B. van der Valk-Sierdsma `Vrijwilliger van het jaar` in

download report

Transcript B. van der Valk-Sierdsma `Vrijwilliger van het jaar` in

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE WESTEREEN EN OMSTREKEN
WWW.WESTEREENDER.NL
de Westereender
30e JAARGANG NR. 5, 6 APRIL 2016
7 F ietsen voor Tanzania
9 Natuurrubriek
11 V
ijversburg richt blik
op toekomst
13 Koningsdag in Kollumerzwaag
en De Westereen
B. van der Valk-Sierdsma ‘Vrijwilliger
van het jaar’ in Dantumadiel
best lastig. Je wilde het niet, maar
je werd min of meer op een voetstuk
geplaats, omdat je de vrouw van de
hoofdmeester was. Dit had niet alleen
nadelen, want bij sommige problemen
kon je er ook gebruik van maken.’
Van der Valk-Sierdsma kreeg prachtig boek van haar kinderen (foto: Bettie Zijlstra)
Naast haar werk als voorzitter van de
vrouwenvereniging was mevrouw Van
der Valk ook betrokken bij de KWF, als
coördinator van Zwaagwesteinde. Ook
alweer een erfenis, deze kwam van
mevrouw Van Eyck, het toenmalige
hoofd van de o.l. school bij It Spoar.
Coördinator, wijkhoofd en collectant,
mevrouw van der Valk draaide haar
hand er niet voor om. Dat ze ook nog
collecteert voor Amnesty International
wordt slechts zijdelings genoemd.
DE WESTEREEN – ‘Apart net! Ik had dit nooit verwacht. Het kwam als een donderslag bij
heldere hemel. Je staat daar niet bij stil. Je doet het gewoon, omdat het leuk is en omdat
je op die manier iets bijdraagt aan de maatschappij en de medemens. Vrijwilligerswerk
is mooi en nuttig, maar je moet het wel kunnen. Het is mij met de paplepel ingegoten,’
aldus mevrouw Van der Valk uit De Westereen. Zij werd afgelopen maand, in de Hege
Seis in haar woonplaats, als opvolger van mevrouw Keizer uit Feanwâlden, verkozen
tot ‘Vrijwilliger van het jaar’ in de gemeente Dantumadiel.
De onderscheiding ‘Vrijwilliger van het
jaar 2015’ werd mevrouw B.P. van der
Valk-Sierdsma uitgereikt door wethouder Roelof Bos van de gemeente Dantumadiel. Deze jaarlijkse onderscheiding
is bedoeld om mensen in het zonnetje
te zetten, die zich op een uitzonderlijke
wijze en gedurende een langere periode
vrijwillig hebben ingezet voor de medemens, het dorp, de kerk of andere zaken.
Deze onderscheiding is dit jaar voor de
dertiende keer uitgereikt. Met deze prijs
wil de gemeente zichtbaar maken, dat
zij belang hecht aan het vele vrijwilligerswerk, dat gelukkig nog door veel
mensen wordt gedaan.
nnen
eiken
Mevrouw Van der Valk is al ruim veertig
jaar voorzitter van vrouwenvereniging
‘De Westreen’. Ook is ze al meer dan 40
jaar actief als coördinator bij de collecte
ten behoeve van de kankerbestrijding.
‘Ik was totaal verrast en kwam gewoon
naar de bijeenkomst van de vrouwenvereniging. We hebben wekelijks op
maandagavond bijeenkomsten. Deze
keer zou er een spreker komen, die kon
niet op maandag, dus dan maar op dinsdagavond.
Toen ik bij de Hege Seis aan kwam
viel mij wel op, dat alle leden keurig
verzorgd waren wat betreft kleding en
Droomhuis
door klein
te
gezien?
beginnen
achtster Boys
Claudia Kalsbeek
Kom tot een doordacht besluit met ons
hypotheekadvies.
make-up en ook mevrouw Annema, die
vanwege ziekte eigenlijk nooit meer
kwam, was aanwezig. Ik raakte zelfs
een beetje in paniek, toen de spreker er
om 20.00 uur nog niet was. Ik had niets
geregeld en als voorzitter voel je toch
de verantwoording, dat een avond goed
verloopt. Ze konden mij geruststellen,
de spreker zou iets later komen, maar
echt ik snapte er niets van en dacht dat
er van alles misging.’
‘Het is eigenlijk niets bijzonders wat ik
heb gedaan. Natuurlijk is het wel heel
leuk, dat ze je dit gunnen. Ik zie het
echter vooral als waardering voor het
vrijwilligerswerk in zijn algemeenheid.
Toen Piet, mijn echtgenoot, hier aan
school kwam en vier jaar later hoofd
werd, was ik min of meer de logische
opvolgster van mevrouw Poortinga.
Tijdens het sollicitatiegesprek van Piet
met de gemeente Dantumadeel was
dit al aan de orde geweest. Ik vond het
eerst best spannend, een enorme uitdaging, maar van de andere kant kon ik zo
de mensen in het dorp ook beter leren
kennen en had ik een bezigheid. Ik was
gestopt met mijn werk als verpleegkundige op de OK.
‘Ik heb het altijd gewoon gedaan. Zo
zie ik het ook. Je doet het gewoon. Je
kunt het, dus doe je het. Dat dan later
blijkt dat je sommige mensen tot steun
bent geweest, is dat mooi om te horen.
Ik heb veel gesprekken gevoerd. Er zijn
momenten geweest, dat vrouwen bij
mij kwamen om te vertellen dat mijn
woorden en begrip hen had geholpen.
Dat is prachtig, maar ik ga mijzelf niet
op de borst slaan.
We leven met elkaar en moeten elkaar
steunen,’ besluit ze haar verhaal. Zonder dit zelf te beseffen onderstreept ze
daarmee de woorden van Roelof Bos
die haar maatschappelijke betrokkenheid, maar ook haar bescheiden en hartelijke houding roemde. Investeren in
een ander, gelukkig doen nog heel veel
mensen dit. Waar zou de maatschappij
zijn zonder die vrijwilligers? Wat mevrouw Van der Valk betreft is de titel
van het boek ‘Zolang er leven is’, dat
ze van haar kinderen kreeg, zeker van
toepassing.
HTR nijs
De dames liggen mooi op schema dankzij
hun onvermoeibare inzet, dus petje af!
De aanvoer is ook nog steeds prima. We
kregen zelfs 8 kinderwagens. Nou ja kinderwagens? Wagens zonder wielen!
Nu is het zo dat ook Roemenen graag
kinderwagens met wielen hebben. Het
heeft ons dus veel extra tijd en geld gekost om dit af te voeren, misschien wilt
u dit zelf voortaan afvoeren? Ondertussen gaan ook de voorbereidingen van de
reis door, die dit jaar voor 2 tot 13 mei
gepland staat.
Enkele bestuursleden hebben de promotiefilm in Feanwâlden vertoond bij de
vrouwenvereniging. Dit werd zeer gewaardeerd en aan het eind van de avond
werd een envelop met inhoud overhandigd, waarvoor onze dank. De PKN in
De Westereen heeft een stamppotavond
georganiseerd, hiervoor had Jan v.d.
Berg enkele beelden geselecteerd, die
tussen het eten door, vertoond werden
met uitleg van Wiebe Kamminga.
De opkomst was zeer groot en er kon
dan ook (met nagift) een bedrag van
800 euro worden overhandigd. Hartelijk
dank aan iedereen die deze avond tot
een groot succes heeft gemaakt onder
andere door het sponseren van ingrediënten en niet te vergeten het koken en
opruimen! Heel mooi om steeds weer te
ervaren dat mensen ons een warm hart
toedragen.
Evenals voorgaande jaren zijn we van
plan om op de Uitmarkt te staan, met
onze enveloppenactie. We hopen dat u
weer wat mooie prijzen in de wacht kunt
slepen en natuurlijk op een zonnige, gezellige dag.
Oan’t sjen HTR kommissie
De Westereender in 25.000 gezinnen
Het bleek achteraf een uitstekende manier om toegang tot de dorpsgemeenschap te krijgen. Het was in het begin
orten waar we allemaal graag naar
rom ondersteunen we met trots lokaal
Rabobank Noordoost Friesland
Telefoonnummer (0511) 42 63 80
www.rabobanknoordoostfriesland.nl
Florijn 5 | Drachten
www.keukenstyle.nl
2 | De Westereender
Met de woorden, uw komst, de vele
kaarten en leuke cadeaus, het anekdoteboek,
de vlaggenmast, de bijdragen voor de fiets
die Dorpsbelang namens u kon aanbieden,
en de vele andere blijken van waardering,
heeft u ons een onvergetelijk afscheid bezorgd.
Hiervoor heel veel dank.
Fam. Wiersma, De Westereen
GARCII�
TOM TAILOR
PeTRDL INDUSTRIES
EST. 1962
•streetOne
TWINLIFE
CECIL
{cameL
aCTIVe
-l!!ST.1188-
d ream ST/;\R
Reset
"'O" FELLOWS
VoVUNITED
Gelco
1945 - 2016
“Op de vlucht”
DIGEL
THI! Ml!N8Wl!AA CONCl!�T
www.dijkstramode.nl
4 mei herdenking in De Westereen
Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vrijheid maak
je met z’n allen. Het blijft zinvol om de mensen, die hun levens gaven voor de vrijheid
van anderen, te herdenken. Ook dit jaar willen
we op 4 mei hierbij stil staan.
Degenen die mee willen lopen in de stille tocht naar het
monument aan de Skoallestrjitte worden verzocht om zich
om 19.45 uur aan te sluiten bij de stoet die zal vertrekken
vanaf de Toertsjerke aan de Toerstrjitte.
Na het voordragen van een gedicht welke door de kinderen van de groepen 8 van de scholen CBS de Boustien en
IBS ’t Pompeblêd zelf is gemaakt, zullen de kinderen van
de groepen 7 de namen van de slachtoffers uitspreken.
Daarna volgt de bloemlegging.
Vervolgens gaat de stoet naar het monument op de
begraafplaats bij de Toertsjerke. Ook daar wordt een zelfgemaakt gedicht voorgelezen en bloemen neergelegd.
Na de plechtigheid is er de mogelijkheid om in het lokaal
van de kerk een kop koffie of thee te drinken.
DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL EN RECREATIE
Voor bedrijfsuitjes, familie feestjes,
vrijgezellen feestjes of andere gezellige groepsuitjes.
Kaatsen, beachvolleybal, boogschieten, kanovaren, e.d. en natuurlijk niet te vergeten de inwendige
mens voor na het actief bezig zijn.
mini camping Zilveren Maan
Herre en Frederieka Boskma
Boppewei 2
9271 VH De Westereen
www.zilverenmaan.nl
en
Kaatswoensdagavond:
Elke
kaatsen
Voor informatie/ vrijblijvende offerte tel.: 0511 - 44 29 57
e-mail: [email protected] • mob.: 06 - 134 301 77
Gastouderbureau de Wâlden
Verkoop en reparaties van naaimachines
Officiële dealer van
Husqvarna, Elna,
Janome, Lewenstein
Sikke Boukesstrjitte 15, De Westereen,
tel. 0511-442129 (s.v.p. ’s morgens bellen)
Buitenwerk in
het voorjaar!
Tuinhout en schuttingen
Steigerhout
(Stek-) palen
Gaas
Zaden
Potgrond en Tuinaarde
Buitenbeits
Tuingereedschap
Uit voorraad leverbaar in vertrouwde
kwaliteit en service bij:
A.P.K. KEURINGSSTATION
Wij keuren alle merken auto’s.
Speciale prijzen, herkeuring GRATIS!
Onderdelen en banden: scherp geprijsd!
Bij grote beurt: GRATIS KEURING!
www.kindvandaag.nl
GARAGE VRIES
Rijksweg 11 - EESTRUM - Tel. 0512-471252
Treast
Troostgeschenken
Boeken
Kaarten
Dankbetuigingen
Urnen
Assieraden
Gedenksieraden
en meer...
www.treast.nl
Skoallestrjitte 16, De Westereen
Voorweg 106a, 9298 JP Kollumerzwaag | Tel. 0511-441696 | [email protected]
Elisabeth van der Meulen - Soepboer
E-mail: [email protected]
Telefoon: 06-46776278
Woensdag t/m vrijdag geopend van 13.00 - 17.00 uur.
Zaterdag geopend van 13.00 - 16.00 uur.
A & H Elektro
De Reade Klaver 21
9271 LG De Westereen
T 0511- 441323
www.ahelektro.nl
Verkoop en
reparatie van
witgoed
theun elzinga
H. de Jong
APRI L 2016 | De Westereender | 3
De langste handelsroute van Ledenvergadering “En Hij Stierf”
Nederland op De Centrale As! Broeksterwoude/De Valom
17 september 2016 moet de langste handelsroute van Nederland op de Centrale As
staan. De initiatiefnemers van het evenement Foarút oer de as mei de Handel willen
tussen Feanwâlden en Sumar een lint van negen kilometer met stands en activiteiten
maken. De eerste aanmeldingen zijn binnen. Deelname is gratis. Er wordt momenteel
nog hard gewerkt aan de realisatie van de nieuwe weg tussen Dokkum en Nijegea.
‘Wij weten dat de boekenmarkt in Deventer met zijn zes kilometer de grootste
markt van Nederland is, die willen we
in Noordoost Fryslân overtreffen en dat
gaat lukken!’.
Nu de realisatie van De Centrale As zijn
einde nadert wordt er achter de schermen hard gewerkt aan diverse evenementen om de oplevering luister bij te
zetten. ‘De handelsgeest zit de mensen
in de Wâlden in het bloed, wat is er
mooier om op 17 september 2016 dat te
tonen aan heel Nederland?’.
Bauke Schaafsma ziet nu al voor hem
hoe het moet zijn op die bewuste zaterdag. ‘Van knooppunt Feanwâlden tot
het knooppunt Sumar een lint van maar
liefst 9 kilometer met bedrijfspromoties,
braderie, rommelmarkt, demonstraties,
alternatieve voertuigen, muziek en theater en natuurlijk kinderactiviteiten’.
Sinds begin maart is de website www.
foarutmeidehandel.frl open voor aanmeldingen.
De eerste enthousiaste aanmeldingen
zijn al binnen. Maar het is nu tijd om
iedereen in Nederland enthousiast te
maken voor het evenement. Vanaf afgelopen weekend worden belangstellenden daarom met een wekelijkse videoupdate o.a. te zien op de kanalen van
Streekomroep RTV NOF op de hoogte
gehouden van de vorderingen van deze
logistieke uitdaging.
De eerste tweehonderdvijftig meter
aan bedrijven heeft zich inmiddels aangemeld. ‘Daar moeten nog veel meer
bij om dit evenement tot een succes
te maken’, besluiten beide voorzitters.
Er worden geen standkosten gevraagd,
deelname is gratis. Meldt u dus snel
aan via: www.foarutmeidehandel.frl/
aanmelden/
www.sneljerijbewijsbijunieq.nl
Voorzitter Reinder Kloosterman kon op maandag 21 maart om 20.00 uur het bestuur en
een 25 tal leden welkom heetten tijdens de ledenvergadering van uitvaartvereniging “En
Hij Stierf” Broeksterwoude/De Valom. De 16 overledenen van 2015 werden genoemd
en in stilte herdacht. ‘Ieder vindt een (t)huis bij God’ was de strekking van de lezing,
gevolgd door gebed.
De notulen werden gelezen en getekend, er waren geen op- of aanmerkingen. Financieel verkeert de vereniging
in een uitstekende positie. De actuariële reserve heeft een dekkingsgraad
van 137%, ondanks de lagere rekenrente. De contributie voor 2016 blijft
gelijk aan 2015. De ledenkorting gaat
met €25, - omhoog naar € 1.325,00.
De kascommissie heeft de boeken
goedgekeurd, de vergadering verleent
decharge aan de penningmeester. De
vereniging telt 1910 leden, verlies van
19 leden in 2015. Na de pauze geeft .J.
Hoekstra een presentatie over palliatieve zorg en palliatieve sedatie. Het doel
van palliatieve zorg is voor de patiënt
een zo comfortabel ziekbed en sterfbed
mogelijk maken. En niet alleen op medisch, maar ook op psychisch en spiritueel gebied, een totaal plaatje. Palliatieve sedatie is het verlagen van het
bewustzijn van de patiënt in de laatste
levensfase. En is bedoelt om de patiënt
een zo comfortabel mogelijke, zonder
pijn en andere ongemakken, laatste levensfase te geven. Het is beslist geen
euthanasie. De voorzitter bedankt mw.
Hoekstra voor de mooie, duidelijke
presentatie en overhandigt haar een attentie.
