Ilmoitushaku - Innolink Staff Oy

download report

Transcript Ilmoitushaku - Innolink Staff Oy




Vuonna 2009 perustettu palveluyritys
Erikoistunut rekrytointi-, vuokraus- ja ulkoistamispalveluihin
Osa Innolink -konsernia
VALINTANA KILPAILUETU
Työelämän jatkuva muutos tekee henkilöstötarpeiden ennakoinnista
haastavaa - oikean kumppanin valinta on ratkaisevaa.
1. Tekemisen korkea laatu ratkaisee
Jatkuvuus syntyy vain oikeista henkilövalinnoista
2.
Asiakkaan taloudellinen hyöty ensin
Asiakkaan tavoitteena aina suorat ja/tai välilliset säästöt
3.
Vastuullinen palvelu edellytyksenä
Olemme luotettavia, reagoimme heti ja pysymme aikataulussa
MUUTOKSEN ENNAKOINTI LUO
KILPAILUETUA
Kiristyvä kilpailu muuttaa markkinoita, henkilöstöön liittyvät tavoitteet
muuttuvat, henkilövalintojen onnistumisen kriteerit muuttuvat –
tuloksellisen valinnan edellytyksenä koko ajan enemmän tieto:
1. Yritysten käytännön haasteista ja kilpailutekijöistä
Toteutamme vuosittain noin 200 asiakas-, kilpailija- ja
markkinatutkimusta
2. Työn tekemiseen liittyvistä kriittisistä tekijöistä
Viemme vuosittain läpi yli 120 työyhteisön kehittämishanketta
3. Tekemiseen liittyvistä säännöistä ja vastuista
Noudatamme pelisääntöjä, tunnemme eri alojen työehdot ja sopimukset
SUJUVASTI HELPPO
KUMPPANI

Asiakastyytyväisyys on markkinoiden parhaalla tasolla. Vuonna 2012 Innolink Staff
täytti asiakasodotukset 98 prosenttisesti. 100 % asiakkaista oli valmis suosittelemaan
saamaansa palvelua.

Nopea, sujuva palvelu on yksi peruslupauksistamme. Kunnioitamme asiakasta ja
asiakkaan aikatauluja. Aktiivinen yhteydenpito ja aikataulujen pitäminen ovat
onnistuneita menestystekijöitämme.

Tuloksellisuus on hyvän, kestävän yhteistyön edellytys; Innolink Staff on velaton
kumppani, jonka toiminta ollut koko ajan kannattavaa sen perustamisesta lähtien.

Hyvä henki näkyy myös asiakkaille – kilvoittelun ja yhteistyön yhteensovittaminen
on Innolink Staffin tekijöissä ja yrityksen toimintakulttuurissa.

Oikeat kumppanit varmentavat lopputulokset sekä laventavat tarjoamaamme
henkilöstötutkimuksen ja -valmennuksen, myynnin ja markkinoinnin,
yritysviestinnän ja kansainvälistämisen palveluihin.
VALINTANA
YHTEISKUNTAVASTUU

Innolink Staffin toiminnassa vastuu näkyy eri tavoin myös liiketoiminnan
ulkopuolella.

Näkyvin muoto on vapaaehtoinen toiminta lasten ja nuorten parissa:
vapaaehtoistyö on läsnä Innolink Staffin tekemisessä läpi vuoden.

Innolink Staff on mukana yhdessä Innolinkin kanssa nuorten ja vaikeasti
työllistyvien työllistämisessä työpankkitoiminnan kautta.

