Structuur Hoger onderwijs in Vlaanderen

download report

Transcript Structuur Hoger onderwijs in Vlaanderen

Structuur Hoger onderwijs in Vlaanderen

Informatiesessie voor OCMW’s 16 mei 2014

Korte voorstelling

 Heidi Jansens  Afdeling Hoger Onderwijs van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)  Uitvoeren van het beleid hoger onderwijs    Gegevensbeheer Financiering Personeel

Inhoud presentatie

 Instellingen hoger onderwijs  Opleidingen en toelatingsvoorwaarden  Inschrijven (contracten), examens en diploma  Leerkrediet en studievoortgangsbewaking  Mogelijkheid tot stellen van vragen

INSTELLINGEN HOGER ONDERWIJS

Soorten instellingen

  Ambtshalve geregistreerde instellingen  Erkend bij decreet Geregistreerde (privé) instellingen  Erkend door een Besluit van de Vlaamse Regering

Ambtshalve geregistreerde instellingen

   Hogescholen  Professioneel gerichte opleidingen   Binnen School of Arts: ook academisch gerichte kunstopleidingen Hogere Zeevaartschool: zowel academische als professionele opleidingen nautische wetenschappen Universiteiten  Academisch gerichte opleidingen Andere ambtshalve geregistreerde instellingen  Vlerick, ITG, AMS, Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid, Evangelische Theologische Faculteit

Andere erkende instellingen

 Geregistreerde instellingen  Bv. Vesaliuscollege, von Karman Instituut, Inno.com, Europacollege, …  Hogere Kunstinstituten    Posthogeschoolvormingen in de studiegebieden 'audiovisuele en beeldende kunst' en 'muziek en dramatische kunst‘ P.A.R.T.S., HISK, PoPoK, Operastudio,Orpheus Instituut Afgestudeerden: titel van 'Laureaat van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten'

Waar terug te vinden?

Alle erkende instellingen terug te vinden op

www.hogeronderwijsregister.be

OPLEIDINGEN EN TOELATINGSVOORWAARDEN

Bachelor en master

 Professionele bachelor    Gericht op de beroepspraktijk Directe uitstroommogelijkheid naar de arbeidsmarkt Studieomvang: 180 studiepunten  Academische bachelor   Doel: doorstromen naar een masteropleiding of het uitstromen naar de arbeidsmarkt Studieomvang: 180 SP  Master   Wordt afgesloten met een masterproef Studieomvang: minstens 60 SP

Na je bachelor of master?

 Bachelor-na-bacheloropleiding  een verbreding of specialisatie van bacheloropleiding  Master-na-masteropleiding  kennis en competenties binnen een bepaald studiegebied verder uitbouwen  Doctoraat    Het hoogste diploma Je verricht baanbrekend wetenschappelijk onderzoek Doctoraatsproefschrift wordt publiek gepresenteerd en verdedigd

Schakel- en voorbereidingsprogramma + postgraduaat

   Schakelprogramma    45 tot 90 SP Voor je met professioneel bachelordiploma kan inschrijven in master Studiepunten kunnen dalen tot 0 door EVC of EVK Voorbereidingsprogramma  Als diploma niet rechtstreeks toelaat tot opleiding die je wil volgen Postgraduaat  Studieomvang: ten minste 20 SP  Afgesloten met getuigschrift

HBO5 (Hoger Beroepsonderwijs)

     Tussen secundair en hoger onderwijs in, net onder de professionele bachelor Opleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep Na HBO5: ev. prof. bachelor via verkort traject Waar?

 HOSP (CVO) en 4 e Graad BSO Verpleegkunde -> HBO5  Procedure om te komen tot nieuwe opleidingen HBO5  Beroepsprofiel -> vertaald naar opleidingsprofiel Vanaf 1/09/2014: HBO5: samenwerking tussen   hogeschool en CVO hogeschool en SO (Verpleegkunde)

Algemene toelatingsvoorwaarden

Bachelor

 Diploma secundair onderwijs: ASO, KSO, TSO of BSO (7 De jaar)  Getuigschrift BSO is niet voldoende  Diploma hoger onderwijs of HBO5 

Master

   Academisch bachelordiploma Professioneel bachelordiploma: via een schakelprogramma Toegang kan beperkt worden tot afgestudeerden van een bepaalde bacheloropleiding. Anderen ev. via voorbereidingsprogramma

