σημειωσεις χριστοπουλος φορολογικες δηλωσεις ν.π

Download Report

Transcript σημειωσεις χριστοπουλος φορολογικες δηλωσεις ν.π

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών προσώπων. Ηλεκτρονικές δηλώσεις 2016.
 Μία σύντομη ματιά στο φορολογικό τοπίο των εισοδημάτων του 2015 που θα δηλώσουν
φέτος ηλεκτρονικά τα Νομικά Πρόσωπα (κερδοσκοπικά και μη κερδοσκοπικά), με βάση
τον ΚΦΕ-Ν. 4172/2013 όπως ισχύει από 1-1-2014.
 Πως θα υποβληθούν οι δηλώσεις των Νομικών προσώπων με απλογραφικά και
διπλογραφικά βιβλία.
 Βήμα - βήμα και κωδικό – κωδικό τα έντυπα Ε2, Ε3, και Ν, με παραδείγματα
 και ασκήσεις, για ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Ν.Π. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ
Εισηγητής:
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος - Φοροτεχνικός
Γεν. Γραμμ. της ΕΦΕΕΑ- μέλος του Δ.Σ της ΠΟΦΕΕ
πρώην καθηγητής ΤΕΙ.
e-mail: [email protected]
Το πρακτικό βοήθημα με την υπογραφή
του Γιώργου Δ. Χριστόπουλου.
Συνάδελφοι Λογιστές –Φοροτεχνικοί,
 Στον χρηστικό βοήθημα – οδηγό, που
σύντομα θα έχετε κοντά σας, μεταφέρω
την πολύτιμη εμπειρία μέσα από τα
φορολογικά σεμινάρια, με τα οποία ήλθα
κοντά σας τα τελευταία πέντε χρόνια,
τόσο μέσω του ΟΕΕ, όσο και με τιμητική
για μένα πρόσκληση από τις
περισσότερες Ενώσεις – μέλη της
ΠΟΦΕΕ., (ιδιαιτέρως από την ΕΦΕΕΑ),
μιλώντας μαζί σας και μοιράζοντας τα
προβλήματα
και τα κοινά ενδιαφέροντα της μάχιμης
επαγγελματικής καθημερινότητας
έχοντας πάντα στις αποσκευές μου
πρακτικούς οδηγούς με χρηστικούς
πίνακες και σημειώσεις.
 Είμαι βέβαιος ότι θα σας βοηθήσει ιδιαίτερα στην υποβολή των φετινών δηλώσεων φυσικών και
νομικών προσώπων καθώς περιέχει και αναλύει το φορολογικό τοπίο σύμφωνα με τον ΚΦΕ Ν.
4172/2013 όπως ισχύει με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις, αποφάσεις και εγκυκλίους.
 Γιατί εμείς δεν εξηγούμε μόνο πως συμπληρώνουμε τα έντυπα, αλλά βήμα - βήμα και κωδικό –
κωδικό λύνουμε ασκήσεις με παραδείγματα πάνω στα έντυπα
Ε1, E2, Ε3, και Ν (Νομικών προσώπων).
 Το κυριότερο παραθέτουμε στο τέλος συνοπτικούς χρηστικούς πίνακες με συντελεστές
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 1
φορολογίας και παρακράτησης όλων των πηγών εισοδήματος, προθεσμίες κλπ.
 Πάνω από 50 κρίσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις σε θέματα που κρύβουν «γρίφους» και «παγίδες».
 Πάνω από 25 παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις οσάκις προκύπτει προστιθέμενη διαφορά
τεκμηρίων.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος- Φοροτεχνικός
Εισηγητής φορολογικών σεμιναρίων με διδακτική και αρθογραφική εμπειρία.
Γενικός Γραμματέας της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. και μέλος του Δ.Σ. -εκπρόσωπος τύπου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Πρώην καθηγητής Τ.Ε.Ι.
e-mail: [email protected]
Μικρό εισαγωγικό προς τους συναδέλφους:
Οι σημειώσεις αυτές ως πρακτικός οδηγός, αφορούν σε περίληψη την ύλη του σεμιναρίου που
θα παρακολουθήσετε μαζί μας.
Ελπίζω να σας φανούν χρήσιμες στην καθημερινή δουλειά σας.
Θα χαρώ πολύ να λάβω τυχόν παρατηρήσεις σας ή και σχόλια σας, ακόμα και ερωτήματα που θα
προκύψουν ή που δεν προλάβαμε να συζητήσουμε στο σεμινάριο.
Θέματα που θα αναλυθούν:
 Προσθήκες και τροποποιήσεις στα έντυπα Ε2, Ε3 και Ν.
 Τα πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο (αναλυτικά).
 Ποια είναι έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα και πως προσδιορίζονται τα κέρδη (από
κάθε πηγή και αιτία). Συμψηφισμός όλων των ζημιών που προκύπτουν από κάθε
δραστηριότητα.
 Φως στα «μυστήρια» της φορολόγησης υπεραξίας από τη μεταβίβαση επιχείρησης, μεριδίων,
μετοχών. Εφαρμογές με παραδείγματα.
 Δαπάνες Επιχειρήσεων (αποσβέσεις, επισφαλείς απαιτήσεις, εισφορές στα ταμεία που
γίνονται δαπάνες στα βιβλία) Ποιες δεν εκπίπτουν και αναμορφώνονται ως λογιστικές
διαφορές,
 ηλεκτρονική υποβολή (ποιους πίνακες περιλαμβάνει, πως υποβάλλεται, κωδικοί των εντύπων
όπου μεταφέρονται τα ποσά.
 Ευθύνη και αρμοδιότητες του Λογιστή- Φοροτεχνικού σχετικά με τη φορολογική
Αναμόρφωση:
 Προσδιορισμός του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην
Ελλάδα αλλά διατηρούν στη χώρα μας μόνιμη εγκατάσταση,
 Φορολογική και λογιστική μεταχείριση των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων,
 Κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος
Παραδείγματα πάνω στο έντυπο Ν. Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν τη φορολογική
μεταχείριση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικών και ποιες συνεχίζουν να ισχύουν.
Ειδικές απαλλαγές.
 Διάθεση των κερδών και διανομή στους μετόχους εκτάκτων αποθεματικών προηγούμενων
εταιρικών χρήσεων (χρόνος φορολόγησης).
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 2
 Απαλλαγές κερδών του φορολογικού έτους που έληξε - παρακολούθηση σε ειδικό
λογαριασμό αποθεματικού,
 Κέρδη παρελθουσών χρήσεων των ΕΠΕ, Κέρδη παρελθουσών χρήσεων των προσωπικών
εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία,
 Προσωρινές απολήψεις κερδών στις προσωπικές εταιρείες και τις νομικές οντότητες που
τηρούν διπλογραφικά βιβλία,
 Φορολογία Ν.Π. - Συντελεστές φορολογίας, Διαφορά μεταξύ διπλογραφικών βιβλίων και
απλογραφικών. Εκκαθάριση του φόρου, προκαταβολή, μείωση προκαταβολής, πότε δεν
υπολογίζεται,
 Μείωση συντελεστή φόρου σε νησιά,
 Τα κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
 Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτούν από κεφάλαιο και
υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.
 Ενδοομιλικά μερίσματα και ενδοομιλικές πληρωμές: Απαλλαγή από την παρακράτηση
φόρου (άρθρο 48) και απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές (μερίσματα, τόκοι και
δικαιώματα - άρθρο 63). Φορολογική και λογιστική μεταχείριση. Παράδειγμα.
 Κοινοπραξίες: Φορολογική και λογιστική μεταχείριση των μερισμάτων που λαμβάνουν
νομικά πρόσωπα από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν. Παράδειγμα.
 Μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική από θυγατρική της που είναι στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος μέλος
 Μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική από θυγατρική της με έδρα σε τρίτη χώρα
(εκτός E.E.). Συμψηφισμός του φόρου που καταβλήθηκε αλλά με περιορισμό. Παραδείγματα
πάνω στο έντυπο Ν.
 Εκκαθάριση: (το προϊόν της εκκαθάρισης, στο βαθμό που υπερβαίνει το καταβεβλημένο
κεφάλαιο, θεωρείται ως διανομή κέρδους και αντιμετωπίζεται ως μέρισμα).
 Οικοδομικές επιχειρήσεις: (προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος των οικοδομικών
επιχειρήσεων).
 Προθεσμίες υποβολής της δήλωσης, προθεσμίες κατά την εκκαθάριση και διάλυση,
 Προθεσμίες παρακράτησης και απόδοσης του φόρου επί διανομής προμερισμάτων,
μερισμάτων, εκτάκτων αποθεματικών, απολήψεων κερδών, κλπ.
 Βοηθητικοί πίνακες με παρακρατούμενους φόρους και χρόνο απόδοσης.
 Απαντήσεις σε παλιά και νέα προβλήματα φορολογίας εισοδήματος.
Στις σημειώσεις που ακολουθούν δεν είναι δυνατόν να χωρέσουν τα παραπάνω σε λίγες σελίδες.
Για το λόγο αυτό θα παραθέσουμε τις ασκήσεις και τα έντυπα.
Εισαγωγικές επισημάνσεις:
Τα «πάνω κάτω» ήλθαν για τους φορολογούμενους στα προηγούμενα χρόνια 2013-2015, καθώς
άλλαξε ριζικά το φορολογικό τοπίο.
Το «καλαντάρι» των δηλώσεων (Φ.Π. και Ν.Π.)
Κάτω από το μικροσκόπιο του φορολογικού τοπίου που διαμορφώθηκε για τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος –Ν. 4172/2013, που ως γνωστόν
εφαρμόσθηκε από 1-1-2014, θα κληθούν και φέτος για τα εισοδήματα του 2015, να δώσουν
ηλεκτρονικά «το ραντεβού με την εφορία», περίπου 8,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι (όσοι
περίπου και πέρυσι), που αντιστοιχούν σε 6 εκατ. δηλώσεις (έντυπο Ε1).
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 3
Το μεγαλύτερο μέρος των δηλώσεων υποβάλλεται από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες
Λογιστές – Φοροτεχνικούς, με εντολή και για λογαριασμό των νοικοκυριών, των μισθωτών και
συνταξιούχων, των επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των εταιρειών.
Και αυτό γιατί χάριν της αξιοπιστίας και επιστημονικής αναβάθμισης, το επάγγελμα του κλάδου
των Λ/Φ, χαίρει του σεβασμού και υπόληψης που του ταιριάζει, καθώς ανήκει στην πρώτη γραμμή
της κατηγορίας των επαγγελμάτων που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον αλλά και συγχρόνως το
συμφέρον του φορολογούμενου.
Για τα εισοδήματα του 2015, τα νοικοκυριά, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι ατομικές
επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα υποβάλουν ηλεκρονικά μέσω του διδυκτίου τις
δηλώσεις εισοδήματος μέχρι 30η Απριλίου 2016 και επί το ορθότερο 3η Μαΐου, (καταληκτική
ημερομηνία με βάση τη διάταξη του παραπάνω ΚΦΕ, άρθρο 67, παρ. 3), ενώ τα Νομικά Πρόσωπα
(κερδοσκοπικά και μη κερδοσκοπικά) μέχρι 30η Ιουνίου 2016 (καταληκτική ημερομηνία με βάση
τη διάταξη του παραπάνω ΚΦΕ, άρθρο 68, παρ. 2).
Εν τω μεταξύ ψηφίστηκε τελικά στις 22-3-2016, η τροπολογία που αφορούσε σε ορισμένες
εκκρεμότητες - ρυθμίσεις επί των δηλώσεων εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015, τις οποίες
παραθέτουμε πιο κάτω.
Μετά την ψήφιση των διατάξεων αυτών (Ν. 4374/2016), ουσιαστικά άρχισε η αντίστροφη μέτρηση
για το άνοιγμα της εφαρμογής υποβολής των δηλώσεων, ενώ παράλληλα εκκρεμεί η απόφαση της
Γ.Γ.Δ.Ε. για τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων και αφετέρου αναμένουμε την απόφαση
της νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων φυσικών προσώπων, καθώς σε
καμία περίπτωση - λόγω της καθυστέρησης της έναρξης της υποβολής αυτών - δεν πρόκειται να
ισχύσει η προβλεπόμενη από τον νόμο καταληκτική προθεσμία της 30ης Απριλίου 2016 (σημ. 3
Μαΐου).
Σημείωση: ενώ κλείνουμε την καταγραφή των σημειώσεων σήμερα 5-4-2016, άνοιξε η εφαρμογή
για την υποβολή δηλώσεων φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2015.
Ιδού η ανακοίνωση από την ΔΗΛΕΔ:
Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων εισοδήματος φυσικών
προσώπων φορολογικού έτους 2015
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 4
ΝΕΟ οι τροπολογίες που αφορούσαν εκκρεμότητες επί των φορολογικών δηλώσεων:
Ψηφίστηκαν οι τροπολογίες που αφορούσαν τις γνωστές εκκρεμότητες επί των φορολογικών
δηλώσεων (Ν. 4374/2016). Με τις διατάξεις αυτές συμπληρώνονται και αντικαθίστανται διατάξεις
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε. ν. 4172/2013) ως προς τα εξής:
1. Διαφορετική προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα φυσικά
πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν
απλογραφικά βιβλία.
Με το άρθρο 8 του παραπάνω νόμου 4374/2016, προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 3
του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (Α' 167), που ορίζει διαφορετική προθεσμία υποβολής της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα
και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για να μπορούν να υποβάλλουν
φορολογική δήλωση μετά την ημερομηνία που υποβάλλουν δήλωση τα νομικά πρόσωπα στα οποία
συμμετέχουν, οπότε και καθίσταται η διανομή οριστική.
Η διάταξη αυτή έχει ως εξής:
«Εξαιρετικά, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που
τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το
πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.»
2. Δυνατότητα υποβολής κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και στα πρόσωπα που
έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης:
Επίσης με το άρθρο 8 του παραπάνω νόμου 4374/2016 αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου η
παράγραφος 4 του άρθρου 67 του ΚΦΕ- Ν. 4172/2013 που ρυθμίζει την υποχρέωση των συζύγων
να υποβάλουν κοινή δήλωση κατά τη διάρκεια του γάμου. (σχ. βλ. πιο κάτω: Tο νέο Ε1 για τη
φετινή φορολογική δήλωση, αλλαγές σε σχέση με το περυσινό).
Με τη νέα διατύπωση παρέχεται η δυνατότητα υποβολής κοινής δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος και στα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Οπότε έχουμε και ίδια
φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους όπως κοινή κάλυψη τεκμηρίων, μεταφορά
φορολογικών εκπτώσεων μεταξύ τους, κλπ.
3. Προστασία από τα τεκμήρια για περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενους (άνεργοι,
νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.:
Τέλος με τις τροπολογίες του παραπάνω νόμου, παρατείνεται η υφιστάμενη ρύθμιση της παρ. 35
του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. και για το φορολογικό έτος 2015, σύμφωνα με την οποία τα εισοδήματα
που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές,
συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.) και εφόσον αυτοί δεν είναι
επιτηδευματίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών, να αντιμετωπίζονται φορολογικά, ως
εισόδημα από μισθωτή εργασία, υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου των 2.100 ευρώ.
Παραθέτουμε τη διάταξη όπως ίσχυσε πέρυσι και θα ισχύσει για τα εισοδήματα αυτά και για το
φορολογικό έτος 2015:
Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά «κατά τα φορολογικά έτη 2014 και
2015», εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου,
δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των
9.500 ευρώ (και εφόσον οι εν λόγω φορολογούμενοι δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για
την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα),
το εισόδημα αυτό και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων φορολογούνται με την κλίμακα των
μισθωτών - συνταξιούχων (φορολογικός συντελεστής 22%, αντί 26%, και μείωση φόρου έως 2.100
ευρώ). Ο ανωτέρω τρόπος φορολόγησης εφαρμόζεται και εάν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 5
το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, αλλά το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα
για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Συνοψίζοντας, με τα μέχρι τώρα δεδομένα οι καταληκτικές προθεσμίες υποβολής των
δηλώσεων και οι δόσεις του φόρου εισοδήματος έχουν ως εξής :
Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
Φυσικών προσώπων
Νομικών προσώπων
Φυσικών προσώπων συμμετέχουν σε νομικά
πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν
απλογραφικά βιβλία (τα οποία αποκτούν
εισόδημα από τη διανομή κερδών)
3η Μαΐου 2016 (αναμένεται μεταβολή)
30η Ιουνίου 2016
15η Ιουλίου 2016
Φυσικά πρόσωπα: Η καταβολή του φόρου γίνεται σε 3 ίσες διμηνιαίες δόσεις:
Η καταβολή του φόρου (αν δεν τροποποιηθεί η διάταξη) γίνεται σε 3 ίσες διμηνιαίες δόσεις από
τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την
προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της δήλωσης και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία
ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα αντίστοιχα από την υποβολή της δήλωσης, η οποία δεν μπορεί
να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους. (31-7-2015, 30-9-2015, 30-11-2015)
Νομικά πρόσωπα: Πως υπολογίζεται ο φόρος εισοδήματος:
Το ποσό της φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας-Ν.4174/2013 (άμεσος προσδιορισμός και διοικητικός προσδιορισμός)
αφού αφαιρεθεί:
α) ο φόρος που παρακρατήθηκε,
β) ο φόρος που προκαταβλήθηκε,
γ) ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύμφωνα με το άρθρο 9, του ΚΦΕ- Ν. 4172/2013.
Η μείωση του φόρου εισοδήματος στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του
φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 6
Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο
από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται.
Δόσεις του φόρου Νομικών προσώπων:
Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος 1.01.2015 - 31.12.2015 που
υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος τον Ιούνιο του 2016, η καταβολή του φόρου γίνεται
σε 7 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η 1η καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και
οι υπόλοιπες 6 μέχρι την τελευταία ημέρα των επόμενων μηνών από την υποβολή της, ήτοι η 2η
δόση μέχρι τις 31.07.2016, η 3η δόση μέχρι τις 31.08.2015, κ.ο.κ., με την τελευταία δόση να
καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2016, καθόσον, κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της
παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013, η καταβολή του φόρου δεν μπορεί να εκτείνεται
πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.
Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό
έτος 1.07.2015 - 30.06.2016 και επομένως, όταν αυτά υποβάλλουν δήλωση φορολογίας
εισοδήματος τον Οκτώβριο του 2016, η καταβολή του φόρου γίνεται σε 8 ισόποσες μηνιαίες
δόσεις, από τις οποίες η 1η καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες 7 μέχρι
την τελευταία ημέρα των επόμενων μηνών από την υποβολή της, ήτοι η 2η δόση μέχρι τις
30.11.2016, η 3η δόση μέχρι τις 31.12.2016 κ.ο.κ., με την τελευταία δόση να καταβάλλεται μέχρι
τις 31.05.2017, καθόσον, κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 68
του ν.4172/2013, η καταβολή του φόρου γίνεται σε 8, κατ' ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω εφαρμόζονται ανάλογα και σε
περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος στην ημεδαπή
και ανήκει σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50% σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα,
χρησιμοποιεί το φορολογικό έτος αυτού, το οποίο λήγει σε ημερομηνία διαφορετική της 31ης
Δεκεμβρίου ή της 30ης Ιουνίου.
Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης:
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος υπολογίζονται, σε κάθε περίπτωση, από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής της (ήτοι, μετά τις 30.06.2016 για φορολογικό έτος από 1.01.2015 έως
31.12.2015 ή μετά τις 31.12.2016 για φορολογικό έτος από 1.07.2015 έως 30.06.2016, αντίστοιχα).
Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων:
Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με
το συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων.
