Transcript Soubor

1
Stavba tratí
22.2.2014
2
Struktura přednášky
 Disciplíny OB (teoreticky)
 Společné aspekty stavby
 Stavba tratí : jednotlivé disciplíny
 Další úkoly stavitele, spolupráce s ostatními činovníky závodu
 Technické záležitosti stavby
 Zadání úkolu
3
Stavba tratí
 = kreativní (umělecká) činnost
 postavení stavitele tratí ve vztahu k
HR, mapaři
 Máme čtyři disciplíny
 klasická trať (= LONG)
 krátká trať (=MIDDLE)
 sprint
 štafety,
 (noční)
4
Klasická trať
5
Klasická trať = LONG
 volby postupu
 fyzická náročnost
 technicky rozmanité kontroly
 (ultradlouhé postupy?)
6
Krátká trať
7
Krátká trať = MIDDLE
 technická náročnost
 35 minut
 donutit závodníka zpomalit
8
Sprint
9
Sprint
 rychlý závod
 obtížné volby postupů
10
Štafety
11
Štafety (angl. RELAY)
 Závodníci nemusí mít stejné kontroly
 Vzrušující závod
12
Směrné časy vítěze
 Příloha SŘ soutěží JčAOS
13
Kam se poděla „zkrácená trať“?
 Není.
 Co má být zkrácená trať?
 Klasická trať se zkráceným směrným časem oproti SŘ.
 = shortened long
 Pravidla: 15.2., 15.3.
 Funkce směrných časů?
 Pro mě doporučení.
14
Výběr prostoru závodu
Vhodného pro danou disciplínu
15
16
PZR kontrabajšpíl
17
Nejakej sakra dobrej bajspil
18
Tokaniste bajspil
19
20
21
Middle kontrabajspil
22
Middle bajspil
23
Základní koncept závodu
 vhodné shromaždiště
 umístění startu
 umístění cíle
 občerstvovačky
 další vlivy - radiokontroly, TV, ...)
 omezení od vlastníků, …
24
Vhodné shromaždiště
 parkování
 elektřina
 zázemí (WC, občerstveni,...)
 ???
25
Umístění startu
 vzdálenost
 dopravní dostupnost (pro startéry)
 možnost vedení tratí H21, ale i H10 a D65
 neviditelný odběh
 mapový start / umístění map
 všichni přes lampion
26
Občerstvovací stanice
 pro závod s časem vítěze nad 50 minut, každých 30 minut
 na kontrole vs. na postupu
 pozor na vhodné umístění
27
Cíl
 ideálně v blízkosti centra
 pověšení transparentu / oblouk / desky
 je-li daleko: kam s vyčítáním?
 veřejně přístupná sběrka (?)
28
Co říkají pravidla o stavbě tratí?
 5. Délka tratě
 13. Trať
 14. Popisy kontrol : Jednoznačně popsatelná kontrola, odkaz na
samostatný dokument
 15. Parametry tratí (předpokládaný čas vítěze, časový limit)
 17. Umístění, označení, vybavení kontroly
 Mezi jednotlivými kontrolami nesmí být vzdálenost menší, než odpovídá 4 mm na
závodní map ě. Pouze v případě, že umístění sousedních kontrol je výrazně
odlišné jak v terénu, tak v mapě, může být vzájemná vzdálenost těchto kontrol
odpovídající vzdálenosti 2 mm na mapě a více.
 ¨Kontroly se umisťují tak, aby obtížnost jejich nalezení významně nezávisela na
přítomnosti či nepřítomnosti dalších závodníků.
 Vybavení kontrol musí být u všech kontrol na trati stejného typu.
29
Co by správná trať měla mít?
 odpovídat disciplíně
 odpovídat kategorii
 být férová (eliminujme vliv náhody)
 být "správně" dlouhá
 být pestrá, nenudit
 být krásná
 Lenhart: „Správná trať je taková, která láká samotného stavitele k
proběhnutí.“
30
Jak stavět?
