Teorija ir uždaviniai

download report

Transcript Teorija ir uždaviniai

Cikliniai skaičiavimai
CIKLAS FOR trečia pamoka
PAMOKOS UŽDAVINYS

Mokiniai, pakartoję ciklo for aprašą ir su
mokytoju aptarę uždavinio sprendimo būdą,
išspręs vieną uždavinį. Pirmi atlikę darbą padės
kitiems. Visi mokiniai komentarų pagalba
aprašys kiekvieną programos eilutę. Klasėje
pradės ir namie savarankiškai užbaigs antrą
uždavinį.
CIKLO FOR KARTOJIMAS

Ciklą sudaro antraštė ir jame nurodyti veiksmai:

antraštėje yra 3 parametrai:
veiksmų kartojimo intervalo pradžia;
 veiksmų kartojimo intervalo pabaiga;
 koks intervalo didėjimo (mažėjimo) žingsnis.


veiksmai yra 3 (todėl patalpinti į riestinius skliaustus):
teksto išvedim;
 kintamojo perskaitymo;
 bendros varžos skaičiavimo.

UŽDUOTIS


Autobusų parko administracija nusprendė keleiviams,
kurių bilietų numeriai laimingi, dovanoti kelionę už pusę
kainos. Autobuso bilietas laikomas laimingu, jei jo
pirmųjų trijų skaitmenų trejetas sutampa su paskutinių
trijų skaitmenų trejetu (pvz., laimingas bilietas, kurio
numeris 234234). Autobusų parko administracija
nutarė bilietus sunumeruoti nuo m-ojo iki n-ojo
šešiaženklio skaičiaus. Parašykite programą, kuri
apskaičiuotų, kiek keleivių k įsigis laimingus bilietus.
Pasitikrinimui. Kai m = 170849, o n = 189965, turi būti
spausdinama: Laimingus bilietus įsigijo k = 19 keleivių.
PAGALBA

Uždavinio sprendimui reikia naudoti for ciklą ir
sąlygos sakinį IF.
NAMŲ DARBAI


Architektas suprojektavo salę, kurioje bus n eilių.
Pirmoje eilėje stovės k kėdžių, o kiekvienoje kitoje
eilėje – 2 kėdėmis daugiau, negu prieš tai buvusioje.
Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, kiek iš viso
kėdžių (s) reikia užsakyti, kad architekto sumanymas
būtų įgyvendintas.
Pasitikrinimui. Kai n = 3, o k = 8, turi būti
spausdinama: s = 30 kėdžių.
SUDĖTINGESNIS UŽDAVINYS





Superfibonačio skaičiai. Tikriausiai esate girdėję apie Fibonačio skaičių
seką: 1 1 2 3 5 8 . . .
Ji apibrėžiama tokiu būdu: F1 = 1, F2 = 1, Fn = Fn-1 + Fn-2, t. y. kiekvienas
narys, pradedant trečiuoju, lygus prieš jį esančių dviejų narių sumai.
Panašiai apibrėžkime superfibonačio skaičius: F1 = 1, F2 = 1, F3 = 1, Fn =
Fn-1 + Fn-2 + Fn-3, t. y. pirmieji trys sekos nariai yra vienetai, o kiekvienas
tolesnis narys gaunamas sudėjus tris paskutinius sekos narius. Parenkite
programą, kuri rastų n-ąjį superfibonačio sekos narį.
Pirmoje ir vienintelėje pradinių duomenų failo eilutėje įrašytas vienas
sveikasis skaičius n (1 ≤ n < 20) – ieškomo superfibonačio sekos nario
numeris.
Rezultatų faile turi būti vienas skaičius – n-asis superfibonačio sekos narys.
Pasitikrinimui: jei pradinis skaičius 6 tai rezultatas 9, nes 1, 1, 1, 3, 5, 9