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου του άρθρου 1 του ν.4334/2015
αυξάνεται από 26% σε 29% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών από
επιχειρηματική δραστηριότητα της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν.4172/2013 που αποκτούν
τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα
νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περίπτωσης γ' του άρθρου 45 του ν.4172/2013
που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 7
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από
την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, ελλείψει ρητής πρόβλεψης στο νόμο περί αναδρομικής
εφαρμογής τους για εισοδήματα φορολογικού έτους 2014.
Ας δούμε έναν χρηστικό πίνακα:
Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. (εκτός τραπεζών)
Τράπεζες
Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,)
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
νομικά πρόσωπα, σωματεία και
ιδρύματα
Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές
κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές
εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν
συμμετέχουν μόνο προσωπικές
εταιρείες)
Λοιπές νομικές οντότητες που δεν
συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω
Φορολογικά έτη που
αρχίζουν την 1.1.2014 έως
την 31η.12.2014
Φορολογικά έτη που
αρχίζουν την 1.1.2015
Τήρηση
απλογραφικού
λογιστικού
συστήματος
Τήρηση
Διπλογραφικού
λογιστικού
συστήματος
Τήρηση
απλογραφικού
λογιστικού
συστήματος
Τήρηση
Διπλογραφικού
λογιστικού
συστήματος
--26/33
26
26
26
--26/33
29
29
29
26
26
29
29
26/33
26
26/33
29
26/33
26
26/33
29
26/33
26
26/33
29
26/33
26
26/33
29
26/33
26
26/33
29
Σημειώσεις :




Για απλογραφικά βιβλία ισχύει συντελεστής 26% για φορολογητέο εισόδημα <= 50.000
και 33% για φορ. εισόδημα > 50.000.
Μέχρι 31/12/2015 ισχύει η μείωση 40% για νησιά με κατοίκους <3.100
Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή 13%.
Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα μερίσματα των νομικών προσώπων με
διπλογραφικό σύστημα είναι 10%
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1217/24.9.2015 οι μεταβολές σχετικά με την προκαταβολή φόρου βάσει
του νόμου 4336/2015 είναι οι ακόλουθες:
Με βάση τα ανωτέρω ισχύει ο ακόλουθος πίνακας:
Νομικά πρόσωπα - οντότητες
Φορολογικά έτη
Φορολογικά Φορολογικά Φορολογικά
έτη που
έτη που
έτη που
αρχίζουν την αρχίζουν την αρχίζουν την
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 8
Νομικά πρόσωπα - οντότητες
Φορολογικά έτη
1.1.2014 έως 1.1.2015 έως 1.1.2016
την
την
31.12.2014 31.12.2015
α1
Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. (εκτός τραπεζών)
100 %
100%
100%
α2
Τράπεζες
100%
100%
100%
β
Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,)
55%
75%
100%
γ
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα,
σωματεία και ιδρύματα
55%
75%
100%
δ
Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
100%
100%
100%
ε
Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές
ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή
αφανείς
55%
75%
100%
στ1
Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
55%
75%
100%
στ2
Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν
μόνο προσωπικές εταιρείες)
100%
100%
100%
Λοιπές νομικές οντότητες που δεν
συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω
100%
100%
100%
ζ
Συνοπτικά σε ένα πίνακα οι φορολογικοί συντελεστές νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων μαζί με τα ποσοστά προκαταβολής παρατίθενται κατωτέρω:
Νομικά Πρόσωπα Οντότητες
Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.
(εκτός τραπεζών)
α2 Τράπεζες
β Προσωπικές εταιρείες
(Ο.Ε., Ε.Ε.,)
γ Μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα νομικά
πρόσωπα, σωματεία
και ιδρύματα
δ Συνεταιρισμοί και
ενώσεις αυτών
Κοινωνίες αστικού
ε
δικαίου, αστικές
κερδοσκοπικές ή μη
κερδοσκοπικές
εταιρείες,
συμμετοχικές ή
αφανείς
στ1 Κοινοπραξίες
προσωπικών
α1
Φορολογικά Έτη
2014
Απλ. Διπλ. Προκ.
2015
Απλ.
Διπλ.
Προκ.
2016
Απλ.
Διπλ.
Προκ.
---
26
100
---
29
100
---
29
100
---
26
100
---
29
100
---
29
100
26/33
26
55
26/33
29
75
26/33
29
100
26
26
55
29
29
75
29
29
100
26/33
26
100
26/33
29
100
26/33
29
100
26/33
26
55
26/33
29
75
26/33
29
100
26/33
26
55
26/33
29
75
26/33
29
100
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 9
εταιρειών
στ2 Λοιπές κοινοπραξίες
(στις οποίες δεν
συμμετέχουν μόνο
προσωπικές εταιρείες)
Λοιπές νομικές
ζ
οντότητες που δεν
συμπεριλαμβάνονται
ανωτέρω
26/33
26
100
26/33
29
100
26/33
29
100
26/33
26
100
26/33
29
100
26/33
29
100
Επισημάνσεις:
Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται:
με 26% για φορολογητέο εισόδημα <= 50.000 και
με 33% για φορολογητέο εισόδημα > 50.000.
Η προκαταβολή φόρου για την κατηγορία αυτή των επαγγελματιών είναι 75% για το
φορολογικό έτος 2015 και 100% για το φορολογικό έτος 2016.
Για τον υπολογισμό της προκαταβολής δεν αφαιρείται ο φόρος μερισμάτων, τόκων, κλπ. που έχει
παρακρατηθεί στην αλλοδαπή, αλλά μόνο τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί στην πηγή με βάση την
εσωτερική μας νομοθεσία (π.χ. παρακρατούμενος φόρος στο εισόδημα από κεφάλαιο).
Παράδειγμα: Ανώνυμη εταιρεία κατά το φορολογικό έτος 2015 παρουσιάζει λογιστικά κέρδη 40.000
ευρώ. Μετά την φορολογική τους αναμόρφωση, τα φορολογητέα κέρδη διαμορφώνονται στο ποσό των
50.000 ευρώ. Στα έσοδα της εταιρείας περιλαμβάνονται και τόκοι προθεσμιακής κατάθεσης μικτού
ποσού 7.000 ευρώ. Ο φόρος που παρακρατήθηκε από την τράπεζα είναι 1.050 ευρώ (7.000 Χ 15%).
Ο φορολογικός συντελεστής, για την φορολόγηση των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα,
είναι 29%. Έτσι έχουμε:
Φόρος οφειλόμενος………………………….50.000,00 Χ 29% = 14.500,00
Προκαταβολή φόρου…14.500,00 Χ 100% = 14.500,00
Μείωση προκαταβολής φόρου…………….. 1.050,00
Υπόλοιπο προκαταβολής…………………... 13.450,00……… 13.450,00
Σύνολο……………………………………………………………. 27.950,00
Συμψηφισμός παρακρατηθέντος φόρου 15%............................ 1.050,00
Φορολογική υποχρέωση………………………………………
26.900,00
Mειωμένη προκαταβολή φόρου εισοδήματος:
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 71, προβλέπεται μειωμένη προκαταβολή φόρου
εισοδήματος που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Κ.Φ.Ε., για νεοϊδρυόμενα
νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.
Κατά συνέπεια, μετά την εφαρμογή της προβλεπόμενης πιο πάνω μείωσης, τα υπόψη ποσοστά
διαμορφώνονται σε 50%, και 37,50%, αντίστοιχα.
Τα πιο πάνω μειωμένα ποσοστά προκαταβολής φόρου εισοδήματος εφαρμόζονται μόνο για τα πρώτα
τρία (3) οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης των εργασιών τους, η οποία προβλέπεται από τις
διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν.2859/2000 «περί Κώδικα Φ.Π.Α.».
Δεν υπολογίζεται προκαταβολή στην περίπτωση:
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 10
Επισημαίνεται, ότι δεν υπολογίζεται προκαταβολή στην περίπτωση που υποβάλλεται εκπρόθεσμη
δήλωση φορολογίας εισοδήματος μετά την παρέλευση του φορολογικού έτους για το οποίο αυτή
βεβαιώνεται.
Για παράδειγμα, αν υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 (1.01.2014 31.12.2014) εκπρόθεσμα μέσα στο φορολογικό έτος 2016 δεν θα υπολογισθεί προκαταβολή φόρου
εισοδήματος, γιατί το φορολογικό έτος 2015 έναντι του οποίου θα γινόταν η βεβαίωση της
προκαταβολής έχει παρέλθει.
Αν μειωθεί το φορολογητέο εισόδημα:
Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 71 ορίζεται, ότι αν μειωθεί το φορολογητέο εισόδημα
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4172/2013, σχετικά με τη μείωση του
προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα.
Δηλαδή, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση από το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα με την οποία
θα αιτείται τη μείωση του προκαταβλητέου φόρου που βεβαιώθηκε με την υποβολή της δήλωσης φόρου
εισοδήματος του άρθρου 68, για τις περιπτώσεις που έχουμε μείωση του εισοδήματος άνω του 25%.
Η εννεάμηνη προθεσμία για την υποβολή της αίτησης μείωσης του προκαταβλητέου ποσού φόρου
αρχίζει από την ημέρα έναρξης του νέου φορολογικού έτους.
Για παράδειγμα, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με φορολογικό έτος που λήγει στις 31.12.2015
και του οποίου μειώνεται το φορολογητέο του εισόδημα, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για μείωση του
προκαταβλητέου ποσού φόρου μέχρι τις 30.09.2016 και σε κάθε περίπτωση μετά την ημερομηνία
υποβολής της δήλωσής του, ενώ αν το φορολογικό έτος λήγει στις 30.06.2016 θα πρέπει αντίστοιχα να
υποβάλει τη σχετική αίτηση μέχρι τις 31.03.2017 και σε κάθε περίπτωση μετά την ημερομηνία
υποβολής της δήλωσής του.
Δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου (άρθρο 71 παρ. 9) για:
Τις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμες εταιρείες που μετατρέπονται ή
συγχωνεύονται, σε ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972, τις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμες
εταιρείες, καθώς και τα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών,
που μετασχηματίζονται σε άλλες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του
Ν.2166/1993.
Σχετικά βλ. την πολ. 1060/ 19-3-2015 με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.4172/2013 σχετικά με την υποχρέωση υποβολής
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων, την καταβολή
του φόρου και την πίστωση φόρου αλλοδαπής, καθώς και του άρθρου 71 του ίδιου νόμου αναφορικά με
την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και δόθηκαν
οδηγίες.
Μία σύντομη ματιά στις αλλαγές των φετινών εντύπων Ε1, Ε2, Ε3 και Ν.
Το νέο Ε1 με ελάχιστες αλλαγές σε σχέση με το περυσινό:
1. Το σύμφωνο συμβίωσης αποτυπώνει πλήρη φορολογική εξομοίωση:
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 11
Κοινή δήλωση ??
Προσοχή: Τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, αν επιθυμούν, κάνουν κοινή δήλωση, αρκεί να το
έχουν δηλώσει στο Μητρώο.
2.
Στον πίνακα 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, απαλείφθηκε (δεν υπάρχει ο κωδικός 320 στην
ερώτηση 2 «Είστε φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής και υποχρεούστε να υποβάλλετε
φορολογική δήλωση στην Ελλάδα;»
Σημειώνουμε ότι η σύζυγος είναι υποχρεωμένη να κάνει κοινή δήλωση με τον σύζυγο. Αν ο
σύζυγος έχει κάνει αλλαγή της φορολογικής του κατοικίας και είναι φορολογικός κάτοικος
εξωτερικού, στην περίπτωση που η σύζυγος του διαμένει και εργάζεται στην Ελλάδα, ή έχουν
ανήλικα παιδιά, υποχρεούται (ο σύζυγος) να υποβάλει δήλωση στην Ελλάδα για το παγκόσμιο
εισόδημα του («Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον: α) έχει
στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών
του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του…….» βλ.
άρθρο 4 του ΚΦΕ- Ν. 4172/2013).
Αυτή τη σημασία έχει το παραπάνω ερώτημα και ο κωδ. 319, οπότε στις περιπτώσεις αυτές ο
σύζυγος θα απαντήσει «ΝΑΙ» και θα υποβάλει κοινή δήλωση με τη σύζυγό του.
3. Ανείσπρακτα ενοίκια: Η δεύτερη διαφορά του φετινού από το περυσινό Ε1 βρίσκεται
στον πίνακα 4Δ2, όπου δηλώνονται τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία.
Όπως παρατηρούμε στο τέλος του παραπάνω πίνακα, έχει προστεθεί η παράγραφος 11 και οι
κωδικοί 125-126 για την αναγραφή των ανείσπρακτων ενοικίων, ώστε τα ποσά αυτά να
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 12
μπορούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να τα αναγράψουν ξεχωριστά και να μην φορολογηθούν γι'
αυτά, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος (εφόσον έως την
προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος
του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση
αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή
επιδίκασης μισθωμάτων). Σχ. βλ. το άρθρο 39 του ΚΦΕ-Ν. 4172/2013 και την πολ.
1024/12.2.2016 με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α'152)
σχετικά με τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.
Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου
Από τον πίνακα 4Ε έχουν απαλειφθεί φέτος τρεις ενδείξεις μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς,
όπου οι φορολογούμενοι εκλήθησαν πέρυσι να δηλώσουν στοιχεία αναγκαία για τον
υπολογισμό του φόρου υπεραξίας ακίνητης περιουσίας.
Ο λόγος για τον οποίο απαλείφθηκαν αυτές οι ενδείξεις κι αυτοί οι κωδικοί είναι το γεγονός ότι
από την 1η-1-2015 μέχρι και την 31-12-2016 έχει ανασταλεί η επιβολή του φόρου υπεραξίας
ακινήτων.
4. Ο κωδικός 049 για τις αποδείξεις (παραμένει αλλά είναι ανενεργός):
ΝΕΟ: Προκειμένου να διατηρηθεί το αφορολόγητο ποσό των 2.100 ευρώ από τους
μισθωτούς, δεν απαιτείται η συγκέντρωση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2015.
Στο Έντυπο Ε2:
Στο Έντυπο Ε2 στο οποίο δηλώνονται τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας μεταβάλλονται οι
τελευταίες στήλες και οι επιμέρους κατηγορίες ακινήτων αναφέρονται συνολικά ως ακίνητη
περιουσία, ενώ η διάκριση γίνεται ανάλογα με το είδος της μίσθωσης στις παρακάτω στήλες:
Στήλη 13: για την εκμίσθωση – υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας
Στήλη 14: για την δωρεάν παραχώρηση ακίνητης περιουσίας και
Στήλη 15: για την ιδιοχρησιμοποίηση ακίνητης περιουσίας
Προστίθεται επιπλέον μια στήλη (16) για την αναγραφή των ανείσπρακτων
εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας βάσει αγωγής, διαταγής πληρωμής.
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 13
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 39 του ΚΦΕ-Ν.4172/2013 και την σχ. η πολ 1024/12-22016):
 Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα από το φορολογικό έτος 2015 και μετά δηλώνονται στους
νέους ειδικούς κωδικούς 125-126 στο έντυπο Ε1.
 Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από
τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία
υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του
μισθωτή:
 διαταγή πληρωμής ή
 διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή
 δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή
 έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.
 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να έχει προσκομιστεί το κατά περίπτωση ευκρινές αντίγραφο αυτών στη
Δ.Ο.Υ. πριν από την υποβολή της δήλωσης.
 Αυτά τα εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα
εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8.
Αλλαγές στο έντυπο Ε3 για το 2016
Οι αλλαγές που έχουν γίνει στο νέο έντυπο Ε3 για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2015 σε
σχέση με το περσινό έχουν ως ακολούθως:
Πριν τον πίνακα Α:
1. Εισαγωγή πεδίων :
ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡ. ΔΙΑΚΟΠΗΣ
2. Από τον κωδικό 019 «Κατηγορία βιβλίων» διαγράφεται η επιλογή 3
«Απλογραφικά/Διπλογραφικά βιβλία».
3. Στην ερώτηση «Ασκείτε αγροτική δραστηριότητα και υπάγεστε:» εισάγεται ο κωδικός 598 «Μη
ενταγμένοι στο καθεστώς ΦΠΑ».
4. Εισαγωγή κωδικού 599 «Ασκείτε εκμετάλλευση σκάφους ν. 27/1975».
Η σημασία τόσο του κωδικού αυτού όσο και του κωδικού 349 που επίσης προστέθηκε στον πίνακα
Ζ΄ (βλ. πιο κάτω), έχει να κάνει ότι σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης με απλογραφικά βιβλία, η
οποία διατηρεί και κλάδο ο οποίος υπάγεται στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 27/1975 και
καταβάλλει φόρο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 του ιδίου νόμου, τα απαλλασσόμενα έσοδα
του κλάδου αυτού εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στα βιβλία τους αφαιρούνται. Ταυτόχρονα, όμως
θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και ο κωδικός 2018 της «Κατάστασης Φορολογικής
Αναμόρφωσης» με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν τα απαλλασσόμενα έσοδα για
λόγους εκκαθάρισης της δήλωσης.
Το ποσό του κωδ. 349 μεταφέρεται στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1.
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 14
Πίνακας Γ
1. Έχει διαγραφεί ο κωδικός 063 «Βιβλίο αποθήκης» και ο κωδικός 072 «Τήρηση βιβλίων
μηχανογραφικά».
2. Αλλαγή της ονομασίας του κωδικού από 078 «Τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα ΔΛΠ» σε
«Τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΕΛΠ»
Πίνακας Ε:
Προσθήκη κωδικού 909 «Αποζημιώσεις» (σημ. ο κωδ. αυτός λειτούργησε και πέρυσι)
Πίνακας Ζ:
1. Προσθήκη κωδικού 325 «μείον την υπεραξία του άρθρου 10 του ν. 2579/1998»:
Αφορά την υπεραξία που προκύπτει, κατά την πώληση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, στις
ατομικές επιχειρήσεις. Επομένως σε όσες περιπτώσεις έχει καταχωρηθεί στα βιβλία της
ατομικής επιχείρησης και έχει ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό του λογιστικού
αποτελέσματος, αναγράφεται στον κωδ. 325 του Πίνακα Ζ' του Εντύπου Ε3, προκειμένου να
αφαιρεθεί από τα λογιστικά κέρδη αυτής και να μη συμπεριληφθεί στα καθαρά φορολογητέα
αποτελέσματα που θα μεταφερθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1).
Ταυτόχρονα, όμως θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και ο κωδικός 2020 της
«Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης» με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν τα
απαλλασσόμενα έσοδα για λόγους εκκαθάρισης της δήλωσης.
Το ποσό του κωδ. 325 μεταφέρεται στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1.
Σχ. βλ. την πολ.1128/15.6.2015 με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 29 του
ν.4313/2014.
Υπενθυμίζουμε ότι με τις εν λόγω διατάξεις η οριζόμενη προθεσμία στο τελευταίο εδάφιο των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998, σχετικά με τη φορολογία μεταβίβασης των
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ, τουριστικά λεωφορεία, λεωφορεία ενταγμένα σε ΚΤΕΛ,
λεωφορεία που ανήκουν στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης), παρατάθηκε
έως 31 Δεκεμβρίου 2016.
2. Προσθήκη κωδικού 342 «μείον το κέρδος του άρθρου 71 του ν. 3842/2010»:
Αφορά τις απαλλαγές ως φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 15
3. Προσθήκη κωδικού 349 «Καθαρό αποτέλεσμα από εκμετάλλευση σκάφους (ν.27/1975)»:
Ισχύουν τα αναφερόμενα πιο πάνω για τον νέο κωδικό 599 «Ασκείτε εκμετάλλευση σκάφους
ν. 27/1975».
Πίνακας Η:
Έχει διαγραφεί ο υποπίνακας α΄ «Ισολογισμού»
Πίνακας Θ :
Έχει διαγραφεί ο υποπίνακας η΄ «Έσοδα κατά Μ.Σ.Κ.Κ.»
