Milionár (prezentácia)

Download Report

Transcript Milionár (prezentácia)

1. V ktorej krajine sa narodil sv. Vincent?
a)
b)
c)
d)
1. V ktorej krajine sa narodil sv. Vincent?
a) Slovensko
b)
c)
d)
1. V ktorej krajine sa narodil sv. Vincent?
a) Slovensko
b) Taliansko
c)
d)
1. V ktorej krajine sa narodil sv. Vincent?
a) Slovensko
b) Taliansko
c) Chorvátsko
d)
1. V ktorej krajine sa narodil sv. Vincent?
a) Slovensko
b) Taliansko
c) Chorvátsko
d) Francúzsko
1. V ktorej krajine sa narodil sv. Vincent?
a) Slovensko
b) Taliansko
c) Chorvátsko
d) Francúzsko
1. V ktorej krajine sa narodil sv. Vincent?
a) Slovensko
b) Taliansko
c) Chorvátsko
d) Francúzsko
15. otázka
130 bodov
14. otázka
110 bodov
13. otázka
95 bodov
12. otázka
80 bodov
11. otázka
65 bodov
10. otázka
50 bodov
9. otázka
30 bodov
8. otázka
20 bodov
7. otázka
15 bodov
6. otázka
10 bodov
5. otázka
5 bodov
4. otázka
4 body
3. otázka
3 body
2. otázka
2 body
1. otázka
1 bod
2. Ako sa volala krstným menom sv. Katarína?
a)
b)
c)
d)
2. Ako sa volala krstným menom sv. Katarína?
a) Zoe
b)
c)
d)
2. Ako sa volala krstným menom sv. Katarína?
a) Zoe
b) Mária
c)
d)
2. Ako sa volala krstným menom sv. Katarína?
a) Zoe
b) Mária
c) Laura
d)
2. Ako sa volala krstným menom sv. Katarína?
a) Zoe
b) Mária
c) Laura
d) Anička
2. Ako sa volala krstným menom sv. Katarína?
a) Zoe
b) Mária
c) Laura
d) Anička
2. Ako sa volala krstným menom sv. Katarína?
a) Zoe
b) Mária
c) Laura
d) Anička
15. otázka
130 bodov
14. otázka
110 bodov
13. otázka
95 bodov
12. otázka
80 bodov
11. otázka
65 bodov
10. otázka
50 bodov
9. otázka
30 bodov
8. otázka
20 bodov
7. otázka
15 bodov
6. otázka
10 bodov
5. otázka
5 bodov
4. otázka
4 body
3. otázka
3 body
2. otázka
2 body
1. otázka
1 bod
3. Čím bol v detstve sv. Vincent?
a)
b)
c)
d)
3. Čím bol v detstve sv. Vincent?
a) uličníkom
b)
c)
d)
3. Čím bol v detstve sv. Vincent?
a) uličníkom
b) pastierom svíň
c)
d)
3. Čím bol v detstve sv. Vincent?
a) uličníkom
b) pastierom svíň
c) pastierom oviec
d)
3. Čím bol v detstve sv. Vincent?
a) uličníkom
b) pastierom svíň
c) pastierom oviec
d) poštárom
3. Čím bol v detstve sv. Vincent?
a) uličníkom
b) pastierom svíň
c) pastierom oviec
d) poštárom
3. Čím bol v detstve sv. Vincent?
a) uličníkom
b) pastierom svíň
c) pastierom oviec
d) poštárom
15. otázka
130 bodov
14. otázka
110 bodov
13. otázka
95 bodov
12. otázka
80 bodov
11. otázka
65 bodov
10. otázka
50 bodov
9. otázka
30 bodov
8. otázka
20 bodov
7. otázka
15 bodov
6. otázka
10 bodov
5. otázka
5 bodov
4. otázka
4 body
3. otázka
3 body
2. otázka
2 body
1. otázka
1 bod
4. Koľko rokov mala sv. Katarína, keď jej zomrela matka?
a)
b)
c)
d)
4. Koľko rokov mala sv. Katarína, keď jej zomrela matka?
a) 12
b)
c)
d)
