Nár. obrození, 1. fáze – obecná char

download report

Transcript Nár. obrození, 1. fáze – obecná char

Projekt:
CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Škola:
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Šablona:
Sada:
III/2
VY_32_INOVACE_ČjL.2.03
Vytvořeno:
Ověřeno:
16. 03. 2013
DD. 03. 2013
Třída:
2. OA, 2. VE
Vzdělávací oblast:
Předmět:
Ročník:
Autor:
Jazyk a jazyková komunikace.
Český jazyk a literatura
2.
Mgr. Martina Sedlářová
Časový rozsah:
Pomůcky:
1 vyučovací hodina
žádné
Klíčová slova:
jazyková kultura, puristé, novotvary, novočeská poezie, drama,
próza, věda, křísitelé
Anotace:
Obecná charakteristika poslední třetiny 18. stol. Žák se z prezentace dozví o stavu
jazyka v tomto období, kdo byli puristé, o zrodu českého dramatu, prózy, poezie a
vědy pěstované v češtině. V závěru prezentace se nachází krátký test pro
zopakování látky formou otevřených otázek a přiřazování.
1. Fáze – obecná charakteristika
počátku NO
v
druhé pol. 18. století byla situace česky
psané literatury velmi neutěšená
 náročnější tvorba se česky nepěstovala
 ubývalo i českých knih určených širšímu
publiku
 klesala jazyková kultura - čeština už nestačila
na vyjadřování pojmů a představ v tzv. vyšší
oblasti jazyka = věda, státní správa, vojenství,
...
 mnohá
slova z náročnější starší literatury vyšla
z užívání a pro nové pojmy se nedostávalo
nových slov
 čeština se stala doménou tzv. brusičů neboli
puristů
 často amatéři neznající dostatečně český jazyk
 chtěli ho „očistit“ od cizích slov - vytvářeli
novotvary - nesmyslně a neorganicky
 úryvek
z usnesení moravských stavů r. 1769:
• Potahovali se tí věrnoposlušní Moravští Stavové předně
na jejich zde nahoře v předběžicích již odevzdané
nejpoddanější Představování, v kterémžto z jedné
Strany toho od posledně přestálý težke Vojny od Roku k
Roku vždy hlouběji vpadlého, ano až do nejvyššího
Zemdlení vstoupeného Zámožnosti Stavu společných
Moravských Daní-Vybyvatelův, a obzvláště toho
ubohýho poddanýho Země Obyvatele: z druhé Strany
ale spolu té Moravský Zemi v posledně odběhlým 1769.

Pokračování na další straně
• Roce z nova připadlé velmi citedlné Krůpobyti- Zrustu- a
Vodních Škod Případy jejich Císařské Královské Apoštolské
Milosti s přesvědčenou toho Pravdou tak živobytně jakož
jistotně nejpoddaněji předložený jsou byli, že čim více Lét
ještě projde, tim méně ti věrnovroucní zdejší DaněVybyvatelové a Poddaní bez Obdržení nejakýho k jejich
Sebrání nejvejš zapotřebnýho nejmilostivějšího Ulehčení na
vše obecných Odváděčích více schopni býti můžou, ani víc ty
dlé Recessu nově vložený obyčejný Danní Povinnosti,
neméně tedy ty jim ještě více ukládající vyvýšené Komorní
Válečný-Dluhův- a ostatní nedobyčejný Ouklady mimo jejich
ho docela vyvrácení na hotově vymahati.
 od
pol. 70. let 18. stol. však nastává obrat
• knižní produkce v českém jazyce zase přibývá a čeština
se postupně znova zmocňuje pozic, které ztratila v
pobělohorské době
• vzniká novočeská poezie, drama i próza - během dvou
tří generací
• vzniká i česká věda
 vědecká tvorba opouští:
• latinu, která se rozrostla v pobělohorské době (Balbín)
• němčinu, kterou se psalo pro české kulturní potřeby v
začátcích obrození (Dobrovský)
• rodí se věda pěstovaná česky (Jungmann, Palacký,
Šafařík, Purkyně)
• Tato doba nového vzestupu se nazývá národní
obrození.
• pro českou vědu národního obrození je důležitý vznik
Královské české společnosti nauk - 1791
 Tzv. křísitelská
• NO je v 19. stol. pokládáno za jakýsi zázrak
• pobělohorské temno je považováno za národní smrt
• ústní lidová slovesnost není brána jako součást
budoucího vývoje
• obrození bylo proto charakterizováno jako „národní
vzkříšení“
• obrozeneckým pracovníkům se říkalo křisitelé
• literárně historický spis - Antonín Rybička - Přední
křisitelé národa českého (1883)
 O co se snažili puristé a co tvořili?
• chtěli český jazyk "očistit" od cizích slov
• vytvářeli novotvary - nesmyslně a neorganicky
 Jmenujte tzv. vyšší oblasti jazyka:
• věda, státní správa, vojenství, …
 od
pol. 70. let 18. stol. nastává obrat v českém
jazyce. Popište, v čem obrat nastává.
 Jak
se nazývá teorie o vzniku národního
obrození? Popište ji.
 „ředlnosta“
 Generál
 „jezlín“
 Talíř
 „letodník“,
 Kalendář
„rokodník“
 „čistonosoplena“
 „bručka“
 „spěšnovod“
 „sestromuž“
 „zelenochrupka“
 „myslivíř“
 „klapkobřinkostruna“
 Kapesník
 Basa
 Pošťák
 Švagr
 Salát
 Student
 klavír
 Navazující prezentace:
VY_32_INOVACE_ ČjL.2.04 - Národní obrození 1.fáze – péče o jazyk
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro
potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá
vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.