Transcript natur

Kan naturen bidra till förbättrad folkhälsa?

MD, PhD Matilda Annerstedt Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi & Miljöpsykologi Fakulteten för Landskapsplanering, SLU, Alnarp Urbanforskningens dag, 8:e juni, 2012, Malmö

Varför blir man doktor i landskapsplanering med inriktning folkhälsa?

Does it make any sense?

Är det inte bättre att folk rycker upp sig?

Spelar miljön verkligen någon roll för hur vi mår?

Var är det enklast att leva hälsosamt?

“Urban trees can reveal income inequality ”

“You can identify poor neighbourhoods from space” (Google Earth)

Mitchell & Popham, The Lancet, 2008

2,2 Socioekonomiska hälsoskillnader utjämnas genom tillgång till grönska .

2 1,8 1,6 1,4 1,2 1

No green Little green Some green More green Very green Exposure to Green

Highest Income Middle Income Lowest Income Линейная (Highest Income) Линейная (Middle Income) Линейная (Lowest Income)

Urbanisering

Källa: Rydin et al.2012.

Shaping cities for health: complexity and the planning of urban Environments in the 21 st century

. The Lancet;379:2079-108

Befolkningsökning

Källa: Rydin et al.2012.

Shaping cities for health: complexity and the planning of urban Environments in the 21 st century

. The Lancet;379:2079-108

Urbanisering & hälsa

• • • • • • Hälften av världens befolkning (69% 2050) Kroniska sjukdomar, ”techno-stress”, sociala ojämlikheter Mental ohälsa (Peen et al. 2010, Acta Psychiatr Scand; Krabbendam & van Os 2005, Schizophr Bull) Kausalitet (longitudinella studier: van Os et al. 2010, Nature) Urban miljö – hjärna; social stress, kronisk stress Är vår kapacitet för att hantera stress påverkad?

Urban miljö & stress

Lederbogen et al. 2011. City living and urban upbringing affect neural social stress processing in humans. Nature .

3 oberoende fMRI-studier Jämfört urban med lantlig miljö Påverkar limbiska systemet (minne, känslor och stresshantering) Distinkt mekanism i centrala nervsystemet Urban miljö påverkar sårbarheten för stress

Rädsla/oro/osäkerhet Isolering Dålig miljö Dålig livsstil

Skada på mitokondrier

STRESS

Fria radikaler Vicario et al., 2012. Chronic psychosocial stress

induces reversible mitochondrial damage and Corticiotropin-releasing factor receptor typ-1 Upregulation in the rat intestine and IBS-like

gut dysfunction. Psychoneuroendocrinology

Stress - Mitokondrieskada

Diabetes

Cancer

Hjärt-kärlsjukdomar

Demens

Stress - Natur Natur verkar skydda mot stress

Biofilihypotesen

E.O Wilson Genetisk predisposition Skydd och säkerhet Omedelbar avslappning Wilson, 1984 Biophilia: The human bond with other species; Ulrich, 1991 Stress recovery during exposure to natural and urban environments J of Env Psych

Stress - Natur Natur verkar skydda mot stress

Uppmärksamhetsteorin

Riktad Spontan Energikrävande, begränsad Kräver inte ansträngning Fyller på hjärnans mentala kapacitet

Kaplan & Kaplan, 1989 The experience of nature: A psychological perspective Kaplan et al. 1989 With people in mind: Design and management of everyday nature

Varför skyddar natur mot stress?

• • • • • Fraktaler Fraktaldimension EEG-mätningar 1,3 Lugn, harmoni, reflektion Hägerhäll C et al. 2004. Fractal dimension of landscape

silhouette outlines as a predictor of landscape preference.

J of Env Psychol Hägerhäll C et al. 2008. Investigations of human EEG response to viewing fractal patterns. Perception 37(10): 1488.

Fraktaler

S

Ljudintryck

Hur tolkar vi ljudet?

Hunter et al. 2010. Subjektiv upplevelse – objektiv reaktion. fMRI-studie. Förbättrade hjärnförbindelser.

Samma ljud Olika synintryck Olika tolkning – reaktion Prefrontala cortex

Hunter et al. 2010. The state of tranquility: Subjective perception is shaped by contextual modulation of auditory connectivity.