De OUBD van Dantumadiel, vergaderde 2 maal afgelopen jaar. Dit jaar
wordt de bestuursstructuur verbeterd,
dit in verband met de ophanden zijnde
privatisering van de begraafplaatsen in
Dantumadiel op 1 juli. Er wordt daarom
een stichting SBD (stichting begraafplaatsen Dantumadiel) opgericht en een
stichtingsbestuur. De stichting staat los
van de uitvaartverenigingen in Dantumadiel. Van de Friese Federatie werden een twee vergaderingen bezocht,
deze vereniging timmert weer flink aan
de weg met het nieuwe bestuur. Eelke
Dijkstra werd in het zonnetje gezet in
verband met zijn 30 jarig jubileum als
drager, Sierd Schaafsma nam afscheid
als bestuurslid, beiden ontvingen een
attentie uit handen van de voorzitter.
De voorzitter memoreerde aan het feit
dat het heden ten dage moeilijk is bestuursleden te vinden en riep de leden
op zich beschikbaar te stellen. Tot slot
bedankte hij alle medewerkers zoals
de bodes, dragers, kosters, bestuursleden, Rosier administraties en advies, fa
Kaspersma. Tot slot de sluiting met het
gedicht “Toch blijven leven” door Jellie
Haakma. www.uitvaartverenigingenhijstierf.nl
Aftimmer- en montagebedrijf Sake Bekkema
die wordt er altijd gemakkelijk weer
uitgehaald. Je betrekt mensen bij hun
bouwproject en kunt daardoor optimaal
aan hun wensen en eisen voldoen maar
nogmaals, alleen met kwaliteitsmateriaal. Daar doe ik geen concessies in,’
aldus Bekkema. ‘Met onze jarenlange
ervaring bieden wij u: Deskundig advies,
Vakkundige montage, Professioneel
werk met oog voor detail.’
Sake Bekkema verricht veel werkzaamheden in zijn eigen loods (Foto: Bettie Zijlstra)
DAMWÂLD - Sake Bekkema, van aftimmer- en montagebedrijf Sake Bekkema is een
man met een duidelijke visie, die de nadruk vooral legt op kwaliteit. Sake Bekkema heeft
volgend jaar al twintig jaar ervaring en weet dus waarover hij praat. Bekkema ging van
start in 1997 in De Westereen en heeft inmiddels een prachtig onderkomen met een grote
loods in Damwâld. In de loods worden veel voorbereidende werkzaamheden verricht,
zodat zijn klanten minimale last van de werkzaamheden ondervinden.
Aftimmer- en montagebedrijf Sake
Bekkema is inmiddels een begrip voor
kwaliteit in de regio. ‘Wij zijn een dynamisch en professioneel bedrijf met veel
ervaring en een goede naam. Wij zijn gespecialiseerd in verbouwingen in en om
de woning. Zowel voor nieuwbouw als
voor renovatiewerkzaamheden kunnen
mensen bij ons terecht. In onze ruime
werkplaats kunnen we de opdrachten
voorbereiden en op maat maken,’ aldus
Bekkema, die in 2003 zijn geboortedorp
verliet en naar Damwâld verhuisde. In
2009 volgde de verhuizing naar de huidi-
ge locatie, een plek waar Sake Bekkema
optimaal kan werken in zijn streven naar
kwaliteit.
‘Ik ga voor kwaliteit en werk dus alleen
met kwalitatief hoogstaande materialen.
Het kan soms zijn dat ik hierdoor op-
drachten niet krijg, maar ik wil beslist
kwaliteit leveren. Mijn klanten moeten
later ook nog tevreden zijn, daar streef ik
naar. Dat mag men van mij verwachten,
ik ben daar altijd eerlijk en duidelijk in.
Door mijn jarenlange ervaring herken ik
kwaliteit, maar zie ook de mogelijkheden
en de onmogelijkheden. Ik kom altijd
vooraf kijken en wil eerst een gesprek.
Luisteren naar de wensen van de klanten, die wensen in kaart brengen en dan
bespreken wat de mogelijkheden zijn. Ik
denk graag mee met mijn opdrachtgevers
om vakwerk op maat te leveren. Ik besef
dat dit een tijdsinvestering kan zijn, maar
Sake Bekkema somt daarnaast nog een
klein gedeelte van de vele mogelijkheden op. ‘Wilt u meer ruimte in huis? Dan
is de oplossing een dakkapel. Hiermee
creëert u ongekend veel extra ruimte en
licht. Wij kunnen een dakkapel op maat
maken en monteren in één dag. U kunt
bij ons kiezen uit een houten of kunststof
dakkapel. Al jaren zijn wij gespecialiseerd in het vervangen van kozijnen, ramen of deuren. Wij kunnen deze leveren
in alle soorten en maten, zowel in hout
als in kunststof. Wij kunnen uw ramen
ook voorzien van ventilatieroosters en
horren. Tevens leveren en monteren wij
allerlei soorten isolatieglas. Dit zorgt
voor een verlaging van uw energienota
en een comfortabele temperatuur in
huis. Wij hebben veel ervaring met het
bouwen en plaatsen van veranda’s, tuinhuisjes, bergingen, garages, etc. Deze
maken wij voor u op maat in onze eigen
werkplaats. Van tevoren overleggen wij
met u, wat het beste past bij de stijl van
uw woning. Het hout is kwalitatief hoogwaardig. U kunt kiezen uit verschillende
soorten voor een gunstige prijs.’
Dat Bekkema daarnaast alle voorkomende klussen in en rondom de woning
kan realiseren mag duidelijk zijn. Daarbij hoort zeker ook de badkamer en toilet
renovatie of compleet nieuw verzorgen.
Sake Bekkema, Aftimmer- en montagebedrijf, De Moarrewei 3, 9104 LA Damwâld, tel. 06-29187785, [email protected]
Tijdverspilling
Doe ik de koelkast open. Word ik aangenaam verrast. Vanuit een grote glazen
pot kijken de stoere jongens mij lachend
aan. Ik lach een beetje terug, met heimelijk plezier. Vijf van die stoere knapen, het
water smult in mijn mond. Zure haring in
een fraaie pot, met daarop een prachtig
label met informatie. Lachen ze eigenlijk
wel? Ik denk het niet, want ze hebben niet
alleen geen hoofd en staart meer, maar
ook een open buikje. Hun zoute water is
veranderd in een zuur mengsel, met onderin nog wat gesneden uiringen. Omdat
ik tegenwoordig ook verslaafd ben aan
consumentenprogramma’s waarin ons
eten centraal staat, begin ik voordat ik
met veel pijn en moeite, na een worsteling dus, het rode deksel eraf haal, eerst
te lezen wat er in zit. Het wordt mij direct
duidelijk: zure haring vermeldt het etiket.
Daarna komen een aantal ingrediënten,
die in een grijs vlak zijn gedrukt. Met een
loep erbij, ontwaar ik naast E-nummers
nog meer ingrediënten, die ik ook vaak
in de consumentenprogramma’s hoor.
Soms zijn ze goed en in een ander programma slecht. Die E-nummers zijn
waarschijnlijk de grote snelwegen waar
die haring heeft gezwommen, zoals van
de E 10 naar de E 12. Met internet erbij, ben ik er binnen twee uurtjes al uit.
Ik weet hoe gezond of ongezond ze zijn.
Maar helaas, heb ik er geen zin meer in.
Haring zwemt in een school, lees ik op
internet. Ik krijg gruwelijke beelden voor
mijn ogen: Een ploegje haring onderweg
naar school, zwemt plotseling in een net.
Het jonge harinkje roept nog naar zijn
moeder die vertwijfeld achterblijft, of
is het nu andersom dat de jonge haring
wees wordt en dolend door de grote oceaan in gevecht moet met een haai. Zou hij
al weten wat hij later wordt: zure haring,
zoute haring of braadharing? Of bepalen
wij mensen dat ook! Ik werk hieraan mee,
door haring te eten. Dat kan ik natuurlijk
niet door mijn strot krijgen. De pot komt
weer in de koelkast, maar op een dag is
hij leeg, dat weet ik nu al.
Jefanka
de Westereender
30e JAARGANG NR. 5,
6 APRIL 2016
Oplage: 25.300 ex.
Redaktie en foto’s:
Jefanka Publiciteit
Tsjerkestrjitte 38
9271 AN De Westereen
Tel. 0511-447474
E-mail: [email protected]
Informatie advertenties:
Tineke Veenstra-Visser
Suder Stasjonsstrjitte 10a
9271 HB De Westereen
Tel. 0511-445245
E-mail: [email protected]
Internet: www.westereender.nl
De uitgever is niet aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade, vervolgschade of schade van welke aard
dan ook, ontstaan uit, of verband houdende met publicaties in De Westereender. Op alle in De Westereender
gepubliceerde advertenties en redactionele artikelen rust
copyright zoals dat bij de wet is geregeld. Gehele of gedeeltelijke overname op wat voor manier dan ook, zonder toestemming van de producenten is niet toegestaan.
KOPIJ VOOR DE UITGAVE VAN
4 MEI INLEVEREN VOOR
25 APRIL BIJ DE REDAKTIE.
De Westereender verschijnt in:
De Westereen, Kollumerzwaag,
Veenklooster, Westergeest, De Triemen,
Oudwoude, Driezum, Wâlterswâld,
Broeksterwâld, De Falom, Damwâld,
Feanwâlden, Rinsumageast, Feanwâldsterwâl, Noardburgum, Twijzel, Jistrum,
Kootstertille, Twijzelerheide, Zwagerbosch, Buitenpost, Kollum, Hurdegaryp,
Burgum.
Druk:
Hoekstra-Krantendruk, Emmeloord.
4 | De Westereender
Wimpers en wenkbrauwen
verven en epileren
€ 17,50
Altijd geholpen door
iemand die u kent
geldig t/m
30 april 2016
Ook voor hulp bij overstappen
Hilda Boskma
Noarder Stasjonsstrjitte 65
9271CJ De Westereen
Tel. 0511-449888
[email protected]
www.schoonheidssalon-lecygne.nl
Tuin! Zwaagwesteinde
Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel
Boppewei 17
tuin- en interieurideeën. Kom naar
9271 VH De Westereen de meest inspirerende tuincentra
Tel.: (0511) 44 31 80
van Friesland!
Kom nu
langs
K. Venema Assurantiën
Tuin! Leeuwarden
Skoallestrjitte 30
9271 BV De Westereen
T (0511) 44 75 00
E [email protected]
I www.kvenemaassurantien.nl
Mr. P.J. Troelstraweg 165a
8919 AB Leeuwarden Tel.: (058) 266 23 85
WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL
KONINGSDAG GEOPEND VAN 9.00 TOT 17.00 UUR
Buitenpost
De Westereen
De Westereen
cht
ko
ver der d
on hou
e
orb
vo
Kruirad 15. In ruim opgezette, groene
en kindvriendelijke woonbuurt staat
deze ruime 2-1 kap woning met een
aangebouwde garage. De in 1986 traditioneel gebouwde woning, met aan de
voorzijde ruimzicht over het straatbeeld, is volledig geïsoleerd en in de
loop der jaren gemoderniseerd. De diepe zonnige achtertuin, die op het zuidoosten is gelegen, grenst aan de achterzijde aan openbaar groen en straat
hierdoor heeft men geen directe inkijk
van achterburen en veel privacy. Verwarming en warm water middels AWB
CV-ketel in combinatie met zonneboiler.
Roazeloane 53. Fraai woonhuis met
bedrijfsruimte, gelegen op kleinschalig
bedrijventerrein. Het geheel bestaat uit
een bedrijfsruimte met kantoor (210m²)
en een ruim, traditioneel gebouwd woonhuis, gelegen op een terrein van 2304 m²
eigen grond. Het bedrijventerrein is uitstekend bereikbaar. Het woonhuis beschikt over veel leefruimte en heeft op de
begane grond een slaapkamer en badkamer. Op de verdieping zijn nog eens 3
slaapkamers en een ruime badkamer. Het
terrein is deels verhard met klinkers, aan
de achterzijde van de woning ligt de tuin
en een perceeltje weiland.
Vraagprijs € 189.000,- k.k.
Vraagprijs € 399.000,- k.k.
De Westereen
Kollumerzwaag
Pinksterblom 9. Energiezuinig wonen
dat kan met deze fraaie op hoeklocatie
gelegen halfvrijstaande woning met aangebouwde garage en houten berging met
overkapping. De in 2005 gebouwde woning is onderhoudsarm en voorzien van
energiepakket zoals, warmtepomp, 18
zonnepanelen, warmte terug winsysteem
en vloerverwarming op begane grond en
verdieping, hierdoor bespaart u aanzienlijk op de energiekosten!!! De woning
heeft 3 slaapkamers op 1ste verdieping en
een vaste trap naar 2de verdieping waar
ook nog 2 slaapkamers zijn gerealiseerd
met bergruimte. Een mooie gezinswoning
die u ook qua ruimte zal verrassen.
Vraagprijs € 219.000,- k.k.
Kollumerzwaag
cht
ko
ver
Brongersmastrjitte 7. In goede
woonbuurt met aan voorzijde ruim en
vrij zicht over groenstrook gelegen gemoderniseerde en uitgebouwde woning met aangebouwde garage en terrasoverkapping. Dit in 1994 volledig
geïsoleerde gebouwde woning heeft in
2010 een aanzienlijke verbouwing ondergaan waarbij o.a. de keuken is uitgebouwd tot fraaie woonkeuken van
33m² voorzien van nieuwe keuken en
terrasdeuren naar achtertuin. Het geheel staat op een perceel van 425m²
eigen grond, met achtertuin op het
westen voorzien van een fraaie
overkapping, bergschuur en zonneterras.
D. Wiersmastrjitte 11. In kindvriendelijke woonbuurt met ruim zicht aan voorzijde en achterzijde grenzend aan weiland staat deze vrijstaande woning met
aangebouwde garage. De in 1986 traditioneel gebouwde woning is voorzien van
muur, dak en vloerisolatie en zo goed als
geheel voorzien van dubbelglas. Totaal
perceel van 490m² eigen grond met zonnige achtertuin op het zuidwesten voorzien van houten tuinschuurtje voor o.a.
de opslag van tuinspullen. De door veel
raampartijen voorziene lichte L- vormige
woonkamer met open keuken is eventueel op te delen in woongedeelte en dichte
woonkeuken.
Maersmastrjitte 5. Aan de rand van
woonwijk met aan voorzijde zicht over
landerijen gelegen nette, goed onderhouden en gemoderniseerde tussenwoning.
De woning heeft een onderhoudsarme
tuin. De zonnige achtertuin, met schuurtje, ligt op het zuiden en is tevens te bereiken middels achterom. *De woning is
recentelijk voorzien van 10 zonnepanelen
dit betekent geen tot weinig kosten voor
elektriciteit *In 2015 gehele woning buitenom geschilderd door professionele
schilder. *Vrij zicht over landerijen aan
voorzijde *De woning is zo goed als voorzien van dubbel glas, vloerisolatie en
muurisolatie *Verwarming middels Cv
installatie van 2007.
Vraagprijs € 259.000,- k.k.
Vraagprijs € 228.000,- k.k.
Vraagprijs € 129.500,- k.k.
BIJ AANKOOP VAN EEN
TUINHUISJE, BERGING
OF GARAGE:
u w s i e rbestrating
voor een
speciale prijs
KONINGSDAG
GEOPEND
APRI L 2016 | De Westereender | 5
25 jaar koffieochtend voor vrouwen
Kredyt in partycentrum Old Dutch
Woensdag 13 april is er weer van 9.30-11.30 een koffieochtend voor vrouwen in
het gemeentecentrum “De Fontein” (ingang Fuldastraat) te Dokkum. Wij willen u
daarvoor van harte uitnodigen. De spreekster op deze ochtend is Ineke Bolt en het
thema zal zijn: “Jij mag stralen”. Het wordt een feestelijke ochtend want we willen
met elkaar vieren dat de koffieochtenden in Dokkum al 25 jaar worden georganiseerd. We zijn onze Vader in de hemel dan ook dankbaar voor alle zegeningen die
Hij ons in de afgelopen jaren heeft gegeven. Komt u deze morgen ook? Misschien
is het een goed idee uw buurvrouw of een vriendin mee te nemen. De opzet is dat
steeds meer vrouwen deze ochtenden gaan bezoeken om opgebouwd en bemoedigd
te worden in hun geloof. De toegang is vrij, maar er is wel een collecte om de onkosten te dekken. Voor informatie: 0519-241413
Interkerkelijke Werkgroep Koffieochtenden.
Op zaterdag 11 juni 2016 en zaterdag
11 februari 2017 speelt Achmea Culpa
haar nieuwe theaterstuk “Kredyt” in
Partycentrum Old Dutch. Kredyt is de
opvolger van de succesvolle stukken:
Katarsis, Kredo en Krimp. Het stuk zal
net als de vorige stukken weer voorzien
zijn van een prachtig verhaal gecombineerd een uitgebreide dosis humor.
