kjer
vplivajo na razvoj5. Njegovo delo je bilo diskreditirano in izgubil je zdravniško licenco, čeprav
več študij potrjuje Wakefieldov članek. (en primer je tu, drugi pa tu). Glavnina medicinskega
sveta ga je označila kot prevaranta, nekateri strokovnjaki trdijo, da so njegovo raziskovanje in
metode šibki in osnovani na zelo malo dokazih. Raziskava dr. Wakefielda NE BO uporabljena v
tem članku.
Kontakt:
www.prostovoljno-cepljenje.si FB: https://www.facebook.com/prostovoljno.cepljenje
e-mail: [email protected]
Civilna iniciativa za prostovoljno cepljenje
Obenem moramo omeniti, da številne študije s celega sveta zaključujejo, da povezava med
avtizmom in cepivom OMR ne obstaja5. Ker obstaja toliko medicinskih študij, ki si med sabo
nasprotujejo, nas tematika prav lahko zmede. Je dr. Wakefield odkril nekaj, kar nam želi
medicinska industrija prikriti? Znano je, da proizvajalci cepiv podatke o škodljivosti njihovih
izdelkov zadržijo zase, kar je omenjeno zgoraj. Če zanemarimo debato o OMR cepivu in
avtizmu, še vedno ostane kar nekaj študij, ki povezujejo cepiva z avtizmom. Več sodišč s
celega sveta je že presodilo, da cepiva povzročajo avtizem, možganske poškodbe in druge
komplikacije6,7, tudi OMR cepivo.
Spodaj je seznam 22-ih študij, ki se nanašajo na možne povezave med cepljenjem in
avtizmom. Vedite, da je tukaj predstavljenih le 22 študij, obstaja pa jih še veliko več. Upam,
da ta članek v vas vzbudi željo po nadaljnjem raziskovanju. Ne pozabite tudi, da je avtizem
zgolj eden izmed stranskih učinkov cepljenja, saj so cepiva povezana še s številnimi drugimi
težavami.
1. Študija, objavljena v strokovni reviji Annali of Epidemiology, je pokazala, da cepljenje
novorojenih dečkov s cepivom proti Hepatitisu B trikrat poveča tveganje za nastanek
avtistične motnje v primerjavi z dečki, ki niso bili cepljeni kot novorojenčki. Študija je bila
izvedena v Stony Brook univerzitetnem medicinskem centru v New Yorku.
2. Študija, objavljena v Journal of Inorganic Biochemistry s strani znanstvenikov iz Neural
Dynamics Group, Department of Ophthalmology and Visual Sciences z Univerze British
Columbia, ugotavlja, da bi aluminij lahko bil pomemben vzrok za naraščajočo stopnjo avtizma
v zahodnem svetu, saj je izjemno toksičen za živčevje in je v cepivih običajno uporabljen v
vlogi adjuvansa. Dokazali so, da je korelacija med avtističnimi motnjami in izpostavljenosti
aluminijevim adjuvansom najvišja pri 3-4 mesecih starosti. Pokazali so tudi to, da so otroci iz
držav z najvišjim odstotkom avtističnih motenj najbolj izpostavljeni aluminiju iz cepiv. Študija
izpostavlja, da več glavnih mejnikov v razvoju možganov sovpada s termini cepljenja pri
otrocih, vključno z začetki sinaptogeneze (rojstvo), največji poskok v rasti hipokampusa in
začetek razvijanja amigdale. S cepljenjem sovpadajo tudi glavne razvojne spremembe pri biovedenjskih vzorcih spanja, regulacije telesne temperature, dihanja in vzorcev možganskih
valov, s katerimi upravlja nevroendokrin sistem. Veliko vidikov teh možganskih funkcij je pri
avtizmu oteženih, kot npr. spanje in vzorci možganskih valov.
FDA (Federal Drug Administration) pravi, da cepiva predstavljajo posebno kategorijo zdravil,
saj se jih običajno aplicira zdravim posameznikom. FDA meni, da „to predstavlja pomemben
poudarek pri varnosti cepljenja“. FDA sicer omejuje zgornjo mejo aluminija v cepivih na
850mg/dozo, ampak je potrebno vedeti, da je bila ta številka izbrana empirično iz podatkov,
ki kažejo, da taka količina poveča antigenost cepiva, ne pa zaradi varnosti. Glede na
znanstvene dokaze, ki varnost cepiv postavljajo pod vprašaj, bi bilo nespametno izločiti
otroška cepiva kot možen vzrok za resne dolgoročne razvojne težave, vključno z motnjami
avtističnega spektra.