4. Koľko rokov mala sv. Katarína, keď jej zomrela matka?
a) 12
b) 9
c)
d)
4. Koľko rokov mala sv. Katarína, keď jej zomrela matka?
a) 12
b) 9
c) 15
d)
4. Koľko rokov mala sv. Katarína, keď jej zomrela matka?
a) 12
b) 9
c) 15
d) 4
4. Koľko rokov mala sv. Katarína, keď jej zomrela matka?
a) 12
b) 9
c) 15
d) 4
4. Koľko rokov mala sv. Katarína, keď jej zomrela matka?
a) 12
b) 9
c) 15
d) 4
15. otázka
130 bodov
14. otázka
110 bodov
13. otázka
95 bodov
12. otázka
80 bodov
11. otázka
65 bodov
10. otázka
50 bodov
9. otázka
30 bodov
8. otázka
20 bodov
7. otázka
15 bodov
6. otázka
10 bodov
5. otázka
5 bodov
4. otázka
4 body
3. otázka
3 body
2. otázka
2 body
1. otázka
1 bod
5. Komu rád pomáhal sv. Vincent?
a)
b)
c)
d)
5. Komu rád pomáhal sv. Vincent?
a) bohatým
b)
c)
d)
5. Komu rád pomáhal sv. Vincent?
a) bohatým
b) priateľom
c)
d)
5. Komu rád pomáhal sv. Vincent?
a) bohatým
b) priateľom
c) nepriateľom
d)
5. Komu rád pomáhal sv. Vincent?
a) bohatým
b) priateľom
c) nepriateľom
d) chudobným
5. Komu rád pomáhal sv. Vincent?
a) bohatým
b) priateľom
c) nepriateľom
d) chudobným
5. Komu rád pomáhal sv. Vincent?
a) bohatým
b) priateľom
c) nepriateľom
d) chudobným
15. otázka
130 bodov
14. otázka
110 bodov
13. otázka
95 bodov
12. otázka
80 bodov
11. otázka
65 bodov
10. otázka
50 bodov
9. otázka
30 bodov
8. otázka
20 bodov
7. otázka
15 bodov
6. otázka
10 bodov
5. otázka
5 bodov
4. otázka
4 body
3. otázka
3 body
2. otázka
2 body
1. otázka
1 bod
6. Koho si zvolila sv. Katarína po smrti svojej matky za svoju
matku?
a)
b)
c)
d)
6. Koho si zvolila sv. Katarína po smrti svojej matky za svoju
matku?
a) sestru Tonku
b)
c)
d)
6. Koho si zvolila sv. Katarína po smrti svojej matky za svoju
matku?
a) sestru Tonku
b) krstnú mamu
c)
d)
6. Koho si zvolila sv. Katarína po smrti svojej matky za svoju
matku?
a) sestru Tonku
b) krstnú mamu
c) tetu susedu
d)
6. Koho si zvolila sv. Katarína po smrti svojej matky za svoju
matku?
a) sestru Tonku
b) krstnú mamu
c) tetu susedu
d) Pannu Máriu
6. Koho si zvolila sv. Katarína po smrti svojej matky za svoju
matku?
a) sestru Tonku
b) krstnú mamu
c) tetu susedu
d) Pannu Máriu
6. Koho si zvolila sv. Katarína po smrti svojej matky za svoju
matku?
a) sestru Tonku
b) krstnú mamu
c) tetu susedu
d) Pannu Máriu
15. otázka
130 bodov
14. otázka
110 bodov
13. otázka
95 bodov
12. otázka
80 bodov
11. otázka
65 bodov
10. otázka
50 bodov
9. otázka
30 bodov
8. otázka
20 bodov
7. otázka
15 bodov
6. otázka
10 bodov
5. otázka
5 bodov
4. otázka
4 body
3. otázka
3 body
2. otázka
2 body
1. otázka
1 bod
7. Koho videl sv. Vincent v chudobných?
a)
b)
c)
d)
7. Koho videl sv. Vincent v chudobných?
a) žobrákov
b)
c)
d)
7. Koho videl sv. Vincent v chudobných?
a) žobrákov
b) blížnych
c)
d)