Πίνακας ΙΑ:
Έχει διαγραφεί ο πίνακας ΙΑ «ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΔΧ (ΤΑΧΙ),
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Χ., ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Κ.Λ.Π»
Πίνακας Κ:
Έχει προστεθεί πίνακας Κ «ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ»
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 16
Οι αλλαγές στο έντυπο Ν για το 2016:
Παρατίθεται το νέο έντυπο Ν (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και
Νομικών Οντοτήτων) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2015. Δείτε ενδεικτικά
(μαρκάρονται με κόκκινο χρώμα) τις αλλαγές που έχουν γίνει σε σχέση με το περσινό έντυπο
.
1. Σελίδα πρώτη, τρίτος υποπίνακας:
 Στο Υπάγεστε: προστέθηκε και περίπτωση γ) στην παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 4172/2013
και είστε εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΠΑΣΕΓΕΣ
Τέταρτος υποπίνακας:
 Στον κωδικό 004 έχει προστεθεί και φορολογικός συντελεστής 29%.
 Στον κωδικό 009 σχετικά με τον φόρο που παρακρατήθηκε συμπληρώνεται η πρόταση «ή
καταβλήθηκε και δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση»
 Προστέθηκε κωδικός 010 «Φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε»
 Προστέθηκε κωδικός 052 «Φόρος νομικού προσώπου για εισπρατ. μερίσματα (παρ. 3
άρθρ. 68 Ν. 4172/2013)
2. Σελίδα 2, πρώτος υποπίνακας:
 Όπου αναγράφεται Δ.Λ.Π. έχει μετατραπεί σε Δ.Λ.Π./Ε.Λ.Π.
Δεύτερος υποπίνακας:
 Έχει προστεθεί κωδικός 453 «Υπόλοιπο Λογ/σμού “Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
(ν. 2238/1994)”
Τρίτος υποπίνακας:
 Έχει προστεθεί κωδικός 460 «Έσοδα που φορολογήθηκαν κατ’ εφαρμογή των παρ. 12 & 13
του άρθρου 72 ν. 4172/2013)
 Έχει προστεθεί κωδικός 470 «Υπεραξία από μεταβίβαση αυτοκινήτου Δ.Χ. (ν. 2579/1998)
 Έχει προστεθεί κωδικός 471 «Έσοδα αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών μη υποκείμενα
σε φόρο»
 Έχει προστεθεί κωδικός 472 «Απαλλασσόμενα έσοδα Τοπικών Οργανισμών Εγγείων
Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)»
 Έχει προστεθεί κωδικός 473 «Χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου (παρ. 3 άρθ.
27 ν. 4172/2013)
3. Σελίδα 3. Έχει μεταφερθεί ο τελευταίος υποπίνακας «Αφαίρεση αφορολογήτων
αποθεματικών κλπ.), από τη σελίδα 2 του παλαιού εντύπου
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 17


Έχει προστεθεί κωδικός 044 «Αφορολόγητο αποθεματικό ν. 2601/1998»
Πίνακας 2Β: Λοιπά έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα: Η στήλη 3 έχει χωρισθεί
σε δύο υποστήλες: α) Δαπάνες που εκπίπτουν (άρθ. 22 και 23 ν. 4172/2013) β) Χρεωστική
διαφορά λόγω ανταλλαγής ομολόγων (PSI)
Ο πίνακας 2Δ (για τα Ν.Π. μη κερδοσκοπικά) έχει μεταφερθεί στη σελίδα 4 του εντύπου
4. Σελίδα 4.
Ο πίνακας 3Α4 έχει μεταφερθεί στη σελίδα 5 του εντύπου
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 18
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 19
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 20
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 21
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 22
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 23
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων:
ΣΗΜ. για το φορολογικό έτος 2015 δεν έχει εκδοθεί η σχετική αντίστοιχη ερμηνευτική μέχρι
τη στιγμή που γράφεται ο πρακτικός μας οδηγός.
Κατά συνέπια θα αναφερθούμε στην περσινή πολ. 1074/1-4-2015 της Γ.Γ.Δ.Ε., με την οποία
κοινοποιήθηκε το κοινό έντυπο με κωδ. «Ν» το οποίο χρησιμοποιήσαμε για την δήλωση
φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 (σημ. και θα χρησιμοποιήσουμε και για το
φορολογικό έτος 2015 με ορισμένες προσθήκες και τροποποιήσεις που έγιναν τις οποίες
παρουσιάσαμε στην αρχή του παρόντος οδηγού μας) για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές
οντότητες του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 και καθορίσθηκαν τα
δικαιολογητικά που
υποβάλλονται με το έντυπο αυτό. Στην ίδια εγκύκλιο διαταγή ορίζεται ότι η υποβολή θα γίνεται
ηλεκτρονικά.
Παραθέτουμε λόγω της σπουδαιότητας των κρίσιμων οδηγιών που μας δίνει η παραπάνω απόφαση
τα βασικότερα σημεία που θα μας χρειασθούν και στην ευκολότερη κατανόηση των ασκήσεων που
θα δούμε πιο κάτω:
Κεφάλαιο Α΄
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και
νομικών οντοτήτων:
1. Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού
έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 έχει
όπως το σχετικό υπόδειγμα «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ» το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα «Α» της
παρούσας.
2. Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας είναι υποχρεωτική και γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Β' της
παρούσας, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στο ίδιο κεφάλαιο. Ταυτόχρονα με την υποβολή
της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου
31 του Ν.4174/2013. Η προθεσμία υποβολής της λήγει στις 30 Ιουνίου 2015.
3. Η πιο πάνω δήλωση, όταν υποβάλλεται χειρόγραφα, υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα και
συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να
υποβάλλονται μαζί με αυτή:
α. Αντίγραφο του ισολογισμού, της κατάστασης λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και της
κατάστασης λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης, νόμιμα υπογεγραμμένα.
β. Δύο (2) αντίτυπα του εντύπου Ε3 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ».
Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το έντυπο αυτό υποβάλλεται
εφόσον συντρέχει περίπτωση.
γ. Ένα (1) αντίτυπο του εντύπου Ε2 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ».
δ. Απόσπασμα πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε ή της συνέλευσης των εταίρων
ΕΠΕ ή της απόφασης των αρμόδιων οργάνων των λοιπών νομικών προσώπων ή οντοτήτων,
σχετικά με την πρόταση διανομής των κερδών.
ε. Απόσπασμα πρακτικών της γενικής συνέλευσης της Α.Ε ή της συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ ή
της απόφασης των αρμόδιων οργάνων των λοιπών νομικών προσώπων ή οντοτήτων, σχετικά με την
πρόταση διανομής των προμερισμάτων ή προσωρινών απολήψεων κερδών.
στ. Απόσπασμα πρακτικών της γενικής συνέλευσης των αρμόδιων οργάνων, σχετικά με την
πρόταση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικών ή κερδών προηγούμενων χρήσεων.
ζ. Βεβαιώσεις για τα ποσά των φόρων που έχουν παρακρατηθεί σε βάρος του νομικού προσώπου.
η. Έγγραφο εκπροσώπησης, προκειμένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις.
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 24
θ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, για το ύψος των τόκων από έντοκα γραμμάτια του
Δημοσίου που έχει αποκτήσει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα μέσα στο φορολογικό έτος
2014 και το ποσό του φόρου 15% που αναλογεί σε αυτούς.
ι. Τρία (3) αντίτυπα δηλώσεων των πραγματοποιούμενων σε κάθε διαχειριστική περίοδο
επενδύσεων και αφορολογήτων εκπτώσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (Ν.1892/1990,
Ν.1262/1982, κ.λπ).
ια. Την οριζόμενη από την ΠΟΛ.1130/9.11.2006 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών (ΦΕΚ Β'1860), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της
παραγράφου 20 του άρθρου 7 του Ν.3299/2004, «Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής», για
επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του
νόμου αυτού.
ιβ. Τις οριζόμενες στην περίπτωση ΣΤ' της παραγράφου 26 του άρθρου 5 του Ν.3299/2004
γνωμοδοτήσεις, χαρακτηρισμούς ή εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων από τις Ειδικές Επιτροπές ή
άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου, τις οποίες οι φορείς που επέλεξαν την ενίσχυση της
φορολογικής απαλλαγής, υποχρεούνται να εφοδιαστούν με ιδία πρωτοβουλία.
ιγ. Απόφαση έναρξης και ολοκλήρωσης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης βάσει του
Ν.3908/2011 (ΦΕΚ Α'8).
ιδ. Για την εφαρμογή του κινήτρου της έκπτωσης του διπλάσιου μισθώματος που καταβάλλεται
από το φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα που μισθώνουν την εγκατάστασή
τους στις περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, με βάση τις
διατάξεις της παρ.Β2 του άρθρου 43 και της παρ.Β2 του άρθρου 44 του Ν.4030/2011,
συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην ΠΟΛ.1096/3.4.2012
Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β'1162):
αα. Βεβαίωση του τμήματος μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ, από την οποία να προκύπτει το είδος της
ασκούμενης επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης και η εγκατάστασή της από την 25η
Νοεμβρίου 2011 και μετά στις πιο πάνω οριζόμενες περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο του
Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας.
ββ. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου θεωρημένο από τη ΔΟΥ ή το
συμβολαιογραφικό μισθωτήριο (για το οποίο δεν απαιτείται θεώρηση από τη ΔΟΥ), από το οποίο
να προκύπτει η έναρξη και η λήξη της οικείας μίσθωσης, η διάρκεια αυτής, το είδος και η θέση του
μισθωμένου ακινήτου και το ποσό του συμφωνημένου μισθώματος. Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης
υποβάλλονται και τα δύο μισθωτήρια των δικαιούχων.
γγ. Τα αποδεικτικά καταβολής του μισθώματος για την περίοδο που αιτείται.
δδ. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, ότι το προς υπαγωγή κτίριο ή χώρος
στις διατάξεις της παρούσας υφίσταται νομίμως, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.
εε. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, από την οποία να προκύπτει ότι η εγκατάσταση της χρήσης της ασκούμενης
δραστηριότητας της επιχείρησης στις πιο πάνω περιοχές, επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις
των π. δ/των της 2/13.7.1994 (Δ'704) και 23.7/19.8.1998 (Δ'616) και είναι μεταξύ των
περιλαμβανομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της παρούσας.
ιε. Οι εταιρείες που πραγματοποίησαν μέσα στο φορολογικό έτος 2014 δαπάνες επιστημονικής και
τεχνολογικής έρευνας, υπεύθυνη δήλωση για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στη
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και
Θρησκευμάτων για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησαν.
ιστ. Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο άρθρο 71 του Ν.3842/2010, περί φορολογικών
κινήτρων ευρεσιτεχνιών, απόφαση Υπαγωγής του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως
αναφέρεται στην ΠΟΛ.1203/6.12.2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β'2147).
ιζ. Την οριζόμενη από την παράγραφο 3 της ΠΟΛ.1088/11.6.2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β'947) δήλωση
του νομικού προσώπου, όταν το νομικό πρόσωπο επικαλείται την εφαρμογή του μειωμένου
συντελεστή φορολογίας, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1-6 του άρθρου 73 του
Ν.3842/2010. Στη δήλωση αυτή εμφανίζεται ο αριθμός των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 25
για κάθε μήνα, καθώς και του μέσου όρου που προκύπτει, για κάθε μία από τις τρείς ή δύο, κατά
περίπτωση, διαχειριστικές περιόδους. Με την ίδια δήλωση δηλώνονται και τα ακαθάριστα έσοδα
που προέρχονται αποκλειστικά από τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
ιη. Για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να επωφεληθούν των κινήτρων για την ενίσχυση της
κινηματογραφικής παραγωγής, έχουν εφαρμογή οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται με την
ΠΟΛ.1132/6.6.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού (ΦΕΚ Β'1392), η
οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 73 του
Ν.3842/2010.
ιθ. Οι οικοδομικές επιχειρήσεις, για τα ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί πριν
από την 1.1.2006 και τα οποία πωλήθηκαν πριν την αποπεράτωσή τους (προκειμένου για πρώην
νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του Ν.2238/1994) ή πωλήθηκαν αποπερατωμένα (προκειμένου
για πρώην νομικά πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994) μέσα στο
φορολογικό έτος 2014, υποβάλλουν αναλυτική κατάσταση των οικοδομών αυτών, προκειμένου να
προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημά τους, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 13 του άρθρου 26 του Ν.4223/2013 με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος στο άρθρο
72 του Ν.4172/2013. Στην κατάσταση αυτή θα εμφανίζονται τα ακόλουθα:
αα. στοιχεία, ανά διεύθυνση, οικοδομών, των οποίων η ανέγερση άρχισε πριν από την
1.1.2006 και δεν έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση ή η πώλησή τους,
ββ. τα ακαθάριστα έσοδα όπως προσδιορίσθηκαν με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 34 του Ν.2238/1994, που προέκυψαν μέσα στο φορολογικό έτος 2014 από την
πώληση κάθε μίας χωριστά οριζόντιας ιδιοκτησίας ή άλλου κτιρίου, που ανήκει σε
οικοδομή, η άδεια κατασκευής της οποίας έχει εκδοθεί πριν από την 1.1.2006.
κ. Τη δήλωση «ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» (Ε16) σε δύο (2) αντίτυπα,
όταν το νομικό πρόσωπο έχει στην κυριότητά του τέτοια μηχανήματα, για τα οποία οφείλεται τέλος
χρήσης του άρθρου 20 του Ν.2052/1992 (ΦΕΚ Α'94).
κα.
Τα νομικά πρόσωπα για κάθε άτομο που απασχόλησαν από 1.1.2014 με ποσοστό αναπηρίας 67%
και άνω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ
Α'276), υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα. κατάσταση στην οποία θα εμφανίζονται τα στοιχεία των πιο πάνω ατόμων που
απασχόλησαν,
ββ. γνωμάτευση της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του ΚΕΠΑ ή της
ΑΣΥΕ, με την οποία διαπιστώνεται και βεβαιώνεται το ποσοστό αναπηρίας των πιο πάνω
προσώπων,
γγ. υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία να δηλώνουν ότι απασχόλησαν τα πιο
πάνω πρόσωπα καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους.
κβ. Τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Α.Ν. 89/1967 και του Ν.3427/2005, φωτοτυπία της απόφασης της Δ/νσης Κεφαλαίων
Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με την οποία
έχει καθορισθεί το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών (cost-plus), καθώς και
κατάσταση δαπανών επί των οποίων εφαρμόζεται ο παραπάνω συντελεστής.
Η αναμόρφωση των αποτελεσμάτων αφορά μόνο στις δαπάνες που δεν καλύπτονται με τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Α.Σ.
κγ. Κατάσταση, όπως το συνημμένο παράρτημα «Β», η οποία περιλαμβάνει:
α) Κατάσταση με τα ποσά της φορολογικής αναμόρφωσης κατά κατηγορία δαπανών,
β) Κατάσταση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. της επιχείρησης με
τον αριθμό κυκλοφορίας και τον κυβισμό τους, αντίστοιχα, γ) Κατάσταση Αποδοθέντων και
Οφειλόμενων Φόρων.
Ειδικά οι ναυτικές εταιρείες του Ν. 959/1979 και τα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων
που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 δεν
υποβάλλουν κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 26
Τα γραφεία αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων του Α.Ν. 89/1967 (Ν. 3427/2005)
υποχρεούνται σε υποβολή της εν λόγω κατάστασης, όμως μόνο για τις δαπάνες που δεν
καλύπτονται από τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο Κ.Φ.Α.Σ. καθώς και στην υποβολή της
«Κατάστασης Αποδοθέντων και Οφειλόμενων Φόρων Εισοδήματος και Έμμεσων Φόρων»
(ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ).
Τέλος, τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποχρεούνται για το φορολογικό
έτος 2014 στην υποβολή της «Κατάστασης με τα ποσά της φορολογικής αναμόρφωσης κατά
κατηγορία δαπανών» (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι), καθώς και της «Κατάστασης Αποδοθέντων και Οφειλόμενων
Φόρων Εισοδήματος και Έμμεσων Φόρων» (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ).
4. Τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) υποβάλλουν, πέραν των ανωτέρω, τα ακόλουθα
δικαιολογητικά, κατά περίπτωση:
Α. Επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των
Δ.Λ.Π.:
α. Δημοσιευμένα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες των ενοποιημένων και μη
ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων φορολογικού έτους 2014 (Δ.Λ.Π.), που
ορίζονται από την παράγραφο 1 της Κ2-11365/16.12.2008 (ΦΕΚ Β'27) κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
β. Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) βάσει του Κώδικα
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και ανάλυσή του (προέλευση ποσών).
γ. Πίνακα σχηματισμού φορολογικών αποθεματικών.
Β. Επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους βάσει του Κ.Φ.Α.Σ.:
α. Δημοσιευμένα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες των ενοποιημένων και μη
ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων φορολογικού έτους 2014 (Δ.Λ.Π.), που
ορίζονται από την παράγραφο 1 της Κ2-11365/16.12.2008 (ΦΕΚ Β' 27) κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
β. Αντίγραφο του φορολογικού ισολογισμού και του λογαριασμού φορολογικών αποτελεσμάτων
χρήσης.
5. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
συστάθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή υποβάλλουν, πέραν των ανωτέρω, και αναλυτική
κατάσταση των δαπανών επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης και συγκεντρωτική κατάσταση των
πάγιων και λειτουργικών δαπανών που αφορούν τα ακίνητα και εκπίπτουν με βάση τις διατάξεις
των περιπτώσεων Β' και Γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του Ν.4172/2013.
Κεφάλαιο Β'
Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του αρθρου 45 του ν.4172/2013.
1. Τρόπος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και
νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013
α. Οι αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος, ανεξάρτητα αν το προκύπτον από αυτές υπόλοιπο είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή
μηδενικό και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα Ε2 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και Ε3 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ», συμπεριλαμβανομένης και της
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 27
κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου, στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet.
β. Για την εφαρμογή της προηγούμενης περίπτωσης αρχικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα έντυπα
(Ε3) και (Ε2) (εφόσον συντρέχει περίπτωση) και ακολουθεί η υποβολή της δήλωσης «ΔΗΛΩΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ».
Η συμπλήρωση των πινάκων 2, 3 και 4 της δήλωσης είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέχει
περίπτωση.
Η καταχώρηση των αναλυτικών στοιχείων του ισολογισμού είναι προαιρετική.
Τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση, δεν συνυποβάλλονται,
αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο.
γ. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που καθίστανται νέοι χρήστες εγγράφονται στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010
(ΦΕΚ Β'1916) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους
ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή.
δ. Η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ. εντός των νομίμων προθεσμιών, όταν το
νομικό πρόσωπο και η νομική οντότητα:
- υποβάλλει τη δήλωση με επιφύλαξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4174/2013
- έχει κάνει χρήση κινήτρων αναπτυξιακών νόμων (Ν.Δ.1297/1972, Ν.2166/1993, Ν.2515/1997,
κ.λπ.), καθώς και των άρθρων 52 και 54 του Ν.4172/2013.
ε. Εκτός της περίπτωσης Δ', σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της
υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και των
συνυποβαλλομένων εντύπων και εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να επιλυθεί το πρόβλημα μετά από
επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών (Τμήμα Β Λειτουργική περιοχή Εισόδημα νομικών προσώπων), η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός
δέκα (10) εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Το
αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, πρέπει να ενημερώνει τις
αρμόδιες
Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή των παραπάνω δηλώσεων.
στ. Ειδικά, για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των περιπτώσεων Δ' και Ε' που υποβάλλονται
στη Δ.Ο.Υ., τα έντυπα (Ε2) και (Ε3) καθώς και η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης
υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου, από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet.