Kontakt:
www.prostovoljno-cepljenje.si FB: https://www.facebook.com/prostovoljno.cepljenje
e-mail: [email protected]
Civilna iniciativa za prostovoljno cepljenje
3. Študija, objavljena v Journal of Toxicology and Environmental Health, odsek A: Trenutni
problemi s strani Oddelka za ekonomijo in finance Univerze v New Yorku prikazujejo, da je za
razvoj avtizma najverjetneje potreben eden ali več okoljskih dejavnikov, ne glede na genetsko
predispozicijo posameznikov. Ugotovili so, da je eden teh spodbujevalcev lahko „komplet
cepiv, ki jih prejmejo majhni otroci“. Znanstveniki so našli pozitivno in statistično pomembno
povezavo med avtizmom in cepivi. Ugotovili so, da z višjim odstotkom precepljenosti pride do
višje stopnje avtizma. Povišanje precepljenosti za 1 % je bilo povezano z dodatnimi 680 otroki
z diagnozo avtizma. Rezultati namigujejo, da so cepiva povezana z avtizmom in spodbujajo k
nadaljnjim poglobljenim raziskavam, preden se cepi še naprej.
4. Raziskava, objavljena v Journal of Toxicology s strani Oddelka za Nevrokirurgijo na The
Methodist Neurological Institute v Houstonu je pokazala, da so motnje avtističnega spektra
povzročene zaradi težav pri razvoju možganov. Pregledali so B-celice in njihovo občutljivost
na tiomersal, ki je običajni dodatek v večih cepivih. Ugotovili so, da imajo avtistični bolniki
povišano občutljivost na tiomersal, ki bi lahko omejila deljenje celic, kar je običajen pojav po
cepljenju. Raziskava kaže, da so posamezniki z občutljivostjo na tiomersal zelo dovzetni za
toksine, kot je tiomersal, in da lahko tiomersal vpliva na posameznike z blago mitohondrijsko
okvaro. Dejstvo, da so B-celice avtistov preobčutljive na tiomersal, nam nekaj pove.
5. Raziskava, objavljena v Journal of Biomedical Science je dokazala, da lahko avtoimunost v
centralnem živčnem sistemu igra vzročno vlogo pri avtizmu. Raziskovalci so ugotovili, da ima
veliko avtističnih otrok povišane ravni protiteles za ošpice, zato so zasnovali serološko študijo
OMR in MBP (mielinski bazični protein) avtoprotiteles. Uporabili so vzorce 125-ih avtističnih
otrok in 92-ih otrok iz kontrolne skupine. Analiza je pokazala znatno povišanje OMR
protiteles pri avtističnih otrocih. Študija zaključuje, da so imeli avtistični otroci nenormalen
odziv protiteles na OMR cepivo. Ugotavlja, da bi avtizem lahko bil rezultat atipične infekcije z
virusom ošpic, ki povzroči nevrološke simptome pri nekaterih otrocih. Vir tega virusa bi lahko
bila variacija virusa ošpic, lahko pa tudi OMR cepivo.
6. Raziskava, objavljena v Annals of Clinical Psychiatry, predlaga tezo, da je avtizem zelo
verjetno sprožen z virusom in da je virus ošpic zelo dober kandidat. Podpira hipotezo, da z
virusom sprožena avtoimunost igra pomembno vlogo pri avtizmu.
7. Študija, objavljena v American Journal of Clinical Nutrition dokazuje, da podvrženost k
oksidativnem stresu in zmanjšani kapaciteti metilacije lahko pripomore k razvoju in klinični
manifestaciji avtizma. Splošno znano je, da virusne infekcije povzročajo oksidativni stres.
Raziskave namigujejo, da kovine, vključno s tistimi, ki jih najdemo v mnogih cepivih, direktno
vplivajo na zvišanje oksidativnega stresa.
8. Raziskava, objavljena s strani Oddelka za farmacevtske znanosti pri Severnovzhodni
Univerzi v Bostonu dokazuje, da rastni faktor signalizira regulatorjem sintaze metionina in
tako preoblikuje reakcije metilacije. Ker etanol, svinec, živo srebro, aluminij in tiomersal
počasi zavirajo regulator, je smiselno, da je ta regulator pomembna tarča nevrorazvojnih
strupov. O tem lahko več preberete tukaj, o povezavi med sintazo metionina in avtizmom pa
tukaj.