7. Koho videl sv. Vincent v chudobných?
a) žobrákov
b) blížnych
c) Ježiša
d)
7. Koho videl sv. Vincent v chudobných?
a) žobrákov
b) blížnych
c) Ježiša
d) nikoho
7. Koho videl sv. Vincent v chudobných?
a) žobrákov
b) blížnych
c) Ježiša
d) nikoho
7. Koho videl sv. Vincent v chudobných?
a) žobrákov
b) blížnych
c) Ježiša
d) nikoho
15. otázka
130 bodov
14. otázka
110 bodov
13. otázka
95 bodov
12. otázka
80 bodov
11. otázka
65 bodov
10. otázka
50 bodov
9. otázka
30 bodov
8. otázka
20 bodov
7. otázka
15 bodov
6. otázka
10 bodov
5. otázka
5 bodov
4. otázka
4 body
3. otázka
3 body
2. otázka
2 body
1. otázka
1 bod
8. S kým spolupracovala sv. Lujza?
a)
b)
c)
d)
8. S kým spolupracovala sv. Lujza?
a) sv. Františkom
b) sv. Jánom Boscom
c) sv. Vincentom
d) sv. D. Sáviom
8. S kým spolupracovala sv. Lujza?
a) sv. Františkom
b) sv. Jánom Boscom
c) sv. Vincentom
d) sv. D. Sáviom
8. S kým spolupracovala sv. Lujza?
a) sv. Františkom
b) sv. Jánom Boscom
c) sv. Vincentom
d) sv. D. Sáviom
8. S kým spolupracovala sv. Lujza?
a) sv. Františkom
b) sv. Jánom Boscom
c) sv. Vincentom
d) sv. D. Sáviom
8. S kým spolupracovala sv. Lujza?
a) sv. Františkom
b) sv. Jánom Boscom
c) sv. Vincentom
d) sv. D. Sáviom
8. S kým spolupracovala sv. Lujza?
a) sv. Františkom
b) sv. Jánom Boscom
c) sv. Vincentom
d) sv. D. Sáviom
15. otázka
130 bodov
14. otázka
110 bodov
13. otázka
95 bodov
12. otázka
80 bodov
11. otázka
65 bodov
10. otázka
50 bodov
9. otázka
30 bodov
8. otázka
20 bodov
7. otázka
15 bodov
6. otázka
10 bodov
5. otázka
5 bodov
4. otázka
4 body
3. otázka
3 body
2. otázka
2 body
1. otázka
1 bod
9. Kto sa nezjavil sv. Kataríne?
a)
b)
c)
d)
9. Kto sa nezjavil sv. Kataríne?
a) Anjel
b)
c)
d)
9. Kto sa nezjavil sv. Kataríne?
a) Anjel
b) sv. Vincent
c)
d)
9. Kto sa nezjavil sv. Kataríne?
a) Anjel
b) sv. Vincent
c) sv. Lujza
d)
9. Kto sa nezjavil sv. Kataríne?
a) Anjel
b) sv. Vincent
c) sv. Lujza
d) Panna Mária
9. Kto sa nezjavil sv. Kataríne?
a) Anjel
b) sv. Vincent
c) sv. Lujza
d) Panna Mária
9. Kto sa nezjavil sv. Kataríne?
a) Anjel
b) sv. Vincent
c) sv. Lujza
d) Panna Mária
15. otázka
130 bodov
14. otázka
110 bodov
13. otázka
95 bodov
12. otázka
80 bodov
11. otázka
65 bodov
10. otázka
50 bodov
9. otázka
30 bodov
8. otázka
20 bodov
7. otázka
15 bodov
6. otázka
10 bodov
5. otázka
5 bodov
4. otázka
4 body
3. otázka
3 body
2. otázka
2 body
1. otázka
1 bod
10. Čo robia pátri Vincentíni?
a)
b)
c)
d)
10. Čo robia pátri Vincentíni?
a) misie
b)
c)
d)
10. Čo robia pátri Vincentíni?
a) misie
b) nerobia nič
c)
d)
10. Čo robia pátri Vincentíni?