ζ. Τα έντυπα για την υποβολή της δήλωσης, εκτυπώνονται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet.
2. Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής
α. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, ως χρόνος υποβολής της δήλωσης, θεωρείται ο
χρόνος οριστικοποίησης αυτής από τον υπόχρεο. Με την οριστικοποίηση της υποβολής της
δήλωσης, βεβαιώνεται ο φόρος στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της περιφέρειας όπου
βρίσκεται η επαγγελματική έδρα του υπόχρεου υποβολής της δήλωσης και εκδίδεται «Ταυτότητα
Οφειλής», με βάση την οποία θα καταβάλλεται ο φόρος μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, ανάλογα με
τον τρόπο που ο υπόχρεος έχει επιλέξει (εφάπαξ ή με δόσεις) μέχρι τη λήξη της νόμιμης
προθεσμίας όπως αυτή ορίζεται.
β. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης καθώς και μη καταβολής ή εκπρόθεσμης
καταβολής του βεβαιωθέντος φόρου επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα οριζόμενα
στα άρθρα 53 και 54 του Ν.4174/2013.
3. Έλεγχος - Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.
α. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την οριστική υποβολή των
δηλώσεων ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των βασικών στοιχείων παραλαβής και
πληρωμής στο σύστημα Taxis.
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 28
β. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης των δηλώσεων αυτών, καθώς και
των συνυποβαλλόμενων εντύπων.
Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014 (ΠΟΛ.1102/11.5.2015):
Με την πολ. ΠΟΛ.1102/11.5.2015, η ΓΓΔΕ μας δίνει μερικές αναλυτικές οδηγίες που επίσης
αναμέναμε μετά την κοινοποίηση του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων για το φορολογικό έτος 2014.
Παραθέτουμε λόγω της σπουδαιότητας των κρίσιμων οδηγιών που μας δίνει η παραπάνω
διευκρινιστική εγκύκλιος αυτούσιο το περιεχόμενο της που επίσης θα μας χρειασθούν οι οδηγίες
και στην ευκολότερη κατανόηση των ασκήσεων που θα δούμε πιο κάτω:
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ΠΟΛ.1074/1.4.2015 απόφασης (ΦΕΚ 574Β'),
με την οποία ορίσθηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Το έντυπο φορολογίας εισοδήματος, για το φορολογικό έτος 2014 θα είναι ενιαίο για όλα τα νομικά
πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ν.4172/2013 ανεξάρτητα από την κατηγορία
τήρησης των βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή τον τρόπο σύνταξης των οικονομικών τους
καταστάσεων (με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα).
Παρόλα αυτά, κατά την υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου της δήλωσης δεν επιτρέπεται
η συμπλήρωση όλων των κωδικών και πινάκων, αλλά θα συμπληρώνονται μόνο αυτοί που
αφορούν στα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με βάση την εξής
κατηγοριοποίηση:
α) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία
β) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία
γ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
δ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τα
Δ.Λ.Π.
ΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ:
1. Οι κωδικοί 116, 117, 118 και 119 θα συμπληρώνονται μόνο από τα νομικά πρόσωπα και
νομικές οντότητες που συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα Δ.Λ.Π.
Επισημαίνεται, ότι οι κωδικοί 118 και 119 θα συμπληρώνονται μόνο από αυτούς που τηρούν και τα
βιβλία τους με βάση τα Δ.Λ.Π, καθόσον αν τηρούν τα βιβλία τους βάσει του Κ.Φ.Α.Σ θα
συμπληρώνονται μόνο οι κωδικοί 116 και 117 αντίστοιχα.
Για να χρησιμοποιηθούν οι ως άνω κωδικοί θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί ο κωδικός 650,
προκειμένου να δηλωθεί ότι η εταιρεία εφαρμόζει τα Δ.Λ.Π.
2. Οι κωδικοί 016 και 017 θα συμπληρώνονται από τα όλα τα νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες είτε τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
3. Στον κωδικό 455 θα μεταφέρεται το σύνολο των μη εκπιπτόμενων δαπανών από την κατάσταση
φορολογικής αναμόρφωσης, καθόσον η ανάλυση, σε επιμέρους κωδικούς, των αντίστοιχων
δαπανών καταχωρείται πλέον μόνο στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης από όπου
μεταφέρεται το συνολικό ποσό αυτών στη δήλωση.
Τα νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία, κάνουν τη φορολογική αναμόρφωση στο έντυπο Ε3
και συνεπώς συμπληρώνουν τους κωδικούς 564, 565, 566 και 567.
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 29
Η φορολογική αναμόρφωση γίνεται και στο έντυπο Ν της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των
Ν.Π., όπου στον κωδικό 455 μεταφέρεται το σύνολο των μη εκπιπτόμενων δαπανών από την
κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
(κωδ. 567 του Ε3 = κωδ.455 του εντύπου Ν).
Επομένως τα νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία, μετά τη συμπλήρωση των κωδικών 551,
555, 559 και 563, του εντύπου Ε3, μεταφέρουν το λογιστικό του αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) από
τον κωδ. 563 στο έντυπο Ν της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων κωδικοί
016 ή 017.
4. Στους κωδικούς 456 και 464 αναγράφονται τα πιστωτικά και χρεωστικά υπόλοιπα αντίστοιχα,
των αποθεματικών τα οποία μεταφέρονται στα φορολογητέα αποτελέσματα του φορολογικού έτους
2014 κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 και
για τα οποία δεν επιλέχθηκε η αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 19% (ΠΟΛ.1143/15.5.2014
εγκύκλιος).
Τα ποσά των αποθεματικών αυτών εφόσον έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων
στη χρήση σχηματισμού τους, θα καταχωρηθούν στη δήλωση του φορολογικού έτους 2014
εξωλογιστικά, προκειμένου να συμψηφισθούν με τα φορολογικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)
του έτους αυτού.
5. Ο κωδικός 457 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις για τις οποίες προκύπτει χρεωστική
διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου από τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους, κατ' εφαρμογή των
διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013. Στον σχετικό κωδικό θα δηλωθούν το
τρέχον φορολογικό έτος τα 14/15 της προκύπτουσας διαφοράς, προκειμένου να μπορέσει να
εκπεσθεί το 1/15.
Επίσης, από τις ίδιες επιχειρήσεις συμπληρώνονται πρώτα οι κωδικοί αριθμοί 811, 812 και 813
προκειμένου να δηλώσουν το συνολικό ποσό της χρεωστικής διαφοράς, το ποσό απόσβεσης της
χρεωστικής διαφοράς του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της χρεωστικής
διαφοράς προς απόσβεση, αντίστοιχα.
6. Στους κωδικούς 495, 458, 465, 466, 467, 463, 459, 468, 469, 559, 462, 752 και 550
αναγράφονται τα έσοδα που με βάση τις αναφερόμενες στους οικείους κωδικούς διατάξεις του
ν.4172/2013 απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος.
Ειδικότερα:
α) Στον κωδικό 495 αναγράφεται το ποσό των εισπραττόμενων μερισμάτων που απαλλάσσεται
της φορολογίας εισοδήματος με βάση τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 48 του
ν.4172/2013.
Για την τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων το νομικό πρόσωπο θα συμπληρώνει
υποχρεωτικά τον πίνακα 4.
Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων (απλογραφικά
ή διπλογραφικά) που τηρούν τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, προκειμένου για τον
προσδιορισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων τους, χωρίς να ελέγχεται η επάρκεια κερδών με
βάση το ποσό του κωδικού 016.
Επίσης, σε περίπτωση που ο λήπτης νομικό πρόσωπο ζητήσει προσωρινά απαλλαγή από το φόρο
εισοδήματος με κατάθεση αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της
παρ. 3 του άρθρο 48, θα πρέπει να αναγράψει στο ίδιο πίνακα τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής
(ΠΟΛ.1039/26.1.2015 εγκύκλιος).
β) Στον κωδικό 458 αναγράφεται η υπερτίμηση που προκύπτει από τυχόν αναγκαστική
απαλλοτρίωση ακινήτου η οποία δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, όπως διευκρινίσθηκε στην
ΠΟΛ.1059/18.3.2015 εγκύκλιό μας.
γ) Στον κωδικό 465 αναγράφεται η υπεραξία που προκύπτει από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων
που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή του ν.3156/2003, καθώς και εταιρικών ομολόγων που έχουν
εκδοθεί από εταιρείες με έδρα σε χώρες της Ε.Ε και του ΕΟΧ/ΕΖΕΣ, όπως έχει διευκρινισθεί με
την ΠΟΛ.1032/26.1.2015 εγκύκλιό μας.
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 30
δ) Στον κωδικό 466 αναγράφεται η υπεραξία που προκύπτει από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ
(ημεδαπών, Ε.Ε., ΕΟΧ/ΕΖΕΣ), όπως έχει διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1032/26.1.2015 εγκύκλιό μας,
καθώς και τα διανεμόμενα κέρδη από μερίδια ΟΣΕΚΑ (ημεδαπών, Ε.Ε., ΕΟΧ/ΕΖΕΣ) με βάση τα
αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1042/26.1.2015 εγκύκλιό μας.
Για τα ως άνω ποσά, σε περίπτωση διανομής τους από τους δικαιούχους, δεν οφείλεται φόρος
νομικού προσώπου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013,
καθόσον κατισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 103 του ν.4099/2012, από τις
οποίες προκύπτει ότι οι μεριδιούχοι ή μέτοχοι, κατά περίπτωση, των ΟΣΕΚΑ απαλλάσσονται από
κάθε φόρο, δεδομένου ότι με την καταβολή του φόρου στο επίπεδο του ΟΣΕΚΑ (ειδικός φόρος επί
του ενεργητικού του), εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων ή
μετόχων του.
Επισημαίνεται, ότι η τυχόν ζημία από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ, θα πρέπει να καταχωρηθεί
στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης ως μη εκπιπτόμενη δαπάνη.
ε) Στον κωδικό 467 αναγράφεται το ποσό των τόκων που προκύπτουν από ομόλογα που
εκδόθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), κατ' εφαρμογή
του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, οι οποίοι απαλλάσσονται
του φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 47 του ν.4172/2013.
στ) Στον κωδικό 463 αναγράφεται η υπεραξία που προέκυψε από την αποτίμηση των
περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 52 - 54 του ν.
4172/2013 και η οποία για φορολογικούς σκοπούς δεν αναγνωρίζεται.
ζ) Ο κωδικός 459 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που αποκτούν κέρδη από τη διάθεση
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του
ν.4172/2013.
η) Στον κωδικό 468 αναγράφονται τα απαλλασσόμενα έσοδα των φορέων γενικής κυβέρνησης
που είναι κεφαλαιουχικές εταιρείες και στις οποίες συμμετέχει το κράτος ή νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου με ποσοστό 100%, προκειμένου τα υπόψη νομικά πρόσωπα να φορολογηθούν
για το εισόδημά τους από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου κατ' εφαρμογή των
διατάξεων της περ. α' του άρθρου 46 του ν.4172/2013. Ταυτόχρονα, όμως θα πρέπει υποχρεωτικά
να συμπληρωθεί και ο κωδικός 2017 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης» με βάση τις
αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν στα απαλλασσόμενα έσοδα, προκειμένου να υπαχθεί τελικά σε
φορολόγηση, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, το οριζόμενο από το νόμο αντίστοιχο εισόδημα
(κεφάλαιο και υπεραξία κεφαλαίου).
θ) Στον κωδικό 469 αναγράφονται τα έσοδα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που
απαλλάσσονται της φορολογίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του ν.4172/2013 (π.χ.
Τράπεζα Ελλάδος).
Ταυτόχρονα, όμως θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και ο κωδικός 2019 της «Κατάστασης
Φορολογικής Αναμόρφωσης» με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες των υπόψη προσώπων και
οντοτήτων προκειμένου να είναι εφικτή η εκκαθάριση των εισοδημάτων των υπόψη νομικών
προσώπων στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
ι) Στον κωδικό 559 αναγράφονται τα κέρδη (έσοδα) των ναυτιλιακών επιχειρήσεων η φορολόγηση
των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του ν.27/1975, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παρ.14 και
15 του άρθρου 72 του ν.4172/2013.
Ταυτόχρονα, όμως θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και ο κωδικός 2018 της «Κατάστασης
Φορολογικής Αναμόρφωσης» με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν τα απαλλασσόμενα
έσοδα για λόγους εκκαθάρισης της δήλωσης.
Επισημαίνεται, ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται στην περίπτωση που οι ως άνω επιχειρήσεις
έχουν εισόδημα και από άλλες πηγές, καθόσον όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση δεν
υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τα γραφεία ή υποκαταστήματα
αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 25 του ν.27/1975, για το απαλλασσόμενο κατά τις διατάξεις αυτές εισόδημα
(ΠΟΛ.1060/19.3.2015 εγκύκλιος).
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 31
ια) Στον κωδικό 462 αναγράφεται το αχρησιμοποίητο ποσό των προβλέψεων το οποίο επιβαρύνει
τα αποτελέσματα του τρέχοντος φορολογικού έτους το οποίο όμως έχει ήδη φορολογηθεί τα
προηγούμενα έτη (λόγω αναμόρφωσης).
ιβ) Ο κωδικός 752 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις για τις οποίες η χρεωστική διαφορά που
προκύπτει σε βάρος τους από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών
ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής
στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει ισόποσα σε τριάντα (30) ισόποσες ετήσιες δόσεις,
αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και
ανεξάρτητα από το χρόνο διακράτησης των ομολόγων. Επίσης, από τις ίδιες επιχειρήσεις
συμπληρώνονται οι κωδικοί 746, 747, 753 και 748, προκειμένου να δηλώσουν το συνολικό ποσό
της χρεωστικής διαφοράς, το συνολικό ποσό της χρεωστικής διαφοράς που αποσβέσθηκε στις
προηγούμενες χρήσεις, το ποσό απόσβεσης της χρεωστικής διαφοράς του τρέχοντος φορολογικού
έτους και το υπολειπόμενο ποσό της χρεωστικής διαφοράς προς απόσβεση, αντίστοιχα.
ιγ) Στον κωδικό 550 αναγράφεται το ποσό των αποσβέσεων των αδειών Φ.Δ.Χ που εκπίπτει με
βάση τις διατάξεις του ν.3888/2010 και με βάση τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με την
ΠΟΛ.1106/11.5.2011 εγκύκλιό μας.
Επισημαίνεται, ότι οι ως άνω κωδικοί συμπληρώνονται χωρίς να ελέγχεται η επάρκεια κερδών με
βάση το ποσό του κωδικού 016.
Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση των ως άνω κωδικών από τον κωδικό 024 προκύψει ζημία, η
ζημία αυτή αναγνωρίζεται φορολογικά.
Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που προσαυξάνονται οι ζημίες του κωδικού 224 λόγω της
αφαίρεσης των πιο πάνω κωδικών.
7. Στους κωδικούς 379, 380 και 381 καταχωρούνται τα διανεμόμενα κέρδη του τρέχοντος
φορολογικού έτους, όπως περιγράφονται στους αντίστοιχους κωδικούς.
Ειδικότερα:
α) Στον κωδικό 379 αναγράφονται τα διανεμόμενα κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους που
προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας,
δηλαδή κέρδη που έχουν προκύψει από αντίστοιχα έσοδα που υπάγονται σε φορολόγηση με τις
διατάξεις του ν.4172/2013.
β) Στον κωδικό 380 αναγράφονται τα διανεμόμενα κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους που
προκύπτουν από έσοδα για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, δηλαδή κέρδη που
έχουν προκύψει από αντίστοιχα έσοδα που δεν υπάγονται σε φορολόγηση με βάση διατάξεις του ν.
4172/2013 (π.χ. τόκοι που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδονται από Ευρωπαϊκό Ταμείο
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 37 του
ν.4172/2013) ή ειδικότερες διατάξεις νόμων (π.χ. υπεραξία από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3156/2013, υπεραξία από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν.4099/2012) καθώς επίσης και διανεμόμενα κέρδη νομικών προσώπων που
προκύπτουν βάσει Δ.Λ.Π., κατά το μέρος που υπερβαίνουν τα φορολογητέα κέρδη.
γ) Στον κωδικό 381 αναγράφονται τα διανεμόμενα κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους των
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, δηλαδή τα
κέρδη που έχουν προκύψει από έσοδα πέραν αυτών που αφορούν στα έσοδα από κεφάλαιο και
υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.
Επισημαίνεται, ότι και οι τρεις κωδικοί δεν επηρεάζουν την εκκαθάριση φόρου, αλλά σε κάθε
περίπτωση η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική από τους υπόχρεους εφόσον υφίστανται
αντίστοιχα ποσά.
8. Στον κωδικό 382 καταχωρείται το ποσό των διανεμηθέντων κερδών του τρέχοντος φορολογικού
έτους για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, δηλαδή τα ποσά που έχουν αναγραφεί
στους κωδικούς 380 και 381 και περαιτέρω, στον κωδικό 383 το ίδιο ποσό ανάγεται σε μικτό με
την προσθήκη του αναλογούντος φόρου εισοδήματος.
9. Στον κωδικό 384 καταχωρείται το ποσό των διανεμηθέντων κερδών που αφορά εισπραττόμενα
μερίσματα που απαλλάσσονται της φορολογίας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 48 του
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 32
ν.4172/2013. Επίσης, στον πιο πάνω κωδικό καταχωρείται και το ποσό των διανεμηθέντων κερδών
που αφορά στην υπεραξία από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου (κωδικός 458), καθώς και το
ποσό του κωδικού 466.
Προσοχή: Τα ποσά που αναγράφονται στον κωδικό αυτό δεν προστίθενται στα κέρδη της
επιχείρησης συναθροιζόμενα με τα λοιπά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον δεν
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.
10. Στον κωδικό 385 καταχωρείται το ποσό των διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων
αποθεματικών που δεν έχουν υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν.
4172/2013, καθώς επίσης και το ποσό των διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων αποθεματικών
που σχηματίζονται με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013 και απαλλάσσονται από το φόρο
εισοδήματος και τα οποία φορολογούνται κατά έτος διανομής τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων
της παρ. 1 του άρθρου 47 του ιδίου νόμου και περαιτέρω στον κωδικό 386 το ίδιο ποσό ανάγεται σε
μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου εισοδήματος.
Τα ως άνω ποσά διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων κερδών (πλην του κωδικού 384),
θεωρούνται φορολογικά κέρδη του φορολογικού έτους εντός του οποίου γίνεται η διανομή ή
κεφαλαιοποίηση και φορολογούνται, συναθροιζόμενα με τα λοιπά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)
από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Επισημαίνεται, ότι αναφορικά με τη φύση των ποσών που καταχωρούνται στους ανωτέρω
κωδικούς έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις στην ΠΟΛ.1059/18.3.2015 εγκύκλιό
μας.
11. Στους κωδικούς 046, 045, 041 και 099 καταχωρούνται ποσά κινήτρων, είτε βάσει
αναπτυξιακών νόμων, είτε βάσει ειδικών διατάξεων νόμων προκειμένου τα νομικά πρόσωπα ή
νομικές οντότητες να τύχουν των ευεργετημάτων των σχετικών διατάξεων.
Προϋπόθεση καταχώρησης ποσών στους ως άνω κωδικούς είναι να εμφανίζονται αντίστοιχα ποσά
στον κωδικό 016 «Φορολογικά κέρδη χρήσης».
Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση των ως άνω κωδικών από τον κωδικό 040 προκύψει ζημία, η
ζημία αυτή δεν αναγνωρίζεται φορολογικά. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που
προσαυξάνονται οι ζημίες του κωδικού 400 λόγω της αφαίρεσης των πιο πάνω κωδικών.
