Історія науки і техніки

download report

Transcript Історія науки і техніки

Історія науки і техніки
науково-технічний прогрес у контексті соціально-культурного розвитку людства
Як наука починає розвиватися з 1892 року .
(Тоді вперше у Франції з'являється самостійна кафедра історії науки).
Мета курсу:
 Розширити світогляд журналіста, інтелектуальний рівень
або
 «А що ти знаєш без «Google» і «Вікіпедії»?
Мета курсу:
 Сформувти уявлення про історичну логіку
розвитку людства
або
 Зробити з «гуманітаріїв» трохи «технарів»
Не будь «Австралопітеком»!
Мета курсу:
Навчитесь розуміти вчених:
 Завдяки власним знанням, можете визначити
потенціал та новизну чергового винаходу чи
відкриття.
 Зумієте виловити сенсацію, якої просто не
зрозуміють ваші менш освіченні колеги.
 Не робитимете дурних помилок.
Мета курсу:
 Навчити відрізняти науку від псевдонауки
Або
«Дурологія», «Шнобелівські лауреати». Яка
нам різниця, що дівчата частіше піднімають
ліву ногу, коли цілуються, а не на праву?
«Роздуті сенсації» там, де їх немає.
Підтасовка, видання міфів чи суджень за
факти і т.д.
Шнобель 2013.
Вчені з Франції,
Голландії та Польщі під
керівництвом Лорена
Бежі були удостоєні
премії за
підтвердження того,
що ті, хто вважає себе
п'яним, заодно
вважає себе
привабливим.
Мета курсу:
• Розвивати суспільство, пояснювати і популяризувати науку і
техніку:
тобто писати просто, цікаво і доступно,
тобто в «науково-популярному стилі».
• Подолаєте «мовний бар’єр» між вченими і суспільством,
тобто поясните «що ж тут важливого та цікавого?»
• Вдосконалите свою журналістську майстерність, тобто:
познайомитесь з кращими науково-популярними медіа,
спробуєте себе як «науковий журналіст»,
опануєте майже вільну та перспективну нішу:
«науково-популярна журналістика».
З великого об’єму складної, нудної інформації
виділяти головне і подавати це «смачно».
Збирати, систематизувати, аналізувати,
критично оцінювати та без викривлень
інтерпретувати отриману наукову інформацію.
На фото: Матіо Каку, один з творців струнної
теорії поля, науковий консультант ЗМІ, ведучий
програм Discovery Channel «Physics of the
Impossible», «How the Universe Works та ін. Автор
бестселера «Фізика майбутнього».
Періодизація
«Традиційне суспільство».
Рання античність , пошук
абсолютної істини,
спостереження і роздуми, метод
аналогій.
Докласична наука(до 16 ст.) – філософія + наука
Класична наука (16-19 ст.) – філософія і наука окремо
Некласична (к.19) – висока роль винахідника
Посткласична (др.п.20 ст.) – ставиться питання про ціль знань
«іІдустріальне суспільство»,
закони класичного
природознавства, основні
напрямки сучасних гуманітарних
наук. Планування експериментів,
принцип детермінізму,
підвищується значимість науки.
Поява потужних наукових
теорій, (н-д, теорії
відносності) , пошук
відносної істини,
експериментатор впливає
на пошук експерименту
«Нам ядерна зброя
справді потрібна»?
Періодизація (Епохи)
До 5 ст
н.е.
Древній світ
Античність
5-15 ст.
Середньовіччя
Відродження
16-21
ст.
ПТР. НТР.
Новий час.
Епоха
моралі
(очікують)
•Міфологія – як світогляд
•Єдність естетично-художнього, морального, пізнавального і практичного ставлення до світу. Древні цифілізації (Майя, Схід, Єгипет, Вавилон і т.д.)
•Зародження науки в цивілізаціях Стародавнього Сходу: астрології , доевклідова геометрія , грамоти , нумерології
•Натурфілософія (філософія + наука) – як світогляд
•Філософське розуміння буття домінує
•Формування перших наукових теорій ( атомізм ) та складання перших наукових трактатів в Аристотеля, поява перших протонаучних співтовариств - Академіїй
•Релігія – як світогляд
•Формування експериментальної (магічної) науки на прикладі алхімії Джабіра
•Мистецтво – як світогляд
•Світський і гуманістичний характер