a) misie
b) nerobia nič
c) stavajú kostoly
d)
10. Čo robia pátri Vincentíni?
a) misie
b) nerobia nič
c) stavajú kostoly
d) PC programy
10. Čo robia pátri Vincentíni?
a) misie
b) nerobia nič
c) stavajú kostoly
d) PC programy
10. Čo robia pátri Vincentíni?
a) misie
b) nerobia nič
c) stavajú kostoly
d) PC programy
15. otázka
130 bodov
14. otázka
110 bodov
13. otázka
95 bodov
12. otázka
80 bodov
11. otázka
65 bodov
10. otázka
50 bodov
9. otázka
30 bodov
8. otázka
20 bodov
7. otázka
15 bodov
6. otázka
10 bodov
5. otázka
5 bodov
4. otázka
4 body
3. otázka
3 body
2. otázka
2 body
1. otázka
1 bod
11. Ktorý kráľ vládol v čase sv. Vincenta?
a)
b)
c)
d)
11. Ktorý kráľ vládol v čase sv. Vincenta?
a) Ferdinad I.
b)
c)
d)
11. Ktorý kráľ vládol v čase sv. Vincenta?
a) Ferdinad I.
b) František Jozef III.
c)
d)
11. Ktorý kráľ vládol v čase sv. Vincenta?
a) Ferdinad I.
b) František Jozef III.
c) Ľudovít XIII.
d)
11. Ktorý kráľ vládol v čase sv. Vincenta?
a) Ferdinad I.
b) František Jozef III.
c) Ľudovít XIII.
d) Ľudovít XIV.
11. Ktorý kráľ vládol v čase sv. Vincenta?
a) Ferdinad I.
b) František Jozef III.
c) Ľudovít XIII.
d) Ľudovít XIV.
11. Ktorý kráľ vládol v čase sv. Vincenta?
a) Ferdinad I.
b) František Jozef III.
c) Ľudovít XIII.
d) Ľudovít XIV.
15. otázka
130 bodov
14. otázka
110 bodov
13. otázka
95 bodov
12. otázka
80 bodov
11. otázka
65 bodov
10. otázka
50 bodov
9. otázka
30 bodov
8. otázka
20 bodov
7. otázka
15 bodov
6. otázka
10 bodov
5. otázka
5 bodov
4. otázka
4 body
3. otázka
3 body
2. otázka
2 body
1. otázka
1 bod
12. Ako sa volala sv. Lujza keď sa vydala?
a)
b)
c)
d)
12. Ako sa volala sv. Lujza keď sa vydala?
a) de Gondi
b)
c)
d)
12. Ako sa volala sv. Lujza keď sa vydala?
a) de Gondi
b) le Gras
c)
d)
12. Ako sa volala sv. Lujza keď sa vydala?
a) de Gondi
b) le Gras
c) de Marillac
d)
12. Ako sa volala sv. Lujza keď sa vydala?
a) de Gondi
b) le Gras
c) de Marillac
d) p. Cibuľková
12. Ako sa volala sv. Lujza keď sa vydala?
a) de Gondi
b) le Gras
c) de Marillac
d) p. Cibuľková
12. Ako sa volala sv. Lujza keď sa vydala?
a) de Gondi
b) le Gras
c) de Marillac
d) p. Cibuľková
15. otázka
130 bodov
14. otázka
110 bodov
13. otázka
95 bodov
12. otázka
80 bodov
11. otázka
65 bodov
10. otázka
50 bodov
9. otázka
30 bodov
8. otázka
20 bodov
7. otázka
15 bodov
6. otázka
10 bodov
5. otázka
5 bodov
4. otázka
4 body
3. otázka
3 body
2. otázka
2 body
1. otázka
1 bod
13. Ktorý zo znakov nepatrí na medailu?
a)
b)
c)
d)
13. Ktorý zo znakov nepatrí na medailu?
a) kríž
b)
c)
d)
13. Ktorý zo znakov nepatrí na medailu?
a) kríž
b) písmeno M
c)
d)
13. Ktorý zo znakov nepatrí na medailu?
a) kríž
b) písmeno M
c) Kotva
d)