12. Ο κωδικός 060 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία έχουν
πραγματοποιήσει δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας προκειμένου, πέραν της
έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους, να αφαιρούν (εξωλογιστικά) και ποσοστό των δαπανών
αυτών από τα καθαρά κέρδη τους.
13. Ο κωδικός 076 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που
πραγματοποιούν επένδυση στην παραγωγή κινηματογραφικού έργου προκειμένου να αφαιρείται
(εξωλογιστικά) από τα καθαρά τους κέρδη το ποσό που επένδυσαν, κατ' εφαρμογή των διατάξεων
των παρ. 9-12 του άρθρου 73 του ν.3842/2010.
14. Ο κωδικός 071 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες προκειμένου να
αφαιρείται (εξωλογιστικά) από τα καθαρά τους κέρδη το ποσό των 1.500 ευρώ, για κάθε άτομο που
απασχολούν μέσα στο φορολογικό έτος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Από τα ποσά που καταχωρούνται στους κωδικούς 060, 076 και 071 μόνο το ποσό του κωδικού 060,
συναθροιζόμενο με τα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) από επιχειρηματική δραστηριότητα του
ίδιου φορολογικού έτους δημιουργεί αναγνωρίσιμη φορολογικά ζημία.
15. Στον κωδικό 900 καταχωρούνται τα φορολογητέα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηματική
δραστηριότητα που ασκείται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, προκειμένου να
φορολογηθούν με μειωμένο συντελεστή κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 58
του ν.4172/2013.
16. Ο κωδικός 100 συμπληρώνεται από τις οικοδομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να
προσδιορισθούν τα κέρδη τους τεκμαρτά, για τα ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής έχει
εκδοθεί πριν από την 1.1.2006 και τα οποία πωλήθηκαν πριν την αποπεράτωσή τους (από πρώην
νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν.2238/1994) ή πωλήθηκαν ανεξάρτητα της αποπεράτωσης ή
μη (από πρώην νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994) μέσα στο φορολογικό
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 33
έτος 2014, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (σχετ.
ΠΟΛ.1060/19.3.2015 εγκύκλιος).
Το ποσό του κωδικού αυτού συναθροίζεται μόνο με αντίστοιχα κέρδη του κωδικού 048 και όχι με
τυχόν ζημίες του κωδικού 448, για τις οικοδομικές επιχειρήσεις που έχουν και άλλα κέρδη πλην
αυτών που προσδιορίζονται τεκμαρτά, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 11 του Κεφαλαίου III
της παρούσας «Εκκαθάριση Φόρου».
Ειδικά, για τις οικοδομικές επιχειρήσεις νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994
(ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.) στα οποία δεν συμμετέχει ΑΕ, ΕΠΕ και λοιπά νομικά πρόσωπα της παρ.1 του
άρθρου 101 του ν.2238/1994, όπου μέχρι 31.12.2013 ίσχυαν οι διατάξεις του άρθρου 34 του
ν.2238/1994, επισημαίνονται τα εξής:
Με τη μεταβατική διάταξη της παρ. 23 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι, οι διατάξεις
του Κώδικα για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική
δραστηριότητα των οικοδομικών επιχειρήσεων εφαρμόζονται για ακίνητα για τα οποία η άδεια
κατασκευής έχει εκδοθεί από την 1.1.2006 και μετά. Δηλαδή, για πωλήσεις οικοδομών από
1.1.2014 και μετά οι επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, εξάγουν λογιστικό
αποτέλεσμα όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί από 1.1.2006 και μετά, ενώ για πωληθέντα
ακίνητα με ημερομηνία έκδοσης της άδειας πριν την 1.1.2006 εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 34 του ν.2238/1994.
Ειδικότερα:
α) Για πωλήσεις ακινήτων από 1.1.2014 και μετά, των οποίων η άδεια οικοδομής εκδόθηκε από
1.1.2006 και μετά, και η ανέγερση των οποίων έχει ήδη ολοκληρωθεί σε προηγούμενα έτη, για να
εξαχθεί ορθό λογιστικό αποτέλεσμα, λαμβάνονται υπόψη οι καταχωρηθείσες δαπάνες που αφορούν
τα πωληθέντα ακίνητα, έστω και αν αυτές πραγματοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε
προηγούμενο φορολογικό έτος, δηλαδή στο έτος ή στα έτη κατασκευής.
Επισημαίνεται, ότι οι οικοδομικές επιχειρήσεις που ανεγείρουν οικοδομές προς πώληση όταν μετά
την ανέγερση τους, επακολουθήσει εκμετάλλευση της οικοδομής με οποιοδήποτε τρόπο, όπως
εκμίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση κλπ., τότε τα εν λόγω ακίνητα αποκτούν την ιδιότητα του
ενσώματου πάγιου στοιχείου της επιχείρησης, σε αντιδιαστολή με τα εμπορεύσιμα στοιχεία αυτής,
οπότε κατά την πώληση αυτών η επιχείρηση αποκτά εισόδημα που προσδιορίζεται σε κάθε
περίπτωση λογιστικά και φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
ανεξάρτητα του χρόνου έκδοσης της οικοδομικής άδειας.
β) Για οικοδομικές επιχειρήσεις και για τα πωληθέντα ακίνητα των οποίων η οικοδομική άδεια έχει
εκδοθεί πριν την 1.1.2006, ανεξάρτητα εάν αυτή στη συνέχεια αναθεωρήθηκε για οποιονδήποτε
λόγο, το κέρδος από την πώλησή τους θα υπολογιστεί με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 34
του ν.2238/1994, δηλαδή με συντελεστή 20% επί των πωλήσεων.
Η ρύθμιση αυτή έχει εφαρμογή για οικοδομές με άδεια πριν την 1.1.2006, ανεξάρτητα του εύρους
της παλαιότητας της οικοδομής, υπό την προϋπόθεση το ακίνητο να μην αποτελεί πάγιο στοιχείο
της επιχείρησης (προηγούμενη παράγραφος του παρόντος).
γ) Τέλος, για οικοδομές που σύμφωνα με την παράγραφο 2 της 1024543/
1717/389/Α0014/ΠΟΛ.1038/9.3.2006 Απόφασης, εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή των διατάξεων
της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), εφόσον είχαν καταθέσει
πλήρη φάκελο στην πολεοδομία για την έκδοση ή την αναθεώρηση της άδειας και είχε υπογραφεί
προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο κατασκευής μέχρι την 25.11.2005, γίνεται δεκτό ότι, έστω
και αν η άδεια οικοδομής εκδόθηκε μετά την 1.1.2006 φορολογούνται με τον τεκμαρτό
προσδιορισμό του άρθρου 34 του ν.2238/1994, καθόσον για τις οικοδομές αυτές δεν υπήρχε
υποχρέωση προσδιορισμού του κόστους ανέγερσης κατά οικοδομή και δεν υπάρχει δυνατότητα
συλλογής των στοιχείων κόστους (δαπάνες ανέγερσης για κάθε οικοδομή).
17. Στους κωδικούς 049, 050 και 051 υπολογίζεται η προκαταβολή του τρέχοντος φορολογικού
έτους.
18. Ο κωδικός 610 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που αποκτούν εισόδημα για το οποίο
καταβλήθηκε φόρος στην αλλοδαπή, ο οποίος δηλώνεται στον κωδικό 620.
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 34
19. Οι κωδικοί 576, 577 και 578 συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να δηλώσουν
το συνολικό ποσό της εγκριθείσας συνολικής απαλλαγής από την καταβολή φόρου βάσει του
αναπτυξιακού νομού ν.3908/2011, το ποσό απαλλαγής από την καταβολή φόρου του τρέχοντος
φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της απαλλαγής καταβολής φόρου, αντίστοιχα.
20. Ο πίνακας 1 εμφανίζεται προσυμπληρωμένος με τα μέλη του νομικού προσώπου της περιπτ. β'
του άρθρου 45 του ν.4172/2013 που συμμετέχουν κατά τη λήξη του φορολογικού έτους. Για όσες
επιχειρήσεις τηρούν απλογραφικά βιβλία υπολογίζεται η κατανομή των κερδών στους
εταίρους/μέλη.
21. Ο πίνακας 2 συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα της περ. γ' του άρθρου 45 του ν.4172/2013, καθώς και από τους Φορείς Γενικής
Κυβέρνησης που αποτελούν τέτοια πρόσωπα.
Ειδικότερα, στον πίνακα 2Α αναγράφεται το συνολικό εισόδημα από ακίνητη περιουσία όπως
μεταφέρεται από τον κωδικό 198 του πίνακα 3Α4, από το οποίο εκπίπτουν οι αντίστοιχες δαπάνες
που αφορούν τα ακίνητα (75% ή 100%) κατά περίπτωση, με βάση τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί
στην ΠΟΛ.1060/19.3.2015 εγκύκλιό μας, καθώς και η αντίστοιχη τεκμαρτή δαπάνη
ιδιοχρησιμοποίησης στο σύνολό της.
Στον πίνακα 2Β αναγράφονται τα λοιπά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποτελούν
αντικείμενο φόρου (πλην του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία), όπως και οι συνολικές
αντίστοιχες δαπάνες προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό εισόδημα του σχετικού πίνακα.
Το εισόδημα αυτό συναθροιζόμενο με το αντίστοιχο εισόδημα του πίνακα 2Α καθώς και με την
τυχόν ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα παρελθουσών χρήσεων, θα διαμορφώσει το
φορολογητέο εισόδημα στον πίνακα 2Γ.
Ειδικά, οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που είναι είτε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, είτε
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου δεν θα συμπληρώνουν το πεδίο που αφορά στο εισόδημα από
επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον τα υπόψη νομικά πρόσωπα φορολογούνται μόνο για
εισόδημα από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.
Τέλος, στον πίνακα 2Δ έχει ενσωματωθεί η κατάσταση Εσόδων-Εξόδων, προκειμένου να
αναγράφονται τα συνολικά έσοδα και έξοδα των υπόψη νομικών προσώπων για πληροφοριακούς
λόγους.
22. Στους πίνακες 3Α και 3Β αναγράφονται το εισόδημα από κεφάλαιο (Μερίσματα, Τόκοι,
Δικαιώματα, Ακίνητη Περιουσία) και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου αντίστοιχα, με βάση
την επιμέρους ανάλυση των αντίστοιχων υποπινάκων.
ΙΙΙ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 35
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ, κ.λ.π.
Φόρος που αναλογεί : [521]
29% x 26% ή 13%
004
Φόρος που αναλογεί : [522]
x 33%
523
Απαλλαγή καταβολής φόρου ν. 3908/2011 (λόγω πραγματ. Επενδύσεων)
579
Μισθώματα για χρήση ακινήτου (παρ. Β2 άρθ.43 και παρ. Β2 λαρθ.44 ν.4030/2011)
575
Άθροισμα :[(004) + (523)] - [(579) + (575)]
(-)
700
Φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε και δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση
009
Φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε
010
Φόρος που προκαταβλήθηκε
008
Φόρος νομικού προσώπου για εισπρατ. Μερίσματα (παρ.3 άρθ.68 ν.4172/2013 )
052
Φόρος οικοδομικών επιχειρήσεων λόγω πώλησης ημιτελών οικοδομών
111
Πιστωτικό ποσό προηγούμενων χρήσεων ( εφαρμογή παρ. 6 άρθ. 3 ν. 4046/2012 )
751
Φόρος αλλοδαπής
600
Άθροισμα :(009) + (010) + (008) + (052) + (111) + (751) + (600)
(α)
701
(β)
Πιστωτικό ποσό για συμψηφισμό
012
(β) - (α) = (δ)
Χρεωστικό ποσό για συμψηφισμό
011
(α) - (β) = (γ)
Προκαταβολή φόρου τρέχοντος φορολογικού έτους
014
Τέλη χαρτοσήμου στο ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων
006
Εισφορά υπέρ ΟΓΑ στα τέλη χαρτοσήμου
007
Εισφορά ΕΛΓΑ 2% (αρθ. 13 ν. 3877/2010υπέρ ΟΓΑ στα τέλη χαρτοσήμου
910
Τέλος επιτηδεύματος (αρθ. 31 ν. 3986/2011)
911
Άθροισμα : (011) + (014) + (006) + (007) + (910) + (911)
702
(ε)
Συνολικό χρεωστικό ποσό για βεβαίωση
704
(ε) - (δ)
Πιστωτικό ποσό
703
(δ) - (ε)
Πιστωτικό ποσό κατ΄ εφαρμογή της παρ. 6 άρθ. 3 ν.4046/2012
749
(στ)
Πιστωτικό ποσό για επιστροφή
750
(δ) - (ε) - (στ)
Υπενθυμίζουμε ότι στο φετινό έντυπο Ν έγιναν οι παρακάτω προσθήκες και τροποποιήσεις:
Σελίδα πρώτη, τρίτος υποπίνακας:
 Στο Υπάγεστε: προστέθηκε και περίπτωση γ) στην παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 4172/2013 και
είστε εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΠΑΣΕΓΕΣ
Τέταρτος υποπίνακας:

Στον κωδικό 004 έχει προστεθεί και φορολογικός συντελεστής 29%.

Στον κωδικό 009 σχετικά με τον φόρο που παρακρατήθηκε συμπληρώνεται η πρόταση «ή
καταβλήθηκε και δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση»

Προστέθηκε κωδικός 010 «Φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε»

Προστέθηκε κωδικός 052 «Φόρος νομικού προσώπου για εισπρατ. μερίσματα (παρ. 3
άρθρ. 68 Ν. 4172/2013)
2. Σελίδα 2, πρώτος υποπίνακας:
 Όπου αναγράφεται Δ.Λ.Π. έχει μετατραπεί σε Δ.Λ.Π./Ε.Λ.Π.
Δεύτερος υποπίνακας:
 Έχει προστεθεί κωδικός 453 «Υπόλοιπο Λογ/σμού “Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
(ν. 2238/1994)”
Τρίτος υποπίνακας:
 Έχει προστεθεί κωδικός 460 «Έσοδα που φορολογήθηκαν κατ’ εφαρμογή των παρ. 12 & 13
του άρθρου 72 ν. 4172/2013)
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 36


Έχει προστεθεί κωδικός 470 «Υπεραξία από μεταβίβαση αυτοκινήτου Δ.Χ. (ν. 2579/1998)
Έχει προστεθεί κωδικός 471 «Έσοδα αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών μη υποκείμενα
σε φόρο»

Έχει προστεθεί κωδικός 472 «Απαλλασσόμενα έσοδα Τοπικών Οργανισμών Εγγείων
Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)»

Έχει προστεθεί κωδικός 473 «Χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου (παρ. 3 άρθ.
27 ν. 4172/2013)
3. Σελίδα 3. Έχει μεταφερθεί ο τελευταίος υποπίνακας «Αφαίρεση αφορολογήτων αποθεματικών
κλπ.), από τη σελίδα 2 του παλαιού εντύπου
 Έχει προστεθεί κωδικός 044 «Αφορολόγητο αποθεματικό ν. 2601/1998»
Πίνακας 2Β: Λοιπά έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα: Η στήλη 3 έχει χωρισθεί σε
δύο υποστήλες: α) Δαπάνες που εκπίπτουν (άρθ. 22 και 23 ν. 4172/2013) β) Χρεωστική διαφορά
λόγω ανταλλαγής ομολόγων (PSI)
 Ο πίνακας 2Δ (για τα Ν.Π. μη κερδοσκοπικά) έχει μεταφερθεί στη σελίδα 4 του εντύπου
4. Σελίδα 4.
Ο πίνακας 3Α4 έχει μεταφερθεί στη σελίδα 5 του εντύπου
1. Στους κωδικούς 004 και 523 υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη,
όπως προκύπτουν από τον κωδικό 001.
Στον κωδικό 004, υπολογίζεται ο φόρος για το ποσό των κερδών που φορολογείται με συντελεστή
29% (για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία ή κέρδη >50.000 για τους τηρούντες απλογραφικά
βιβλία), καθώς επίσης και το ποσό των κερδών που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι
ομάδες παραγωγών το οποίο φορολογείται με συντελεστή 13% (σχετ. πολ.1059/18.3.2015).
Στον κωδικό 523 υπολογίζεται το ποσό του φόρου για κέρδη > 50.000 τα οποία φορολογούνται με
συντελεστή 33% (για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία).
2. Οι κωδικοί 579 και 575 συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση των εν
λόγω κινήτρων προκειμένου να αφαιρεθεί το ποσό της απαλλαγής από την καταβολή φόρου κατά
το τρέχον φορολογικό έτος λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, στα πλαίσια των
διατάξεων του ν.3908/2011 (φορολογική απαλλαγή ν.3908/2011), καθώς και το διπλάσιο ποσό του
μισθώματος που καταβάλλεται για τη χρήση ακινήτου στην περιοχή Γεράνι - Μεταξουργείο, με
βάση τις διατάξεις της παρ. Β2 των άρθρων 43 και 44 του ν. 4030/2011 (φορολογικά κίνητρα
αποκατάστασης κτιρίων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας), αντίστοιχα.
3. Στον κωδικό 009 αναγράφεται το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε τόσο σε εισοδήματα του
τρέχοντος φορολογικού έτους, όσο και σε εισοδήματα προηγούμενων φορολογικών ετών
(αποθεματικά κατ' ειδικό τρόπο) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους.
4. Στον κωδικό 008 αναγράφεται το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε από το νομικό
πρόσωπο ή νομική οντότητα το προηγούμενο φορολογικό έτος, το οποίο άλλωστε εμφανίζεται στον
αντίστοιχο κωδικό από το σύστημα TAXIS.
5. Στον κωδικό 052 «Φόρος νομικού προσώπου για εισπρατ. μερίσματα (σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρ. 68 του ΚΦΕ- Ν. 4172/2013)
Η παρ. 3 έχει ως εξής: «3.Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
υπολογίζεται με βάση την ετήσια φορολογική δήλωση του φορολογούμενου και το ποσό της
φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας, κατόπιν έκπτωσης:
α) του φόρου που παρακρατήθηκε,
β) του φόρου που προκαταβλήθηκε,
γ) του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύμφωνα με το άρθρο 9.
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 37
Ειδικά για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από ημεδαπή ή αλλοδαπή
θυγατρική της με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν δεν εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 48, από το ποσό του φόρου εκπίπτει το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ως
φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και το ποσό του φόρου που
παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος. Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που
προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά
επιστρέφεται».
αναγράφεται το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή
μητρική εταιρεία από ημεδαπή θυγατρική της, όταν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48
του ν. 4172/2013, δηλαδή τα ποσά των φόρων Ν.Π. που εμφανίζονται στους πίνακες 3Α1α και
3Α1δ.
6. Στον κωδικό 111 αναγράφεται ο φόρος που έχει ήδη καταβληθεί με βάση τις προηγούμενες
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ο οποίος αντιστοιχεί στα τεκμαρτά κέρδη της οικοδομής της
οποίας ολοκληρώθηκε η ανέγερση, ανεξάρτητα από το αν η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν ή
μετά την 1.1.2006.
Ειδικά, τα πρώην νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994, συμψηφίζουν φόρο
που προέρχεται μόνο από πωλήσεις ημιτελών οικοδομών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι
31.12.2013, η κατασκευή των οικοδομών αυτών ολοκληρώθηκε το φορολογικό έτος 2014 και των
οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά την 1.1.2006.
7. Στον κωδικό 600 αναγράφεται το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.
Επισημαίνεται, ότι αναλυτικές οδηγίες - διευκρινίσεις για την καταχώρηση των κωδικών 009, 008,
052, 111 και 600 έχουν δοθεί στην πολ.1060/19.3.2015 εγκύκλιό μας.