•Наука – як світогляд.
•Промислова та науково-технічна революція. Класична наука: формування науки в сучасному сенсі в працях Галілея , Ньютона , Ліннея . Віра в безмежні можливості науки.
•Посткласична наука – криза класичної раціональності: теорія еволюції Дарвіна , теорія відносності Ейнштейна, теорія Великого Вибуху та ін. Новітній час ( 3 1918 по нині)
•Мораль – як світогляд
•Людство зіткнулося з негативними сторонами науково-технічного прогресу ( екологічна криза, ядерна зброя, духовна криза). Тому епоха науки, на думку багатьох
вчених, повинна змінитися епохою моралі, оскільки процеси, що відбуваються в епоху науки, носять руйнівний характер і загрожують загибеллю людства
( Джерела: Соломатин В.А. История науки. Учебное пособие. – М.: ПЕР СЭ, 2003. – 352 с.),
https://ru.wikipedia.org/wiki/История_науки
http://www.discoverychannel.ua/shows/
Науково-популярні телеканали
Discovery Science
National Geographic
(+ журнал)
BBC
Tonis (кілька проектів),
Наука 2.0,
Культура
The Gadget Show
Найвідоміше науково-популярне
британське шоу на Channel 5!
З 2004 – понині (йде 19 сезон)
з 2010 + журнал!
http://www.theguardian.com
Нуково-популярні проекти в Україні
Ознаки науково-популярного стилю
1. Ясність
2. Однозначність
(понятійність),
доступність (прості
синтаксичні конструкції, смислова точність,
вживання слів у
неускладнені речення
прямому значенні,
однозначне пояснення
причинно-наслідкових
відношень
3. Логічність
послідовність; стрункість
викладу думки, логічний
характер тексту,
навмисне підкреслення
ходу логічної думки
спеціальними мовними
засобами;
несуперечливість
висловлювань
Ознаки науково-популярного стилю
4. Переконливість, доказовість
аргументація й
переконливість
тверджень,
достовірність,
відсутність власних
домислів або їх
чітке відмежування
5. Абстрагованість
об’єктивність
викладу, обмежене
використання
авторського "я"
6. Об'єктивний аналіз
логізована оцінність
Ознаки науково-популярного стилю
7. Лаконічність висловлювань
8. Інформативна насиченість
стисло, але повно;
узагальнення понять і
конкретизація
явищ
(детальний виклад
наукових даних,
своєрідне
«розжовування»
відомостей,
докладні висновки)
9. Обмежене вживання
образних, емоційних,
експресивних елементів
(порівняння, метафори,
епітети, метонімії,
аналогії, уособлення –
зіставлення неживого з
живим). При цьому
текст не
переобтяжується
художніми засобами.
Ознаки науково-популярного стилю
10. Поєднання полярних стильових рис
логічності та
емоційності
об'єктивності та
суб'єктивності
абстрактності й
конкретності
11. Обмежена присутність термінів
12. Цитати, авторитети
(порівняно з науковим
стилем), які
Обмежена
обов`язково
присутність цитат,
пояснюються
обов’язкові посилання
на першоджерела.
ЗАСОБИ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОГО
ТЕКСТУ
 Робіть шоу (ігри, конкурси, змагання, питання-відповідь, авантюри і т.д.)!
 Створюйте історію, головного героя, проведіть його емоціями (живе цікавіше).
 Прагніть бути оригінальними, нешаблонно висловлюйте думки;
 Не захаращуйте матеріал науковими фактами, матеріалами дослідження;
Використовуйте «переривчастість» - ритмічне чергування інформаційно
наповнених та інформаційно бідних уривків (У межах блоку чергуються
розповідні, описові та пояснювальні фрагменти) «Відпочити» читачеві дають
різні паралелі і «вставки» не власне наукового змісту;
 Розкривайте всі можливі загальні положення на конкретних прикладах
(наукові судження ілюструються прикладами, які зіставляють явища науки з
явищами побуту; апелюйте до явищ, предметів, з якими людина зіштовхується
у повсякденному житті; часто блок починається саме з використання простих,
близьких читачеві прикладів);
ЗАСОБИ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОГО
ТЕКСТУ