Kredyt komt fan it Latynske Credere
en betsjut ‘leauwe of tabetrouwe’. Nei-
Peter en Engbert
Bevrijdingsconcert De Swemmersjongers te gast bij
Traditiegetrouw organiseet shantykoor De Swemmersjongers dit jaar op Bevrijvoorjaarsconcert
dingsdag, donderdag 5 mei, weer het succesvolle bevrijdingsconcert in zorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen. Onder leiding van dirigente Lina WesterConcordia
hof beloofd het net als voorgaande jaren weer een zeer gezellige middag te gaan
worden en zal het koor het publiek met een aantal prachtige nieuwe songs verrassen. In de pauze is koffie en een drankje verkrijgbaar. Iedereen is van harte welkom,
de toegang is gratis maar om de kosten wat te drukken zal er voor een vrijwillige
bijdrage met de schipperspet worden rondgegaan. Aanvang concert 15.00 uur.
Zingen met mannenkoor Pro Rege
Zondag 10 april organiseert Christelijk mannenkoor Pro Rege een zondagavondzang in De Westereen. Ruim tachtig mannenstemmen zullen de Rehoboth-kerk
(Noarder Stasjonsstrjitte 31) vullen met geestelijke liederen in alle toonaarden.
Koor- en samenzang voeren deze avond de boventoon! Het geheel wordt muzikaal
omlijst door dirigent Dirk Norbruis op piano en Anja Heikamp-Kommerie op orgel.
Pro Rege nodigt iedereen uit om deze avond mee te maken. Het programma start
om 19.45 uur. De toegang is vrij. Er is een collecte om de kosten te dekken.
Zaterdag 23 april om 20.00 uur is
het weer tijd voor het jaarlijkse voorjaarsconcert van Brassband Concordia uit Buitenpost. Door middel van
muziek en beelden neemt Concordia
u mee naar bijzondere plekken in
Buitenpost en omstreken. We kijken
uit naar de samenwerking met de
zingende tweeling Peter en Engbert
Braam.
Ze worden ook wel de Friese ‘Simon
en Garfunkel’ genoemd. Mis het
niet! Kaarten zijn al te bestellen bij
Dropshop Liquorice of via [email protected]
brassbandconcordia.nl.
Zangavond met Jaïr
Zondagavond 1 mei wordt er een zangavond gehouden met Jaïr. De meditatie wordt verzorgd door Jan van der Meer uit
Oosternijkerk. We willen samen God loven en prijzen met bekende liederen uit de Evangelische Liedbundel en Opwekkingsliederen. Ook zal Jaïr een paar liederen voor u zingen, onder andere van Sela. Jaïr nodigt iedereen van harte uit! Aanvang:
19.30 uur in de Toertsjerke aan de Toerstrjitte 1 in De Westereen.
APRIL
WOENSDAG 6 T/M ZATERDAG 9 APRIL
DAMWÂLD - Luna park op het kleine
parkeerterrein bij sporthal De Boppeslach.
VRIJDAG 8 APRIL
BURGUM - Voorjaarscursus Salsa Latin
Solo. Gratis proefles 10.30 uur, Bewegingscentrum Reset in Burgum. Aanmelden/ info: Hilda Bosma 06 - 27 26 35 45,
[email protected]
BURGUM – De maan anders bekeken,
een voordracht van Henk Nieuwenhuis
om 20.00 uur, Streekmuseum-Volkssterrenwacht, Menno van Coehoornweg 9.
ZATERDAG 9 APRIL
LEEUWARDEN – Toneelvereniging It
moat kinne út Broeksterwâld/De Falom
spilet The Griene Mile yn ‘e Harmonie
ZONDAG 10 APRIL
TYTSJERK - Voorjaarsconcert Egerländer Oldehovekapel om 15.00 uur in
dorpshuis Yn ‘e Mande.
DE WESTEREEN - Zondagavond zang
met Christelijk mannenkoor Pro Rege
in de Rehoboth-kerk (Noarder Stasjonsstrjitte 31). Aanvang 19.45 uur. De toegang is vrij.
NOARDBURGUM - 19.00 uur Jeugddienst m.m.v. de Band: Soulfuel in de
Baptisten Gemeente
WOENSDAG 13 T/M ZATERDAG 16
APRIL
KOLLUMERZWAAG – Kermis op het
parkeerterrein van vv Friese Boys.
WOENSDAG 13 APRIL
AGENDA
DOKKUM - Koffieochtend voor vrouwen(25 jaar). Spreekster: Ineke Bolt.
Thema: “Jij mag stralen”. Toegang vrij.
Gemeentecentrum ”De Fontein”, ingang
Fuldastraat. Tijd:9.30-11.30 uur. Informatie: 0519-241413. Interkerkelijke
Werkgroep Koffieochtenden.
VRIJDAG 15 APRIL
BURGUM – Film Mens en ruimte
Deel 4: Onze plek in ruimte en tijd in
het Streekmuseum-Volkssterrenwacht,
Menno van Coehoornweg 9.
ZATERDAG 16 APRIL
OENTSJERK - Voorjaarsconcert senioren orkest Ryk Troch Muzyk o.l.v. dirigent Douwe Veenstra uit Feanwâlden
om 14.30 in Prorege, Rengersweg 15,
Oenstjerk. Medewerking: Thom Dol en
meester-verteller Douwe Kootstra uit
Feanwâlden Entree: € 9.00 (incl. koffie/
thee). Kaarten aan de kassa.
ZONDAG 17 APRIL
SIBRANDAHÛS - Elske de Wall in de
Kloosterkapel. Aanvang 15.30 uur. Zaal
open 15.00 uur. Entree € 7,50. Geen
voorverkoop.
DONDERDAG 21 APRIL
FEANWÂLDEN - Inez Timmer verzorgt een muzikale lezing: “Lily Marleen, eeuwfeest van een schuldig lied”.
Aanvang 19.45in Talma-Hoeve, Johanneswâld 1. www.vrouwenvannu.nl/feanwâlden.
ZATERDAG 23 APRIL
BUITENPOST - Peter en Engbert te gast
bij voorjaarsconcert Concordia. Aan-
vang 20.00 uur. Entree € 5,00. Kaarten:
Dropshop Liquorice of via [email protected]
brassbandconcordia.nl.
WOENSDAG 27 APRIL
RINSUMAGEAST – Koningsdag. Kinderoptocht
KOLLUMERZWAAG – 10e Wrotrun
KOLLUMERZWAAG – Keningsdei.
Hengstenshow bij Bosma, Spoarbuorren Súd 38. Thema: fantasie. M.m.v. Opa
muis’ vertelt van Binkie en Bonkie en
Jan Lourens, die diverse oude wagentjes
perfect heeft nagemaakt. Tijd: 14.0016.00 uur. Toegang Gratis.
DE WESTEREEN – Keningsdei 2016.
Tijd: 10.00-19.00 uur ’t Fjildtsje achter
de Hervormde Kerk. Programma.Activiteiten: ballonnenwedstrijd om 13.00 uur,
spijkerbroek hangen, survival baan, pannakooi, grote verloting met fantastische
prijzen, touwtje trekken, Lingo ballen
verloting, ballonnen clown, goochelaar,
prijsuitreiking van de ballonnenwedstrijd
van 2015.
Muziekprogramma: 10. 00 uur Opening
door Harmonia/Juliana, Ons Genoegen,
DJ Winston Black, Sum-Streetdance
demonstratie, Jelle Jitze Veenstra, All
over again, Gaatze Bosma, Folkert Hans
Tolsma.
DONDERDAG 28 APRIL
BUITENPOST – Stilte en ontmoeten in
het kerkje aan de Julianalaan 12A. Open
19.45 uur. Aanvang 20.00. 20.45 Vrijblijvend elkaar ontmoeten
ZATERDAG 30 APRIL
BROEKSTERWÂLD – Jimmy Costello
om 20.00 uur in dorphuis de Pipegael.
ZONDAG 1 MEI
SIBRANDAHÛS - Syb van der Ploeg
en Wiebe Kaspers in de Kloosterkapel.
dat Knilles yn ‘Katarsis’ syn dochter
kwyt rekke is, giet hy de wrâld yn om te
sykjen nei ien fan de âldste hynderrassen; de Ahalteke; it gouden hynder. Op
it Amelân rint noch neiteam fan dit edele
bist. Hy komt werom yn it kafee om hjir
oer te fertellen. Hy moetet de Twentske
Hettie, se skriuwt in boek oer in Fryske
artyst dy ’t se hertstochtlik adoreard. De
politiker, Peke van der Klamp, nimt al
fêst wat kredyt op de demokrasy. It moaist soe wêze as Hettie sjocht hoe linich
hy him hjir troch hinne slacht. Jabke, it
fleksibel postkantoar, sorteart de post yn
it kafee. Wat net bestiet hoecht ek gjin
post te krijen. Sa folle minsken, sa folle
ferhalen. Yn ‘Kredyt’ komme se by elkoar yn kafee De Bûnte Bok.
U kunt van deze avond een compleet
gezellig avondje uit maken, door vooraf een tafeltje te reserveren in het restaurant. Kijk voor meer informatie op
www.old-dutch.com/groepsuitjes
Straten volleybal toernooi
De Westereen
De Doarpsfeestcommissie De Westereen en volleybalvereniging AVIOS
organiseren traditiegetrouw in het jaar
dat er geen dorpsfeest is een straten volleybal toernooi op het terrein bij camping De Zilveren Maan aan de Boppewei in De Westereen. Dit jaar vindt het
toernooi plaats op zaterdag 21 mei. Het
tweejaarlijks terugkerende stratenvolleybal toernooi komt daarmee weer op
schema. Vorig jaar werd het ook georganiseerd vanwege de afgelasting in
2014. Het beloofd weer een prachtig
evenement te worden op een schitterende locatie. Ook aan de kinderen van
deelnemers en toeschouwers zal worden
gedacht door middel van het plaatsen
van een springkussen. Deelname geldt
voor zowel straten, bedrijven, sportverenigingen (gevestigd in De Westereen)
als vrienden groepen. Het team moet bestaan uit minimaal zes spelers waarvan
twee dames ( meer mag ook), de minimum leeftijd is 12 jaar. Maximaal 8 personen incl. coach. Ook dient er voor een
scheidsrechter en teller worden gezorgd.
Opgave kan bij André de Voogd, Ferlinge Stasjonsstrjitte 18, 0511 442989 of
06 21880268. Email: [email protected]
Graag met vermelding van naam van
het team en contactpersoon en adresgegevens.
Aanvang 15.30 uur. Zaal open 15.00 uur.
Entree € 7,50. Geen voorverkoop.
expositie: Geografie, archeologie, streekgeschiedenis en fotografie. Streekmuseum/Volkssterrenwacht, Menno van Coehoornweg 9. Open: dinsdag t/m zaterdag
13.00 - 17.00 uur. Vrijdagavond van
19.00 - 22.00 uur. Toegang: volwassenen
€ 3,50 en kinderen t/m 12 jaar € 2,00.
BURGUM – Fijnschilder Pieter Dijkstra
met olieverfschilderijen in It Polderhûs.
t/m eind juni.
BURDAARD – Ruurd Wiersma hûs
dinsdag t/m vrijdag 10.00-11.30 en
13.00-17.00 uur. Zaterdag en zondag
13.00-17.00 uur.
DAMWÂLD – Galerie Koos Hiemstra
open op afspraak of op avontuur. Eigen
werk. 0511-421251 Haadwei 25.
FEANWÂLDEN – De Schierstins t/m
zo. 24 april Expositie ‘Ein fan ‘e wrâld’
schilderijen Annemarie Gorter, Ben van
Haaster en Janine van Zeeland. Zaterdag
30 april t/m zondag 19 juni. Expositie
Johannes Mulders en Friesland grafische
kunst (via Nobilis).Gehele jaar: ‘het laatste Friese torenkasteel’
JISTRUM – Atelier MD, Schoolstraat
57, tekeningen en schilderijen Minse
Dijkstra. Open op afspraak. 0512471369.
KOLLUM – Atelier 7 Kunstlokaal-Kollum. Expositie Louise de Winter, Papergirls en figuratieve schilderijen en Max
de Winter suggestief, figuratieve olie- en
acrylschilderijen. Alleen open op afspraak. 0511-450752. Voorstraat 55.
RINSUMAGEAST –Klooster Claercamp. Permanente expositie over de
Friese kloostergeschiedenis. Zondag
13.00-17.00 uur. Klaarkampsterwei 6.
WOENSDAG 4 MEI
DE WESTEREEN – Dodenherdenking
om 20.00 uur bij het monument aan de
Skoallestrjitte. Vertrek stille tocht 19.45
Ned. Her. Kerk.
DONDERDAG 5 MEI
DE WESTEREEN - Bevrijdingsconcert shantykoor De Swemmersjongers
in zorgcentrum Brugchelencamp in De
Westereen. Toegang gratis. Aanvang
15.00 uur.
OM ALVAST IN UW AGENDA
TE NOTEREN
KOLLUMERZWAAG - Dorpsfeest 05
September t/m 11 September
T W I J Z E L E R H E I D E / Z WAG E R BOSCH - Heidefeest 25 t/m 29 mei
DAMWALD - Avondvierdaagse Damwâld 30-31 mei 2 en 3 juni
FEANWÂLDEN – Kuier Klavertocht 9,
10, 11 en 12 mei.
EXPOSITIES
BUITENPOST - Expositie “Zien en Bekijken” in gemeentehuis Buitenpost, Stationsstraat 18. t/m 1 april. Kunstenaars:
Hepie de Haan (beeldhouwster/ schilderes Broeksterwâld); Wietske Hellinga
(keramiste Dokkum); Joke Ket (schilderes Hurdegaryp) en Freerk de BoerBrouw (fotograaf/timmerman Stroobos).
De expositie is tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis gratis
te bezoeken.
BUITENPOST – IJstijdenmuseum met
o.a. zwerfstenen Klaas Drint en Gerrit Jonker. Open: dinsdag t/m zaterdag
10.00-17.00. Zondag 12.00-17.00 uur.
BURGUM – Speelgoed, spelen door de
eeuwen heen. t/m 14 mei. Permanente
Uitvaart
Vereniging
Zwaagwesteinde
Deze regelt en verzorgt de complete
uitvaart in overleg met de
nabestaanden voor leden.
• Personeel met plaatselijke bekendheid
• Geen winstoogmerk
• Eigen aula met vrij sleutelsysteem
• Opgegeven kinderen tot 18 jaar gratis
• Toetreding lidmaatschap ongeacht
leeftijd (vraag naar de voorwaarden)
• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering
• Bodes dag en nacht bereikbaar
Sj. de Beer
06-14881806
H. de Hoop
06-37010132
[email protected]
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
Wijzigingen voorbehouden. Controleer
altijd even of er nog veranderingen in het
programma zijn.
6 | De Westereender
Uitvaart
Vereniging
Zwaagwesteinde
degelijk en betrouwbaar
Uitnodiging
Damesblouson, truien en
rokken nu halve prijs.
tot het bijwonen van de
Ledenvergadering
op dinsdag 12 april 2016 's avonds 19.30 uur in
"Old Dutch". let op de gewijzigde locatie
MAAND MENU A:
Ruim assortiment in o.a.:
8 mini loempia’s + Babi Pangang +
Daging Kerrie of Daging Roedjak +
Tjap Tjoy + Nasi of Bami (groot)
Ondergoed: Beeren - Limosa
•
De agenda bevat o.a.
• Herdenken overledenen 2015;
• Vaststelling contributie / ledenkorting;
• Financieel verslag;
• Jaarverslag;
• Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar: De heer S. de Vries.
Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:
wol/katoen, gezondheidsondergoed
Voor slechts
• Heren-/Damesnachtkleding
Pyama’s/nacht-japonnen
MAAND MENU B:
• Dames- en herenkleding
Babi Pangang + Babi Spek
+ Foe Yong Hai + 2 stokjes saté
+ Nasi of Bami (groot)
lange- korte mouw
U kunt als lid kandidaten voordragen, deze dienen 2 uur voor
aanvang van de vergadering bij de voorzitter bekend te zijn.
• Na de pauze verteld Mevr.Tj. Banga ons over
Thanatopraxie (lichte balseming).
U bent van harte welkom op deze vergadering.
Uw inbreng stellen wij ten zeerste op prijs.
Het bestuur
[email protected]
Kijk ook op onze website
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
€ 15,25
o.a. pantalons, rondom elastiek.
• Werkkleding • Petten
• Tafelkleden
• Kleinvak
• Sokkenwol en ritsen
€ 19,25
“LOPEND BUFFET” € 14,95 p.p.