8. Ο κωδικός 751 συμπληρώνεται από τις τραπεζικές επιχειρήσεις και αναγράφεται το μέρος του
πιστωτικού υπολοίπου προηγούμενων χρήσεων (οικονομικών ετών 2011, 2012, 2013 και 2014) που
συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, κατ' εφαρμογή των διατάξεων
της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν.4046/2012. Περαιτέρω, στον κωδικό 749 αναγράφεται το
μέρος του πιστωτικού υπολοίπου που προκύπτει στο φορολογικό έτος 2014 και μεταφέρεται για
συμψηφισμό με το φόρο εισοδήματος των πέντε (5) επόμενων φορολογικών ετών, προκειμένου να
διαχωριστεί από το πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή (κωδικός 750).
9. Ο κωδικός 911 αφορά τους υπόχρεους καταβολής του τέλους επιτηδεύματος του ν.3986/2011,
υπολογίζεται από το σύστημα και είναι προεκτυπωμένος στη φόρμα της δήλωσης, καθόσον
συμβεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
10. Ο κωδικός 649 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις, οι οποίες δηλώνουν αν υπόκεινται σε
έλεγχο υποχρεωτικό από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο.
11. Στον κωδικό 003 μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 448 και στον κωδικό 001 μεταφέρεται το
ποσό του κωδικού 048 και τυχόν ποσό που υφίσταται στον κωδικό 100. Επισημαίνεται, ότι στην
περίπτωση που υπάρχει μεταφερόμενη ζημία στον κωδικό 448 και ταυτόχρονα είναι
συμπληρωμένο ποσό στον κωδικό 100, τότε στον 001 μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 100 και
στον κωδικό 003 το ποσό του κωδικού 448.
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
Σημαντικές διευκρινίσεις (κωδ. 460, 471, 559, 004 και 523 του εντύπου Ν):
 Σε περίπτωση απόκτησης εσόδων λόγω συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο το οποίο διένειμε
αφορολόγητα έσοδα του Ν. 2238/1994 κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 12 και 13 του
άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 , τα υπόψη έσοδα είναι απαλλασσόμενα του φόρου
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 38
εισοδήματος, καθόσον με την επιβολή της αυτοτελούς φορολόγησης (15% ή 19%) στο
καταβάλλοντα τα μερίσματα νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα εξαντλήθηκε κάθε
φορολογική υποχρέωση και των μετόχων ή εταίρων αυτού.
Περαιτέρω και δεδομένου ότι ούτε στη διανομή των υπόψη εσόδων συντρέχει περίπτωση
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 (φορολόγηση με συντελεστή
26%), αυτά θα καταχωρούνται στον κωδικό 460 του εντύπου δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν), προκειμένου να έχουν ανάλογη
φορολογική μεταχείριση με αυτή που εφαρμόζεται στην υπεραξία από αναγκαστική
απαλλοτρίωση ακινήτου.
(Αρ.πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1089508 ΕΞ2015/ 29-6- 2015)
 Αναφορικά με τον προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος των αστικών μη
κερδοσκοπικών εταιρειών και δεδομένου ότι οι εισροές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα που
αποκτούν οι εταιρείες αυτές (π.χ. συνδρομές και εγγραφές των μελών, χορηγίες ή δωρεές
προς τις εταιρείες, κ.λπ.) δεν εμπίπτουν στην έννοια των ακαθάριστων εσόδων και συνεπώς
δεν φορολογούνται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ. 1059/2015 εγκύκλιό μας, τα
σχετικά ποσά αναγράφονται στον κωδικό 471 με ταυτόχρονη συμπλήρωση του κωδικού
2017 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης» με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες που
αφορούν στα πιο πάνω ποσά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ. 1113/2015 εγκύκλιό
μας, προκειμένου τελικά να προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημά τους. (Αρ.πρωτ.: ΔΕΑΦ
Β 1089508 ΕΞ2015/ 29-6- 2015)
 Σε περίπτωση ημεδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.
4172/2013 τα οποία διατηρούν και κλάδο ο οποίος υπάγεται στις ευεργετικές διατάξεις του
Ν. 27/1975 και καταβάλλουν φόρο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 του ιδίου νόμου, τα
απαλλασσόμενα έσοδα του κλάδου αυτού αναγράφονται στον κωδικό 559 του εντύπου
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν).
Ταυτόχρονα, όμως θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και ο κωδικός 2018 της
«Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης» με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν
τα απαλλασσόμενα έσοδα για λόγους εκκαθάρισης της δήλωσης. (Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β
1089508 ΕΞ2015/ 29-6- 2015)
Η κατανομή κερδών προσωπικών εταιρειών με απλογραφικά βιβλία γίνεται με βάση τα
λογιστικά κέρδη:
 Με το αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1081702 ΕΞ2015/16.6.2015 έγγραφό μας διευκρινίσθηκε ότι
στον πίνακα 1 του εντύπου Ν «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και
Νομικών Οντοτήτων» κατά το μέρος που αφορά στην κατανομή των κερδών των νομικών
Προσώπων της περ. β΄ του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 (προσωπικών εταιρειών) που τηρούν
απλογραφικά βιβλία στους εταίρους/μέλη τους, η κατανομή αυτή θα γίνεται με βάση τα
λογιστικά κέρδη που προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας (κωδικοί 016 και 100),
αφαιρουμένου του φόρου εισοδήματος που αναλογεί (κωδικοί 004 και 523), κατά το
ποσοστό συμμετοχής των μελών στην υπόψη εταιρεία. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι σε
περίπτωση που τα υπόψη νομικά πρόσωπα εμφανίζουν στα βιβλία τους ζημία (λογιστική) από
προηγούμενα έτη, αυτή θα πρέπει να αφαιρείται προκειμένου να γίνεται η κατανομή κερδών
στους εταίρους/μέλη τους.
Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι η σχετική πληροφορία δεν απεικονίζεται στο έντυπο Ν, το
σχετικό πεδίο του Πίνακα 1 όπου αναγράφονται τα κέρδη, παραμένει ανοιχτό για
τροποποίηση από το εκάστοτε νομικό πρόσωπο. (Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1089508 ΕΞ2015/ 296- 2015)
 Τέλος, σε περίπτωση που για τα εισπραττόμενα μερίσματα από ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή
νομική οντότητα εφαρμόζεται η μέθοδος της πίστωσης του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις
της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013 και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 39
ΠΟΛ. 1060/2015 και ΠΟΛ. 1121/2015 εγκυκλίους μας, ο συμψηφισμός του φόρου που
καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικού προσώπου, περιορίζεται με βάση το ύψος του
συντελεστή που εφαρμόζεται στο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που λαμβάνει αυτά.
 οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων:
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του ν.4328/2015 περί τροποποίησης των διατάξεων του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013)», με τις οποίες προστέθηκε νέα παρ. 5 στο
άρθρο 68 του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013), απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων που δεν αποκτούν έσοδα
υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος, αλλά αποκλειστικά και μόνο έσοδα που
πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους (π.χ. από συνδρομές
των μελών), τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου.
 Άτυπες ενώσεις ιδιοκτητών και ενοίκων πολυκατοικίας:
Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για τις άτυπες ενώσεις ιδιοκτητών και ενοίκων
πολυκατοικίας ή άλλου κτιρίου, όταν δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα.
Διευκρινίζεται ότι το εισόδημα από την εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση
κοινόχρηστων χώρων δεν αποτελεί εισόδημα των εν λόγω ενώσεων αλλά εισόδημα των
ιδιοκτητών ή ενοίκων της πολυκατοικίας ή άλλου κτιρίου (σχετ. η ΠΟΛ.1060/19.3.2015
εγκύκλιος).
Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου αυτού, για τα
εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014
και μετά.
ΑΣΚΗΣΗ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΛΩΣΗΣ Ν.Π. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
(ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015:
Α. ΕΣΟΔΑ
Β. ΕΞΟΔΑ
Έσοδα από ενοίκια
Ακίνητο «Α»
Έσοδα από ενοίκιο 7.200,00
Ακίνητο «Β»
Έσοδα από ενοίκιο 6.000,00
Συνολικά έσοδα ενοικίων 13.200,00
Ενοίκια
Μισθοί
Εργοδ. Εισφορές
Αμοιβές τρίτων
Φόροι, τέλη χαρτοσήμου
Ανέγερση ακινήτων
Λοιπά έσοδα:
από μερίσματα
------από τόκους
3.200,00
από διαφημίσεις
-------από συνδρομές
15.000,00
από χορηγίες
38.000,00
από επιδοτήσεις Δημοσίου
-------λοιπά έσοδα
2.000,00
Γενικό σύνολο εσόδων
71.400,00
Δαπάνες ακινήτων:
δαπάνες επισκευής,
συντήρησης, ανακαίνισης 4.500,00
πάγιες και λειτουργικές
δαπάνες του ακινήτου
(αποσβέσεις, ασφάλιστρα
ακινήτου, κ.λπ.)
2.400.00
Για πραγματοποίηση του
Σκοπού ………………… 5.600,00
Γενικό σύνολο δαπανών 22.850,00
Εισόδημα από
Ιδιοχρησιμοποίηση
(τεκμαρτό εισόδημα)
Αντ. Αξία 180.000Χ3% =
Δαπάνη
Ιδιοχρησιμοποίησης
(ταυτόχρονα
εκπιπτόμενη δαπάνη)
5.400,00
---------6.500.00
1.750,00
1.200,00
900,00
----------10.350,00
5.400,00
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 40
(βλ. πολ.1069/23.3.2015)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
76.800,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
28.250,00
Έχει παρακρατηθεί φόρος επί των τόκων 3.200,00Χ15% = 480,00 ευρώ
Η προκαταβολή του προηγούμενου έτους είναι 1.200,00 ευρώ.
Ζητείται:
 να προσδιορισθούν τα φορολογητέα κέρδη του φορολ. έτους 2015,
 να υπολογισθεί ο φόρος εισοδήματος 2015 και η προκαταβολή φόρου του 2016
 να συμπληρωθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 (έντυπο Ν)
Επιμερισμός των λειτουργικών δαπανών που θα εκπέσουν από τα έσοδα ακινήτων και τα
λοιπά έσοδα:
(που θεωρούνται ως έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
σύμφωνα με τις διατάξεις της παράγραφου 2 του άρθρου 47)
Σύμφωνα με την δήλωση (βλ. πίνακα 2 της δήλωσης, έντυπο Ν), οι λοιπές κοινές λειτουργικές
δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 10.350,00 ήτοι (22.850,00 - 4.500,00 - 2.400,00 - 5.600,00)
Δαπάνες που εκπίπτουν από τα έσοδα ακινήτων του εν λόγω Ιδρύματος
«Αν ο εκμισθωτής ή ο
παραχωρών είναι νομικό
πρόσωπο δημοσίου
δικαίου, ή κάθε είδους
ίδρυμα ή νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου, οι κάθε
είδους δαπάνες εκπίπτουν
σε ποσοστό 75%».
(περ.β΄ και γ΄ της παρ. 3,
του άρθρου 39), βλ. και
πολ.1069/23-3-2015 και
1113/ 2-6-2015.
Σύνολο
Δαπάνες επισκευής
75%
Λειτουργικές δαπάνες
ακινήτων
75%
4.500,00Χ75%=
2.400,00Χ75%=
3.375,00
1.800,00
3.375,00
1.800,00
Σύνολο
δαπανών
5.175,00
5.175,00
Προσδιορισμός των φορολογητέων εσόδων (μικτά έσοδα):
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 41
Όλα τα έσοδα:
Έσοδα που αποτελούν
αντικείμενο επιβολής
φόρου εισοδήματος.
Έσοδα από τόκους
καταθέσεων
3.200,00
Έσοδα από ενοίκια
13.200,00*
Έσοδα που
πραγματοποιούνται κατά
την επιδίωξη της
εκπλήρωσης του σκοπού
τους και δεν αποτελούν
αντικείμενο φορολογίας
Έσοδα από συνδρομές
--------
15.000,00
Έσοδα από χορηγίες
-------
38.000,00
λοιπά έσοδα
--------
2.000,00
Σύνολο
16.400,00
55.000,00
* Ως ακαθάριστα έσοδα στο πίνακα 3Α4 του εντύπου Ν θα γραφεί το ποσό
18.600,00 ήτοι (13.200,00 + τεκμαρτό εισόδημα ιδιόχρησης 5.400,00 ), όπως
μεταφέρεται από τον κωδικό 198 του πίνακα 3Α4. ως άρθρο 39 του ΚΦΕ –
Ν.4172/2013.
Προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών
Εκπιπτόμενες
δαπάνες.
Έσοδα από ενοίκια
13.200,00
5.175,00+1783 (1)
Καθαρά
φορολογητέα
κέρδη
6.242,00
Έσοδα από τόκους
καταθέσεων
3.200,00
594,00 (2)
2.606,00
Σύνολα
16.400,00
7.552,00
8.848,00
(1) Είναι το 75% των δαπανών που αφορούν που αφορούν τα ακίνητα που εκμισθώνονται
και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 3 του
άρθρου 39.
(2) Δεδομένου ότι οι τόκοι είναι έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αντίστοιχα
μπορούν να εκπέσουν ως επιχειρηματικές δαπάνες με βάση τα άρθρα 22 και 23 του
ΚΦΕ-Ν. 4172/2013, αναλογία των κοινών λειτουργικών δαπανών, ήτοι 10.350,00 Χ
16.400 / 71.400 = 2.377,00.
Το ποσό αυτό αφορά ως δαπάνη τα έσοδα από ακίνητα κατά 75%. Ήτοι 2377 Χ 75%=
1783.00.
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 42
Και το υπόλοιπο 594,00 (ήτοι 2.377 μείον 1783,00), αφορά ως δαπάνη τα ‘έσοδα από
τόκους.
Υπολογισμός οφειλόμενου φόρου (αρθ. 58Κ.Φ.Ε.)
Κύριος φόρος ( 8.848 x 29%)
2.565,92 €
Μείον :
Παρακρατηθείς φόρος Τοκ. Καταθ.
480,00€
Προκαταβολή φόρου προηγ. Έτους
1.200,00 €
Οφειλόμενος Φόρος:
1.680,00€
885,92 € (1)
Υπολογισμός οφειλόμενης προκαταβολής τρέχουσας χρήσης (αρθ. 71
Κ.Φ.Ε.)
Κύριος φόρος
( 2565,92 x 75%)
Μείον :
Παρακρατηθείς φόρος Τόκων Τραπ. καταθέσεων
Οφειλόμενη Προκαταβολή Φόρου:
1.924,44€
- 480,00
1.444,44 € (2)
Χρήσιμες διευκρινήσεις για την συμπλήρωση του εντύπου Ν για τα Ν.Π. μη
Κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
(Σχ. βλ. τις πολ. 1069/23.3.2015,
πολ.1113/2.6.2015,
πολ.1102/11.5.2015 και
Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών
προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ' του άρθρου 45 του ν.4172/2013 με το
έγγραφο Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1087089 ΕΞ 2015/25.6.2015)
Ο πίνακας 2 συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα της περ. γ' του άρθρου 45 του ν.4172/2013, καθώς και από τους Φορείς Γενικής
Κυβέρνησης που αποτελούν τέτοια πρόσωπα.
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 43
Ειδικότερα, στον πίνακα 2Α αναγράφεται το συνολικό εισόδημα από ακίνητη περιουσία όπως
μεταφέρεται από τον κωδικό 198 του πίνακα 3Α4, από το οποίο εκπίπτουν οι αντίστοιχες
δαπάνες που αφορούν τα ακίνητα (75% ή 100%) κατά περίπτωση, με βάση τις διευκρινίσεις
που έχουν δοθεί στην ΠΟΛ.1060/19.3.2015 εγκύκλιό μας, καθώς και η αντίστοιχη τεκμαρτή
δαπάνη ιδιοχρησιμοποίησης στο σύνολό της.
Στον πίνακα 2Β αναγράφονται τα λοιπά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα που
αποτελούν αντικείμενο φόρου (πλην του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία), όπως και οι
συνολικές αντίστοιχες δαπάνες προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό εισόδημα του
σχετικού πίνακα. Το εισόδημα αυτό συναθροιζόμενο με το αντίστοιχο εισόδημα του πίνακα 2Α
καθώς και με την τυχόν ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα παρελθουσών χρήσεων, θα
διαμορφώσει το φορολογητέο εισόδημα στον πίνακα 2Γ.
Ειδικά, οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που είναι είτε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, είτε
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου δεν θα συμπληρώνουν το πεδίο που αφορά στο εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον τα υπόψη νομικά πρόσωπα φορολογούνται μόνο
για εισόδημα από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.
Τέλος, στον πίνακα 2Δ έχει ενσωματωθεί η κατάσταση Εσόδων-Εξόδων, προκειμένου να
αναγράφονται τα συνολικά έσοδα και έξοδα των υπόψη νομικών προσώπων για
πληροφοριακούς λόγους.
Ακολουθεί παρουσίαση του εντύπου N με τα δεδομένα της άσκησης - παράδειγμα
φορολογικής δήλωσης Ν.Π. μη κερδοσκοπικού (ιδρύματος) φορολογικού έτους 2015:
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 44
Αριθμός Δήλωσης :
άρθρου 45 ν. 4172/2013
Τύπος Δήλωσης :
ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν. Π. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2015
Προς την Δ.Ο.Υ. :
2015
Φορολογικό Έτος :
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
ΑΡΧΙΚΗ
ΤΡΟΠ/ΚΗ
ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ :
ΝΑΙ
1
ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ :
ΝΑΙ
1
ΝΑΙ
1
ΌΧΙ
2
ΝΑΙ
1
ΌΧΙ
2
Εφαρμογή Δ.Λ.Π. / Ε.Λ.Π. : 650
Ελεγχος υποχρεωτικός από νόμιμο
ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο : 649
Δ.Ο.Υ. προηγούμενης δήλωσης :
ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
Στοιχεία ΥΠΟΧΡΕΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΧΧΧΧΧΧΧΧ Ν.Π. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ
ΤΙΤΛΟΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
9 9 9 9 9 9 9 9 9
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ. )
Στοιχεία ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ.ΚΩΔ. )
Φορολογητέα Αποτελέσματα:
Υπάγεστε:
Φορολογητέα κέρδη
001
ή Ζημία
003
8.848,00
α) στην παρ. 4 άρθρου 58 ν.4172/2013
ΝΑΙ
1
ΌΧΙ
2
β) στο άρθρο 73 ν.3842/2010
γ) στην παρ.2 άρθρου 58 γ.4172/2013 και είστε εγγεγραμμένοι στο μητρώο της
ΠΑΣΕΓΕΣ
ΝΑΙ
1
ΌΧΙ
2
ΝΑΙ
1
ΌΧΙ
2
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ, κ.λ.π.
