Valaisinkytkennat

Download Report

Transcript Valaisinkytkennat

VALAISINKYTKENNÄT, ERILAISET
KYTKIMET
Keskitalo Anne
Länkinen Pekka
5.11.2013
• Suuren osan rakennusten sähköasennuksista
muodostavat valaisinryhmien asennukset
• Valaistusryhmien kaapeleita voidaan asentaa seinä- ja
kattopinnalle, kaapelihyllylle, valaisinripustuskiskoon,
johtokanavaan sekä puu- ja kivirakenteiden onteloihin
• Valaistuskytkimeen on leimattu kytkimen
tunnusnumero. Vaihe-johtimen liitin on merkitty
kytkimessä L- tai P-kirjaimella ja nollajohtimen liitin Nkirjaimella. Kytkimeltä valaisimelle tai toiselle
kytkimelle lähtevät johtimet liitetään kytkimen
nuolitunnuksilla varustettuihin liittimiin. Muiden
johtimien (esim. suojamaadoitusjohdin) jatkamiseen
varatut liittimet on merkitty yleisesti X-kirjaimella.
Kytkimissä on usein omat jousiliittimet merkkilamppua
varten.
Yksinapainen, 1-kytkin
• Peruskytkin, jolla ohjataan yhtä
valaisinryhmää.
• Yksinapaisessa kytkimessä kytkin kytkee ja
myös katkaisee yhteyden kahden liittimen
välillä. Vaihejohtimesta (liitin L) sähkö
kulkeutuu valaisimelle kytkimen ollessa
sulkeutuneena.
• Kytkimen ollessa auki, valaisimelle menevä
yhteys katkeaa ja valaisin sammuu.
Kytkentäkaavio, 1-kytkin
1+1+1-kytkin
Sarjakytkin, 5-kytkin,
kruunukytkin
• aiemmin ohjattiin kruunuvalaisimen
lamppuryhmiä
• käytetään kahden erillisen
sähkölaitteen ohjaamiseen
(1+1-kytkin)
Kytkentäkaavio, 5-kytkin
Vaihtokytkin, 6-kytkin,
käytäväkytkin
Käytäväkytkennässä vaihtokytkin kytketään
toiseen vaihtokytkimeen. Kahdella yhteen
kytketyllä vaihtokytkimellä ohjataan valoryhmää
kahdesta paikasta esim. portaiden ylä- ja
alapäästä. Jos valo on päällä kumman tahansa
katkaisijan käyttö sammuttaa valon ja valojen
ollessa pois kumman tahansa katkaisijan käyttö
sytyttää valot.
Vaihtokytkentä voidaan tehdä kahdella eri
tavalla
1. Keskukselta tuleva vaihe kytketään toisen
valokytkimen L-liittimeen ja toisen kytkimen Lliitin yhdistetään lamppuun. Kytkimien
nuoliliittimet liitetään toisiinsa.
2. vaihe kytketään molemmissa vaihtokytkimissä
toiseen nuoliliittimeen ja toiset nuoliliittimet
yhdistetään lampulle. Molempien kytkimien Lliittimet johdotetaan toisiinsa.
Kytkentäkaavio, 6-kytkin
Ristikytkin, 7-kytkin
• Ristikytkintä käytetään yhdessä kahden
vaihtokytkimen (6-kytkimen) kanssa. Kytkennässä
voi olla kahden vaihtokytkimen lisäksi useita
ristikytkimiä. Kytkennässä valoryhmää voidaan
ohjata kolmesta tai useammasta paikasta. Mikä
tahansa kytkin sytyttää sammutetun lampun ja
mikä tahansa kytkin sammuttaa palavan lampun.
• Valaistusta voidaan ohjata useasta kohdasta, kun
vaihtokytkimien väliin lisätään ristikytkimiä.
Kytkentäkaavio, 7-kytkin
Kytkimen asennus
• Kytkimet tulee asentaa yhdenmukaisella tavalla
ottaen huomioon mahdollinen kalustesuunnitelma,
rakenteiden ja pintamateriaalien vaatimukset.
• Johtimet kytketään porras- ja ristikytkimiä lukuun
ottamatta niin, että virtapiiri sulkeutuu painettaessa
vipupainikkeen yläosa sisään, nostetaan vipu ylös
tai vääntökytkin käännetään pystyasentoon.
• Asennuskorkeus lattiasta vähintään 100cm,
kojerasian keskipisteen etäisyys ovenpielestä 10cm.
• Kytkin tulee sijoittaa niin, ettei jää avautuvan oven
taakse.
Valaistuksen ohjaus
•
•
•
•
Kytkimet
Painonapit (kerrostalot)
Himmentimet
Liiketunnistimet (infrapuna, ultraääni,
mikroaalto)
• Hämärä- ja kellokytkimet
• Ohjelmoitavat järjestelmät
Himmennin
• säätää valon kirkkautta
• valon kirkkautta voidaan vähentää tai lisätä säätämällä
valaisimelle syötettävän jännitteen tehollisarvoa ja sitä
kautta tehoa
• Energiansäästölamppuja ei yleensä voi himmentää,
jollei niissä ole mainintaa himmennettävyydestä
• Vanhat himmentimet toimivat sarjaan kytketyllä
säädettävällä tehovastuksella tai säätömuuntajalla.
• Himmentimet ovat elektronisia ja perustuvat
vaihekulmasäätöön (TRIAC) ja
pulssileveysmodulaatioon (hakkuritehonlähde)
Kytkentäkaavio
Valaisinpistotulpat ja -rasiat
• Pistotulppia on 4 erilaista: tavallinen,
suojamaadoitettu, kruunu ja suojaeristetty.
• Pistorasioita on 3 erilaista: tavallinen,
suojamaadoitettu ja kruunu
Tavallinen
Tavallista käytetään kun
ohjataan yhtä lamppua
yhdellä kytkimellä esim.
makuuhuone
Suojamaadoitettu
keittiössä, pesuhuoneissa ja
ulkovalaistuksessa
Kruunu
lamppua ohjataan useammasta
paikasta esim. käytävät, portaikot
Suojaeristetty
Tavallinen
Suojamaadoitettu
Kruunu
Suojaeristetty
Poikkeus
Jos katosta tulee neljä johdinta, joista yksi on
kelta-vihreäraitainen suojajohdin, tulee käyttää
valaisinliitintä eli ”sokeripalaa”
Pinta-asennus
Lähteet
•
•
•
•
•
Ahoranta, Jukka: Sähköasennustekniikka
Ahoranta, Jukka: Sisäjohtoasennukset
Ensto
ABB
http://koti.mbnet.fi/~huhtama/ele/index.php
?si=merkit15.sis&pa=j
• http://www.etman.fi/site/assets/files/1067/2
2100_22000.png