ΙΣΘΜΟΣ Value - Ολυμπία Οδός

Download Report

Transcript ΙΣΘΜΟΣ Value - Ολυμπία Οδός

Συνδρομητικό Πρόγραμμα
ΙΣΘΜΟΣ Value
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 & 2
Κατηγορία
Οχήματος
Τιμοκατάλογος Διοδίων / Σταθμό (περιλαμβάνεται ΦΠΑ24%)
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ
ΠΑΧΗ
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ
ΙΣΘΜΟΣ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
ΡΙΟ
1
1,50€
1,00€
0,60€
0,30€
1,20€
1,70€
1,70€
2
2,10€
1,40€
0,90€
0,50€
1,80€
2,50€
2,50€
Το πρόγραμμα ΙΣΘΜΟΣ Value,
• απευθύνεται σε οδηγούς ΙΧ οχημάτων κατηγορίας 2 (ελαφρά οχήματα με
ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος μέχρι 2,20 μ) και οχημάτων κατηγορίας 1
(δίκυκλα, τρίκυκλα) και
• προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις ανάλογα με την αριθμό διελεύσεων που
πραγματοποιούνται εντός του ίδιου ημερολογιακού μήνα αποκλειστικά στο
μετωπικό σταθμό διοδίων Ισθμού, με χρήση πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS (για
οχήματα κατηγορίας 2) ή μοτοκάρτας Ολυμπίας Οδού (για οχήματα κατηγορίας 1)
Αριθμός Μηνιαίων
Διελεύσεων*
% έκπτωσης ανά διέλευση στο μετωπικό
σταθμό διοδίων Ισθμού
1-5
0%
6-10
15%
11-20
30%
21-30
40%
31-40
50%
41-60
60%
61+
0%
* Σε περίπτωση περισσότερων του ενός πομποδέκτη ή μοτοκάρτας
οι εκπτώσεις υπολογίζονται ανά πομποδέκτη ή μοτοκάρτα.
Ιούνιος 2016
Στους συνδρομητές OΛΥΜΠΙΑ PASS (ανεξαρτήτως συνδρομητικού προγράμματος και
κατηγορίας οχήματος) παρέχεται και έκπτωση 10% από την πρώτη διέλευση στους
σταθμούς διοδίων Ζευγολατιού και Ρίου.
Κατηγορία
Οχήματος 1
Κατηγορία
Οχήματος 2
Όριο Ειδοποίησης Χαμηλού Λογαριασμού *
5,00€
10,00€
Όριο Άκυρου Λογαριασμού **
1,53€
2,25€
Κόστος Αντικατάστασης Πομποδέκτη/Κάρτας
Λογαριασμού ***
5,00 €
20,00 €
Ελάχιστο Ποσό Ενεργοποίησης Συνδρομητικού
Λογαριασμού
10,00 €
15,00 €
Ελάχιστο Ποσό Ανανέωσης Συνδρομητικού
Λογαριασμού
10,00 €
15,00 €
Ένδειξη σήμανσης στη λωρίδα: “ΟΡΙΑΚΟ /LOW CREDIT”
Ένδειξη σήμανσης στη λωρίδα: “ΑΚΥΡΟ/NO CREDIT”
Τέλος Αποστολής Λογαριασμού σε μηνιαία βάση
(για ιδιώτες) ****
2,00 € ανά μήνα
Τέλος Αποστολής Λογαριασμού σε μηνιαία βάση
Δωρεάν
(για εταιρείες και επιτηδευματίες)
*
Νοείται το προειδοποιητικό οπτικό και/ή ακουστικό σήμα το οποίο ειδοποιεί το Συνδρομητή ότι το
υπόλοιπο του Συνδρομητικού του Λογαριασμού είναι χαμηλό και πλησιάζει το όριο Άκυρου Λογαριασμού.
Ο συνδρομητής πρέπει να αυξήσει το υπόλοιπο του Λογαριασμού του το συντομότερο δυνατό.
** Νοείται το όριο εκείνο του Συνδρομητικού Λογαριασμού κάτω από το οποίο το Ηλεκτρονικό Σύστημα
Διοδίων δεν επιτρέπει καμία Συνδρομητική Διέλευση.
*** Νοείται το ποσό το οποίο καταβάλλει ο Συνδρομητής στην Εταιρεία για την αντικατάσταση
κλεμμένου, απολεσθέντος ή κατεστραμμένου πομποδέκτη/ Μοτοκάρτας.
**** Στους ιδιώτες αποστέλλεται δωρεάν, η ετήσια βεβαίωση δαπάνης διοδίων.
Τα όρια ειδοποίησης πολλαπλασιάζονται ανάλογα με τον αριθμό των ενεργοποιημένων Πομποδεκτών/
Μοτοκαρτών στο συνδρομητικό λογαριασμό.
Η Ολυμπία Οδός διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τον τιμοκατάλογο καθώς και
να τροποποιεί, διαφοροποιεί ή και να ανακαλεί / καταργεί οποτεδήποτε τα εκπτωτικά
προγράμματα και γενικότερα την εκπτωτική πολιτική, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου
16 των Γενικών Όρων για Διέλευση από την Ολυμπία Οδό με Συνδρομητικά Προγράμματα.
Το παρόν Εκπτωτικό Πρόγραμμα ισχύει μέχρι τις 31/12/2016 το αργότερο.
Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης
Ολυμπία Οδός Λειτουργία A.E.
Κόμβος Νέας Περάμου, Νότιος Παράδρομος
190 06 Νέα Πέραμος Αττικής
Τηλ 22960 95555 Φαξ 22960 95487
www.olympiaodos.gr