 častá (chybná) metoda: řetězení kontrol od startu do cíle
 správněji: rozdělit si oblast na sektory, z nich vzejdou koridory pro vedení tratí
 klasika, sprint: vybrat místa, kde je vhodné postavit delší postup na volbu
 middle: detailnější místa na více kontrol, místa na střední postupy
 stavět H21, H10, H65 …
31
Čemu se při stavbě vyhnout?
 výběh-seběh
 stereotyp (stejně dlouhé úseky, kružnice, přímka)
 protiběhy
 cestovky (mimo žáků)
 ostré úhly
 kontroly, které nemají smysl (zbytečné)
 kontroly na náhodu (obtížnost vs.regulérnost)
 postup přes zakázaný prostor (porušeni pravidel předcházet)
 přetěžování kontrol
 náhodnému spojování kontrol
 Společným úsekům trati pro víc kategorii
32
Stavitelské tipy pro lesní disciplíny
 start výš než cíl
 smyčka
 nevyhýbat se zelené
 stoupat v serpentinách
 zdvojené kontroly (opatrně)
 těžké místo startu, překvapit závodníka
33
Klasická trať – závod plný voleb postupu
 Rozvrhnout start, sektory, občerstvovačky
 Nejprve zásadní volby, doplnit dalšími
 Vyrovnanost voleb ?
 Jeden z testovaných aspektů: schopnost rozvrhnout si síly
 Obíhačky: pozor ženy a ke konci závodu všichni daleko raději obíhají
 (aby volba byla stále ještě volbou)
 Smyčky: na rozbití monotónnosti tratě
 Předsběrky: prověří schopnost se koncentrovat až do konce
 Dělící metody (motýlky): často zbytečné a často nic neřeší
 Noční motýlky
34
35
36
Krátká trať – není klasika v malém lese
 Typy kontrol
 náběhy shora do svahu
 kontroly v (promapovaných!) hustnících
 "skorovrstevnicový" postup
 smyčky, změny směru
 nezapomínat na změny délek úseků!
 kontroly ne z náběhové strany (pozor při stavbě dalších tratí)
 změna tempa
 rozlišovat obtížnou kontrolu a kontrolu na náhodu
 Není nutné naplnit kapacitu čipu! (kontrasabjšpíl VCB)
 Nešetřit kontrolama v lese (pravidlo 2 a 4 mm)
 Pozor na vhodnou délku
 Existuje metodický dopis Krátká trať (web)
37
38
39
Sprint – nejkratší, nejtěžší na organizaci
 rychlý závod (Barborka na hraně)
 volby postupu (!) - les je nevhodný
 postupy, na kterých je co řešit
 snaha zaplnit "operační paměť“ běžce
 naprosto jednoznačná, čitelná a férová mapa
 jednoduché (nezašité) kontroly
 specifika klíče ISSOM (viz dále)
 zabezpečení kontrol (?)
 cesta na start (délka, značení)
 ubránit se kontrolám mimo hlavní běžeckou úroveň
 Existuje metodický dopis (web)
 „zaběhni si velký sprint, než ho budeš stavět“
40
41
 Nutno do rozpisu napsat, že klíčem zakázané značky se nesmí překonávat.
 Používat s rozmyslem!!! BLBUVZDORNĚ
 nutná velmi úzká spolupráce stavitele a mapaře
 Kámen úrazu sprintů:
 Nehlídané nepřekonatelnosti.
 Nejsou v terénu poznat nepřekonatelné objekty.
 Řešení: stavět tak, aby nevybízelo k podvádění.
42
Jeden průšvih za všechny
 Více v prezentaci Honzy Mrázka na webu MK
43
44
Sprint - metoda britského svazu
 Každý postup si ohodnoť
 0 … jednoznačný postup bez volby
 1 … jednoduchá volba (zleva/zprava)
 2 … vícenásobná volba, větvení jednotlivých variant
 3 … komplexní volba s náročnou realizací
 Čísla sečíst, vydělit počtem kontrol
 Světová trať : > 1.6
 Krajská trať : > 0.9 ??
45
Štafety = noční můra počítačové obsluhy
 závod s hromadným startem - nutno větvit trať
 Motala (Hagaby) / Vännäs / FARSTA
 uzlové kontroly, mezi nimi větve
 každý tým musí absolvovat stejnou trať, tj. proběhnout všechny větve
 Vyrovnané farsty (!!)
 dobře vymyslet koncept arény (!)
 divácká kontrola
 je zvykem nefarstovat pytlik posledniho useku
 postavit v OCADu, potom kostru v oorgu a ideálně importovat varianty,
případně přepocet
 zkontrolovat soulad tratí na mapách a v oorgu (IMEP historka)
46
47
Specifika podle věkových kategorií
 Dětské kategorie (neztratit ty děcka!)