Kontakt:
www.prostovoljno-cepljenje.si FB: https://www.facebook.com/prostovoljno.cepljenje
e-mail: [email protected]
Civilna iniciativa za prostovoljno cepljenje
9. Študija, objavljena v Journal of Child Nevrology je preučila vprašanje, kaj vodi k očitnemu
naraščanju avtizma. Opozorili so, da se v primeru obstoječe povezave med avtizmom in živim
srebrom nikakor ne sme napačno poročati o odsotnosti te povezave. Znanstveniki so
ugotovili, da obstaja pomembna povezava med vrednostjo živega srebra v krvi in diagnozo
motnja avtističnega spektra.
10. Raziskava, objavljena v Journal of Child Nevrology opaža, da so motnje avtističnega
spektra lahko povezane z nedelovanjem mitohondrijev. Raziskovalci so ugotovili, da so otroci
z mitohondriji povezanim nedelujočim metabolizmom celične energije bolj dovzetni za
avtističnim nazadovanjem med 18 in 30 meseci starosti, če imajo obenem infekcije ali
imunizacijo.
11. Študija, ki jo je zasnovala Splošna bolnišnica Massachusetts v Centru za morfometrično
analizo s strani Pediatrične nevrologije oriše, kako imajo avtistični možgani rastni poskok
kmalu po rojstvu in nekaj kratkih let kasneje upočasnitev rasti. Ugotovili so, da je vnetje
možganov prisotno v avtističnih možganih od otroštva do odrasle dobe. Odlomek študije
pravi: »Oksidativni stres, vnetje možganov in mikroglioza so bili velikokrat dokumentirani v
povezavi z izpostavljenostjo toksinom, vključujoč težke kovine. Zavedanje, da so možgani in
tudi zdravstvene težave avtističnih otrok lahko pogojeni s kroničnimi biomedicinskimi
neskladji, kot npr. vnetji, odpre vrata možnosti, da so pomembni biomedicinski posegi možni
tudi po obdobju maksimalne prilagodljivosti možganov v času zgodnjega otroštva.«
12. Študija, opravljena s strani Oddelka za Pediatrijo Univerze v Arkansasu je ugotovila, da je
citotoksičnost, sproženo s tiomersalom, moč povezati s pomanjkanjem znotrajceličnega
glutationa (GSH) v obeh celičnih linijah. Študija prikaže, koliko cepiv je nevrotoksičnih,
predvsem za razvijajoče se možgane. Pomanjkanje GSH je pogosto povezano z avtizmom.
Čeprav je bil tiomersal umaknjen iz večine otroških cepiv, je še vedno prisoten v cepivih za
gripo, s katerim cepijo noseče ženske, starejše in otroke v državah v razvoju.
13. Študija, objavljena v Public Library of Science (PLOS) je dokazala, da se povečanje
perifernega oksidativnega stresa ujema s težjimi motnjami v avtističnem spektru in lahko tudi
prispeva k poslabšanju njihovega stanja. Vemo, da je oksidativni stres sprožen s težkimi
kovinami, ki so del večine cepiv.
14. Raziskava, izvedena v Centru za zdravje in znanost na Univerzi v Teksasu s strani Oddelka
za družinsko in skupnostno medicino je ugotovila, da se je za vsakih 453.592 kg v okolje
spuščenega živega srebra potreba po prilagojenem šolanju povečala za 43 %, avtizem pa kar
za 61 %. Znanstveniki so poudarili, da so potrebne nadaljnje raziskave glede povezave med v
okolje spuščenim živim srebrom ter razvojnimi motnjami, kot je avtizem.
15. Študija, objavljena v International Journal of Toxicology je mnenja, da zaradi biološke
verjetnosti o povezavi med živim srebrom in nevrorazvojnimi motnjami ta raziskava priloži
nove podatke o enem izmed možnih načinov, preko katerega lahko izpostavljenost živemu
srebru poveča možnost za avtizem.