Toelatingsexamens

 Studiegebieden ‘audiovisuele en beeldende kunst’ en ‘muziek en podiumkunsten’  Artistieke toelatingsproef die de instelling zelf afneemt  Arts en tandarts   Centraal georganiseerd toelatingsexamen Alle informatie op www.ond.vlaanderen.be/toelatingsexamen

Afwijkende toelatingsvoorwaarden + buitenlands diploma

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

  Als je niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden In het onderwijs- en examenreglement (OER) van de instellingen 

Toelating met buitenlands diploma

  Als diploma gelijkwaardig is aan Vlaams diploma dat toelating geeft: rechtstreeks toegelaten Instelling kijkt zelf na of diploma gelijkwaardig is

Studieduur

 Niet meer: aantal jaren studie  Wel: aantal studiepunten – credits die je moet verwerven om diploma te behalen  Bachelor: 180 studiepunten  Master: minstens 60 studiepunten  60 studiepunten = 1 jaar studiebelasting

Studieduur: voorbeeld: professionele bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

 Om diploma te kunnen behalen → voor al deze opleidingsonderdelen geslaagd zijn (180 stp): Aan huis (3), Begeleide beroepspraktijk 2 (12), Begeleide beroepspraktijk 3 (21), Begeleide beroepspraktijk 1 (9), Communicatieve vaardigheden (3), Begeleide beroepspraktijk: projectwerk (3), Communiceren 1 (3), Communiceren 2 (6), De weg naar wiskunde 1 (3), De weg naar wiskunde 2 (3), Eerste leerjaar (6), Ervaringsgericht leren (3), Keuzetraject (9), Leerkracht in ontwikkeling 3 (3), Leerkracht in ontwikkeling 1 (6), Leerkracht in ontwikkeling 2 (3), Muzisch werken 1 (3), Muzisch werken 2 (3), Muzisch werken 3 (3), Muzisch werken 4 (6), Onderwijzen 1 (3), Onderwijzen 2 (3), Onderwijzen 3 (3), Onderwijzen 4 (3), Onderwijzen 5 (3), Ontluikende geletterdheid (3), Ontwikkelingsroute 1 (6), Ontwikkelingsroute 2 (3), Professionele bachelorproef (6), Schoolbeleid (3), Speel met beweging (3), Spelen (3), Spelen met beeld (3), Spelen met muziek (3), Verkennen van de wereld 1 (3), Verkennen van de wereld 2 (3), Verkennen van de wereld 3 (3), Verkennen van de wereld 4 (3), Zorg voor ontwikkeling 1 (3), Zorg voor ontwikkeling 2 (6)

Studieduur: voorbeeld: hoe organiseert een hogeschool die bachelor?

 Modeltraject: 3 jaar van 60 studiepunten

INSCHRIJVEN, EXAMENS EN DIPLOMA

Inschrijving: keuze uit verschillende contracten

 Diplomacontract  Je wil diploma behalen en volgt de lessen  Creditcontract   Je wil slechts één of een aantal onderdelen volgen Creditbewijs voor de opleidingsonderdelen waarvoor je slaagt  Examencontract   Je legt enkel examens af en volgt geen lessen Sommige opleidingsonderdelen (bv. practica) niet mogelijk via examencontract  Combinatie van contracten is mogelijk

Examens

 Per academiejaar en per opleidingsonderdeel: 2 examenkansen  Creditbewijs voor elk opleidingsonderdeel waarvoor geslaagd  Hoger onderwijs is flexibel:  Geen studiejaren meer  Niet meer ‘geslaagd voor het eerste, tweede, … jaar’

Diploma

 Wanneer behaal je diploma?

  creditbewijs voor alle opleidingsonderdelen van een opleiding als instelling oordeelt dat doelstellingen van de opleiding globaal behaald werden (=deliberatie volgens regels van de instelling – geen centraal opgelegde regels)  Diploma?

   Diploma + diplomasupplement (info over aard, niveau en inhoud van de opleiding) In het Nederlands Éénmalig en kosteloos in het Engels

LEERKREDIET EN STUDIEVOORTGANGSBEWAKING

Leerkrediet: basisprincipes

 Virtuele rugzak met 140 studiepunten  Inschrijven: studiepunten gaan van je leerkrediet  Geslaagd :   studiepunten krijg je terug de eerste 60 waarvoor je slaagt krijg je zelfs dubbel terug   Niet geslaagd of gedelibereerd:  leerkrediet ben je kwijt Na behalen master: - 140  Stand leerkrediet raadplegen op: www.studentenportaal.be

Leerkrediet: uitschrijven?