 (HD10 po cestách, kontroly na různých objektech na cestě)
 (HD12 po cestách, kontroly i mimo cesty)
 (HD14 tak, aby bylo výhodnější chodit mimo cesty, ale zároveň aby byla možnost
pro slabší závodníky se cest držet)
 (HD16 téměř plná obtížnost)
 pozor na nebezpečná místa v lese (řeky, rybníky, silnice)
 Veteráni (zhoršená fyzická kondice, zrak)
 neposílat je do příkrých svahů
 ne do hustníků, nenutit je běhat po cestách
 Omezit křížení ?
 Specifika vybraných kategorií: jámy
 Startovní interval (2 min, 15 min/km = 130 m)
48
Fáborkovaná trať
 vést fáborky oklikou, možnost zkracování
 HF, DF, HDR
 (sjízdnost s kočárkem)
 nelze křížit!
 (HD10 stejné kontroly)
 inovace: švédský systém (smajlíky)
49
Kontroly
 Jednoznačně popsatelný
 ne společným kontrolám pro H10
a H21
 číslování kontrol (66, 68, 86, 89, 99
nejsou!).
 Pozor na podobná čísla
pohromadě.
 Vědět, jaká jsou čísla k dispozici v
SI sadě, která se použije.
50
Popisy kontrol
 co znamenají jednotlivé sloupce
 úplnost popisu
 "z popisu lze vyčíst, jak moc
pozornosti pořadatel tratím
věnoval"
51
Popisy kontrol
 IOF-Control-Descriptions-2004.pdf
52
Spolupráce
…stavba tratí není sólo projekt
53
Oponentura (hlavní rozhodčí)
 je nezbytné, aby tratě viděl někdo druhý
 schopnost stavitele obhájit si trať
 ne jenom papírově !!!
54
Spolupráce s výpočetkou (IT)
 spojování kategorií na společné tratě (práce HR !!)
 rozběhové kontroly
 parametry tratí (přidat i cestu na mapový start)
 počet čipů na půjčení
55
Testování tratí
 Na oblastní úrovni ?
 Neškodí si proběhnout vlastní trať
56
Roznos lístečků
 Na předznačení kontrol
 Až pro definitivní umístění kontrol !!
 Domluvit se, kdy sbírat (roznos / sběr )
 Specifika lístečkování na sprintu
57
Oorg a jeho úskalí
 Nechám na zítra
58
Postup při stavbě tratí v OCADu
 Založit nový soubor – stavba tratí
 Mapu podložit jako Background map
 Vždy přeměřit aspoň jednu trať pravítkem !
 Možný export do pdf
 Je často potřeba hlídat A4
 C:\Users\Radi\Desktop\OCAD 9.lnk
59
Tisk a kontrola map
 OCAD data vs. Ruční kresba (CCB, VCB)
 domácí laser (?!)
 Žaket, Kartum, Herbia (ČB), ...
 zkontrolovat tratě oproti popisům! (ZBM, leckdo leckdy)
60
Roznos kontrol
 Vyčlenit dostatek času !
 nepřecenit síly roznašeče (pozor na spolehlivost ! )
 rozdělit, přidělit oblasti roznašečům
 aby se na žádnou nezapomnělo
 (vzájemná kontrola)
 pozor na stojany s číslama (KSH)
61
Závěrem…
 „Stavte tratě tak, aby Vás mrzelo, že ji neběžíte.“
 Nebojte se oponentury
 Dobrá trať se nepostaví přes noc
 Nelze dodržet všechny pokyny pro stavbu. Jejich porušení ale musí mít vyšší
smysl.
62
Domácí úkol
 Postavit na mapě Skalka III závod jčž na klasické trati v kategoriích H12,
H21, D55
UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ
 Mapu považujte za absolutně aktuální a absolutně přesnou
 Shromaždiště někde na louce
 Na start max. 1500m
 Řiďte se prováděcími pokyny pro závody JčAOS
 Nezapomeňte občerstvovačku
 Přiložte kompletní popisy kontrol
 K odevzdání zítra v 12:30
63
OBRÁZEK SKALKA III
64
Literatura
 Web metodické komise sekce OB a tam zveřejněné prezentace
http://www.orientacnibeh.cz/ob/metodicka_komise.php
 Web Romana Věžníka http://www.e-korektura.cz/trate/
 Časopis OB
 Web reprezentace, weby světových akcí,…
 www.obpostupy.cz
 Zdeněk Lenhart: Stavba tratí pro orientační běh (1985)