Transcript TERMIKA

TERMIKA
Tepelné jevy
Výukový materiál, kód:EU-OP VK- III/2 ICT DUM 151, zpracovala Marie Kupková
POJMY
POROVNEJTE OBA TERMÍNY
Teplota
Teplo
• Značka
• Značka
• Základní jednotka
• Základní jednotka
• Měření
• Měření
• Popis
• Popis
ROZTAŽNOST TĚLES A LÁTEK
• Délková roztažnost,
• Objemová roztažnost,
• Vysvětlete jevy – podstata
rozdíly,
• Význam a využití v praxi
MĚŘENÍ TEPLOTY
Teploměry – princip, druhy,
TEPLOTNÍ STUPNICE
Porovnejte jednotlivé stupnice a zjistěte zajímavosti o
jejich tvůrcích.
TEPELNÁ VÝMĚNA
• Prouděním
• Vedením
• Zářením
KALORIMETRICKÁ ROVNICE
teplo přijaté kapalinou: Q1 = m1 . c1 . (t - t1)
teplo odevzdané tělesem: Q2 = m2 . c2 . (t2 - t)
Q1 = Q2
(izolovaná soustava)
m1 . c1 . (t - t1)
=
m2 . c2 . (t2 - t)
VEDENÍ TEPLA
Tepelné vodiče - kovy
Tepelné izolanty - plasty
SPALOVACÍ MOTORY
ZMĚNY SKUPENSTVÍ
ZDROJE
• http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/psp1/lib/exe/detail.php?id=t_55&cac
he=cache&media=ii_1_38.jpg
• http://www.uzzel.cz/pictures/2008/0628_12.jpg
• http://tvstav.cz/clanek/570-k-cihelnemu-domu-cihelny-kominheluz-1
• http://www.zscholtice.cz/svs/lacko/fyzika_6roc/roztaznost/obrazk
y/dilatomer.jpg
• http://teplomery.divoce.cz/ http://ssjh.sk/txt/Frantisek-news-txt75.htm
• http://www.stresni-parkoviste.cz/fotogalerie.htm
• http://www.prevod.cz/popis.php?str=220&parent=y
• http://www.caslavsko.net/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=200
9091003
• http://shop.dela.cz/index.php?main_page=index&cPath=11_72
• http://www.eurookno.cz/povr.htm
ZDROJE
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Teplomer.jpg
• http://www.logismarket.cz/casp-system/bimetalicke-prumysloveteplomery/1573255505-1573255558-p.html
• http://bschladice.cz/pics/21.JPG
• http://www.topenicerpadla.cz/vysokoteplotni-tepelna-cerpadlaaltherma/
• http://www.tzb-info.cz/4402-zateplovani-budov-v-praxi-moznostinavrhovani-provadeni-kontroly-a-posuzovani
• http://artemis.osu.cz/ComLab/Web_cz/Heat_FP6_Cz/figures/kal
orimetr.jpg
• http://www.dnaelektro.cz/tepelne-vodice(lappkabel)/termoclankove-vedeni-fecuni-2x0,22-iec.24276
• http://www.mujdum.cz/rubriky/stavba/elektricke-teplo-prosporive_250.html
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rockwool_cubesinlay_PNr%C2%B00091.jpg
Zdroje
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:4-StrokeEngine.gif
• http://jirkovodoupje.wz.cz/spalovaci-motor.html
• http://home.zcu.cz/~sedlakk/index_termomechanika.ht
ml
• http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&pag
e=647
• http://www.mvp.cufo.cz/materialy/45.html