Voor slechts
LAKENS EN DEKBEDOVERTREKKEN
IN FLANEL EN KATOEN
K. Sikkemaweg 9, Hoek Koopmansweg
ZWAAGWESTEINDE
Tel. 0511-441663
Dinsdagsmiddags gesloten
(vanaf 8 pers. incl. één GRATIS consumptie)
Kinderen t/m 12 jaar € 1,00 per levensjaar
LOPEND BUFFET + ONBEPERKT DRINKEN
(vanaf 8 pers. excl. sterke dranken)
€ 25,- p.p.
Openingstijden: ma. t/m vr. 16.00 tot ± 21.00 uur,
dinsdag gesloten, za. en zo. 11.30 tot ± 21.00 uur.
Op feestdagen altijd geopend 11.30 tot ± 21.00 uur.
Hartelijk welkom in ons restaurant
NOARDER STASJONSSTRJITTE 13
DE WESTEREEN - TEL. 0511-441824
Voor informatie: 0511-444622 of [email protected]
www.caravanameland.nl
www.doumaautoschade.nl
Hegekamp 5
9287 MB Twijzelerheide
tel.: 0511 - 44 97 05
fax: 0511 - 44 97 52
mobiel: 06 - 20 61 41 56
[email protected]
Taxatie, spuitwerk, uitdeuken, autoruiten
Noarder Stasjonsstrjitte 28
9271 CK De Westereen
Telefoon: (0511) 44 35 51
Telefax:
(0511) 44 21 91
officieel dealer van
DE WESTEREEN
Voor al uw feesten en partijen
en diverse buffetten
RODEN
Voor al uw binnen bbq.
• Aanleg van electra, gas- en waterleiding
• Installatie en onderhoud van CV installaties
• Plaatsing van al uw sanitair
• Aanleg van zinken goten, daken en dergelijke
• Complete dakbedekking
DRACHTEN
Café zaal „De Hossebos”
SURHUISTERVEEN
www.xusheng.nl
STEEDS
DICHTER
BIJ JE
DOEL
KOMEN
DVEN
ACCOUNTANTS
ADVIESGROEP
we zijn specialist in het auto
onderhoud & reparatie van de merken BMW en Mini.
• Onderhoud & Reparatie
van alle merken
• APK
• Schadeherstel
• Bandenservice
• Voorruit reparatie
• Inbouw van accessoires
• Specialist BMW en Mini
A. v/d Meulenstrjitte 12
9271 BL De Westereen
0511 443 840
[email protected]
www.dven.nl
Hegekamp 3, 9287 MB Twijzelerheide
Tel: 0511 - 443400 | Fax: 0511 - 449514
[email protected] | www.carxpert-sikkema.nl
www.grondverzetvandenbroek.nl
tel 0511-44 43 80 fax 0511-44 57 54
Boskloantsje 8-A Kollumerzwaag
www.reitsma-timmerwerken.nl
Oproep deelname fiets sponsortocht voor
plattelandskinderen in Tanzania
Zaterdag 3 september 2016 organiseren we een sponsorfietstocht door Noord-Nederland
om geld in te zamelen en de aanschaf van zonnepanelen op een nieuw te bouwen
jongensslaapzaal bij een school op het platteland van Tanzania mogelijk te maken.
Daardoor is “verlengde educatie bij kunstlicht” mogelijk. Het bedrag dat minimaal
noodzakelijk is om dit te realiseren is € 18.000,--. Naast sponsoring door bedrijven wordt
een individuele sponsor bijdrage van je als fietsend deelnemer gevraagd van minimaal
€ 300,-. Plan is om de route te volgen langs de bedrijfshoofdponsoren. Maximaal 40
fietsers kunnen deelnemen.
Het inspannend met elkaar op te trekken gaat in de fietstocht samen met een
sportieve prestatie, in een eendaagse
route door Noord Nederland van +/-210
km. Je fietst als “team voor plattelandskinderen en bouw slaapzaal in Tanzania”. Je maakt gebruik van je eigen race
fiets, en fietst in principe op eigen risico.
Idee is om in een redelijk vlot tempo te
fietsen. Enige fietservaring is gewenst,
maar het ideologische doel zal een binding als groep opleveren. De route doet
mogelijk de vestigingsplaatsen van de
bedrijfs-hoofdsponsors aan, en gaat
door Friesland, en deels Groningen en
Drenthe.
Je zorgt zelf voor een (race) fiets. Fietskleding (shirt, jack en fietsbroek) met
bedrijfsnamen wordt je gratis ter beschikking gesteld door de organisatie
en bedrijf sponsors, en zal worden gedragen tijdens de tocht op 3 september.
Voor route begeleiding wordt gezorgd.
De tocht staat onder regie van organisatoren Jan Wagenaar (voorzitter Doarpbelang De Westereen) en Bate Boschma
(Docent Hanzehogeschool Groningen)
en waar nodig aanvullende begeleiding
tijdens de tocht zelf. Er is faciliterende
begeleiding tijdens de tocht op 3 september.
De fietssponsortocht als geheel biedt
een sportieve uitdaging maar betekent
ook publiciteit voor bedrijfssponsoren
o.a. middels shirtreclame. Daarnaast
zal een sponsor presentatieavond, oe-
fentochten, en publiciteit en aandacht
in lokale kranten regionale aandacht
trekken en publiciteit geven. Mogelijk geïnteresseerde bedrijven kunnen
zich ook aanmelden via [email protected]
pl.hanze.nl voor een sponsor bijdrage
aan de sponsorfietstocht en dus Tanzania. U wordt van harte uitgenodigd
contact op te nemen, en bent welkom.
Op een te plannen sponsor presentatieavond, vóór vertrek, ontvangen fietsdeelnemers hun fietskleding, en wordt
de sponsoren, bedrijven, belangstellenden en pers geïnformeerd wat de fietstocht met zich mee brengt. Sponsoren
krijgen een podium, door aanwezigheid en reclame uitingen. Hierbij kunnen eigen relaties en individuele sponsoren worden uitgenodigd.
APRI L 2016 | De Westereender | 7
Om als groep te fietsen zijn er twee oefentochten op zaterdagen in mei en juni.
Elke individuele fiets deelnemer verplicht zich tot een persoonlijke bijdrage
aan Tanzania via de sponsorfietstocht
organisatie. Hij of zij dient via persoonlijke sponsoring of donatie minimaal
€ 300,- in te leggen voor deelname als
fietsdeelnemer aan de tocht en oefentochten. Je bijdrage zal volledig ten
goede komen aan de bouw van jongensslaapzalen in Tanzania.
Enthousiast geworden om mee te doen?
Meld je aan per e-mail: [email protected]
pl.hanze.nl onder vermelding van:
naam, geboortedatum, woonplaats,
adres, postcode en emailadres. Vanuit
veiligheid kunnen maximaal 40 fietsers
deelnemen! De aanmelding is op volgorde van binnenkomst, en sluit op 1 mei
2016. Meld je tijdig aan, want vol is vol.
Na sluiting van de aanmeldingen op 1
mei 2016 zal er een informatie avond
voor de fietsers plaats vinden. Hiervoor
wordt je per mail uitgenodigd.
Bestuurswisseling Doarpsbelang
De Westereen
Cursus StarttoRun
Dokkum en De Westereen
vanaf 02 april 2016
Zaterdag 2 april 2016 gaat vanuit een initiatief van de Atletiekunie de cursus “StarttoRun” weer van start en ook de loopgroep van Hugo Veenker doet in Dokkum en De
Westereen weer volop mee.
Onder leiding van hoofdtrainer Hugo
Veenker met assistentie van Broer Sijtsma, Jacob van der Ploeg en Margriet
Brinkman zullen ook dit voorjaar de
lopers in 7 weken tijd de grondbeginselen van het hardlopen bijgebracht worden. Naast deze trainingen krijgen de
deelnemers ook antwoorden op vragen
die er zijn rondom hardlopen, voeding,
schoeisel en kleding.
De nationale kampioenen van De Westereen (Foto: Bettie Zijlstra)
DE WESTEREEN – ‘Het is voor mij een bijzondere vergadering. De laatste als voorzitter.
Dorpsbelang bestaat inmiddels 108 jaar. De Westereen is een bijzonder dorp. We zijn het
meest dynamische dorp van Fryslân. In fin mear as in bears. Wij kunnen van niets iets
groots maken en bij iets groots zeggen we doe maar normaal’, aldus voorzitter Jan Wagenaar van de Feriening Doarpsbelang De Westereen, tijdens de jaarvergadering in café
de Hossebos. Een avond die in het teken stond van bestuurswisselingen en nationale
kampioenen die in het zonnetje gezet werden.
Na de opening van de voorzitter ging de
aandacht uit naar de kampioenen. Lisanne en Marieke Hulder, Sarah van der
Meulen en Andrea Elzinga werden met
SVK in Sittard Nederlands kampioen
op het onderdeel minitrampoline C-lijn
bij het groepsspringen en in Nijverdal
pakten ze ook de nationale titel in de
B-lijn. Groepsspringen is een onderdeel
dat met 8 personen afgewerkt wordt.
Sietse Wijbenga, Martin van Kammen,
Roelof de Jong en Hendrik van der
Boon, (Zwagerbosch) werden Nederlands kampioen 4 maal wisselslag in
hun leeftijdscategorie. Daarnaast werd
Sietse Wijbenga, Nederlands kampioen
20+ vrije slag op het open Nederlands
Masters kampioenschap. Last but not
least werd Jacob de Roos, Nederlands
kampioen op de 100 meter schoolslag.
Melissa Sinia benadrukte nog even
dat het aantal leden, dus de inkomsten
terug lopen. 60% van de leden betaalt
inmiddels via een machtiging. Nadat
de notulen, het financieel verslag en
het jaarverslag met de complimenten
waren goedgekeurd, kwam het punt
bestuursverkiezing. Voorzitter Jan Wagenaar was de mening toegedaan, dat
er een nieuw gezicht moest komen. Dat
dit beter voor de vereniging zou zijn.
Melissa Sinia vertrekt voor haar werk
naar Utrecht, terwijl Annie van Wijngaarden het bestuursschap niet langer
kon combineren met haar drukke werkzaamheden. Het werd min of meer een
unieke bestuurssamenstelling, voor het
eerst hanteert een vrouw de voorzittershamer: Jitske de Vries. Petra Westra
is de nieuwe penningmeester, terwijl
Monique de Bruin communicatie voor
haar rekening neemt binnen het bestuur.
Doarpsbelang is nog op zoek naar een
bestuurslid.
Na de pauze gaf Coby Dijksma een
goed verslag van haar werk als mienskipswurker in De Westereen. Dijksma
noemde in het kort een aantal projecten
waar ze mee bezig is, zoals de commissie What’s Up, overlast, vuil opruimen
enz. Ook ging ze in op de problemen
voor ouderen, waarbij eenzaamheid een
belangrijk aspect is. Marion van Everdink was de tweede spreekster, zij gaf
een nadere toelichting op haar werk
als dorpencoördinator. Haar taken zijn
vooral gericht op het stimuleren van
projecten uit de gemeenschap en om te
proberen deze mogelijk te maken. Het
gaat vooral om eenmalige initiatieven,
waarbij veel werk door de indieners
verricht moeten worden.
Nadat het energieproject even ter sprake kwam, een project waarin Doarpsbelang graag betrokken blijft, kwam
de ontsluiting van De Westereen aan
de orde. ‘We zijn in een eerder stadium
te voorbarig geweest. We zochten naar
oplossingen, terwijl er nog niet onderzocht was of er problemen waren.
Inmiddels is een onafhankelijk bureau
aan het onderzoeken of er daadwerkelijk problemen zijn. Pas als de eventuele problemen helder zijn, gaan we naar
oplossingen zoeken. Voor de vakantie
komt er nog een dorpsdebat over de resultaten van het onderzoek. Voorlopig
is er verder niets over te zeggen.
Ook de sloop en nieuwbouw plannen
van Thús Wenjen kwamen op tafel. De
insteek is om 112 huizen te slopen en
ook weer 112 te bouwen. De huidige
bewoners van de eventuele sloopwoningen kunnen in die tijd naar een opvangwoning. Deze opvangwoningen
komen op het terrein van de voormalige christelijke school aan De Bjirken.
De passantenhaven met het daar plotseling verschenen bord, dat tentjes en
campers niet toegestaan worden, riep
vragen op van leden. Vooral de snelheid van plaatsing deed wenkbrauwen
fronsen. ‘We wachten al vanaf 2012 op
een informatiebord’.
Aan het eind van de vergadering werd
van de vertrekkende bestuursleden afscheid genomen middels een bos bloemen.
Goede en vooral bij je passende hardloopschoenen zijn heel belangrijk, ga
voor advies naar Sport 2000 in Dokkum, geef aan dat u bij ons de cursus
volgt en u ontvangt 10 % korting op uw
hardloopschoenen. De cursus wordt op
zaterdag 14 mei 2016 afgesloten met
een 3 km loop in Dokkum en na de cursus kunnen de deelnemers op diverse
locaties lid worden van de loopgroep
Hugo Veenker, zie www.lopenmethugo.nl.
U kunt zich inschrijven via www.yakultstarttorun.nl (Dokkum of Zwaagwesteinde). Volgens die site krijgt u een
keer per week een gezamelijke training
aangeboden, maar in Dokkum en De
Westereen zal 2 x per week de mogelijkheid zijn om gezamenlijk onder leiding
van een gediplomeerd trainer te trainen.
Zie voor de mogelijkheden en de exacte
trainingstijden en -dagen www.lopenmethugo.nl.
De eerste bijeenkomst is op zaterdagochtend 02 april 2016 om 09.30 uur bij
het Tolhuisbad in Dokkum en bij De
Vesteynde in Zwaagwesteinde. Daarna
zal er dus ook vaker per week en op
andere dagen getraind gaan worden.
Schroom niet en schrijf u vandaag nog
in voor de cursus via www.yakultstarttorun.nl. info: Hugo Veenker, 0511424317, [email protected] en
www.lopenmethugo.nl
Ook voor persoonlijke begeleiding in
het hardlopen kunt u contact opnemen
met Hugo Veenker, hij bespreekt graag
met u de mogelijkheden.
Tablet-nek?
Heeft uw kind problemen
met schrijven,
Gameboy-rug?
veteren, werkjes maken
of met hardlopen,
WhatsApp-duim?
fietsen,
hinkelen of voetballen?
www.skrepkinderfysio.nl
06-22094680 of 0511-541197
8 | De Westereender
Cursisten gevraagd voor
weer een leuke leerzame
beginners
digitale
fotocursus
Tibsterwei 4/b
9131 EG Ee
telefoon: 0519 - 518 957
mobiel: 06 - 537 259 13
[email protected]
www.dreamprojectstudios.nl
Tibsterwei 4/b
9131 EG Ee
0519-518 957
06-537 259 13
[email protected]
LUINSTRA’S
FIETSEN
start halverwege april.
Je kunt je nog opgeven voor het Singer/
songwriters en Gospelproject zie voor
meer info www.dreamprojectstudios.nl
V.A. 99 EURO INCL. GARANTIE
BEZORGEN
MOGELIJK
WIJ ZIJN GEOPEND VAN MAANDAG T/M ZATERDAG VAN 9:00T/M18:00
WASSEN DROGEN EN KOELEN VOOR IEDER BUDGET
VDWESTWITGOED.NL • [email protected] • 06 237 638 84
Het juiste adres voor al uw onderhoud
en reparatie van uw tweewielers
Vooral gespecialiseerd in de elektrische fiets
Tevens bij ons:
Voorstraat 108
KOLLUM
T. 0511-454451
Hebt u al last van
lentekriebels?????
ALLEEN OP KONINGSDAG
Op E-bikes met accu keuze
de zwaarste accu gratis.
Dat kan oplopen tot wel €350.00 Korting!
Dit alleen zonder inruil!
GRATIS HALEN
EN BRENGEN
Fiets in de tent met 40 % korting!
DRS is een totaalinstallateur. Of het nu gaat om elektrotechniek,
gasinstallaties, klimaatbeheersing of communicatie en beveiliging.
DRS installatietechniek staat garant voor het betere vakwerk.
* Neem contact met ons op en vraag naar de voorwaarden.
eet
l
p
m
Co lleerd
ta
geïns € 1365.voor BTW*
incl.
Wilt u meer weten over duurzame energie zoals warmtepompen
of zonnepanelen? Ook dan kan DRS u van advies voorzien. Wij
nemen u alle zorgen uit handen, van de subsidieregeling tot de
volledige installatie van uw energiebesparende maatregelen.
