de presentatie.

Download Report

Transcript de presentatie.

Levensloopbegeleiding bij autisme
Jan-Pieter Teunisse
Lector
Levensloopbegeleiding bij
Autisme
Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders
Gezondheidsraad, 2009
“Voor de continuïteit van de hulpverlening ziet de commissie
graag een vaste plaats ingeruimd voor een levensloopbegeleider
die de weg weet in zorg, onderwijs, arbeidsvoorziening en
gemeentelijke voorzieningen, en die mogelijk ook kortdurend zelf
praktische hulp kan bieden.”
Maatschappelijke ontwikkelingen:
PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ
Mantra’s in zorg en welzijn
- zelfregie en zelfredzaamheid
- maatschappelijke participatie
- ondersteuning ‘dicht bij de cliënt’
- Eigen Kracht / Burgerkracht
- netwerkondersteuning

Wat hebben mensen met ASS nodig
om het in de participatiemaatschappij te redden?
Levensloopbegeleiding
Dagbesteding Wonen Vrije tijd Vriendschap & relaties
Naar
crèche
Naar
basisschool
Naar
middelbare
school
Naar
voortgezet
onderwijs
Naar werk /
dagbesteding
Met
pensioen
Geboorte
Levenslijn
Overlijden
• Detectie ASS
• De autistische symptomatologie zo mogelijk reguleren of verminderen
• Ontwikkelingsproblemen en bijkomende psychiatrische problemen behandelen
• Vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij te kunnen functioneren,
aanleren en vergroten
BehandelLijn /
Levensloopbegeleiding
• Actieve deelname aan en integratie in de maatschappij realiseren
Dr Leo Kannerhuis (2008)
Levensloopbegeleiding
inspiratie: Disease Management (DM)





zelfmanagement
monitoring
proactief
‘evidence based’
continuïteit in zorg: ketenzorg
Dr Leo Kannerhuis (2008)
Levensloopbegeleiding
hoe wordt DM levensloopbegeleiding?
extra aandachtsgebieden:

onderwijs

werk en dagbesteding

wonen en vrije tijd

vriendschap, relaties en seksualiteit
etc
…en aandacht voor levensfase en transities
…maar ook: netwerkzorg i.p.v. ketenzorg

Niet het managen van een aandoening, maar het
vormgeven van een leven
Zelfregie
≠
‘Zoek het zelf maar uit’
Model voor Zelfregie (Field & Hoffman, 1995)
Functies van levensloopbegeleiding als activiteit
• Voorkomen van structurele overbelasting en alle problemen
die dat met zich meebrengt
• Het zoveel mogelijk bewaren van de balans tussen draaglast
en draagkracht van de persoon met autisme en zijn of haar
naasten
• Zich naar vermogen ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk
participeren in de samenleving
•
Vergroten van zelfredzaamheid, zelfreflectie
en zelfinzicht
•
Ondersteunen van eigen regie
In essentie: leren balanceren op de levenslijn
www.vanuitautismebekeken.nl/projecten/levensloopbegeleiding
www.autismeoverijssel.nl/aek/levenscoach
Dank voor uw aandacht
[email protected]