Workflow LUCRIS

Download Report

Transcript Workflow LUCRIS

Workflow LUCRIS

de eerste ervaringen

Oscar Veltink, Universiteitsbibliotheek Leiden 13 december 2013

Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Stand van zaken

23 september 2013 Lancering LUCRIS op basis van CONVERIS

Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Waar?

• Archeologie • Campus Den Haag • Geesteswetenschappen • Rechten • Sociale Wetenschappen • Wiskunde & Natuurkunde • CWTS • Bestuursbureau, afd. Informatiemanagment

Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

• • • •

Door wie?

Onderzoekers/gedelegeerde  invoer gegevens Facultaire coörtdinator/beheerder  verleent 1e-lijns ondersteuning  draagt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geregistreerde gegevens UBL, afdeling MDA  validatie full text    beschikbaarstelling in het repositorium aanmaken DAI validatie journals Centraal beheer CONVERIS bij UBL  verleent 2e-lijns ondersteuning     coördineert het contact tussen deelnemende faculteiten onderhoudt contact met AVEDAS coördineert updates/upgrades is contactpersoon voor landelijke bijeenkomsten

Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

En Wat?

• Organisaties (faculteiten en hun instituten) • Onderzoeksprogramma’s • Onderzoekers en hun aanstellingen • Resultaten van wetenschappelijke activiteit

Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Wat doet de UL met de data?

• Rapportages maken • Vullen repositorium • Tonen op publicatie-tab persoonlijke pagina Rapportages Repositorium Publicatie-tab

Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Wat doet de UL met de data?

• Rapportages maken Marap VSNU MidTerm Visitatie Univ. Jaarverslag Fac. Jaarverslag Onderz. in cijfers 1 maart (jaarlijks) juni(jaarlijks) iedere drie jaar iedere zes jaar mei/juni (jaarlijks) zomer (jaarlijks) najaar (jaarlijks) intern VSNU commissie commissie iedereen iedereen iedereen

Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Invoer

Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Validatie WD - optioneel

Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Van Faculteit naar bibliotheek

Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Naar het repositorium

Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Wezenlijke veranderingen

• Koppeling SAP-HR • Authenticatie ULCN (single sign-on) • Automatische inlezen WoS, PubMed • Wokflow-status => strakkere controle • Plaatsing repositorium

Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.

Hoe onderzoeker te activeren?

• Overzichtelijke handleiding • Checklist voor onderzoeker • Lokaal organiseren inloopspreekuur • Attenderen op automatisch inlezen bijv. WoS • Aanpassingen publicatie-tab • Inzetten op gebruiksvriendelijke interface

Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.