Overstap naar het Voortgezet Onderwijs - t Schrijverke

download report

Transcript Overstap naar het Voortgezet Onderwijs - t Schrijverke

Welkom
De overstap van het basisonderwijs
naar het voortgezet onderwijs
Naar het VO
1.
2.
3.
4.
5.
Onderwijskundig rapport; wat doen we er mee?
Voortgezet onderwijs
Schoolkeuze
Voorlichtingsactiviteiten/informatie
Overstap naar VO
Onderwijskundig rapport;
wat doen we er mee?
• We bestuderen de onderwijskundige rapporten
• Scannen op leerachterstanden en bijzondere
opmerkingen
• Bekijken op noodzaak extra RT hulp
• Warme overdracht
Voortgezet onderwijs
MBO
VMBO
4 jaar
basisberoeps
gerichte leerweg
HBO
WO
VMBO
VMBO
HAVO
VWO
4 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
kaderberoeps
gerichte
leerweg
theoretische
leerweg
Basisschool
Leerwegondersteunend
Onderwijs
• LWOO
• leerweg met aanpassingen in begeleiding en
methodieken
• IQ 75- 90; BBL IQ 90 – 120; TL
• RVC (Regionale Verwijzingscommissie VO) moet
indicatie afgeven
VMBO
Leergebieden in de onderbouw
•
•
•
•
•
•
•
Nederlands
Wiskunde
Sport & bewegen
Mens & Maatschappij
Mens & Natuur
Kunst & Cultuur
Moderne Vreemde Talen
VMBO
sectoren in keuze voor het 3e leerjaar
• Economie
• Zorg en welzijn/landbouw
• Techniek
MAVO
(VMBO-TL)
• Basisvorming
• Theoretische leerweg
HAVO/VWO
• Basisvorming
• Tweede fase vanaf 4e leerjaar
• Hoogbegaafdheid
Profielen 2e fase
keuze voor het 4e leerjaar
•
•
•
•
Natuur en techniek
Natuur en gezondheid
Economie en maatschappij
Cultuur en maatschappij
Schoolkeuze
• Wat is goed voor uw kind?
• Schrijf drie punten op die belangrijk zijn voor u en uw
kind
1….
2….
3….
• Schrijf alle vragen op voorafgaande aan bezoek
Overstap naar VO
Warme overdracht
Kennismakingsmomenten
Mentoraat:
• Persoonlijk contact
• Kennismakingsactiviteiten
• Uw kind volgen via Magister
Alle VO scholen in Zoetermeer
•
•
•
•
•
•
•
Alfrink College
Erasmus College
ONC Parkdreef
ONC Clauslaan
Picasso Lyceum
Stedelijk College
Het Atrium
Vragen?
Parkdreef
Mavo (VMBO-TL)
Havo
VWO
Persoonlijk




De leerling centraal
Mentoraat op maat
Begeleiding en zorg
Omzien naar elkaar
Duidelijk
 Klassikaal les
 Structuur
 Iedereen zijn eigen plek en
tóch samen zijn
Bloeiend
Talentontwikkeling:
 Sport
 Techniek
 Muziek
 Onderzoeken (binask)
 Kunst
 Musical
 Vreemde talen (Anglia examen)
 Debat
Maatschappelijke betrokkenheid:
 Internationalisering
 Maatschappelijke stages
ONC Excellent
•
•
•
•
•
Persoonlijk en individueel (maatwerk)
Peercontact
Verrijkingstraject
Begeleiding door de coach hoogbegaafden
Uitdaging en begeleiding
Clauslaan
VMBO: Basis,
Kader en TL
LWOO
Het mentorcorridor
 Vragen stellen en antwoorden krijgen
 Problemen bespreken
 Agenda invullen
 Bespreken hoe je moet plannen en leren
 Gedrags-, unit en schoolregels
 Leerlingenpanel / leerlingenraad
 Leuke voorstellen bespreken
Leren in
leergebieden
is leuk!
Open Unit
Instructie: 20 min
Zelfstandig en/of
samenwerken: 45 min
Evaluatie:10 min
Duidelijk, Persoonlijk &
Resultaatgericht
- Een eigen leeromgeving / afdeling
- Elke dag start met eigen mentor
- Vaste begin en eindtijden
- Doorlopende roosters
- Huiswerkarm
- Heldere regels
- Onderwijs en begeleiding op maat
- De wensen van de leerlingen tellen mee
- Werken met de laptop
MBO 2
- Vakopleiding MBO-2, niveau 2
- Beroepsopleidingen: Handel & Administratie
Techniek
Zorg & Welzijn
- Intensieve oriëntatie op beroepen
- Competentie gericht
- Individueel
- Studieloopbaanbegeleiding
- Ontwikkeling van de competenties voor het betreffende
beroep
- 5 jaar i.p.v. 6 jaar
Vragen?
Parkdreef
VWO-HAVO-MAVO
Talentgroepen
ONC excellent
Debatclub
Persoonlijk mentoraat
Uitwisselingsprogramma’s
Anglia
Maatschappelijke stage
Havisten competent
Student company
Kunst en cultuur
ONC muziekavond
Charity day
Clauslaan
MAVO-KBL-BBL-MBO2
Talentontwikkeling
Dagelijks mentorcontact
Eigen Unit
MBO-2 = Startkwalificatie
Taalplus, NT2, lwoo
Vakmanschap- en technologieroutes
Maatschappelijke stage
Loopbaan Oriëntatie
Portfolio
My talent
Sporttoernooien
Skills Talents
Jinotega
Hanny van der Zeeuw : [email protected]