Φόρος που αναλογεί : [521]
8.848,00
Φόρος που αναλογεί : [522]
29% x 26% ή 13%
004
x 33%
523
Απαλλαγή καταβολής φόρου ν. 3908/2011 (λόγω πραγματ. Επενδύσεων)
579
Μισθώματα για χρήση ακινήτου (παρ. Β2 άρθ.43 και παρ. Β2 λαρθ.44 ν.4030/2011)
575
Άθροισμα :[(004) + (523)] - [(579) + (575)]
(-)
700
Φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε και δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση
009
Φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε
010
Φόρος που προκαταβλήθηκε
008
Φόρος νομικού προσώπου για εισπρατ. Μερίσματα (παρ.3 άρθ.68 ν.4172/2013 )
052
Φόρος οικοδομικών επιχειρήσεων λόγω πώλησης ημιτελών οικοδομών
111
Πιστωτικό ποσό προηγούμενων χρήσεων ( εφαρμογή παρ. 6 άρθ. 3 ν. 4046/2012 )
751
Φόρος αλλοδαπής
600
Άθροισμα :(009) + (010) + (008) + (052) + (111) + (751) + (600)
701
Πιστωτικό ποσό για συμψηφισμό
012
Χρεωστικό ποσό για συμψηφισμό
011
Προκαταβολή φόρου τρέχοντος φορολογικού έτους
014
Τέλη χαρτοσήμου στο ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων
006
Εισφορά υπέρ ΟΓΑ στα τέλη χαρτοσήμου
007
Εισφορά ΕΛΓΑ 2% (αρθ. 13 ν. 3877/2010υπέρ ΟΓΑ στα τέλη χαρτοσήμου
910
Τέλος επιτηδεύματος (αρθ. 31 ν. 3986/2011)
911
Άθροισμα : (011) + (014) + (006) + (007) + (910) + (911)
702
2.565,92
2.565,92
(α)
480,00
1.200,00
1.680,00
(β)
(β) - (α) = (δ)
885,92
1.444,44
396,00
79,20
2.805,56
2.805,56
(α) - (β) = (γ)
(ε)
Συνολικό χρεωστικό ποσό για βεβαίωση
704
Πιστωτικό ποσό
703
(δ) - (ε)
Πιστωτικό ποσό κατ΄ εφαρμογή της παρ. 6 άρθ. 3 ν.4046/2012
749
(στ)
Πιστωτικό ποσό για επιστροφή
750
(δ) - (ε) - (στ)
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Παραλήφθηκε :
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
(ε) - (δ)
Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου
Επώνυμο :
Έγινε έκπτωση για ποσό :
Εμπρόθεσμα :
Επώνυμο :
Αριθμ .Τ.Α.Φ.Ε. :
Εκπρόθεσμα :
Όνομα :
Δ/νση :
Ημ/νία :
Mήνες Εκπρ.:
Δ/νση :
A.Φ.Μ. :
Ημ/νία :
Ο ΕΝΕΡΓΗΣΑΣ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ
Ο Ενεργήσας τον έλεγχο και
Παραλαβών (κωδ.):
Όνομα :
A.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ. :
Ημ/νία :
Aρ. Μητρ.άδ. Ασκ. επαγγ/τος :
O Δηλών
Κατηγορ. :
Ημ/νία :
O Δηλών
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 45
Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ"
Ακαθάριστα έσοδα χρήσης
015
Κέρδη ισολογισμού χρήσης βάσει Δ.Λ.Π. / Ε.Λ.Π.
116
Ή ζημία βάσει ισολογισμού χρήσης βάσει Δ.Λ.Π. / Ε.Λ.Π. - Φ.Β.
117
(+) Προσωρινές διαφορές μεταξύ Δ.Λ.Π. / Ε.Λ.Π. - Φ.Β.
118
(-) Προσωρινές διαφορές μεταξύ Δ.Λ.Π./ Ε.Λ.Π. - Φ.Β.
71.400,00
119
Φορολογικά κέρδη χρήσης
016
Φορολογική ζημία χρήσης
017
8.848,00
Σε περίπτωση κερδών προστίθενται και σε περίπτωση ζημιάς αφαιρουνται
1. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
455
2. Πιστωτικά υπόλοιπα αποθεματικών (παρ. 12 και 13 άρθ. 72 ν.4172/2013)
456
3. Υπόλοιπο Λογ/σμού "Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (ν.2238/1994)
453
4. Χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου (παρ. 3 άρθ. 27 ν.4172/2013)
457
454
5.
Σύνολο κερδών
024
Υπόλοιπο ζημιών
224
8.848,00
Σε περίπτωση κερδών αφαιρούνται και σε περίπτωση ζημιάς προστίθενται
1. Έσοδα από μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχή σε Ν.Π. (άρθ. 48 ν. 4172/2013)
495
2. Έσοδα που φορολογήθηκαν κατ΄εφαρμογή των παρ. 12 & 13 του άρθρου 72 ν.4172/2013
460
3. Υπεραξία από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου
458
4. Υπεραξία από μεταβίβαση ημεδαπών εταιρικών ομολόγων (ν. 3156/2003) και εταιρικών
465
ομολόγων που έχουν εκδοθεί από εταιρείες Ε.Ε., ΕΟΧ / ΕΖΕΣ
5. Υπεραξία από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ (ημεδαπων, Ε.Ε., ΕΟΧ / ΕΖΕΣ )
466
6. Υπεραξία από μεταβίβαση αυτοκινήτου Δ.Χ. (ν.2579/1998)
470
7. Υπεραξία λόγω συγχώνευσης ( αρθ. 52,53 και 54 ν. 4172/2013 )
463
8. Τόκοι ομολόγων που εκδίδονται από ΕΤΧΣ κατ΄εφαρμογή του προγράμματος P.S.I.
467
9. Κέρδη από διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (παρ. 5 άρθ. 58 ν.4172/2013)
459
10. Απαλλασόμενα έσοδα δορέων γενικής κυβέρνησης (άρθ. 46 ν.4172/2013)
468
11. Έσοδα αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών μη υποκείμενα σε φόρο
471
12. Απαλλασόμενα έσοδα Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)
472
13. Έσοδα απαλλασσόμενων Ν.Π. (άρθ. 46 ν.4172/2013) κ.λ.π.
469
14. Έσοδα απαλλασσόμενων Ν.Π. (παρ. 14 και 15 άρθρου 72 ν.4172/2013)
559
15. Χρεωστική διαφορά λόγω ανταλλαγής ομολόγων ( PSI ) των νομικών προσώπων των
752
περιπτώσεων α΄, γ΄ και δ΄άρθ. 45 ν. 4172/2013
464
16. Χρεωστικό υπόλοιπο αποθεματικών ( παρ. 12 και 13 άρθ. 72 ν. 4172/2013 )
473
17. Χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου (παρ.3 άρθ. 27 ν.4172/2013)
18. Αποσβέσεις αδειών Φ.Δ.Χ. του ν.3888/2010 (εξωλογ. Απόσβεση σε [097]
550
χρόνια )
19. Ποσό που φορολογήθηκε κατά τις προηγούμενες χρήσεις λόγω αναμόρφωσης
462
προβλέψεων
461
20.
Κέρδη φορολογικού έτους
029
Ζημιά φορολογικού έτους
030
8.848,00
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
α) Διανεμόμενα κέρδη τρέχοντος φορ/κού έτους από επιχειρηματική δραστηριότητα
379
β) Διανεμόμενα κέρδη τρέχοντος φορ/κού έτους για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήμ.
380
γ) Διανεμόμενα κέρδη τρέχοντος φορ/κού έτους φορέων Γενικής Κυβέρνησης για τα οποία δεν
381
έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος
430
Συνολικό ποσό διανεμόμενων κερδών
1. Ποσό διανεμηθέντων κερδών του φορολογικού έτους που έληξε για τα οποία δεν έχει
382
καταβληθεί φόρος εισοδήματος ( παρ. 1 άρθ. 47 ν. 4172/2013 )
383
2. Πλέον φόρος που αναλογεί
3. Ποσό διανεμηθέντων κερδών του φορολογικού έτους που έληξε για τα οποία δεν έχουν
384
εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 47 ν.4172/2013
4. Ποσό διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων κερδών ( αποθεματικών ) για τα οποία δεν έχει
385
καταβληθεί φόρος εισοδήματος ( παρ. 1 άρθ. 47 ν. 4172/2013 )
386
5. Πλέον φόρος που αναλογεί
387
6. Άθροισμα : ( 382 ) + ( 383 ) + ( 385 ) + ( 386 )
Kέρδη
038
Ζημία
338
Ζημία παρελθουσών χρήσεων
039
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΜΟΡΦΩΣΗ
040
ΖΗΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΜΟΡΦΩΣΗ
400
8.848,00
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 46
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ, κ.λ.π.
1. Αφορολόγητο αποθεματικό ν. 1892/1990
046
2. Αφορολόγητο αποθεματικό ν. 2601/1998
044
3. Αφορολόγητο αποθεματικό ν. 3299/2004
045
4. Αφορολόγητο αποθεματικό άρθ. 71 ν.3842/2010
041
Αφορολόγητο αποθεματικό για την μετεγκατάσταση επιχ/σεων σε επιχειρηματικά πάρκα
5. ( παρ. 3 άρθ. 62 ν. 3982/2011 )
099
6. Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας ( άρθ. 22Α ν.4172/2013 ) ( Εξωλογιστικά )
060
7. Ποσό επένδυσης για παραγωγή κινηματ/κού έργου ( παρ. 9-12 άρθ. 73 ν. 3842/2010 )
076
8. Έκπτωση λόγω απασχόλησης ατόμων με αναπηρία ( παρ. 10 άρθ. 4 ν. 3522/2010 ) ( Εξωλογιστικά )
071
9.
059
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ
048
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΑΣ
448
8.848,00
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
( παρ. 4 άρθ. 58 ν. 4172/2013 )
900
ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΚΕΡΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
100
ΚΑΘΑΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (άρθ. 13 ν.3877/2010)
909
ΙΙ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
950
ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (μειωμένη προκαταβολή)
ΝΑΙ 1
Χρόνος έναρξης εργασιών (νέας επιχ.)
2.565,92
1. Φόρος κερδών
1.924,44
480,00
1.444,44
049
Χ 75% ή 100%
050
2. Μείον παρακρατηθείς φόρος από πηγή Ελλάδος
051
3. Προκαταβολή τρέχοντος φορολογικού έτους
ΙΙΙ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
610
Εισόδημα για το οποίο καταβλήθηκε φόρος στην αλλοδαπή
620
Φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή
ΙV. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ (ν.3908/2011)
Εγκριθείσα συνολική απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει του ν. 3908/2011
576
Απαλλαγή καταβολής φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος βάσει του ν. 3908/2011
577
Υπόλοιπο απαλλαγής καταβολής φόρου βάσει του ν. 3908/2011
578
V. ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΓΩ συμμετοχής στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων - P.S.I. (ν.4046/2012)
Συνολικό ποσό χρεωστικής διαφοράς
746
Συνολικό ποσό χρεωστικής διαφοράς που αποσβέσθηκε στις προηγούμενες χρήσεις
747
Ποσό απόσβεσης χρεωστικής διαφοράς τρέχοντος φορολογικού έτους
753
Υπολειπόμενο ποσό χρεωστικής διαφοράς προς απόσβεση
748
VI. ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (παρ. 3 άρθ. 27 ν.4172/2013)
Συνολικό ποσό χρεωστικής διαφοράς
811
Ποσό απόσβεσαης χρεωστικής διαφοράς τρέχοντος φορολογικού έτους
812
Υπολειπόμενο ποσό χρεωστικής διαφοράς προς απόσβεση
813
Πίνακας 1 : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ περ. β ΑΡΘΡΟΥ 45 Ν.4172/2013
Στοιχεία Εταίρων / Μελών - Κατανομή Κερδών στους Εταίρους / Μέλη Ν.Π. που τηρούν Απλογραφικά Βιβλία
α/α
Ονοματεπώνυμο ή
Επωνυμία
Α.Φ.Μ. Μελών
% Συμμετοχής
Ιδιότητα
Κέρδη Φορολογούμενα
στο όνομα της εταιρείας,
κ.λ.π. (προ φόρου)
Κύριος Φόρος
Εταιρείας, κ.λ.π.
Καθαρό Ποσό
Κερδών
Εταιρών/Μελών
(α)
(β)
(γ) = (α) - (β)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ΣΥΝΟΛΑ
Πίνακας 2 : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ περ. γ ΑΡΘΡΟΥ 45 N.4172/2013
ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α : Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία
Συνολικό Εισόδημα
Δαπάνες που εκπίπτουν και αφορούν τα
από Ακίνητα
ακίνητα (πλην ιδιοχρησιμοποίησης)
75%
100%
18.600,00
6.958,00
5.400,00
Ακαθάριστο
Ποσό
Έσοδα
Εισόδ. από κεφάλαιο ( πλην ακίνητ. περιουσίας )
Δαπάνη Ιδιοχρησιμοποίησης
Δαπάνες που
3.200,00
Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβ. κεφαλαίου
Ζημία
6.242,00
Καθάρο Εισόδημα
εκπίπτουν
(άρθ. 22 και 23
Ζημία από μεταβίβαση κεφαλαίου
Κέρδος
Κέρδος
Ζημία
ν.4172/2013)
Εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές
ΣΥΝΟΛΟ
3.200,00
594,00
2.606,00
Λοιπά έσοδα μη φορολογούμενα
ΠΙΝΑΚΑΣ 2Γ : Φορολογητέο Εισόδημα
Ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα παρελθουσών χρήσεων :
8.848,00
Ζημία :
Φορολογητέα κέρδη :
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 47
ΠΙΝΑΚΑΣ 2Δ : Κατάσταση Εσόδων - Εξόδων
Εκμίσθωση Ακινήτων :
A.
Κινητές
13.200,00
Ενοίκια :
Β.
Μερίσματα :
Αξίες
Τόκοι :
Ε
Μισθοί :
6.500,00
Εργοδοτικές εισφορές :
1.750,00
Ε
Αμοιβές τρίτων :
1.200,00
Ξ
Φόροι, Τέλη Χαρτοσήμου :
900,00
Ανέγερση Ακινήτων :
3.200,00
Ιδιοχρησιμοποίηση
5.400,00
Σ
Διαφημίσεις :
Ο
Συνδρομές :
15.000,00
Ο
Δ
Χορηγίες :
38.000,00
Δ
Δαπάνες Ακινήτων:
6.900,00
Α
Επιδοτήσεις Δημοσίου :
Α
Για πραγματοποίηση σκοπού :
5.600,00
Λοιπά Έσοδα :
2.000,00
Σύνολο ΕΣΟΔΩΝ :
76.800,00
Ιδιοχρησιμοποίηση
5.400,00
Σύνολο ΕΞΟΔΩΝ :
28.250,00
Πίνακας 3: ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ
3Α : ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Πίνακας 3Α1 : ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (άρθ. 36 ν.4172/2013)
Πίνακας 3Α1α : Μερίσματα ημεδαπής πλην αυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις
του αρθ. 48 ν.4172/2013
α/
α
1.
2.
3.
Ακαθάριστο
Ποσό
Α.Φ.Μ.
Φόρος Ν.Π.
Παρακρατηθείς Φόρος
ΣΥΝΟΛΑ
Πίνακας 3Α1β : Μερίσματα αλλοδαπής θυγατρικής κ.μ. της Ε.Ε. πλην αυτών που εμπίπτουν στις
διατάξεις του αρθ. 48 ν.4172/2013
α/
α
Χώρα
Α.Φ.Μ.
Ακαθάριστο
Ποσό
Φόρος Ν.Π.
Παρακρατηθείς Φόρος
Ακαθάριστο
Ποσό
Φόρος Ν.Π. (βάσει Σ.Α.Δ.Φ.)
Παρακρατηθείς Φόρος
1.
2.
3.
ΣΥΝΟΛΑ
Πίνακας 3Α1γ : Μερίσματα αλλοδαπής θυγατρικής τρίτων χωρών
α/
α
Χώρα
Α.Φ.Μ.
1.
2.
3.
ΣΥΝΟΛΑ
Πίνακας 3Α1δ : Μερίσματα ημεδαπής από κέρδη παρελθουσών χρήσεων που δεν εμπίπτουν
στις διατάξεις του αρθ. 48 ν.4172/2013
α/
α
Ακαθάριστο
Ποσό
Α.Φ.Μ.
Φόρος Ν.Π.
Παρακρατηθείς Φόρος
Φόρος Ν.Π.
Παρακρατηθείς Φόρος
1.
2.
3.
ΣΥΝΟΛΑ
Πίνακας 3Α1ε : Μερίσματα αλλοδαπής θυγατρικής κ.μ. της Ε.Ε. από κέρδη παρελθουσών
χρήσεων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του αρθ. 48 ν.4172/2013
α/
α
Χώρα
Α.Φ.Μ.
Ακαθάριστο
Ποσό
1.
2.
3.
ΣΥΝΟΛΑ
Πίνακας 3Α2 : ΤΟΚΟΙ (άρθ. 37 ν.4172/2013)
α/
α
Τόκοι Υποκείμενοι σε Παρακράτηση
Ακαθάριστο
Παρακρατηθείς
Ποσό
Φόρος
Τόκοι Απαλλασσόμενοι
1.
3.200,00
480,00
3.200,00
480,00
2.
3.
ΣΥΝΟΛΑ
Πίνακας 3Α3 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (άρθ. 38 ν.4172/2013)
α/
α
Χώρα
Α.Φ.Μ.
Ακαθάριστο
Ποσό
Παρακρατηθείς
Φόρος
1.
2.
3.
ΣΥΝΟΛΑ
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 48
Πίνακας 3Α4 : EΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (άρθ. 39 ν.4172/2013)
Είδος Εισοδήματος
Κωδ
Εκμίσθωση και υπεκμίσθωση ( εκτός του ποσού κωδ. Αριθμ. 215 )
200
Ιδιοχρησιμοποίηση - Δωρεάν Παραχώρηση
210
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία που υπάγεται σε Φ.Π.Α.
211
Εκμίσθωση και υπεκμίσθωση κατοικιών
215
Εκμίσθωση και υπεκμίσθωση ( άρθ. 4 ν.2234/1994 και παρ. 3 άρθ. 22 ν.4283/2014 )
Ακαθάριστο Εισόδημα
13.200,00
5.400,00
199
ΣΥΝΟΛΑ
198
18.600,00
3Β : ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΌ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Πίνακας 3Β1 : ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (άρθ. 41 ν.4172/2013)
α/α
Α.Φ.Μ. Συμβολαιογράφου
Αριθμός Συμβολαίου
Υπεραξία
Ζημία
Υπεραξία
Ζημία
1.
2.
3.
4.
5.
ΣΥΝΟΛΑ
Πίνακας 3Β2 : ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ (άρθ. 41 ν.4172/2013)
α/α
Είδος Τίτλου
1.
Μετοχές μη εισηγμένες
2.
Μετοχές και άλλες κινητές αξίες εισηγμένες
3.
Μερίδια ή μερίδες σε προσωρινές εταιρείες
4.
Κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια
5.
Εταιρικά ομόλογα
6.
Παράγωγα
ΣΥΝΟΛΑ
Πίνακας 4 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48 Ν.4172/2013
Πίνακας 4Α : ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 48 Ν.4172/2013 ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ
α/α
Χώρα
Α.Φ.Μ.
Επωνυμία
Πλήρης Διεύθυνση
%
Συμμετοχής
Ημ/νία
κτήσης της
συμμετοχής
Ποσό
1.
2.
3.
4.
5.
ΣΥΝΟΛΑ
Πίνακας 4Β : ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘ. 48 Ν.4172/2013
1. Ο δικαιούχος ( νομικό πρόσωπο ) κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10%, επί τουλάχιστον δύο (2)
έτη, της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού
προχώπου που προβαίνει στη διανομή.
2. Ο καταβαλλών τα διανεμόμενα κέρδη (νομικό πρόσωπο) περιλαμβάνει στους τύπους των εταιρειών που
απαριθμούνται στο Μέρος Α του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ.
3. Ο καταβαλλών τα διανεμόμενα κέρδη (νομικό πρόσωπο) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - μέλους της Ε.Ε.
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε.
κατ΄εφαρμογή σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό τρίτο κράτος.
4. Ο καταβαλλών τα διανεμόμενα κέρδη (νομικό πρόσωπο) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε
έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε
οποιονδήποτε άλλο φόρο αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς.
ΝΑΙ
OΧΙ
1
ΝΑΙ
OΧΙ
1
ΝΑΙ
OΧΙ
1
ΝΑΙ
OΧΙ
1
1
1
1
1
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Δηλώνω ότι πληρείται η ως άνω προυπόθεση 1 του Πίνακα 4Β και
ότι θα προσκομίσω στην ελεγκτική αρχή, όταν μου ζητηθεί τα
σχετικά έγγραφα που βεβαιώνουν τις προυποθέσεις 2, 3 και 4 του
Πίνακα 4Β.