NeuroImage

, 53(2), 611-618

Virtuell natur

Stress-test

Jönsson P, Wallergård M et al. 2010. Cardiovascular and cortisol reactivity and habituation to a virtual reality version of the Trier Social Stress Test: A pilot study. Psychoneuroendocrinology

Stressmarkörer

• Saliv-Kortisol • Puls (HR) • • EKG: T-wave amplitude (TWA) Heart Rate Variability (HRV)

Linjär relation mellan HRV & parasympaticus

Ökad aktivitet i parasympaticus/ lugn & ro-systemet

1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 -0,2 -0,4 -0,6

R +10 R +20 R +30 CONDITION R +40

F linear

=7.55; p=.003

VR-natur + ljud Kontroll VR-natur, inget ljud

Natur - livsstil

Global Burden of Disease

• • • •

Tiderna har förändrats

Sjukdomar & hälsa Patienter & befolkningar Vetenskap & teknologi Samhälle & kultur

Natur - livsstil

Non-Communicable Diseases (NCDs)

Diabetes Cancer Hjärt- och kärlsjukdomar Fetma Kronisk lungsjukdom

Mentala åkommor

35 miljoner dödsfall (2005)

Natur - livsstil

Prevention och promotion

80% av hjärt-kärl-sjukdomar, inkl stroke  40% av vissa cancerformer  majoriteten av diabetes typ II

kan förhindras eller försenas!!

80% av dödsfallen i NCDs sker i utvecklingsländer

WHO: The global report on chronic disease prevention and management, 2005

Prioritet i to pay”) hälsovinster (i “willingness

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

.

.

Individuellt finansierad trafiksäkerhet Samhälleligt finansierad trafiksäkerhet Sjukvård (intervention) Läkemedelsterapi av hälsorelaterade besvär .

Förebyggande insatser för hälsosam livsstil… ©Matilda Annerstedt

Natur som promotion och prevention

Gör det enklare att leva hälsosamt…

• • • • Koppla ihop grön stadsplanering med folkhälsovård. Kostnadseffektivt.

Bygg en grön och hållbar stad där det är enkelt att leva hälsosamt – minskad stress, mer fysisk aktivitet, bättre livsstil En ökad medvetenhet om naturens effekter på hälsan stimulerar också till ett ekologiskt beteende.

Är det bevisat att naturen är bra för oss?

Tidigare forskning - Natur & hälsa

• • • • • • Snabbare återhämtning från sjukdom Lägre stress hos trafikanter Fysisk aktivitet ”Coping” vid livskriser Lägre kriminalitet Minskade hälsoskillnader orsakade av socialgruppstillhörighet

Fysisk aktivitet

OR

Grönområden och fysisk aktivitet

Ellaway & Macintyre BMJ 2005;331;611-2

GREENERY

Bell et al 2008 Am J Prev Med;35(6):547–553

• • Två barngrupper – mer eller mindre grönt På två år hade de 4-åriga flickorna med avsaknad av grönt ökat 1,6 kg mer i vikt (pojkar 2 kg) och de 16-åriga flickorna 5,1 kg mer (pojkar 5,9 kg).

Fridfull, rymdskapande natur och fysisk aktivitet skyddar mot mental ohälsa

Annerstedt et al. 2012

.

Green qualities in the neighbourhood and mental health - results from a

longitudinal cohort study in southern Sweden BMC Public Health 2012, 12:337

Natur och socialt beteende

natur

Uvnäs -Moberg K & Petersson M, 2006.

Antistress, well-being, empathy and social support. In Arnetz & Ekman: Stress

in health and disease

stress oxytocin

Generositet mot främlingar Empati

fraktaler

prefrontala kortex

belöningssystem

amygdala patologi Uppmärksamhet koncentration Sinnesintryck Neuronala nätverk genom

stress

hormoner Hjärnans funktion & plasticitet kroppsfunktioner ekonomi

urbanisering

Miljö

klimatförändring natur

social miljö

upplevelser

relationer kultur biodiversitet Beteende

”coping”

historia

miljövänligt

personlighet

känslor tankar

aggressiv lojal motivation

självreflektion

vilja information

kunskap empatisk

psykologi

lugn

fysiskt aktiv

Politik

Ecosystem Services (Ekosystemtjänster)

Source: www.maweb.org

FOLKHÄLSA!

Fysisk aktivitet Stressåterhämtning

Minskade ekosystemtjänster orsakar signifikanta försämringar för människors hälsa och välbefinnande • • Förlust av icke marknadsmässiga tjänster Ofta är det ekonomiska värdet av dessa högre än de marknadssatta nyttigheterna

Timmer och bränsle stod för mindre än en tredjedel av det totala ekonomiska värdet av skogen i åtta medelhavsländer.

Source: www.maweb.org

SAMARBETE

Samarbete - Fundamentalt socialt beteend

e

- Neurohormonellt - Dopamin - Belöning Interdisciplinaritet, transdisciplinaritet Grön sektor + vit sektor Miljöorganisationer + hälsoorganisationer Evidensbaserade beslut + erfarenhet och kvalitativa metoder

”What a wonderful world….”

Tack för visat intresse!

[email protected]