Remeha Tzerra CW4
+ iSense klokthermostaat
✓
✓
✓
✓
✓
Zeer geruisarm
Snel warm water
Extra zuinig door A-labelpomp
Nederlands kwaliteitsproduct
Compleet geïnstalleerd door DRS
DRS installatietechniek bv
Swarte Mar 3
Noardburgum
0511 47 60 07
www.drs-installatie.nl
APRI L 2016 | De Westereender | 9
Natuurlijke bron
Sommige momenten blijven voor altijd in je geheugen. De kauw is dan wel mijn favoriete
vogel, maar ook voor uilen heb ik een zwak. Eigenlijk voor alle dieren, ik heb er nog een
aantal op mijn lijstje staan: de bever en otter. Ik zou ze graag eens in het wild zien. Maar
terug naar de uil, naar de ransuil, die ik zag toen ik in Kollum woonde.
Achter onze woning aan de Kievitstraat
stonden bomen met daaronder heesters.
Lekker ondoordringbaar. In die boom
stond ik plotseling oog in oog met een
ransuil, die mij met bijna dichte ogen
gade sloeg. Dit was in 1976, waarom
mij dit is bijgebleven besef ik zelf ook
niet. Onlangs was ik in het Lauwersmeer
waar ik drie velduilen mocht bewonderen. Dat herinnerde mij aan Holwerd,
bij hoog water. Ik stond heel stil op drie
meter afstand van een velduil. Plotseling stopte er een auto met een Belgisch
kenteken. Eerst zag ik de lens van de
camera, toen de Belg in kwestie en weg
was de uil. Zo hoort het zeker niet.
Deze keer veel nieuws. Ik was op een
mooie zondag in Noord-Holland en kon
het niet laten. Op zoek naar de eerste
Nederlandse roodkeelnachtegaal. Een
soort die ik weer zou kunnen bijtekenen
op mijn lijst.
Voor mij begint het voorjaar nu echt. De
grutto is in het veld, de paardenbloemen
zijn er en ik zag mijn eerste vliegende
vlinder. Dat brengt mij bij de prachtige,
door uitgeverij Wijdemeer uit Leeuwarden uitgegeven, nieuwe Friese natuurgids over nachtvlinders. Schrijver en samensteller Sake P. Roodbergen zorgde
met ‘Nachtflinters’ voor een vervolg
op de Friese natuurgids over Deiflinters
en libellen, die hij in 2015 publiceerde.
Eerder verschenen van hem al gidsen in
het Fries over Fûgels en Blommen. De
gids ‘Nachtflinters’ geeft een beschrijving van de Nederlandse nachtvlinders,
met het accent op de provincie Fryslân.
Elke pagina toont een foto van elke soort
en van de rups, het vrouwtje en de eitjes
en noemt de bekendste kenmerken. Een
gids die een onbekende nachtwereld in
een fraai daglicht brengt. De gids kost € 12,50 en is te koop in de
boekhandel en in de webshop van Wijdemeer.
Via Yde van der Heide bijgaand bericht:
‘Aparte belevenis: het loont de moeite
om tweemaal per dag een groep vogels
te checken op kleurringen! Bij toeval
bezoeken Hein Vogt en ik een bekende
plek in de Sweachermieden op dezelfde
dag, met een tussenperiode van enkele
uurtjes. Resultaat ‘s morgens: 110 ex.11 codes. Resultaat ‘s middags: 145
ex. - 11 codes. Bij de afgelezen codes
is geen enkele code èn in de ochtend èn
in de middag afgelezen! Heel raar! Bij
beide groepen zijn het geen vogels, die
net het land zijn binnengekomen. Gaan
Het gaat in deze rubriek niet altijd, zoals
we het graag zouden willen. Op de foto’s
uit onze vorige editie kregen we helaas
maar één reactie, namelijk op de foto
met de groep kinderen. ‘Ik ken daar enkele namen van, omdat ik daar met mijn
oudere broer op sta. Het betreft de beide
jongens midden op de foto. Ik geloof
dat het inderdaad met school van doen
had. De School met den Bijbel uit Twijzelerheide. Er was een of ander feest in
tjemouiswâlden op een stuk land, tussen
de huisnummers 6 en 4, ongeveer achter
bakker Okkema. De grootste jongen is
Anne Lourens, geboren op 31-07-1944
en overleden op 10-03-2007. De kleinste
is Klaas Lourens geboren op 29-11-1948.
Beide zijn geboren bij de brug van Kuikhorne. Klaas woont nu op de Berken in
de Westereen.’ Helaas zijn er geen reacties gekomen op de beide andere foto’s,
die uit de prullenbak gered werden. We
hadden graag gezien, dat we er iemand
gelukkig mee hadden kunnen maken.
Vandaag weer een drietal nieuwe foto’s.
Te beginnen met de klassenfoto, waarover helaas niets bekend is. Het vermoeden bestaat, dat het een klassenfoto van
een school uit Twijzelerheide is, maar
meer dan een vermoeden is dit niet. Dan
een foto van Voetbalvereniging Zwaagwesteinde, waarvan enkele namen bekend zijn. Een groot probleem lijkt dit
niet. Wie herkent de mensen op de foto?
De derde foto is uit 1929. Er staan namen achter op de foto. Het zou gaan om
Jan Beinema uit Jistrum en Djurrema uit
Buitenpost. Ook deze foto komt uit de
prullenbak en ik hoop, dat er nabestaan-
den zijn die belang bij de foto hebben.
GEBOORTEKAARTJES
Bij toeval ben ik in het bezit gekomen
van een plakboek met geboortekaartjes.
Wellicht is er nog belangstelling voor.
Daarom wil ik in de komende Westereenders hier aandacht aan besteden. De
kaartjes kunnen gratis opgehaald worden. Vorige maand konden we de eerste
mensen blij maken. Hopelijk deze keer
weer. Voor de kaartjes die overblijven
hebben zich twee verzamelaars gemeld.
Klaes Jehannes 1945, Schelte 31-011947 en Lieuwe Jan 24-05-1949, alle
drie kinderen van Joh. en Sj. Visser-Wagenaar uit Kollum.
Dirk 1946 en Roelof 30-04-1949, kinderen van T. de Roos en G. de Roos-Stielstra uit Franeker.
Jeltje 03-07-1958, Dieke 27-07-1961,
Aneta 25-05-1965, kinderen van J. S. de
Haan en D.A. de Haan-Sibma uit Akkerwoude, Voorweg 129.
Robert Hein 12-09-1962, Brigitte Janet
03-09-1963, Agnes Barbera 29-07-1968,
kinderen van B.R. Gietema en B.T. Gietema-Zaturdag, uit de Beijertstraat 4 te
Holwerd.
Haakje 27-06-1945, dochter van H. Wagenaar en K. Wagenaar-Veenstra, wonende in Augustinusga.
Dirkje 13-12-1968, dochter van R. en F.
Douma-Dijkstra uit Akkerwoude, Voorweg 56.
Durk Pieter, zoon van D.L. Wolters en M.
Wolters-de Hoop, Molenweg 33 De Valom.
Klaas 13-05-1969, zoon van E. en M. de
Vries-Boorsma uit Franeker.
Een ransuil op zoek naar een prooi (Foto: Marcel van Kammen)
de mannetjes apart van de vrouwtjes
foerageren? Zijn het verschillende vogels die op elkaar vertrouwen en in een
bepaalde groep gaan foerageren? Of is
het gewoon toeval? Hebt u ook een code
afgelezen, meldt dit dan even.
De slechtvalkjes broeden weer bij de
elektriciteitscentrale aan het Bergumermeer. Ze hebben het legsel van vier eieren compleet. Over natuur dicht bij huis
gesproken: ‘Ik heb op de Keapmanswei
in De Westereen nu al een keer of 4/5
gezien en gehoord, dat een bonte specht
boven op de plastic kap van een lantaarnpaal zit te roffelen. Dit roffelen is
in ieder geval al een mooi geluid, maar
de kap functioneert dan als een soort
trommel!
Volgens mij zitten er ‘regelmatig 2
spechten (spechten zijn in opkomst?),’
aldus Jan van Kammen uit De Westereen. De witte ekster in De Westereen.
Ik zag hem baltsen met een normaal
gekleurd exemplaar boven de Súder
Stasjonsstrjitte. Dit in een straalblauwe
lucht, een prachtig gezicht. Een hele dag
in één keer goed. De kans is groot, dat
hij ergens in die buurt zit te broeden.
Wie weet waar?
Tsjerkestrjitte 38, 9271 AN De Westereen. Tel: 0511-447474. E-mail: [email protected]
Kom je thuis. Ligt er op onze oude
put een, helaas dode, torenvalk die een
ring droeg. Lolkje Wijbenga uit De
Westereen had de torenvalk, die op 12
juni 2015 als nestjong geringd was in
Gaanderen, op 10 maart 2016 gevonden
in een schapenhok in de Mieden in De
Westereen. Deze torenvalk had in 352
dagen 148 kilometer afgelegd.
Een dag eerder lag er een envelop van
Feike Zijlstra uit Twijzelerheide in de
brievenbus met de ring van een spreeuw.
Deze spreeuw droeg een Zweedse
Stockholm ring. Hier heb ik nog geen
bericht over. Wordt dus vervolgd.
Vogel- en natuurnieuws uit de regio,
maar ook meldingen van geringde
vogels, helpen mee om deze rubriek
een grotere variatie te geven. Meldingen graag aan Johannes van Kammen,
Oude foto
Reacties graag
schriftelijk naar:
Redactie De Westereender,
Tsjerkestrjitte 38, 9271 AN
De Westereen. E-mail: [email protected], telefoon:
0511-447474. Mocht u
nog kaartjes hebben met de
achternaam Van Kammen
wilt u dan ook contact
opnemen.
1 0 | De Westereender
Het betrouwbare
adres
voor
Uw vloer
als nieuw,
snel
bellen
parket- laminaat- pvc- en kurkvloeren!
- 47
69
25!!!
Elke0511
week weer
leuke
aanbiedingen!
F RV
Rijksstraatweg 86, 9251 DK Hurdegaryp, Tel.: 0511 - 47 69 25
w w w. m u l t i s t y l e . n l
Lentekriebels?
Autoservice Jan Hoekstra
Voor al uw onderdelen en reparaties
van auto’s en trekkers
Airco service € 85,00
Bij inlevering van deze advertentie in
combinatie met een kassabon met een
Banden * Winterbanden * Accu’s
Nieuw: mobiele aircoservice
voor trekkers en machines
minimale besteding van €15,-
Dokkumerlaan 6, 9113 AN Wouterswoude
Tel. 06 - 11115295
bij ons in de maand april,
maakt u kans op een
Luxe vleespakket van €50,-
SNACKBAR
EN AFHAALCENTRUM
’T WEST
Deze actie is geldig in de maand april.
Noarderstasjonsstrjitte 41
De Westereen 0511-441672
www.slagerij-dantuma.nl
ElkE zatErdag:
4 personen patat
+ 4 fricandellen of kroketten
€
+ grote beker saus
voor
7.00
TWIJZELERHEIDE • TEL. (0511) 44 28 44
Volg ons ook op facebook
ISSER
oninginrichting
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46 - De Westereen - Tel. (0511) 44 21 21
Kleed uw woning gezellig aan met gordijnen e.d. van Visser Woninginrichting.
Kilometers tegen de laagste prijs van Nederland.
Vallen
à
€ 4,95
Vitrages en gordijnstof
à
€ 7,95
In-betweens 3 meter hoog
à
€ 12,50
Velours en kamerhoog overgordijnen
à
€ 12,50
Vouwsystemen, rolgordijnen, rail, roede, etc.
Ook voor tapijt, vinyl en laminaat kunt u bij ons terecht.
Loop gerust even binnen bij Visser Woninginrichting!
Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 12.00 - 13.00 tot 18.00 uur
Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 12.00 uur
www.vissergordijnen.nl
U bent van harte welkom in onze vernieuwde zonnestudio.
Met onze nieuwe PureBronze lampen krijgt u een geweldig
mooi bruiningsresultaat.
Aanbieding: bij aankoop van een volledige kuur ontvangt u
Emerald Bay (voor een goede verzorging van de huid en een
langere en betere bruining) voor slechts €5,Aktie is geldig tot 30 april (zolang de voorraad strekt)
Skoallestrjitte 1, De Westereen
tel. nr. 0511 - 44 72 16
of boek online via
www.kapsalonshe.nl
Sumar
daar kunt u op vertrouwen
voor bedrijven en particulieren
✔ inbraakbeveiliging
✔ camera systeem
✔ brandbeveiliging
klanten Alarm Service Noord zijn welkom
tel.: 0511-469552
e-mail: [email protected]
www.vinkebeveiliging.nl
Sake
BEKKEMA
BEKKEMA
AFTIMMER- EN MONTAGEBEDRIJF
•
•
•
•
Kozijnen / ramen
Dakrenovatie / dakkapellen
Tuinhuisjes / bergingen
Keukens / badkamers
De Moarreweg 3
9104 LA Damwoude
Tel. 06-29187785
VERBOUWING IN EN OM UW WONING
•
•
•
•
•
•
Tuinaanleg
Tuinonderhoud
Bestrating
Renovatie
Snoeiwerk
Particulier en bedrijven
Conradistrjitte 3 • 9271 AJ De Westereen
Telefoon 06 20 62 44 03
APRI L 2016 | De Westereender | 11
Historisch park Vijversburg met nieuw elan
Tekst: Johannes van Kammen |
Foto’s: Marcel van Kammen
TYTSJERK – Het kan vrijwel niemand
ontgaan zijn. Park Vijversburg heeft een
grondige metamorfose ondergaan en biedt
daardoor nog veel meer faciliteiten aan de
bezoekers, voor zowel volwassenen als
kinderen. Naast het oude bekende bos, zijn
er drie indrukwekkende elementen toegevoegd: Frijlân, Tobias’ Tún en de Dwaalster.
Vijversburg is een park om lekker te dwalen,
intens te genieten van de vele verrassende
aspecten, of om met de kinderen lekker
buiten bezig te zijn.
Het is niet alleen een schitterend park om
nu van te genieten, maar ook een park
met een rijke historie, die veel verder
reikt dan de herinneringen van de bezoekers. De tijd van de belvedère of de donkere grot. De oorsprong ligt bij stadhouder Georg Schenck van Toutenburg, die
in 1528 een buitenverblijf aanlegde, op
de plaats waar nu de twintig stichtingswoningen staan: Slot Toutenburg. Dit slot
is afgebroken. Begin 17e eeuw wordt een
eenvoudig buitenhuis met omgrachte tuin
en singelbeplanting aangelegd ten zuiden
van het huidige theehuis in het park. In
1808 koopt Age Binses Looxma III,
koopman te Leeuwarden, dit buiten. Vijversburg was om twee redenen een prima
aankoop. Het ligt dicht bij Leeuwarden
waar Looxma woonde en zijn pakhuizen had, en het gaf hem status. In het
koopcontract wordt gesproken over “een
fraaie tuin, grachten en kostelijke tuinen
voorzien van vruchtbomen”.
In 1828 trouwt hun enig kind Baudina
Looxma, met Nicolaas Ypeij, arts te
Leeuwarden. In 1843 gaat het echtpaar
Ypeij-Looxma wonen op Vijversburg.
Een jaar later bouwen zij een groot
nieuw huis op de plaats van het huidige
slot. Nicolaas, die bekend wordt als de
Heer van Swarteweisein, overlijdt in
1869. Baudina blijft achter met haar
enige zoon Age. In 1890 overlijdt Baudina en in 1892 Age, die ongetrouwd
blijft. In zijn testament, dat begint met de
woorden “Tot aandenken aan mijne moeder”, wordt onder andere geregeld, dat er
een Stichting Op Toutenburg wordt opgericht, die tot taak heeft het park en de
villa te onderhouden en hun boerderijen
in Tytsjerksteradiel te beheren.
Bovendien moest deze stichting een
“Huis met twintig kamertjes” bouwen.
Hier zouden twintig van de meest behoeftige echtparen van de drie nabijgelegen dorpen Tytsjerk, Ryptsjerk en
Hurdegaryp kunnen wonen. Het bestuur
van Stichting Op Toutenburg bestaat
sinds haar oprichting uit drie regenten,
die allen moeten wonen in de provincie
Friesland. Eén van de eerste daden van de
nieuwe stichting was het verkleinen van
Villa Vijversburg, uit kostenoverweging.
De naam van de Stichting is afgeleid van
stadhouder Schenck van Toutenburg.
De Stichting beheert nu bijna 125 jaar
landgoed Vijversburg, bestaande uit Villa
Vijversburg, omliggend park, landbouwgronden en twintig stichtingswoningen
met tuinen.