Panostamme pelisääntöjen noudattamiseen; olemme mukana mm.
luotettava kumppani –toiminnassa.
PALVELUT
1. REKRYTOINTIPALVELUT
2. HENKILÖSTÖVUOKRAUS
3. ULKOISTAMISPALVELUT
RATKAISU TARPEEN MUKAAN
Pääkysymys: Minkä tason tehtävä on kyseessä?
Muita valintaan vaikuttavia kysymyksiä:
•
•
•
•
•
•
•
Toimialan houkuttelevuus? Yrityksen houkuttelevuus?
Luottamuksellisuus - voiko julkista hakua käyttää?
Toimiiko vastaavassa tehtävässä jo tällä hetkellä joku muu?
Onko tehtävä houkutteleva vai tuleeko se myydä?
Kuinka nopea uuden työntekijän tarve on?
Voiko asiakas käyttää omaa aikaa hakuprosessiin?
Mikä on budjetti? Voidaanko käyttää rahaa hakuprosessiin?
MINKÄ TASON TEHTÄVÄ ON KYSEESSÄ?
Ylin johto
• Suorahaku, ilmoitushaku
Toimihenkilöt & asiantuntijat & myynti
• Ilmoitushaku, suorahaku, verkostot, vuokraus, talon sisältä
Muut tehtävät
• Vuokraus, ilmoitushaku, henkilöstö, oppilaitokset, työvoima
HENKILÖSTÖVUOKRAUS
Henkilöstövuokraus on..
• Nopein
• Vaivattomin ja
• Riskittömin tapa löytää uusi työntekijä.
Henkilöstövuokrausta käytetään eniten tuotanto-, asiakaspalvelu ja
projektitehtävissä. Henkilöstönvuokraus on vakiintunut tapa toimia erityisesti
teollisuuden ja kaupan toimialoilla.
Vuokraus on kannattavaa, koska:
• Vuokrauksessa ei synny hakuprosessin kustannuksia
• Vuokrauksessa laskutus aina vain tehdyistä työtunneista
• Vuokratun työntekijän voi rekrytoida itselleen
REKRYTOINTI
Rekrytointikanavat:
• Suorahaku, jolloin oikeat henkilöt etsitään, headhunting
• Ilmoitushaku, jolloin työpaikasta ilmoitetaan
Tehtävät, joihin rekrytoidaan:
• Määräaikaisiin ja vakituisiin työsuhteisiin
• Kiireapulaisista ylimmän johdon vaativimpiin tehtäviin
Stafflink - rekrytoinnin kilpailuedut:
• Rekrytointiprosessi
• Rekrytointitakuu
REKRYTOINTI, SUORAHAKU
Suorahaun etuja ovat:
• Luottamuksellisuus
• Tarkka kohdentaminen (toimiala, paikkakunta jne..)
• Ehdokkaita imarteleva
• Tehtävän taso ja tavoiteprofiilin vaativuus huomioiden sopiva määrä
oikeanlaisia vaihtoehtoja
Suorahaku on taloudellisesti perusteltua, koska:
• Tulos on taattu – kustannuksia vasta sopivan henkilön löytyessä
• Kokonaisuutena edullisempi kuin valtakunnallinen ilmoitushaku
• Toimeksiantajalle nopea ja tehokas – pienet välilliset kustannukset
REKRYTOINTI, ILMOITUSHAKU
Julkisen ilmoitushaun etuja ovat:
 Laaja näkyvyys – rakentaa yrityskuvaa
 Uudesta työstä kiinnostuneet aktivoituvat
 Tavoittaa massoja – tuo yllättäviä osaajia
Ilmoitushaku on taloudellisesti perusteltua, jos:
 Tehtävään on helppo löytää hakijoita, mutta vain harvat
soveltuvia
 Tehtävän täyttäminen on osa yrityksen markkinointia – yritys
haluaa huomioita tai tukea brändilleen
 Omat resurssit halutaan keskittää ydinosaamiseen ja
tuloksentekoon.
REKRYTOINTIPROSESSI
Vastuu oikeasta valinnasta on meillä:
• kyseenalaista valinta
• tarkista vielä kerran referenssit
• vertaa saamiasi vastauksia haastatteluun.
• Mieti vielä soveltuvuus ryhmään, ethän
tunteile, oletko vakuuttunut osaamisen
riittävyydestä?
• Pystyykö oppimaan lisää, mikä on
todellinen lisäarvo, ajattelethan myös
tunteella – soveltuvuusarviointi?
SOVELTUVUUSARVIOINTI
Soveltuvuusarvioinnin käyttö on perusteltua, kun haluat esimerkiksi
vakuuttua:





Hakijan kyvystä työskennellä paineen alla
Herkkyydestä antaa periksi
Suhtautumisesta uusiin tavoitteisiin
Kyvystä omaksua uusia asioita
Olennaista on valita malli, jolla voidaan mitata keskeisiä persoonallisuustekijöitä,
tehtävän kannalta olennaisia kykyjä ja taitoja eri näkökulmista
Innolink Staffin käytössä on BECAUSE COMPANIES ARE MADE UP OF PEOPLE™ arviointi.
 Menetelmien valinta riippuu tehtävän vaativuustasosta, asemasta organisaatiossa ja
hakijan kokemuksesta.
 Valitaan tarkoituksenmukainen menetelmäkokonaisuus, jolla voidaan mitata kaikkia
keskeisiä persoonallisuustekijöitä, kykyjä ja taitoja useammasta eri näkökulmasta.
 Riittävä validiteetti ja reliabiliteetti.
ULKOISTAMINEN
 Ulkoistamisessa vastaamme yritysten eri toimintojen, työn osa-alueiden,
henkilöstöryhmien, työkokonaisuuksien ja erillisten projektien
kokonaisvaltaisesta henkilöstöhallinnosta.
 Asiakasyritys voi siirtää osia toiminnastaan ja henkilökunnastaan
kokonaan hoidettavaksemme. Työntekijät voivat sopimuksen mukaan
työskennellä kirjoillamme yrityksen työnjohdon alaisena.
Ulkoistaminen on perusteltua, jos:
 Toiminto ei ole yrityksen tai toimialan strateginen kilpailutekijä tai
olennainen osa yrityksen arvonmuodostusta
 Jos toiminnon työkuorma ei ole tasainen - joustavuudesta selkeitä
kustannussäästöjä.
Olemme Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsen ja sitoutuneet
noudattamaan HPL:n sääntöjä ja alan toimintaperiaatteita. Olemme myös
sitoutuneet noudattamaan työntekijöiden työsuhteissa työlainsäädäntöä ja
kulloinkin noudatettavan työehtosopimuksen määräyksiä.
Olemme mukana myös luotettava kumppani -ohjelmassa.
Vuokraustoimeksiannon alkaessa toimitamme asiakkaallemme
tilaajavastuulain edellyttämät dokumentit tai asiakas voi käydä
noutamassa ne suoraa osoitteesta tilaajavastuu.fi. Luotettava
Kumppani-tunnuksen käyttö kertoo, että yritys haluaa kantaa
yhteiskuntavastuunsa, ja yrityksestä löytyy aina ajantasaiset
tilaajavastuulain edellyttämät tiedot.
Suomen yrittäjien jäsenenä haluamme parantaa yrittäjien asemaa,
yrittämisen edellytyksiä sekä rakentaa parempaa yrittäjyyden
yhteiskuntaa. Järjestön jäsenenä arvostamme sen toiminnan lähtökohtana olevia
yrittäjyyden perusarvoja; vapaus, vastuu ja luovuus.
Innolink Staff Tampere
Naistenmatkantie 76, 33950 Pirkkala
Innolink Staff Helsinki
Fredrikinkatu 34 a 14, 00100 Helsinki
Innolink Staff Turku
Linnankatu 61, 20100 Turku
www.innolinkstaff.fi