 Instelling bepaalt datum (zie OER)  Uitschrijven voor die datum: leerkrediet terug  Uitschrijven na die datum: leerkrediet kwijt  Uitzondering: creditcontract  Bij uitschrijven: leerkrediet kwijt  Examens gestart?: enkel leerkrediet terug door slagen

Leerkrediet: generatiestudenten

 Een student die zich voor de eerste keer in het hoger onderwijs inschrijft voor een bacheloropleiding  Heroriënteren voor 1 december: leerkrediet terug  Heroriënteren tussen 1 december en 15 maart : helft leerkrediet terug  Bovenop regeling voor uitschrijving (zie vorige slide)  Examens gestart?: enkel leerkrediet terug door slagen

Tekort aan leerkrediet?

 Instelling bepaalt:    Je mag inschrijven Je mag inschrijven mits hoger studiegeld Je mag niet meer inschrijven  Éénmalig: automatische opbouw:  Geen 60 leerkrediet meer na behalen master    Geen 60 leerkrediet meer en 1 jaar geen inschrijving in HO 10 SP per jaar tot je terug 60 hebt Bonus eerste 60 vervalt

Leerkrediet verloren door overmacht

 Eerst: aangepaste examenregeling vragen aan instelling  Indien aangepaste regeling niet mogelijk :   dossier indienen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/Raad

Leerkrediet: voorbeeld 1: perfecte student

2008-2009 PBA Leerkrediet start Opgenomen Verworven stp stp

140 60 60

Leerkrediet einde

140 - 60 + (60 x 2) = 200

2009-2010 PBA

200 60 60 200 - 60 + 60 = 200

2010-2011 PBA

200 60 60 200 - 60 + 60 = 200

Leerkrediet: voorbeeld 2: gedelibereerde studiepunten

Leerkrediet einde 2008-2009 ABA Leerkrediet start

140

Opgenomen stp

60

Verworven stp

54 (6 gedelib) 140 - 60 + (54 x 2) = 188

2009-2010 ABA

188 60 56 (4 gedelib) 188 - 60 + (6 x 2) + 50 = 190

2010-2011 ABA 2011-2012 MA

190 186 60 60 56 (4 gedelib) 60 190 - 60 + 56 = 186 186 - 60 + 60 = 186 186 - 140 = 46 46 + 10 = 56

Leerkrediet: voorbeeld 3: student met een slechte start

2008-2009 PBA Leerkrediet start Opgenomen stp Verworven stp

140 60 15 110 60 50

2009-2010 PBA 2010-2011 PBA 2011-2012 PBA

145 141 60 55 56 (4 gedelib) 55

Leerkrediet einde

140 - 60 + (15 x 2) = 110 110 - 60 + (45 x 2) = 145 + 5 145 - 60 + 56 = 141 141 - 55 + 55 = 141

Leerkrediet: voorbeeld 4: student op drift

2008-2009 ABA Leerkrediet start

140

Opgenomen stp

60

Verworven stp

0

Leerkrediet einde

140 - 60 = 80

2009-2010 ABA 2010-2011 ABA 2011-2012 ABA

80 20 20 60 20 + 40 20 + 40 (*) (*) 0 30 30 80 - 60 = 20 20 - 60 + ( 20 - 60 + ( 30 x 2 30 x 2 ) = 20 ) = 20

2012-2013 ABA

20 20 + 40 (*) 40 20 - 60 + 40 = 0

2013-2014 ABA

0 60 (*) 50 (10 gedelib) 0 - 60 + 50 = -10

2014-2015

-10 ...

(*) ...

.........

(*) weigeren.

ABA

De instelling kan een dubbel inschrijvingsgeld vragen voor de studiepunten waarvoor de student geen leerkrediet meer heeft, of kan de inschrijving

Studievoortgangsbewaking

 Voldoende leerkrediet:  instelling kan in principe niet weigeren om je in te schrijven  TENZIJ  Bindende voorwaarden voor inschrijving opgelegd   Student voldeed niet aan deze voorwaarden Dan kan instelling inschrijving weigeren, ook met voldoende leerkrediet

Nog vragen?

  Mail vraag naar: [email protected]

Raadpleeg de brochure ‘ Hoger onderwijs in Vlaanderen ’

(http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/hoger-onderwijs-in-vlaanderen informatiebrochure-2014)