ΝΑΙ
1
Πίνακας 4Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ποσό εισπραττόμενων κερδών
Συντελεστής φορολογίας εισοδήματος του νομικού προσώπου ή της μόνιμης εγκατάστασης
Ποσό εγγύησης προς τη Φορολογική Αρχή
Ημερομηνία και αριθμός της εγγυητικής επιστολής
Π
Ο
Σ
Α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. - Έκδοση 1.0 - 2015
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 49
ΑΣΚΗΣΗ:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν.Π.
(Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε.) ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2015 (ΕΝΤΥΠΑ Ε2, Ε3 και Ν.)
Η εμπορική εταιρία «Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και Σία Ε.Ε» έχει ως αντικείμενο εργασιών την Εμπορία
ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων και τηρεί βιβλίο «εσόδων – εξόδων».
Είναι εγκαταστημένη σε μισθωμένο ακίνητο επαγγελματικής χρήσης, επιφάνειας 250 τ.μ.
Επίσης έχει ιδιόκτητα γραφεία 180 τ.μ. τα οποία εκμισθώνει και ιδιόκτητη αποθήκη 202 τ.μ. την
οποία ιδιοχρησιμοποιεί.
Στην εταιρία αυτή συμμετέχουν οι εξής εταίροι:
ομόρρυθμος εταίρος Α με ποσοστό συμμετοχής 40%.
ομόρρυθμος εταίρος Β με ποσοστό συμμετοχής 30%.
ετερόρρυθμος εταίρος Γ με ποσοστό συμμετοχής 30%.
Δεδομένα βιβλίου «εσόδων – εξόδων» για το φορολογικό έτος 2015
(1/1/2015 έως 31/12/2015):
Έσοδα από τον κλάδο εμπορίας :
Ακαθάριστα έσοδα από χονδρ. πωλήσεις ειδών
ενδυμάτων.
550.000,00
Αγορές και αποθέματα
 Αγορές εμπορευμάτων χρήσης 2015
350.000,00
 Αρχικά αποθέματα εμπορευμάτων (με
1.1.2015)
 Τελικά αποθέματα εμπορευμάτων (με
31.12.2015)
72.000,00
68.000,00
Έξοδα κατά είδος:
Αμοιβές προσωπικού
Παροχές τρίτων
Ιδιόχρηση (1)
Διάφορα έξοδα
Ενοίκια μισθωμένου ακινήτου
Δαπάνες επισκευών κ.λ.π. εξόδων για τα
μισθωμένα και ιδιόκτητα ακίνητα
Εισφορές στον ΟΑΕΕ των εταίρων
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο εξόδων
45.000,00
18.000,00
4.000,00
21.000,00
12.000,00
2.000,00
10.000,00
2.000,00
6.000,00
120.000,00
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 50
Λογιστικές διαφορές από την κατάσταση
φορολογικής αναμόρφωσης.(φορολ. έτους 2015)
12.000,00
(1) Το ποσό 4.000,00 ευρώ, είναι το τεκμαρτό ενοίκιο από ιδιόχρηση της
αποθήκης και καταχωρήθηκε μέχρι 31.12.15 στο βιβλίο εσόδων - εξόδων ως έξοδο
με υπολογισμό 3% επί της αντικειμενικής αξίας της.
(σχ. βλ. την παρ. 2 του άρθρου 39 του ΚΦΕ-Ν.4172/2013: «Το εισόδημα από
ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία
τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου».
Λοιπά έσοδα χρήσης 2015
1) Εκτός από τα παραπάνω έσοδα της εμπορίας υφασμάτων, η εταιρία έχει πραγματοποιήσει και
εισοδήματα από ακίνητα, όπως αυτά απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας εισοδημάτων από ακίνητα:
Είδος εισοδήματος
Ακαθάριστο
Εισόδημα
Από εκμίσθωση γραφείων
12.000,00
Από ιδιόχρηση (αποθήκη)
4.000,00
Σύνολο
16.000,00
2) Μέσα στο φορολογικό έτος 2015, η εταιρία «Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και Σία Ε.Ε». πραγματοποίησε
και έσοδα από τόκους, λόγω χορήγησης δανείου στον έμπορο Α. Αντωνίου 5.500,00 ευρώ.
Για το ποσό αυτό των τόκων έχει γίνει παρακράτηση φόρου 15%, δηλαδή 825 ευρώ και έχει
χορηγηθεί βεβαίωση στην Ε.Ε. για την παρακράτηση αυτή του φόρου.
3) Επίσης, μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος 2015, η εταιρία πραγματοποίησε και έσοδα από τόκους
ομολόγων του δημοσίου (αφορολόγητα έσοδα) 4.800,00 ευρώ, καθώς επίσης και τόκους από
καταθέσεις σε τράπεζα 2.500,00 ευρώ από το οποίο όμως ποσό της έγινε και παρακράτηση φόρου
15% δηλαδή 375 ευρώ.
4) Η εταιρία «Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και Σία Ε.Ε» συμμετέχει και στην εταιρία «Γ. Γεωργίου & Σία
Ο.Ε.» (Περικλέους 20, Αθήνα) με ποσοστό συμμετοχής 30%, (που διακρατεί από 1-4-2012) και
τα κέρδη της Ο.Ε. στο φορολογικό έτος 2015 ανήλθαν στο ποσό των 30.000 ευρώ. Δηλαδή τα
κέρδη που της αναλογούν είναι 9.000 ευρώ (30.000 Χ 30% = 9.000 ευρώ), ο δε φόρος που καταβλήθηκε από την «Γ. Γεωργίου & Σία Ο.Ε.» και αναλογεί για τα κέρδη αυτά, είναι 2.340 ευρώ
(9.000 Χ 26% = 2.340 ευρώ). Η εταιρεία «Γ. Γεωργίου & Σία Ο.Ε.» έχει χορηγήσει στην εταιρεία
«Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και Σία Ε.Ε» και τη σχετική βεβαίωση.
Έχει σημασία να προσθέσουμε εδώ ότι αυτά τα μερίσματα (κέρδη), αφορούν ενδοομιλικά
μερίσματα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 48. (σχ. βλ. και την πολ. 1039/26.1.2015).
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 51
Το γεγονός αφενός, ότι η έννοια των διατάξεων του άρθρου 48 και η εφαρμογή τους συνίσταται
στην απαλλαγή από την παρακράτηση 10% και η αφετέρου ούτως ή άλλως μη παρακράτηση 10%,
διότι η καταβάλλουσα εταιρεία τηρεί απλογραφικά βιβλία, δεν αναιρεί τον χαρακτήρα των
ενδοομιλικών μερισμάτων, συντρεχουσών βέβαια των συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Ήτοι:
α) το νομικό πρόσωπο που προβαίνει στη διανομή (καταβάλλων):
i) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας
2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει,
ii) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - μέλους της EE, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους
αυτού και δεν θεωρείται κάτοικος τρίτου κράτους εκτός EE κατ' εφαρμογή όρων σύμβασης
αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος και
iii) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που
αναφέρονται στο Παράρτημα I Μέρος Β' της Οδηγίας 2011/96/EE ή σε οποιονδήποτε άλλον φόρο
αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς και
β) το νομικό πρόσωπο που λαμβάνει τα μερίσματα (λήπτης):
i) κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας ή του
πλήθους του μετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου
που διανέμει και
ii) διακρατεί το ως άνω ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
Ως προς τον καταβάλλοντα τα μερίσματα διευκρινίζεται ότι στο Παράρτημα I Μέρος Α' της
Οδηγίας Μητρικών - Θυγατρικών, στον πίνακα των εταιρειών που αναφέρονται στο άρθρο 2
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι εταιρείες του ελληνικού δικαίου που αποκαλούνται
«ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (E.Π.E), καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν
συσταθεί βάσει του ελληνικού δικαίου και υπόκεινται σε φορολογία εταιρειών στην Ελλάδα».
Επίσης, στο Μέρος Β' του ίδιου ως άνω Παραρτήματος, στον πίνακα φόρων που αναφέρονται στο
άρθρο 2 στοιχείο α περίπτωση iii, περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και ο φόρος εισοδήματος νομικών
προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα.
Επομένως, προκειμένου για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, ο καταβάλλων μπορεί να
είναι νομικό πρόσωπο είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής (E.E.) και περαιτέρω, προκειμένου για
νομικά πρόσωπα της ημεδαπής, αυτά μπορεί να είναι, πέρα από τα ρητά κατανομαζόμενα στο
Παράρτημα της Οδηγίας (A.E. και E.Π.E.), οι IKE, καθώς και οι προσωπικές εταιρίες, οι οποίες
πλέον υπόκεινται σε φορολογία εταιρειών στην Ελλάδα.
5) Στη δήλωση της προηγούμενης χρήσης 2014 είχε υπολογιστεί ως προκαταβολή φόρου για τη
χρήση 2015 το ποσό 5.500 ευρώ.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα ζητείται:
α) να υπολογιστούν τα κέρδη της εταιρίας και
β) να συμπληρωθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2015 (Ε2,Ε3 και
Ν, ) που θα υποβάλλει η Ε.Ε. στη Δ.Ο.Υ. μέχρι 30.6.2016, καθώς και η «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ».
(Ακολουθεί παρουσίαση του Ε3 και N με τα δεδομένα της άσκησης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.»)
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 52
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 53
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 54
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 55
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 56
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 57
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 58
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 59
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 60
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 61
ΑΣΚΗΣΗ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2015
ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΑΛΦΑ Α.Ε. - ΣΕ ΕΝΤΥΠΟ «Ν» 2016
Η Βιομηχανική και εμπορική Εταιρεία ΑΛΦΑ Α.Ε. είχε ακαθάριστα έσοδα στο φορολογικό
έτος 2015, που ανέρχονται σε 10.000.000,00 ευρώ.
Τα κέρδη προ φόρων που εμφανίζονται στον λογαριασμό 88.99 ‹‹αποτελέσματα χρήσεως››
ανέρχονται στο ποσό των 2.200.000,00 ευρώ, ο λογαριασμός ‹‹Διαφορές Φορολογικού ελέγχου
προηγούμενων χρήσεων›› ανέρχεται στο ποσό των 70.000 ευρώ.
Ο λογαριασμός 63.00 ή 8809 ‹‹ Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι ››
ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 ευρώ, από την πληρωμή των δόσεων του φόρου υπεραξίας
λόγω αναπροσαρμογής ακινήτων και ο λογαριασμός 42.01-42.02 ‹‹Υπόλοιπο ζημιών
προηγούμενων χρήσεων›› 90.000€ που προέρχονται από ζημίες της χρήσεως 2014.
Πρέπει να επισημανθεί ότι μετά την φορολογική αναμόρφωση της φορολογικής δήλωσης του
προηγούμενου έτους με 31/12/14 προέκυψαν φορολογητέα κέρδη ύψους 150.000,00 ευρώ.
Μεταξύ των ακαθαρίστων εσόδων της εταιρείας εμπεριέχονται και τα παρακάτω έσοδα:
α) Έσοδα από τόκους προθεσμιακών καταθέσεων 50.000,00 ευρώ επί των οποίων έχει
παρακρατηθεί φόρος 7.500,00 ευρώ (50.000,00 Χ 15% = 7.500,00).
β) Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων – εμπορευμάτων στο δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 600.000,00
ευρώ επί των οποίων έγινε παρακράτηση με συντελεστή 4%, δηλαδή 24.000,00 ευρώ.
γ) Έσοδα από ενοίκια καταστήματος 60.000,00 ευρώ.
δ) Κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο 200.000,ευρώ.
ε) Μερίσματα από συμμετοχή σε ημεδαπή Α.Ε. 300.000 ευρώ επί των οποίων δεν έγινε
παρακράτηση φόρου (Απαλλαγμένα με άρθρο 48, Ν. 4172/2013)
στ) Μερίσματα από συμμετοχή σε ημεδαπή Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής κάτω από 10%.
Μικτό ποσοστό 112.676 (80.000:0.71). Καθαρό ποσό μετά την αφαίρεση του φόρου Νομικού
Προσώπου 80.000. Παρακρατηθείς φόρος 8.000 ευρώ (80.000Χ10%)
Κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης αναμορφώθηκε το αποτέλεσμα του ισολογισμού με
τις παρακάτω λογιστικές διαφορές:
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
42.750,00
Έξοδα χωρίς δικαιολογητικά του ΚΦΑΣ
22.500,00
Αποσβέσεις με μεγαλύτερο συντελεστή
του κανονικού
16.500,00
Έξοδα ψυχαγωγίας
16.250,00
Σύνολο
98.000,00
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 62
Τέλος, η προκαταβολή φόρου εισοδήματος προηγούμενης χρήσεως, ανέρχεται σε 120.000,00
ευρώ.
Με ημερομηνία 20/04/2016 το Δ.Σ. αποφασίζει την διαμονή κερδών της χρήσης 2015 ως
ακολούθως:
1) Να σχηματισθεί το Νόμιμο Τακτικό αποθεματικό.
2) Να διανεμηθεί το υποχρεωτικό πρώτο μέρισμα με βάση το άρθρο 1 του Ν. 876/1979.
3) Να διανεμηθεί ως αμοιβή Δ.Σ. το ποσό των 148.000,00 ευρώ.
4) Να υπολογισθεί ο φόρος εισοδήματος και τα τέλη
5) Να υπολογισθεί η προκαταβολή φόρου εισοδήματος
6) Να υπολογισθεί ο παρακρατούμενος φόρος διανεμομένων κερδών καθώς και ο φόρος που θα
αποδοθεί και να διενεργηθούν οι εγγραφές.
7) Να υπολογισθεί το χαρτόσημο των αμοιβών Δ.Σ.
8) Να συνταχθεί ο πίνακας διάθεσης των αποτελεσμάτων και τα απομένοντα κέρδη να
μεταφερθούν εις νέον στο λογαριασμό 42.00 « ως υπόλοιπο κερδών εις νέο».
Η Γενική συνέλευση που συνήλθε στις 30/06/2016 εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Οι μέτοχοι της Άλφα Α.Ε. κατά την πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης είναι:
α) Το Φυσικό Πρόσωπο Α, με ποσοστό 60%
β) Η ημεδαπή Α.Ε., με ποσοστό 25%
γ) Η Γαλλική Α.Ε., με ποσοστό 15%
Η ημεδαπή Α.Ε και η γαλλική Α.Ε, διατηρούν την συμμετοχή τους για περισσότερο διάστημα από
24 μήνες.
Λύση Πρακτικής Εφαρμογής
1) Υπολογισμός Τακτικού Αποθεματικού:
Καθαρά κέρδη Ισολογισμού:
2.200.000
Μείον Ζημίες Προηγούμενων χρήσεων:
90.000
Μείον Διαφορές Φορολογικού ελέγχου:
70.000
Μείον Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό Κόστος φόροι:
40.000
Υπόλοιπο:
2.000.000
Μείον Αναλογούν Φόρος (2.000.000Χ29%):
580.000
Υπόλοιπο για σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού:
Τακτικό Αποθεματικό: 1.420.000Χ5% =
1.420.000
71.000
2) Υπολογισμός Α’ Μερίσματος:
Υπόλοιπο για σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού:
Μείον Τακτικό Αποθεματικό:
Υπόλοιπο για υπολογισμό Α’ Μερίσματος:
1.420.000
-71.000
1.349.000
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 63
Α’ Μέρισμα: 1.349.000Χ35% =
472.150
3) Αμοιβή Δ.Σ.:
148.000
A μέρισμα
Αμοιβή Δ.Σ.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ
472.150
148.000
620.150
4) Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών:
Καθαρά λογιστικά κέρδη:
Πλέον λογιστικές διαφορές:
Σύνολο:
Μείον μερίσματα από συμμετοχές (Αφορολόγητα):
Υπόλοιπο Φορολογητέων κερδών:
Προσδιορισμός Φόρου
Φόρος: 1.998.000Χ 29% =
Μείον προκαταβολή προηγούμενου έτους:
Καταβληθείς φόρος Ν. Προσώπου:
Παρακρατηθείς φόρος μερισμάτων:
Παρακρατηθείς φόρος πωλήσεων σε Δημόσιο:
Παρακρατηθείς φόρος τόκων καταθέσεων:
Οφειλόμενος φόρος:
Οφειλόμενα Τέλη
Τέλη χαρτοσήμου ακινήτων (60.000Χ3%)
Εισφορά υπέρ ΟΓΑ (1.800Χ20%)
Τέλος επιτηδεύματος Ν. 3986/2011
Σύνολο Τελών:
5) Προσδιορισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος:
Φόρος εισοδήματος:
Μείον παρακρατηθείς φόρος μερισμάτων:
8.000
Παρακρατηθείς φόρος πωλήσεων στο Δημόσιο:
24.000
Παρακρατηθείς φόρος τόκων καταθέσεων:
7.500
Οφειλόμενη προκαταβολή φόρου:
2.200.000
+98.000
2.298.000
-300.000
1.998.000
579.420
120.000
32.676
8.000
24.000
7.500
192.176
387.244
1.800
360
1.000
3.160
579.420
39.500
539.920
Συνολικό ποσό οφειλής: 387.244+ 539.920+ 3.160 = 930.324
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 64
6) Να υπολογισθεί ο παρακρατούμενος φόρος διανεμομένων κερδών:
Διανεμόμενα Μερίσματα:
Μείον εξαιρούμενα παρακράτησης:
Ημεδαπή Α.Ε: 472.150Χ25% =
Γαλλική Α.Ε: 472.150Χ15% =
Υπόλοιπο Μερισμάτων για παρακράτηση
472.150
118.037,50
70.822,50
283.290
Παρακρατούμενος φόρος : Μερισμάτων: 283.290Χ10% =
Αμοιβών Δ.Σ.: 148.000Χ10% =
Σύνολο παρακρατούμενων φόρων:
28.329
14.800
43.129
Χρόνος απόδοσης παρακρατούμενου φόρου
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1011/2-1-2014, προβλέπεται ότι ειδικά για το εισόδημα από μερίσματα, η
καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής νοείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα
μήνα από την έγκριση του Ισολογισμού.
Η έγκριση του Ισολογισμού διενεργήθηκε στις 30/6/2015 και η καταβολή των μερισμάτων
θεωρείται ότι διενεργήθηκε εντός του Ιουλίου 2015.
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1012/3-1-2014, καταληκτική ημερομηνία:
 Υποβολής της δήλωσης μερισμάτων είναι 27/9/2015
 Πληρωμής φόρου 30/9/2015.
Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
Μείον ζημίες προηγούμενων χρήσεων
Μείον διαφορά φορολογικού ελέγχου
Μείον λοιποί μη ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό Κόστος φόροι
Υπόλοιπο
Μείον φόρος εισοδήματος
Κέρδη προς διάθεση
2.200.000
- 90.000
- 70.000
- 40.000
2.000.000
- 579.420
1.420.580
Διάθεση κερδών
1. Τακτικό Αποθεματικό:
2. Πρώτο Μέρισμα:
3. Ειδικά αποθεματικά από συμμετοχές:
7. Αμοιβές Δ.Σ.:
8. Υπόλοιπο κερδών εις Νέον:
Σύνολο:
71.000
472.150
300.000
148.000
429.430
1.420.580
7) Χαρτόσημο αμοιβών Δ.Σ:
Αμοιβές Δ.Σ. 14.800Χ1,2% = 1.776 ευρώ
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 65
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 66
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 67
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 68
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 69
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 70
Γιώργος Δ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων - Ηλεκτρονικές
δηλώσεις 2016. (σημειώσεις σεμιναρίου ΕΦΕΕΑ- ΠΟΦΕΕ 10-4-2016) e-mail: [email protected]
Σελίδα 71