Kontakt:
www.prostovoljno-cepljenje.si FB: https://www.facebook.com/prostovoljno.cepljenje
e-mail: [email protected]
Civilna iniciativa za prostovoljno cepljenje
16. Raziskava, objavljena v Journal of Toxicology and Environmental Health je ugotovila, da
živo srebro lahko inducira imunske, senzorične, nevrološke, motorične in vedenjske motnje,
podobne avtističnim lastnostim. 8 od 9 pregledanih pacientov je bilo izpostavljenih večjim
količinam živega srebra iz tiomersal vsebujočih cepiv med njihovimi razvojnimi obdobji
fetusa/dojenčka/malčka. Ti otroci, ki so se prej normalno razvijali, so imeli ob encefalopatiiji
živega srebra simptome, skladne z regresivno motnjo avtističnega spektra. Dokazi o
zastrupitvi z živim srebrom bi morali biti upoštevani pri diferencialnih diagnozah kot faktorji
za delež regresivnih motenj AS.
17. Raziskava, ki jo je objavila US National Library of Medicine, opravil pa Center za zdravje
Univerze Teksas je posumila, da redna izpostavljenost majhnim dozam različnih okoljskih
toksinov, vključno z živim srebrom, ki se zgodi med kritičnimi obdobji razvoja možganov pri
genetsko dovzetnih otrocih, lahko poveča tveganje za vedenjske motnje, kot je avtizem.
18. Raziskava, izvedena na Oddelku za porodništvo in ginekologijo na Univerzi Pittsburške
šole za medicino je pokazala, da so makaki pogosto uporabljeni pri pred-kliničnem testiranju
varnosti cepiv. Collective Evolution ne podpira testiranja na živalih, saj obstaja veliko dokazov
in raziskav, ki so že namignili na povezave s cepivi, pri katerih so bile uporabljene živali. Cilj te
študije je bilo primerjanje zgodnje otroške zaznave in vedenja z velikostjo amigdale in
povezovanjem opioidov pri makakih, ki so bili cepljeni z otroškimi cepivi. Pri opicah so bile
zaznane določene nevrološke avtistične nepravilnosti.
19. Študija, izvedena na Univerzitetni šoli za nacionalno zdravje Georga Washingtona iz
Oddelka za epidemiologijo in biostatiko je ugotovila, da je izpostavljenost živemu srebru iz
tiomersala v cepivih močno povišala raven avtizma in motenj avtističnega spektra.
20. Študija, objavljena v strokovni reviji Cell Biology and Toxicology, opravljena na Univerzi
Kinki v Osaki, je ugotovila, da v kombinaciji z možgansko patologijo, opaženo pri pacientih z
diagnosticiranim avtizmom, podpira biološko verjetnost, da je izpostavljenost nizkim
vrednostim živega srebra iz tiomersal vsebujočih cepiv povezana z avtizmom.
21. Raziskava, objavljena v strokovni reviji Lab Medicine ugotavlja, da so cepiva en od možnih
sprožilcev avtizma. Raziskovalci so odkrili, da znatno število podatkov prikazuje imunske
nepravilnosti pri veliko avtističnih otrocih, skladne z oslabljenim uporom infekciji, vklopom
vnetnih odzivov in avtoimunostjo. Oslabljen odziv na infekcijo ustvari predispozicijo za
poškodovanost od cepiv in avtizem.
22. Študija, objavljena v strokovni reviji Neurochemical Research je ugotovila, da glede na
povezavo pretirane akumulacije zunajceličnega glutamata in ekscitotoksičnost podatki
namigujejo, da je izpostavljenost ploda tiomersal vsebujočim cepivom lahko vzrok
ekscitotoksičnih poškodb možganov, kar vodi do nevrorazvojnih motenj.
Kontakt:
www.prostovoljno-cepljenje.si FB: https://www.facebook.com/prostovoljno.cepljenje
e-mail: [email protected]
Civilna iniciativa za prostovoljno cepljenje
Viri povezav, ki niso bile navedene v besedilu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
http://investors.morningstar.com/ownership/shareholders-major.html?t=GSK
http://finance.yahoo.com/q/mh?s=twx+Major+Holders
http://finance.yahoo.com/q/mh?s=ge+Major+Holders
http://finance.yahoo.com/q/mh?s=pfe+Major+Holders
http://cid.oxfordjournals.org/content/48/4/456.full
http://www.ebcala.org/unanswered-questions
http://www.collective-evolution.com/2013/07/07/courts-rule-mmr-thimerosalcontaining-vaccines-caused-autism-brain-damage/
Povezava do originalnega članka: http://www.collective-evolution.com/2013/09/12/22medical-studies-that-show-vaccines-can-cause-autism/
Kontakt:
www.prostovoljno-cepljenje.si FB: https://www.facebook.com/prostovoljno.cepljenje
e-mail: [email protected]