Johan Springael

Download Report

Transcript Johan Springael

1
Project MVO
Handelsingenieurs zorgen voor gratis
consulting bij social-profit organisaties
13 december 2012
Prof. dr. Johan Springael
drs. Jelle Van Camp
drs. Kevin Milis
Len Adriaenssens
2
Forum technologiemanagement
en -beleid
• Platform: Contact tussen studenten en buitenwereld
– Presentaties rond bepaalde topics: smart metering and grids, consulting…
– Masterthesis
– Stage
• Voornamelijk profit organisaties
– Recrutering
– Holle executive summaries
• Geen meerwaarde
– Overlap met andere initiatieven
3
Doelstellingen opleidingsonderdeel
• Platform aanbieden waar student in contact komt met de
buitenwereld (profit als non-profitsector)
• De studenten een bredere kijk geven op de maatschappij en
haar/hem actief laten participeren
• Een meer gevarieerde opleiding aanbieden
• Behoeftige organisaties in het Antwerpse (en daarbuiten)
proberen te helpen door een gratis vorm van consulting aan
te bieden
4
Evolutie (0)
• Jaar 0: Testcase tijdens seminarie
– 6 studenten
– 2 organisaties voor 2 projecten
– Schaalbaarheid?
5
6
Evolutie (1)
• Jaar 1: Ondergebracht in verplicht Forum
– 180 studenten
– 21 organisaties voor 41 projecten
– Parallelle powerpoint presentaties
• Jaar 2: Verderzetting ‘Forum’
– 200 studenten
– 35 organisaties voor 48 projecten
– Postervoorstellingen
7
Evolutie (2)
• Jaar 3: Stabilisatie
–
–
–
–
200 masterstudenten handelsingenieur
50 unieke projecten bij 48 organisaties
6 begeleidende professoren
10 begeleidende assistenten
• Ondersteuning
– Templates
• Projectfiche
• Voortgangsrapport
• Posterpresentatie
– Algemeen
• Website
• Nieuwsbrief
• Book of abstracts
8
Projectfiche
9
Projectfiche: inhoud
• Overzicht van het project
• Doelstellingen en scope
• Methodologie en werkpakketten
• Succesdefinitie
10
Projectfiche:
methodologie en werkpakketten
• Zelf vastleggen van mijlpalen:
– tussentijdse deadlines
– vereiste resultaten
• Onderlinge taakverdeling
• Individuele verantwoordelijkheid
11
Projectfiche: rolverdeling
Analyzer
&
Creator
Coordinator
Project manager volgt werkpakketten op;
eindverantwoordelijke doelstellingen
Communicator
Verzorgt heldere communicatie met UA en
organisatie via mails en presentatie
Inspirer
Strategist
Motiveert en inspireert team en organisatie;
zorgt voor terugkoppeling en dwingt die
desnoods af
Formulering doelstellingen; zorgt voor
maatschappelijke verankering; bouwt
continuïteit in door aan het einde indien
mogelijk een vervolgproject te definiëren
Analyzer: kwaliteitsbewaking van data, zoekt referenties in theorie of
business cases, vormt synthese door correcte methodologie
Creator: is de meerwaardezoeker en zorgt voor creatieve inbreng in
project
12
Projectfiche: succesdefinitie
• Belangrijkste evaluatiecriterium
• Resultaat van onderling overleg
– Nood aan accurate schatting
– Eerste professionele onderhandeling
13
Evaluatie
• Deliverables: projectfiche, voortgangsrapporten, documenten
• Slotevenement in mei
– Postervoorstelling
– Awards voor beste projecten
• Prijs van de Industrie
• Prijs van de Academici
• Prijs van de Studenten
• Blinded peer review
– Bij onregelmatigheden worden studenten uitgenodigd voor een diepte
interview, dat mee telt bij de evaluatie
14
Geen tweede zit mogelijk!
Full credit systeem!
15
Eindcompetenties
•
•
•
•
•
•
In groepsverband een reële case oplossen
Klantgericht werken
Het leren managen van een project (timing en belasting)
Het aanscherpen van analytische vaardigheden
Het opbouwen van een goede methodologie
Communiceren, rapporteren, presenteren
16
What’s in it for you?!
• Thema: maatschappelijk relevant
• Help een organisatie met (vaak) beperkte middelen
– Geen toegang tot regulier consulting circuit
– Onderzoeksresultaten worden effectief gebruikt
• Pas theorie toe in praktijk
– Consultingproject in alle opzichten
• Denk aan je klant!
• Algemeen herkend en erkend
• Mogelijkheid tot uitbouwen netwerk
• Ervaring => differentiërend op CV!
17
18
19
Added value
• Quality of work output
• Timeliness of delivery
• Use of team resources
• Customer Impact
• Independent work
• Negotiation
• Ethical compliance
20
Assessment
21
First appraisal
 Quality of work output
 Timeliness of delivery
 Use of team resources
 Customer Impact
 Independent work
 Negotiation
 Ethical compliance
22
Project MVO
Handelsingenieurs zorgen voor gratis
consulting bij social-profit organisaties
13 december 2012
Prof. dr. Johan Springael
drs. Jelle Van Camp
drs. Kevin Milis
Len Adriaenssens