Komunikační diagram

download report

Transcript Komunikační diagram

KOMUNIKAČNÍ DIAGRAM (UML)
KOMUNIKAČNÍ DIAGRAM

Komunikační diagram je interakční diagram,
který klade důraz na datové spojení
mezi různými účastníky. Místo kreslení čáry
životnosti u každého účastníka ve svislém směru,
jak je tomu u sekvenčních diagramů, dovolují
komunikační diagramy libovolné rozmístění
účastníků a kreslení zpráv jako spojnic
mezi nimi. Pořadí zasílaných zpráv je poté patrné
z číslování jednotlivých spojnic.
1: vypočtiCenu
1.4: vypočtiZákladníCenu
1.5: vypočtiCenupoSlevě
1.5.1: získejInfooSlevě
Objednávka
Zákazník
1.3: získejDatailoCeně
1.1: získejMnožství
1.2: získejProdukt
Položka
objednávky
Produkt
ČÍSLOVÁNÍ ZPRÁV


Obecně používané číslování zpráv (1, 2, 3, ..) je
přehlednější, ale není podle normy UML 2.0. Zde se
používá pro číslování zpráv vnořené desetinné
číslování (1, 1.1, 1.2, …). Důvodem pro používání
tohoto číslování je odstranění nejasnosti s voláním
sama sebe. Nevýhodou tohoto číslování je možnost
vzniku dlouhých sekvencí čísel. Proto se původní
jednoduché číslování zpráv stále ještě používá.
V rámci číslování se používají také písmena, která
signalizují příslušnost k vláknům kontroly. Např.
Zprávy 1A1 a 1B1 jsou různá vlákna vložená
paralelně zprávou 1.
Zprávy A1 a B2 jsou v různých vláknech kontroly.
Zdroj: http://orca.xf.cz/ooms/011/011.htm
SYMBOLY DIAGRAMU KOMUNIKACE – UZLY

Rámec
Rámec poskytuje prostor, do kterého je umístěn
diagram komunikace
Životní dráha objektu
 Používá se pro znázornění účastníků
komunikace.

Symboly diagramu komunikace - spojení
 Zpráva

Zpráva musí být vždy číslována a toto číslování
může také obsahovat písmena, označující
příslušnost k vláknům kontroly. Šipka určuje
směr komunikace.