Tot zover een klein stukje historie. De
bedrijfsleider Audrey Stielstra, kijkt
echter ook graag vooruit: ‘Het oude bos
is grotendeels intact gebleven. Het is
voor het grootste deel aangelegd in de
19e eeuw. Bezoekers kunnen er heerlijk
onbekommerd wandelen over de vele
slingerpaadjes. Daarnaast zijn er nieuwe
aspecten toegevoegd. Frijlân is een van
die gebieden, die ontworpen is door de
internationaal bekende tuinarchitect Piet
Oudolf. Frijlân is voor een belangrijk
deel gericht op de kleine bezoekers van
het park: de kinderen. Een spannend
onderdeel is het waterlabyrint, waar de
vlotjes binnenkort weer het water in
gaan. Het is vooral een gedeelte waarin
ontdekken en spelen samen gaan. Kinderen leren daar om op een speelse manier te kijken naar de natuur en ermee
bezig te zijn. Bouwen met wilgentenen
is een van de activiteiten.’
Dwaalster is een ruimte om te verdwazen en te dwalen. Centraal in Dwaalster
zijn de grote hagen in de vorm van een
ster. ‘De stalen profielen, die nu goed
zichtbaar zijn, laten straks ruimtes open
in de hagen, waar deels doorheen gelopen en deels doorheen gekeken kan
worden. Ook hier hebben we weer diverse leuke aspecten toegevoegd waardoor er, met een levendige verbeelding,
prachtige variaties mogelijk zijn,’ aldus
Stielstra, die in het kader van de totale
ontwikkeling de nadruk legt op het gegeven, dat de tijd het geheel nog meer
zal vormen. De invloed van Moeder
Natuur wordt steeds meer zichtbaar. ‘Je
krijgt een enorme ontwikkeling. Het
historische bos is niet in één jaar aangelegd, maar heeft zich gevormd. Dit zal
ook gebeuren in de drie nieuwe gedeeltes. Daar ben ik van overtuigd.’
In Tobias’ Tún, het kunstlandschap, heeft
de ontwerper Tobias Rehberger het geheel samengevoegd in “get lost on the
way home, finding ways in the nothingness”. Het is een gebied waarin veel mogelijk is. De rode beuken zullen voor belangrijke visuele aspecten zorgen, maar
even genieten in de hangmat met fruit
van de op het veld aanwezige vruchtbomen, of gezellig even met een boek uit
de ‘tuinbibliotheek’, vormen waardevolle elementen om de mens innerlijke
rust te geven. Opvallend in het ontwerp
is de historische zichtlijn, die loopt van
Villa Vijversburg naar de Oldehove te
Leeuwarden. De kunstenaar heeft deze
lijn zichtbaar gemaakt door een aardverschuiving. Een waterkreek die plotseling
stopt en enkele meters verder loopt.
‘Wij zijn volop bezig met het ontwikkelen van activiteiten en mogelijkheden
om Vijversburg optimaal op de kaart te
zetten. In de periode van 13 juni tot en
met 31 oktober wordt de tentoonstelling
“Dwaaltijd” georganiseerd. Ook het
pompoen uithollen komt als vast onderdeel op de activiteitenkalender evenals
de succesvolle Nacht van de Nacht. De
mogelijkheden zijn legio, maar we kiezen voor de weg van de geleidelijkheid.
Niet forceren, dingen goed doen,’ aldus
Audrey Stielstra. Nadat op 12 september 2015 de drie parkdelen werden geopend, zal op 2 juli aanstaande het hele
park officieel geopend worden. Dan
gaan ook de gebouwen open voor het
publiek en is men welkom in de Villa
voor een kopje koffie of thee.
Het park is het hele jaar dagelijks open
van 08:00 uur tot 18:00 uur. Om het
park in te kunnen gaan voor een bezoek, wordt er entreegeld gevraagd.
Bij de betaalautomaat kunt u alleen
pinnen. Wilt u gebruik maken van de
invalide ingang? Bewaar dan uw toegangsbewijs. U hebt deze nodig om via
de glazen deur het park te verlaten. De
in- en uitgang aan de kant van Groene
Ster (Frijlân) is in gebruik. U kunt hier
met een vriendenpas naar binnen om het
park te bezoeken. Deze ingang is speciaal in gebruik genomen, om bezoekers
vanuit het gebied Groene Ster, toegang
te bieden tot het park. Wanneer u met
een kinderwagen of rolstoel het park
wilt bezoeken, dient u gebruik te maken
van de hoofdingang bij het parkeerterrein. Komt u regelmatig in het park?
Word dan vriend van Vijversburg! Voor
een kleine bijdrage kunt u het gehele
jaar, met uitzondering van bepaalde evenementen, het park bezoeken.
De Stichting heeft een samenwerkingscontract met Stichting De Noorderbrug.
Cliënten van De Noorderbrug leveren,
samen met begeleiders, een bijdrage aan
werkzaamheden in het park. Ook zijn er
vele vaste vrijwilligers die werkzaam
zijn in de theesalon en die verschillende
werkzaamheden in het park verrichten.
Daarnaast wordt het park door HBO-instellingen gebruikt als oefenplaats voor
diverse leerprojecten en door MBO-instellingen als stageplaats.
Park Vijversburg, Swarteweisein 2,
9255 JB Tytsjerk, 0511 – 432427, www.
vijversburg.nl, Facebook.com/parkvijversburg
LINDONA zonweringen & Aluminiumbouw
W
WIJ VERKOPEN HET VERSCHIL!
KNIKARM
ZONNESCHERM
OOK KUNNEN WIJ
UW BESTAANDE ZONWERING
OPNIEUW BEKLEDEN!
Bezoek onze showroom/atelier:
Harm Smidswei 21 • 9298 RE Kollumerzwaag
www.lindona.nl • [email protected]
Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00-17.00 uur,
DHZ-MARKIEZEN
’s avonds en zaterdags op afspraak
LINDONA
Tel. 0511-442938
Foto: Fotografie Jaap de Boer
1 2 | De Westereender
28
en
lag
672
OARS TINKE,
Foto: Fotografie Jaap de Boer
oor
• Eddy de Jong, De Echte Bakker
• DMA
Ljurkstrjitte 57, tel. 441872
Ferlinge Stasjonsstrjitte 94
• Timmer- en onderhoudsbedrijf
tel. 449900, [email protected]
E. Kazemier
• Dozein, Groothandel in
Miedloane 8, tel. 06-30789111
slagerijbenodigdheden en
• Koster Installatiebedrijf
verpakkingsmateriaal
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877
Nijverheidswei 7, tel. 445045
• De Kûle, Copyshop
• Elzinga, Evenementenhal
Boskwei 7-A, tel. 443055
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7
• La Okido/Fietsenzaak.eu
tel. 442245
Skriesstrjitte 5a, 443413
• Elzinga, Schilderwerken
[email protected]
Conradistrjitte 2, tel. 441818
• De Zilveren Maan, Minicamping
www.elzinga-schildersbedrijf.nl
Boppewei 2, tel. 442957
• Faber Bouwbedrijf
• Marskramer / Toys 2 Play
De Gentiaan 23, tel. 446021
Ljurkstrjitte 72, tel. 447128
[email protected]
• Multimate Bouwmarkt
• Feenstra, GroenRijk
Tolwei 22, tel. 444747
Boppewei 17, tel. 443180
• Anja, SnackbarDe Westereen
• Elzinga,
Schilderwerken
NOF
B.V., Taxi& Touringcarcentrale
• •DMA
• •A Fierljepcentrum
& H Elektro
Conradistrjitte
2, tel. 441818
Salomon
Levystrjitte
1,
tel. 444488
Foarwei
235,
Kollumerzwaag
Lange
Reed
18-20,
tel.
447371
Ferlinge Stasjonsstrjitte
94
Suder Stasjonsstrjitte 19, tel. 441323
www.elzinga-schildersbedrijf.nl
• Auto Bosma
tel.449900,
444000,[email protected]
www.taxinof.nl
www.fierljeppen.nl
tel.
www.AenH-elektro.nl
Foarwei 21, Kollumerzwaag, tel. 444960,
• Esmée’s Fashion Store
Old Dutch,
Horeca- in
en Zalencentrum
Friesland Sportprijzen
• •Dozein,
Groothandel
• •Administratieen Acquisitiekantoor
www.bosmaautos.com
Ljurkstrjitte 76, tel. 227013
Noarder Stasjonsstrjitte en
52, tel. 442638
Yndustrywei
5, tel. 443220
slagerijbenodigdheden
Veenstra
& Visser
• Baarsma Texo
[email protected]
www.old-dutch.com
•Suder
Glavecom,
grossier10a
in
verpakkingsmateriaal
Stasjonsstrjitte
• Jachthaven ’t Eibertsnêst
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201
• Poiesz Supermarkt
en Slijterij
schildersvakbenodigdheden
7, tel.
445045
tel.
•447695
Boersma, aardappelen, groente en fruitNijverheidswei
Kûkhernsterwei
31,
tel. 472775
Foarstrjitte
49, tel. 443939
en
deskundig
in
glasen
• Elzinga,
Evenementenhal
• AlmaLjurkstrjitte
Pannenleggersbedrijf
74, tel. 441424
www.jachthavenkuikhorne.nl
•Ferlinge
Present
Promotion 7
schilderwerken
Stasjonsstrjitte
De
Reade
KlaverJaap
12, tel.
06-29626728
•
Fotografie
de Boer
• Jeeninga-Auto’s
Tsjerkestrjitte
16, tel.
tel.468
06-29037447
Tolwei
24, tel. 69,
444805
tel.
442245
[email protected]
Foarstrjitte
tel. 447300
Roazeloane 60,
000
•
Primera
Jousma
www.glavecom.nl
•
Elzinga,
Schilderwerken
• Anja,
Snackbar
www.fotoJaapdeBoer.nl
[email protected]
Ljurkstrjitte
51,
tel. 441818
446207
•Salomon
Geld
& Levystrjitte
Woning
Conradistrjitte
2, tel.
1,Westereen
tel. 444488
• Hans
BrolsmaDe
verhuizingen
• Faber Bouwbedrijf
•www.elzinga-schildersbedrijf.nl
Rabobank
Ferbiningspaad
4,
tel. 445511 - opslag
• Auto
Bosma
transporten
- pianovervoer
De Gentiaan 23, tel. 446021
Ferlinge
Stasjonsstrjitte1, tel. 441815
www.geldenwoning.nl
Bouwbedrijf
Foarwei
21, Kollumerzwaag
Ferlinge
Stasjonsstrjitte 72, tel. 445193 • Faber
[email protected]
•De
Riemersma,
Slagerij
•tel.
Het
Haarboetiekje,
Kapsalon
23,
tel. 446021
444960,
www.bosmaautos.com
www.hansbrolsma.nl
•Gentiaan
Friesland
Sportprijzen
Tsjerkestrjitte
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
83, tel. 447170
[email protected]
• Baarsma,
Texo
• Brugchelencamp,
Zorgcentrum
Yndustrywei2,
5, tel.
tel. 441276
443220
Rinse’s
Resto
Vis &
•Foarstrjitte
VanBrugchelencamp
der Heide,
bedrijf
1, tel. 448181
• Glavecom
VerfenSnacks
Glasgroothandel
• •Feenstra,
GroenRijk
46, tel.Technisch
441201
Ljurkstrjitte
444659
Noarder
Stasjonsstrjitte
28,
tel. 443551
• De Bruin
Isolatie
Tolwei17,
24,45,
tel. tel.
444805
Boppewei
tel.
443180
• Boersma,
aardappelen,
groente
en
www.glavecom.nl
Miesstrjitte
5, tel. 449537
Sake
Store
•fruit
Bakkerij:
Heslinga’s
Smulpaleis
• •Fierljepcentrum
De Westereen
• Geld
& 18-20,
Woning
De
Westereen
• Coop supermarkt
Foarstrjitte
37, tel.tel.
442900
Skriesstrjitte
tel.441424
442233
Lange
Reed
447371
Ljurkstrjitte
74,1,tel.
448860
Ferbiningspaad
•www.fierljeppen.nl
Kapsalon
S’he 4, tel. 445511
De Ljurkstrjitte
Hossebos,
Café-Restaurant
• •Fotografie
Jaap63,
detel.
Boer
• DA Drogisterij
Fizel
www.geldenwoning.nl
Skoallestrjitte
1, tel. 447216
Foarstrjitte
21,tel.
tel.447300
444622
• Friesland
Sportprijzen
Foarstrjitte
69,
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177
• Het Haarboetiekje,
•Yndustrywei
Schoonheidssalon
LeKapsalon
Cygne
www.hossebos.nl
5, tel. 443220
www.fotoJaapdeBoer.nl
• Dantuma,
Slagerij
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
83,tel.
tel.449888
447170
Noarder
Stasjonsstrjitte
Jilderda,
Bloemenboetiek
• Glavecom,
grossier
in 65,
• •Hans
Brolsma
verhuizingen Noarder Stasjonsstrjitte
41,-tel.
441672
• Van der Heide Technisch bedrijf
www.schoonheidssalon-lecygne.nl
Ljurkstrjitte
tel. 443068
schildersvakbenodigdheden
transporten
-53,
pianovervoer
opslag
• DijkStasjonsstrjitte72
Optiek
Noarder Stasjonsstrjitte
en deskundig
in glas- en 28, tel. 443551
Ferlinge
• Bakkerij: Heslinga’s Smulpaleis
Ljurkstrjitte 43a, tel. 441705
schilderwerken
tel. 445193
Skriesstrjitte 1, tel. 442233
www.dijkoptiek.nl
Tolwei 24, tel. 444805
www.hansbrolsma.nl
• De Dorpsacker, Apotheek
• De Hossebos, Café-Restaurant
www.glavecom.nl
• Brugchelencamp, Zorgcentrum
Badhúswei 1a, tel. 445050
Foarstrjitte 21, tel. 444622
• Geld & Woning De Westereen
Brugchelencamp 1, tel. 448181
• DMA Bouwkundig Bureau
www.hossebos.nl
Ferbiningspaad 4, tel. 445511
• De Bruin Isolatie
Foarwei 72, Kollumerzwaag tel 449900
• Jilderda, Bloemenboetiek
www.geldenwoning.nl
Miesstrjitte5, tel. 449537
www.dma.frl
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068
• Het
Kapsalon
• Coop
supermarkt
• Dozein,
Groothandel in slagerij• Haarboetiekje,
Eddy de Jong, De
Echte Bakker
Stasjonsstrjitte
83, tel. 447170
Ljurkstrjitte
63, tel. 448860
benodigdheden
en verpakkingsmateriaal Ferlinge
Ljurkstrjitte
57, tel. 441872
•
Van
der
Heide,
Technisch
bedrijf
• DA Drogisterij
Fizel
Nijverheidswei 7, tel. 445045
• Timmer- en onderhoudsbedrijf
Noarder
Stasjonsstrjitte 28, tel. 443551
Ljurkstrjitte
tel. 445177
• Elzinga,61,
Evenementenhal
E. Kazemier
• Bakkerij:
Heslinga’s
Smulpaleis
• Dantuma,
FerlingeSlagerij
Stasjonsstrjitte 7, tel. 442245
Miedloane
8, tel. 06-30789111
Skriesstrjitte 1, tel. 442233
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672
• De Hossebos, Café-Restaurant
• Dijk, Optiek
Foarstrjitte 21, tel. 444622
Klysterstrjitte 43, tel. 441705
www.hossebos.nl
www.dijkoptiek.nl
• Jilderda, Bloemenboetiek
• De Dorpsacker, Apotheek
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068
Badhúswei 1a, tel. 445050
Glavecom
verf- en glasgroothandel
OARS DWAAN!
Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju
3
Bedrijf van de Maand:
• Stienstra Timmerwerken
Dwarsreed 6, tel. 06-22050862
[email protected]
• Talsma, Electro World
Tsjerkestrjitte 1, tel. 444013
www.electroworldtalsma.nl
• Topfiets
Noarder Stasjonsstrjitte 21
tel. 06-13318736
• Total Tankstation en Carwash
Noarder Stasjonsstrjitte 40
• K. Venema Assurantiën / RegioBank
Tsjerkestrjitte 58-60, tel. 447500
[email protected]
www.kvenemaassurantien.nl
• De Vesteynde,
Therapie- en trainingscentrum
Sportloane 10, tel. 447337
• Koster Installatiebedrijf
• Total Tankstation
en Carwash
www.devesteynde.nl
• Stienstra
Timmerwerken
• Eddy
de Jong, De Echte Bakker
Ferlinge
Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877
Noarder Stasjonsstrjitte 40, tel. 445634
•Ljurkstrjitte
Visser,
Woninginrichting
Dwarsreed 6, tel. 06-22050862
57, tel. 441872
• De Zilveren
Maan, Minicamping
• Tuin! Zwaagwesteinde/Leeuwarden
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
46
[email protected]
• Timmeren
onderhoudsbedrijf
Boppewei 17, 9271 VH De Westereen
Boppewei 2, tel. 442957
tel.