Затримуєте розвиток теми. Використовуйте індуктивний метод
викладу, який є більш легким для сприйняття непідготовленого
читача (від конкретного до загального, інтрига);

Використовуйте різноманітні прийоми активізації уваги читача (у
тому числі мовні):
 мовна гра; вводьте, врешті-решт, засоби розмовної мови (лексикофразеологічні, синтаксичні розмовні конструкції).
 зв’язок наукових фактів з прикладами з реального життя, з
художньою літературою, міфологією, іншими літературними
жанрами;

включення гумористичних історій;
 інформаційні гачки типу: «цікаво…», «важливо…», «зверніть увагу…»,
«вражає той факт…» (але обережно зі «штампами»);
 пряме спонукання до дії – обдумати, уявити, згадати;
 риторичні запитання (активізує увагу читача і показує хід, логіку
думок);
ШОК! Емоційні крючки. Сенсація!

Гра на основних інстинктах:

самозбереження

інстинкт продовження роду

інстинкт лідера.
 «Найдієвіші крючки» (триггери)

Небезпека (смерть, катастрофа, вбивсто, кров, грабіж)

Секс (гра на інстинктах)

Гроші («сантехнік на мерседесі» парадокси, «халява»)

Слава, відомі особистості

Азарт, розваги

Влада

Обезцінення (піддати сумніву загальновідомий факт, ідею, статус людини, фірми)
Піраміда Маслоу
Науково-популярний стиль!
В основі науково-популярного тексту: аналіз, синтез,
пояснення наукової інформації, наукових проблем,
фактів навколишньої дійсності.
Переважають джерела інформації власне наукового
характеру
(інтерв`ю зі вченим, монографія, наукова стаття,
дисертація, анотація, рецензія, підручник, лекція та ін.)
Мета науково-популярного тексту: передати адресату знання у
переконливій і доступній формі, популяризувати наукові
відомості, показати причинно-наслідкові зв'язки між явищами,
виявити закономірності історичного розвитку.
Морфологічні відмінності
Науковий
Науковопопулярний
Джерела. Електронні книги

Бєсов Л.М. Історія науки і техніки. Харків -2004.rar

История техники - УП - Чёрный - 2005.pdf

ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ. Учебно-методическое пособие.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ- 2006 itmo137.pdf

СВІТОГЛЯД ЛЮДИНИ ТА ФІЛОСОФІЯ kaf_philosoftema1fil.pdf

История науки и техники - лекции рус.docx

конспект лекцій.docx (невичитано!)

В.А. Соломатин, История Науки, М,2003

Нефедов. История науки и техники.doc

История науки и техники - УМП - Ошарин-Ткачёв-Ч..

Шейпак 1 часть.pdf

ШЕЙПАК-2 часть.pdf

Развитие техники в древнем мире - УП - Камардин..
Stranicy_istorii_nauki_i_tehniki_1986.pdf

Виргинский - Ocherki_istorii_nauki_i_tehniki.pdf
Науково-популярні сайти і сторінки
1. http://usw.com.ua
2. http://www.metaclub.pro
3. http://erudition.com.ua
4. http://igorivanov.blogspot.com
5. http://scienceblog.ru
6. http://naturesecret.ru
7. http://infonova.org.ua
8. http://science.ua
9. http://elementy.ru/news
10. http://news.discovery.com
11. http://www.myslenedrevo.com.ua
12. http://visionary.management.com.ua
13. https://vk.com/historysat
https://vk.com/technologyandscience
https://www.facebook.com/postnauka
-> http://postnauka.ru
-> http://w-o-s.ru (псевдонаука:)
-> http://www.segodnya.ua/science.html
Науково-популярні програми, відео
 http://www.discoverychannel.ua/
 http://videocentury.ru/science/
 http://video.edu-lib.net/tag/istoriya-nauki-i-tehniki
 http://doctube.ru/animal-planet/bbc/
 http://dokonline.com/nauchno_populiarnie/ (!)
 http://www.sciencedebate2008.com/the-best-non-fiction-films/
 http://dokonline.com/dokumentalnie-filmi/21211-obdelennye-slavoy-intellektor-gorohova2013.html
 http://sokrytoe.com/8246-bbc-apokalipsis-drevnih-civilizaciy-2001-vse-4-serii.html
 http://tonis.ua/cgi-bin/index.pl?page=videoteka&id=civ_inc
 http://toloka.hurtom.com/viewforum.php?f=131&start=90
Список літератури з дисципліни
«Історія науки і техніки»

1. Баксанский О.Е., Гнатик Е.Н., Кучер Є.М. Природознавство. Сучасні когнітивні концепції. Навчальний посібник. - М.,
2008.

2.
Бєсов Л.М. Історія науки і техніки / Бєсов Л. М. – 3-є вид., переробл. і доп. – Х. : НТУ «ХПІ», 2007. – 376 с.

20.Лук’нець В. С. Світоглядні імплікації науки. К., 2004

21.Надточаев А.С. Философия и наука в эпоху античности. - М., 1990.

22.Нариси з історії природознавства і техніки. Науковий журнал, 2012, №46

3. Бєсов Л. М. Нарис історії приладобудування : еволюція, сучасний стан/Бєсов Л. М., Аннєнкова Н. Г., Александрова
І. Є. – НТУ «ХПІ», 2009. – 212 с.


4. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць.
Тематичний випуск: Історія науки і техніки.– Х., 2008. – № 8. – 198 с.

5.
Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. - М., 1981.

6.
Виргинский В.С. История науки и техники. - М., 1973-1974. - Т. 1, 2.

7.
Виргинский В.С. Очерки истории науки и техники ХVІ - XIX вв. - М., 1984.

