Český jazyk Vyjmenovaná slova po V

Download Report

Transcript Český jazyk Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova po V
Mgr. Renáta Slámová
ZŠ Jenišovice
VY_32_INOVACE_213
V
vy, vysoký, výt, výskat,
zvykat, žvýkat, vydra, výr,
vyžle, povyk, výheň, cavyky,
vy-, vý-,
Vyškov
Po obojetné souhlásce v píšeme uvnitř slov většinou
měkké i,í. Ve vyjmenovaných slovech a ve slovech příbuzných
píšeme y, ý.
Napiš vyjmenovaná slova po V. Některá spoj s obrázkem:
Rozlišuj:
Výška (vysoko)
To je ale výška.
Vyje ( jako vlk)
Pes silně vyje.
Výš ( do výšky)
Pověs obraz výš.
Výt (skučet)
Slyším výt vlky.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
vížka (věžička)
Na hradě byla starobylá vížka.
vije ( věnečky)
Maruška vila věnečky.
víš (znáš)
Víš, co je dnes k obědu?
vít (plést věnečky)
Vít (jméno)
Umíš vít věnečky?
Vít je náš spolužák.
Rozlišuj:
Vyla (skučela)
Vlčice vyla.
Vysel ( předpona –vy-seje)
Na jaře hospodář vysel obilí.
Výr (sova)
Výr je naše největší sova.
Výří ( patřící výrovi)
Výří hnízdo je ve skalách.
Výská (radostně)
Zdeněk radostí výská.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
vila (pletla)
víla(bytost)
Pohádková víla vila věnce.
visel (na stěně)
Kabát visel na věšáku.
vír (ve vodě)
Vír ve vodě je pro plavce nebezpečný.
víří ( točí se dokola)
Voda se hodně víří.
víska (vesnice)
Lhota je nedaleká víska.
Řešení:
Napiš vyjmenovaná slova po V. Některá spoj s obrázkem:
vy
žvýkat
výheň
vysoký
vydra
cavyky
výt
výskat
výr
vyžle
Vy-, vý-,
zvykat
povyk