442121
• Talsma, Electro World
E. Kazemier
0511-443180
• Multimate Bouwmarkt
•Miedloane
De Vries8,
Everts
Numan
Tsjerkestrjitte 1, tel. 444013
tel. 06-30789111
Mr. P.J. Troelstraweg 165a, 8919 AB
Tolwei 22, tel. 444747
Accountants
Adviesgroep
• Koster
Installatiebedrijf
Leeuwarden 058-2662385
• NOF
B.V., Taxi- & Touringcarcentrale www.electroworldtalsma.nl
A. v/d Meulenstrjitte
12-14
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
70, tel. 473877
Foarwei
235, Kollumerzwaag,
tel. 444000,• Topfiets
• K. Venema Assurantiën / RegioBank
tel.
443840
www.DVEN.nl
Noarder
Stasjonsstrjitte
• De Kûle,
Copyshop
Skoallestrjitte
30, tel. 21
447500
www.taxinof.nl
•Boskwei
Installatiebedrijf
H. Wagenaar
tel. 06-13318736
7-A, tel.Horeca443055
[email protected]
• Old Dutch,
en Zalencentrum
Strieblom
3
Tankstation en Carwash
• LaDe
Okido/Fietsenzaak.eu
www.kvenemaassurantien.nl
Noarder
Stasjonsstrjitte
52, tel. 442638 • Total
tel.www.old-dutch.com
445823/06-13282490
Noarder
Stasjonsstrjitte
40
Skriesstrjitte
5a, 443413
• De Vesteynde,
Therapieen
[email protected]
• K. Venema
Assurantiën / RegioBank
[email protected]
trainingscentrum
• Poiesz Supermarkt en Slijterij
Handelsonderneming
de Wâlden
Tsjerkestrjitte
447500
• •De
Zilveren
Maan,
Minicamping
Sportloane58-60,
10, tel. tel.
447337
Foarstrjitte
49, tel.
443939
Hout
en2,
Bouwmaterialen
[email protected]
Boppewei
tel.
442957
www.devesteynde.nl
• Present
Promotion
Noarder
Stasjonsstrjitte
79-81
www.kvenemaassurantien.nl
• Marskramer
/ Toys
2 Play
Tsjerkestrjitte
16, tel.
06-29037447
• Visser, Woninginrichting
tel.
445407,
• De Vesteynde,
Ljurkstrjitte
72,
tel. 447128
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121
• Primera
Jousma
www.bouwmaterialendewalden.nl
• De Vries
Numan Accountants
Ljurkstrjitte
72c, tel. 447334
TherapieenEverts
trainingscentrum
• Multimate
Bouwmarkt
•Tolwei
Xu
Sheng,
Adviesgroep
• Rabobank
Sportloane
10, tel. 447337
22, tel. 444747
A. v/d Meulenstrjitte 12-14, tel. 443840
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
1, tel. 441815
Chinees
Restaurant
www.devesteynde.nl
• NOF
B.V., Indisch
Taxi& Touringcarcentrale
• Riemersma,
Slagerij 13
www.DVEN.nl
Noarder
Stasjonsstrjitte
• Visser,
Woninginrichting
Foarwei
235,
Kollumerzwaag
• Installatiebedrijf
H.46
Wagenaar
Tsjerkestrjitte
2, tel. 441276
tel.444000,
441824www.taxinof.nl
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
tel.
De Strieblom 3, tel. 445823/06-13282490
• Dutch,
Rinse’s
Resto
Visen
& Snacks
v.d.
Zwaag
Tegelbedrijf
en
tel. 442121
• •Old
HorecaZalencentrum
Ljurkstrjitte
45, tel. 444659
[email protected]
Kitwerken
• De Vries
Everts Numan
Noarder
Stasjonsstrjitte
52, tel. 442638
• De Wâlden
úw topSlijter
• Sake Store
Brongersmastrjitte
5, tel. 06-25591740
Accountants
Adviesgroep
www.old-dutch.com
Ljurkstrjitte
55, tel.
442340,
Foarstrjitte
37, tel.en
442900
www.vdzwaag-tegelbedrijf.nl
A. v/d
Meulenstrjitte
12-14
• Poiesz
Supermarkt
Slijterij
[email protected]
• Kapsalon
tel. 443840
www.DVEN.nl
Foarstrjitte
49,S’he
tel. 443939
• Wijma Schoorsteen
en Haarden
Skoallestrjitte
1, tel. 447216
• Installatiebedrijf
H. Wagenaar
• Present
Promotion
• Schoonheidssalon
Le Cygne
Suder Stasjonsstrjitte
19, tel. 542149
De Strieblom
3
Tsjerkestrjitte
16, tel. 06-29037447
Noarder Stasjonsstrjitte 65, tel. 449888
[email protected]
tel. 445823/06-13282490
• Primera Jousma
www.schoonheidssalon-lecygne.nl
• Xu Sheng, Chinees Indisch Restaurant
[email protected]
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207
• Stienstra Timmerwerken
Noarder Stasjonsstrjitte 13, tel. 441824
• Handelsonderneming de Wâlden
• Rabobank
Dwarsreed 6, tel. 06-22050862
• ZAAL TIEN Feest- en Theaterzaal
Hout en Bouwmaterialen
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815
[email protected]
Suder Stasjonsstrjitte 10, tel. 447695
Noarder
Stasjonsstrjitte 79-81
• Riemersma,
Slagerij
• Talsma Electro
World
www.zaaltien.nl
tel.• 445407,
Tsjerkestrjitte
2, tel.
441276
Tsjerkestrjitte
1, tel.
444013
v.d. Zwaag Tegelbedrijf en Kitwerken
www.bouwmaterialendewalden.nl
• Rinse’s
Resto Vis & Snacks
www.electroworldtalsma.nl
Brongersmastrjitte 5, tel. 06-25591740
• Xu Sheng,
Ljurkstrjitte
• Topfiets45, tel. 444659
www.vdzwaag-tegelbedrijf.nl
• SakeNoarder
Store Stasjonsstrjitte 21, tel. 06-13318736 Chinees Indisch Restaurant
Noarder Stasjonsstrjitte 13
Foarstrjitte 37, tel. 442900
tel. 441824
• Kapsalon S’he
• v.d. Zwaag Tegelbedrijf en
Skoallestrjitte 1, tel. 447216
Kitwerken
• Schoonheidssalon Le Cygne
Brongersmastrjitte 5, tel. 06-25591740
Noarder Stasjonsstrjitte 65, tel. 449888
Voor een geslaagd feest boek
je voortaan ZAAL TIEN
www.vdzwaag-tegelbedrijf.nl
www.schoonheidssalon-lecygne.nl
Kijk voor de
aanbieding van
de maand op
Westereenderkeaplju.nl
Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender
KeapljuKeaplju
De
Westereender
APRIL - MEI AANBIEDING
WIJ RUIMEN ONZE TOTALE VOORRAAD
BEHANG OP! KOM LANGS EN ONTVANG
40% KORTING OP DE GEHELE WINKELCOLLECTIE!
Tijdsduur 3 uur
Koffie en thee op tafel
Slagroomgebak van de bakker
Borrelnootjes en zoute sticks op tafel
Koude hapjes - Vrij drinken
Stokbrood met eigengem. kruidenboter
Soepbuffet en broodje kroket
Dit alles voor €15,00 p.p. minimaal 15 pers.
ACTIE GELDIG T/M 30 APRIL, KORTING ALLEEN GELDIG OP WINKELVOORRAAD
NIET OP BESTELLINGEN UIT BEHANGBOEKEN.
TOLWEI 24 DE WESTEREEN
0511-444805
[email protected]
WWW.GLAVECOM.NL
€ 15,p.p
kinderen tot 12 jaar € 7,50 p.p. Ook op zondag mogelijk
Voor meer prijzen kijk op onze site
www.zaaltien.nl
tel. 0511 - 44 76 95
[email protected]
Popke en Tineke Veenstra Suder Stasjonsstrjitte 10a 9271 HB DE WESTEREEN
APRI L 2016 | De Westereender | 13
De Westereen in het teken van Keningsdei
DE WESTEREEN – Woensdag 27 april zal De Westereen in het teken staan van Keningsdei. Een dag met veel activiteiten. Naast de vrijmarkt ook dit jaar weer veel ruimte
voor muziek. Het “Westereender Oranje Komitee De Westereen” (W.O.K.) hoopt er weer
een sfeervolle dag van te maken. De derde editie van Keningsdei wordt georganiseerd
op en rond het “Fjildtsje” achter de Hervormde Kerk.
Met de komst van Keningsdei is er een
Oranje comité gevormd. De W.O.K.
gaat verder op de weg die de laatste 3
jaar is ingeslagen. Een formule die uitstekend aansloeg en waarbij sfeer en
gezelligheid centraal stonden. De Westereenders ontmoeten elkaar weer.
Juliana, Ons Genoegen, demonstraties
van Zumba-Streetdance door Health
Centre Plantinga. Tevens is er uiteraard
aandacht voor de kinderen. Uiteraard
zijn er ook springkussens aanwezig
voor de kinderen, daarnaast organiseren
we weer een ballonnenwedstrijd.
Tijdens Keningsdei die van 10.00-19.00
uur op het programma staat, is er veel
ruimte voor de vrijmarkt, maar ook van
de muziek uit eigen regio, Harmonia/
Voor de jeugd is er een pannakooi en
ook het populaire spijkerbroekhangen
wordt geprolongeerd. Iedereen kan er
aan meedoen en we hebben daarvoor
leuke prijzen beschikbaar. Opgave hiervoor kan ter plekke. Verder nog een
survivalbaan, ballonnenclown, goochel
act. Etc. Etc.
Voor de vrijmarkt (10.00 uur) is het
opstellen tussen 8.00-10.00 uur. De
vrijmarkt is voor standhouders alleen
bereikbaar via de Egbert Baarsmastrjitte. De inrit is voor Sake Store. Voor
iedereen is er vier meter gratis beschikbaar. De keuze voor ’t Fjildtsje achter
de Hervormde Kerk is ook dit jaar weer
een bewuste keuze, de winkels in het
winkelcentrum blijven hierdoor bereikbaar. Ondertussen zijn er al veel artiesten bekend die op het podium aanwezig
zullen zijn. Waarbij ook veel lokaal talent zoals Jelle Jitze, Gaatze Bosma en
Keningsdei Hengstenshow bij Bosma
woon een leuke en gezellig dag, waarbij
ontmoeten centraal staat,’ aldus de familie Bosma.
Paarden zorgen voor een prachtige hoofdact (Eigen foto)
KOLLUMERZWAAG – Eén van de mooie tradities op nu Keningsdei, maar voorheen
Koninginnedag, is de Hengstenshow bij de Familie Bosma, aan de Spoarbuorren Súd 38
in Kollumerzwaag. Ieder jaar staat er een ander thema centraal in de twee uur durende,
wervelende show. Dit jaar is gekozen voor “fantasie”, een thema dat veel mogelijkheden
biedt voor schitterende visuele aspecten, waarbij paarden natuurlijk een centrale rol
spelen.
Ook voor de kinderen is er veel vermaak, zoals een luchtkussen, maar ook
‘Opa Muis’ die vertelt van Binkie en
Bonkie. Verder zijn ook de prachtige
creaties van Jan Lourens te bewonderen, die diverse oude wagentjes perfect
heeft nagemaakt.
‘Wij doen dit al jaren. We streven iedere
keer naar meer perfectie, maar voorop
staat toch dat het gezellig moet zijn.
Steeds meer mensen weten inmiddels
de weg te vinden naar deze activiteit,
waarbij alles gratis is. Wij zijn altijd
blij, dat de fokkers in de zomermaanden aan ons denken en daarom bieden
wij hen deze dag aan. Op deze manier
willen wij iets terugdoen. Wij zullen
op deze dag ook onze hengsten en hun
nafok presenteren. Maar niet alleen de
fokkers, ook de mensen uit de regio die
belangstelling hebben voor paarden zijn
uiteraard welkom. Ook zij mogen gratis
genieten van de wervelende show, zoals wij die in gedachten hebben. Tussen
14.00-16.00 uur zal in de buitenbak een
twee uur durende show worden gepresenteerd, die ongetwijfeld voor veel
kijkplezier zal zorgen. Wij laten diverse
shows zien, waarin uiteraard het paard
centraal staat. Natuurlijk willen we er
nog niet te veel over kwijt. Het is ge-
Paarden mogen dan centraal staan, ook
aan de inwendige mens wordt gedacht.
Koffie, thee en frisdranken zijn gratis
verkrijgbaar. Alcohol wordt er niet geschonken, maar wel is er weer een gratis
hamburger of een visje in de stands verkrijgbaar. Prachtig zijn daarnaast ook
de diverse ‘oude’ wagens die Jan Lourens uit De Westereen weer zal tonen.
Lourens is niet alleen een vakman die
op de kleine details let, maar streeft er
ook naar om authentieke wagens te tonen. Zoals ze vroeger werden gebruikt.
Prachtig kunstwerk, waarin vele uren
en dagen werk zitten. Terwijl de ouders
genieten van de hengstenshow, zullen
veel kinderen zich ongetwijfeld amuseren met de verhalen van ‘Opa Muis’
uit Kollumerzwaag. Opa Muis neemt
de kinderen mee op sleeptouw in de
boeiende wereld van de belevenissen
van Binkie en Bonkie. De twee muisjes,
die veel avonturen beleven, waarvan we
regelmatig ook de belevenissen kunnen lezen in De Westereender. Dankzij
sponsoren zijn de boeken van Binkie
en Bonkie hier heel voordelig te koop.
April is ook de maand waarin vogeltjes
nestelen. Er zijn prachtige vogelhuisjes
te koop, die een prima onderdak voor
de gevleugelde vrienden bieden. Daarnaast is er ook nog eigengemaakte cake
te koop.
De hengstenshow bij Bosma is meer
dan zomaar een show. Geen concours
hippique, maar gewoon lekker laagdrempelig, waarvan iedereen kan genieOpa Muis vertelt de verhaaltjes van Binkie en Bonkie
(Eigen foto)
Ook de kinderen worden in De Westereen niet vergeten. (Foto: Johannes van Kammen)
het debuut van een zeer jonge talentvolle band met de naam “All over Again”.
De hoofdact van deze dag is Folkert
Hans Tolsma. Hij gaat op Keningsdei
een spetterend optreden verzorgen met
zijn gevarieerde muziekinstrumenten.
vele vrijwilligers. Eten en drinken van
o.a. ûs Foodbrothers met fantastische
Amerikaanse hotdogs. Snacks worden
verzorgd door Gommers. Sweet Sugar
shop is aanwezig met lekkere suikerspinnen en heerlijk snoepgoed.
De opening van Keningsdei 2016 zal
worden verzorgd door het gezamenlijke korps Harmonia/Juliana, gevolgd
door een optreden van Ons Genoegen.
Verder zijn er op en rond het Fjildstje
diverse activiteiten. Wat echter zeker is
dat het een gezellige dag wordt, zodat
ook De Westereenders en de regio Keningsdei op een mooie manier kunnen
vieren.
Het programma van deze Keningsdei
is als volgt: Activiteiten: ballonnenwedstrijd om 13.00 uur, spijkerbroek
hangen, survival baan, pannakooi,
grote verloting met fantastische prijzen,
touwtje trekken, Lingo ballen verloting,
ballonnen clown, goochelaar, prijsuitreiking van de ballonnenwedstrijd van
2015.
De W.O.K. heeft er zin in. De Westereen is er klaar voor, mede dankzij
de sponsoring van bedrijven uit De
Westereen, Twijzelerheide en Kollumerzwaag en de medewerking van de
gemeente Dantumadiel. En natuurlijk
niet te vergeten de enorme inzet van de
Muziekprogramma: 10. 00 uur Opening
door Harmonia/Juliana, Ons Genoegen,
DJ Winston Black, Zumba-Streetdance
demonstratie, Jelle Jitze Veenstra, All
over Again, Gaatze Bosma, Folkert
Hans Tolsma.
Foto: Johannes van Kammen
Koningsdag tiende
editie Wrotrun!
KOLLUMERZWAAG - Woensdag 27 april, Koningsdag wordt voor de tiende keer de
Wrotrun in Kollumerzwaag georganiseerd. Een prachtig jubileum. Inmiddels is de
Wrotrun uitgegroeid tot een schitterend evenement. Omdat dit een jubileum is, is de
organisatie druk bezig om er een speciale editie van te maken.