8.
Гайденко П.П. Эволюция понятия науки становление и развитие первых научных программ. - М., 1980.

9.
Джеймс П., Мартин Дж. Все возможные миры. История географических идей. - М., 1988

10.Иванов Б.И., Чешев В.В. Становление и развитие технических наук. -Л.,1977. Исаченко А.Г. Развитие географических
идей. - М., 1971.

11.Історія науки і техніки у вищих навчальних закладах України. Зб. наук. праць. За матеріалами науково-методичної
конференції 13–14 квітня 2006 року / Упорядники Л. М. Бєсов, М. В. Зозуля, І. М. Криленко. – Х. : НТУ „ХПІ”, 2007. – 496 с.

12.Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники. - М., 1986.

13.Колмогоров А.Н. Математика в ее историческом развитии. - М., 1991.

14.Кудрявцев П.С. Курс истории физики. - М., 1974.

15.Кузищин В.И. (отв. ред.) Историография античной истории. - М., 1980.

16.Кузнецов В.И., Идлис Г.М., Гутина В.Н. Естествознание. - М., 1996.

17.Курс лекцій з історії науки і техніки України. Навчальний посібник для студентів і викладачів вищих технічних
навчальних закладів усіх рівнів акредитації. - Львів: «Львівська політехніка», 1999. – 225 ст.

18.Новиков И.Д. Куда течет река времени? М., 1990.

19.Лапина И.Ю. Научно-популярное телевидение: Драматургия мысли. - М., 2007
23.Ожеван М.А. Людський вимір науки та наукові "виміри” людини. К. 1992.

24.Онопрієнко В.І. "Історія української науки ХІХ-ХХ століть” Київ: Либідь, 1998. - 304 с.

25.Паннекук А. История астрономии. - М., 1966.

26.Питання історії науки і техніки. Науковий журнал, 2011 № 1 (17)

27.Пікашова Т.Д., Шашкова Л.О. Основи історії науки і техніки: Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 399 с.

28.Пригожин И., Николис Г. Познание сложного М., 1992.

29.Ровинский Р.Е. Развивающаяся Вселенная. М.,1995.

30.Рузавин Г.И. Эволюционная эпистемология и самоорганизация // Вопросы философии, № 11, 1999.

31.Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. К., 1998.

32.Савченко В.М., Смагін В.П. Початки сучасного природознавства: концепції та принципи. - М., 2006.

33.Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000.

34.Степин В.С. Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М., 1996.

35.Старостин Б. А Становление историографии науки (от возникновения до ХVІІІ в.). - М., 1990.

37.Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики. - М., 1990. Фигуровский П.А. История химии. - М., 1979.

38.Хокинг С. От большого взрыва до черных дыр. Краткая история времени. М., 1990.

39.Ярошевский М.Г. История психологии. - М., 1985
Теми курсу «Історія науки та техніки»

ТЕМА 1. Історія науки і техніки як наука та навчальний предмет. Періодизація.

ТЕМА 2. Зародження знань про довкілля та людину в Стародавньому світі. Неолітична революція. Схід.
Докулумбійска Америка. Єгипет. Вавилон.

ТЕМА 3. Натурфілософія та мислителі доби Античності

ТЕМА 4. Наука і техніка доби Середньовіччя.

ТЕМА 5. Доба Відродження. Наукова революція в природознавстві ХVІІ ст.

ТЕМА 6. Наука і техніка у ХVІІІ ст. Початок промислової революції

ТЕМА 7. Новітня революція в природознавстві на рубежі ХІХ – ХХ ст. Науковий та технічний прогрес
першої половини ХХ ст.

ТЕМА 8. Науково-технічна революція. Сучасний етап розвитку науки і техніки. Українська наука і техніка.

Тема 9. Найпопулярніші науково-популярні документальні фільми, програми, видання.

ТЕМА 10. Особливості наукової та науково-популярної журналістики. Псевдонака, «качки».
Завдання курсу
«Історія науки і техніки»
У НАУКОВОПОПУЛЯРНОМУ
СТИЛІ!
 3 статті для друкованого видання (історія, фото) – 10 б.
 5 медіапублікацій для інтернет-ЗМІ (історія, фото, відео з архіву) – 10 б.
 1 радіопередачу (історія + коментар фахівця) – 10 б.
 1 телесюжет (історія + коментар + власне відео + шоу, ведучий) – 15 б.
 3 відповіді на семінарському занятті – 15 б.
 ІНДЗ (публікація або вихід в ефір ЗМІ вашого матеріалу) – 5 б.
Готові завдання відправляйте на електронну пошту: [email protected]
Матеріали можна публікувати на сайті кафедри: www.reporter.cv.ua