13. Ktorý zo znakov nepatrí na medailu?
a) kríž
b) písmeno M
c) Kotva
d) Hviezdy
13. Ktorý zo znakov nepatrí na medailu?
a) kríž
b) písmeno M
c) Kotva
d) Hviezdy
13. Ktorý zo znakov nepatrí na medailu?
a) kríž
b) písmeno M
c) Kotva
d) Hviezdy
15. otázka
130 bodov
14. otázka
110 bodov
13. otázka
95 bodov
12. otázka
80 bodov
11. otázka
65 bodov
10. otázka
50 bodov
9. otázka
30 bodov
8. otázka
20 bodov
7. otázka
15 bodov
6. otázka
10 bodov
5. otázka
5 bodov
4. otázka
4 body
3. otázka
3 body
2. otázka
2 body
1. otázka
1 bod
14. Čím poverila Panna Mária sv. Katarínu?
a)
b)
c)
d)
14. Čím poverila Panna Mária sv. Katarínu?
a)
postaviť kostol
b)
namaľovať obraz
c)
raziť medailu
d)
službou chudobným
14. Čím poverila Panna Mária sv. Katarínu?
a)
postaviť kostol
b)
namaľovať obraz
c)
raziť medailu
d)
službou chudobným
14. Čím poverila Panna Mária sv. Katarínu?
a)
postaviť kostol
b)
namaľovať obraz
c)
raziť medailu
d)
službou chudobným
14. Čím poverila Panna Mária sv. Katarínu?
a)
postaviť kostol
b)
namaľovať obraz
c)
raziť medailu
d)
službou chudobným
14. Čím poverila Panna Mária sv. Katarínu?
a)
postaviť kostol
b)
namaľovať obraz
c)
raziť medailu
d)
službou chudobným
14. Čím poverila Panna Mária sv. Katarínu?
a)
postaviť kostol
b)
namaľovať obraz
c)
raziť medailu
d)
službou chudobným
15. otázka
130 bodov
14. otázka
110 bodov
13. otázka
95 bodov
12. otázka
80 bodov
11. otázka
65 bodov
10. otázka
50 bodov
9. otázka
30 bodov
8. otázka
20 bodov
7. otázka
15 bodov
6. otázka
10 bodov
5. otázka
5 bodov
4. otázka
4 body
3. otázka
3 body
2. otázka
2 body
1. otázka
1 bod
15. Ako sa volal veliteľ vojska v čase, keď kraľoval Dávid?
a)
b)
c)
d)
15. Ako sa volal veliteľ vojska v čase, keď kraľoval Dávid?
a) 1581
b)
c)
d)
15. Ako sa volal veliteľ vojska v čase, keď kraľoval Dávid?
a) 1581
b) 1660
c) 1600
d) 1830
15. Ako sa volal veliteľ vojska v čase, keď kraľoval Dávid?
a) 1581
b) 1660
c) 1600
d) 1830
15. Ako sa volal veliteľ vojska v čase, keď kraľoval Dávid?
a) 1581
b) 1660
c) 1600
d) 1830
15. V ktorom roku zomrel sv. Vincent?
a) 1581
b) 1660
c) 1600
d) 1830
15. Ako sa volal veliteľ vojska v čase, keď kraľoval Dávid?
a) 1581
b) 1660
c) 1600
d) 1830
15. otázka
130 bodov
14. otázka
110 bodov
13. otázka
95 bodov
12. otázka
80 bodov
11. otázka
65 bodov
10. otázka
50 bodov
9. otázka
30 bodov
8. otázka
20 bodov
7. otázka
15 bodov
6. otázka
10 bodov
5. otázka
5 bodov
4. otázka
4 body
3. otázka
3 body
2. otázka
2 body
1. otázka
1 bod
15. otázka
130 bodov
14. otázka
110 bodov
13. otázka
95 bodov
12. otázka
80 bodov
11. otázka
65 bodov
10. otázka
50 bodov
9. otázka
30 bodov
8. otázka
20 bodov
7. otázka
15 bodov
6. otázka
10 bodov
5. otázka
5 bodov
4. otázka
4 body
3. otázka
3 body
2. otázka
2 body
1. otázka
1 bod