Tijdens de eerste editie van de Wrotrun, in 2006, waren er 40 deelnemers. De organisatie was destijds
zeer tevreden en vond dit een groot
succes voor een nieuwe activiteit in
het dorp op toen nog Koninginnedag. Nu, bijna 10 jaar later is dit evenement uitgegroeid tot ongeveer 500
deelnemers. De organisatie streeft
ernaar dit aantal ook dit jaar weer
minimaal te behalen met het organiseren van de Wrotrun. Elk jaar groeit
het aantal deelnemers en wordt ook
de organisatie weer geprofessionaliseerd. Niet alleen brengt de Wrotrun
bijna geheel Kollumerzwaag in be-
weging, ook is het evenement van belang voor de leefbaarheid in Kollumerzwaag te vergroten. Elkaar ontmoeten
en samen bezig zijn. Met o.a. de steun
van het dorpshuis De Trije Doarpen, het
Plaatselijk Belang, OVK en de Oranje
Vereniging lukt het om een spektakel
als dit evenement op touw te zetten.
Hiernaast worden er ook elk jaar weer
sponsoren gevraagd voor bijvoorbeeld
het gebruik van materiaal en de lunchpakketten voor de vrijwilligers. Zolang
het evenement elk jaar groeit, is het ook
van belang dat er voldoende sponsoren
worden gevonden om te helpen met de
kosten die erbij komen kijken.
1 4 | De Westereender
TOPFIETS
Noarder Stasjonsstrjitte 21
9271 CH DE WESTEREEN
Tel. 06 - 13 31 87 36
Gazelle Orange
C7 + HF
nu bij Topfiets verkrijgbaar
van €2099,- voor €1785,incl zilveren accu
Openingstijden:
Dinsdag t/m Donderdag
van 09:00 tot 18:00
Vrijdag van 09:00 tot 20:00
Zaterdag van 09:00 tot 16:00
Dag en nacht
voordelig
tanken
Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!
www.tankpostma.nl
De Wâlden
Ljurkstrjitte 55
De Westereen
T 0511-442340
Voor een goed advies en een lekker drankje staan wij graag
voor u klaar. Goede kwaliteit tegen een prima prijs!
www.dewaldenuwtopslijter.nl
17,49
150 cl
15,99
100 cl
10,99
100 cl
14,99
11,99
16,99
100 cl
100 cl
100 cl
150 cl
SONNEMA
Berenburg
HOPPE
MALIBU
COEBERGH CAPTAIN MORGAN
Jonge Jenever
COCONUT
Spiced Rum
CLASSIC
of Vieux
Cocoslikeur Bessenjenever
Gold
GLEN TALLOCH
Very Old Scotch
Whisky
Olifant
18,99
70 cl
Meulen & Baarsma Quality Beds het
enige Friesche familie bedrijf in bedden
met vestigingen in heel Friesland
25,99
70 cl
8,99
70 cl
Jonge
Graanjenever
12,99
70 cl
11.99
100 cl
BOLS
JOSEPH GUY JOSEPH GUY CAFÉ MARAKESH
VS Cognac VSOP Cognac
Koffielikeur Vodka Classic
Viña Villano
La Mancha, Spanje
Tempranillo-Cabernet Sauvignon
Airén - Sauvignon Blanc-Verdejo
75 cl. Per fles 5,49
wkwk15-16
07-08
Geniet,
Geniet,maar
maardrink
drinkmet
metmate
mateGeen
Geen18?
18?Geen
Geenalcohol
alcohol
27.
DOOS à 6 FLESSEN EXCLUSIEF
50
BIJ TOPSLIJTER
[= per fles voor 4,58]
ZetZet-en/of
en/ofdrukfouten
drukfoutenvoorbehouden
voorbehouden
Aanbiedingen
Aanbiedingengeldig
geldigvan
van15-02-2016
11-04-2016t/mt/m28-02-2016
24-04-2016
APRI L 2016 | De Westereender | 15
Dream Project studio’s in Ee
Sarah Smith bij Studio’s Dream Project
(eigen foto)
Dream Project studio’s draait op volle toeren, zowel wat betreft de opname studio
als in de fotostudio. Bij de beginnersfotocursus daar is nog ruimte voor een paar
mensen en dan gaan we los!
Heb je zin en tijd geef je dan gauw op en
kom langs voor deze leuke beginnersfotocursus. Ook het Singer/songwritersproject wordt erg leuk! Je kunt je nog
opgeven! Wil je meedoen dan ga je twee
eigen geschreven nummers opnemen en
samen met een verscheidenheid aan muzikanten, zangers en zangeressen kom je
dan op een mooie verzamel cd te staan.
Waarmee je jezelf kunt gaan promoten!
Ondertussen hebben zich al een heel
leuk aantal singer/songwriters zich aangemeld en niet alleen uit ons eigen Fryslân, nee ook uit Tilburg en Utrecht en we
zijn ook enorm blij met het gegeven dat
de Canadese Rockzangeres Sarah Smith
met dit mooie project mee wil doen. Een
ervaren rockzangeres uit Canada, waar
ze jaren geleden een rockband begon
The Joys. In 2012 besloot ze om solo
verder te gaan. Zo nu en dan heeft ze
wel een begeleidingsband of een vaste
gitarist Pat Anthony uit Duitsland die
haar begeleiden. Sarah is altijd onderweg voor optredens, eigenlijk is dat haar
leven. Ze komt van een boerderij en daar
was in de muziek niks te beleven daarom is ze de wijde wereld ingetrokken
om haar muzikaal te ontwikkelen en dat
is haar door keihard werken heel goed
gelukt. Als je haar ziet optreden dan zul
je al gauw ontdekken dat ze een en al
energie uitstraalt! Lachend staat ze te
gitaarspelen en te zingen. Veel geweldige mooie eigen songs, maar ook vele
mooie meezing covers en voor je het
weet, neemt ze je mee in een trein die je
even vleugeltjes geeft die je even alles
laat vergeten. Een stem waar je niet om
heen kunt en haar gitaarspel die je ook
helemaal inpakt. Of je nu wilt of niet ze
raakt je met haar aanstekelijke lach en
geeft je het gevoel dat je elkaar al veel
langer kent. Met andere woorden ze betrekt je als publiek er helemaal bij. En
dat is ook waarom ze altijd onderweg is
om zoveel mogelijk mensen te ontmoeten waar ze ook contact mee wil maken
en ondervinden wat hun bezig houdt in
het leven en vanuit daar schrijft ze vaak
ook haar liedjes. Op 8 april komt Sarah
opnemen in de studio Dream Project
Studio’s in Ee voor het singer/songwriterproject.
Op 8 april treedt Sarah Smith met haar
band op in het Drentse Sleen. Voor de
liefhebbers een must om heen te gaan.
Je zult een geweldige avond beleven.
DeKlussebus.nl nieuw in De Westereen e.o.
Topfiets gaat mee met de
internetconcurrent
‘Wij vinden een tevreden klant erg belangrijk en geven service daarom een
hoge prioriteit. Om aan de wensen van
de klant te kunnen blijven voldoen,
zullen wij vanaf april 2016 meegaan
met de internetconcurrent. Vanaf april
bieden wij de nieuwste collectie fietsen aan met 15% korting op de cataloguswaarde, tevens is er dan ook inruil
mogelijk. Dit maakt het verschil in prijs
van kopen op internet of bij ons enorm
klein, wel profiteert de klant bij het kopen van zijn/haar fiets bij ons van een
goede service dicht bij huis. Er is even-
tueel een leenfiets ter beschikking zowel
een normale stadsfiets als een elektrische fiets zodat u niet zonder hoeft te
zitten. Alle reparaties zijn bij ons mogelijk, ook fietsen elders gekocht. Wij
beschikken ook over de modernste uitleesapparatuur voor uw elektrische fiets,
kortom: wij hebben alles in huis! In de
omliggende dorpen hebben wij een gratis haal- en brengservice mocht vervoer
een probleem zijn. Wij doen ons uiterste
best om een klant met tevredenheid de
winkel uit te laten gaan, zodat ze vele
veilige kilometers kunnen maken.’
Tabletnek neemt bij kinderen
hand over hand toe
Steeds meer kinderen in de groei ontwikkelen door veelvuldig gebruik van smartphones, tablets en spelcomputers een
kromme, vergroeide rug en hebben vaak
last van hun nek, rug of duim/vingers. Uit
MRI-scans die onderdeel waren van een
recente Finse studie blijkt dat 40 procent
van de kinderen tussen de 8 en 18 jaar al de
rug heeft van een 50-jarige. Artsen melden
dat de gemiddelde leeftijd waarop ze mensen met hernia-achtige klachten binnen
krijgen al jaren daalt. Er zijn al jongeren
van 19, 20 jaar waarbij een hernia wordt
geconstateerd. Uit Deens onderzoek blijkt
dat in 2014 bij de 5- tot 9-jarigen sprake
was van een derde meer klachten. In de categorie 10- tot 14-jarigen ging ongeveer de
helft meer jongeren met nek- of klachten
over pijn in de rug of pols, hoofd, arm of
vingers langs bij een fysiotherapeut. Deze
klachten zijn steeds vaker het gevolg van
te lang spelen of werken op een tablet of
mobiele telefoon. Als een kind in de groei
vaak voorovergebogen zit, ontstaat er veel
druk op de rug. De tussenwervelschijven
worden aan de voorkant dunner dan aan de
achterkant, waardoor de rug krom groeit.
Door de hoge druk ‘drogen’ de tussenwervelschijven bovendien uit, waardoor de rug
steeds stijver wordt. Bot reageert hetzelfde
als hout in de natuur. Als je dat een bepaalde
richting opduwt, groeit het ook die kant op.
Kan een computerscherm ingesteld worden
op ooghoogte, bij een tablet of smartphone
zit je voortdurend voorovergebogen. Die
foute houding belast de nekspieren en de
gewrichten enorm. Voorkomen is daarbij
beter dan genezen, want het is mogelijk dat
kinderen op lange termijn chronische pijn
ontwikkelen en de klachten nooit volledig
verdwijnen. Preventie speelt daarom een
belangrijke rol. Laat kinderen dus niet te
lang een tablet of smartphone gebruiken en
moedig ze aan om van houding te wisselen.
Meer weten? Neem contact op met Skrep
Kinderfysio via www.skrepkinderfysio.nl
Workshop hart maken bij Treast
Na de geslaagde workshop van vorig jaar, hebben we bij Treast aan de Skoallestrjitte in De Westereen dit jaar ook weer een workshop bloemstuk in hartvorm.
We maken dit bloemstuk in een mooie betonlook schaal in hartvorm. De workshop
is op vrijdagavond 6 mei 2016 aanvang 19.30 uur en de kosten zijn € 19,95. Dit alles is inclusief alle materialen zoals o.a.: schaal, bloemen etc. Een gezellige avond
met koffie/ thee en high tea hapjes! Opgeven kan bij ons in de winkel (hier staat
ook het voorbeeld) of via [email protected] U kunt zelf aangeven welke kleur roosjes
u wilt; rood, roze of wit. Volg ons ook op Facebook!
DE WESTEREEN – “De man met de gouden handen”, zo noemen zijn klanten vaak Hannie
de Jong, de man achter het nieuwe concept van ‘DeKlussebus.nl’ in De Westereen. De
Jong kan er wel om lachen en beaamt, dat hij inderdaad van alle markten thuis is. Dit gaf
hem mede de inspiratie om, naast ongediertebestrijding, ook van start te gaan met het
aanbieden van zijn capaciteiten als klusjesman.
‘Ik ben niet op zoek naar heel grote
klussen, maar besef wel dat ik voor veel
mensen iets kan betekenen wat betreft
kleine en middelgrote klussen. Of dit nu
aan of in de woning is, in de tuin of de
auto, dat maakt voor mij geen verschil.
Ik weet er meestal wel een passende en
ook kwalitatief goede oplossing voor,’
aldus De Jong in zijn woning aan de
Foarwei in De Westereen. ‘Ik kan absoluut niet stil zitten. Ik moet altijd bezig
zijn, dat zit in mijn aard. Zo ben ik opgevoed, de handen uit de mouwen steken.
Doordat ik dit van jongs af aan heb meegekregen, heb ik veel ervaring opgedaan.
Ik ben nu een aantal jaren bezig met ongedierte bestrijding, dit is uiteraard een
breed begrip. Vaak is het bijennesten
verwijderen wel bekend, maar ook klein
ongedierte vangen, zoals muizen en
ratten, is een onderdeel. Daarnaast het
weren van steenmarters. Die mogen niet
gedood of gevangen worden, maar ik
kan wel maatregelingen treffen om ze te
weren. Tijdens mijn werk als ongediertebestrijder kwam regelmatig de vraag,
of ik ook kleine klusjes kon verrichten.
Daarom heb ik beide werkzaamheden
nu gecombineerd,’ aldus De Jong. Het
begrip ‘kleine klusjes’ is enorm groot
bij De Jong. ‘Ik ben ook jarenlang in de
autobranche bezig geweest. Onder de
klusjes die ik wil verrichten, heb ik ook
autoreparatie ingedeeld. Het voorbereiden op een APK-keuring, maar ook het
verrichten van een kleine of grote beurt.
Als mensen hun auto willen verkopen,
een totale schoonmaakbeurt geven, zodat de auto er prachtig voor staat. Eigenlijk kun je het zo gek niet bedenken
of ik verricht de werkzaamheden. Ik
denk dan bijvoorbeeld ook aan zolderopruiming, grasmaaien en straten. Niet
aan grote projecten, maar de kleinere
projecten van zo’n twee dagen arbeid.’
Hannie de Jong denkt vooral aan tweeverdieners die te weinig tijd hebben en
aan ouderen die de klussen lichamelijk
niet meer kunnen verrichten. ‘Een schilderij ophangen, even verven, een paar
stoeptegels recht leggen, een accu vervangen, zijn vaak kleine irritaties die ik
snel kan oplossen. Uiteraard doe ik ook
veel andere klussen, zoals een keuken
of bad plaatsen en dan uiteraard met
alle bijkomende aspecten, zoals gas,
Hannie de Jong, de man met de gouden handen
(foto: Bettie Zijlstra)
Bloemstuk maken in een hartvorm (Eigen foto)
water en elektra. Het wordt door mij
kwalitatief goed verzorgd.’ Dan heeft
De Jong het nog niet eens gehad over
het plaatsen van een hokje of berging.
Hij blijkt in de praktijk een veelzijdige
klusser te zijn, die bijna overal een oplossing voor heeft. Goed gereedschap
en vakmanschap met oog voor details,
vormen de basis.
Voor De Jong is de drijfveer, naast
het bezig zijn, vooral mensen helpen.
Doordat hij, zoals hij zelf verklaart van
alle markten thuis is, weet hij inmiddels
uit ervaring, dat er zeker vraag naar een
goede en vooral ook betaalbaar klusjesman is. ‘De huidige ontwikkelingen in
de maatschappij zijn zodanig, dat mensen steeds langer thuis blijven wonen,
op zichzelf zijn aangewezen. Veel klusjes, zoals de tuin, het onderhoud van
de woning wordt dan vaak te moeilijk,
waardoor er een verwaarlozing kan
ontstaan. Dit leidt weer tot frustraties,
die ik dus deels kan wegnemen,’ besluit
De Jong, die daarbij nog een advies
heeft: ‘Men kan mij altijd even bellen.
Dan vind ik wel een oplossing.’
H. de Jong, tel. 06-51193329,
www.klussebus.nl
Sis Studtrioouwkaarten
geboortekaartjedes bi&jzonderste kaarten,
Voor
tegen voordelige prijzen!
Service aan huis!
Wij brengen de boeken
bij u langs!
Deel je geluk!
of bestel online...
www.sisstudio.nl
1 6 | De Westereender
Vrijdag 22 april
5 jaar Total De Westereen
Tanken
&
Wassen
Tanken & Wassen
Total De Westereen
Noarder
Stasjonsstrjitte 40
De Westereen
Tanken
Total Broeksterwoude
Haadwei 40
Broeksterwâld
Om dit te vieren
15 ct korting op alle brandstoffen
Alle was programma’s 5 euro
bijv. wasprogramma 6 geen € 13,00 maar € 5,00
Actie prijzen alleen geldig op vrijdag 22 april
Tanken
Total Ten Woude
Oranje Nassaulaan 10
Heerenveen
TOTAL KIES JE NIET TOEVALLIG
Tolwei 22A, 9271 HM De Westereen
T. 0511 - 44 47 47
[email protected]
40%
RUIM
KORTING
ELEKTRO MAAIER
Type Smart 32E. 1.000 watt.
Maaibreedte 32 cm.
49.
MULTIMATE.NL
167_MM_Adv_A5_v1.indd 1
95
MM geldig 4 t/m 17 april 2016.
84.95
JOUW KLUS, ONZE KWALITEIT
24-03-16 09:40