Παράρτημα Ολιγοψήφιων

Download Report

Transcript Παράρτημα Ολιγοψήφιων

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Κλήσεις προς αριθμούς 801 & ολιγοψήφιους σειρών 10,11(πλήν 118ΧΧ), 15,
181ΧΧ και 183ΧΧ , αστικής χρονοχρέωσης δικτύου ΟΤΕ :
Χρέωση σε € (με ΦΠΑ 23%)
Βήμα χρέωσης
0,03308
60 δευτερόλεπτα
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ολιγοψήφιοι Τρίτων δικτύων
Αριθμός –Εταιρία
10300 WIND
1035 ON
10302 FORTHNET
10380 WIND
10410 WIND
10424 FORTHNET
10450 WIND
10500 WIND
10520 WIND
10600 WIND
10203 WIND
10611 FORTHNET
10525 FORTHNET
10190 FORTHNET
1065 FORTHNET
10440 FORTHNET
1069 WIND
1100 FORTHNET
1110 WIND
1135 FORTHNET
1142 FORTHNET
1144 MODULUS
1175 FORTHNET
116123 FORTHNET
11551 OTE
11150 FORTHNET
11711 WIND
11770 WIND
11810 FORTHNET
11812
11818 WIND
11820 WIND
11821 NEWSPHONE
11830 WIND
11833 VODAFONE
11840 WIND
11844 FORTHNET
11848 WIND
11850 MEDIATEL
11878 MEDIATEL
11858 FORTHNET
Χρέωση σε €
(με ΦΠΑ 23%)
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0.03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
1,29
1,025
1,03
0,9924
0,03308
0,9924
0,9924
0,03308
1,02548
0,9924
0,03308
1,02548
0,03342
1,06
0,03519
1,02548
1,5548
0,827
Βήμα χρέωσης
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
Ατελώς
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
Ελάχιστη χρέωση για τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα και κατόπιν
2 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
Ελάχιστη χρέωση για τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα και κατόπιν
2 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
Ελάχιστη χρέωση για τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα και κατόπιν
2 δευτερόλεπτα
Ελάχιστη χρέωση για τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα και κατόπιν
Ανά 2 δευτερόλεπτα
Ελάχιστη χρέωση για τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα και κατόπιν
Ανά 2 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε.
8/3/2016
Αριθμός –Εταιρία
11860 COSMOTE
11868 MEDIATEL
11869 WIND
11870 WIND
11876 VIVA
11822 OTE
11888 OTE
11889 OTE
11892 CYTA
11899 CYTA
11890 WIND
11898 WIND
11880 NEWSPHONE
11887 WIND
13222 OTE
13800 WIND
13801 ON
13802 ON
13803 COSMOLINE
13805 WIND
13808 ON
13810 ALGONET
13811 CYTA
13830 VODAFONE
13813 MODULUS
13831 FORTHNET
13832 FORTHNET
13833 WIND
13838 COSMOTE
13839 COSMOTE
13840 VODAFONE
13844 HOL
13845 HOL
13855 VIVA
13858 FORTHNET
13860 NETONE
13877 CYTA
13878 CYTA
13880 VIVODI
13890 VOICENET
13899 WIND
14155 FORTHNET
14188 FORTHNET
14177 WIND
14314 VOICENET
14414 MEDIATEL
14500 NEWSPHONE
14510 WIND
14511 WIND
14514 NEWSPHONE
14515 VIVA
14522 FORTHNET
Χρέωση σε €
(με ΦΠΑ 23%)
0,79392
0,03847
1,5308
1,025
0,03344
1,025
0,993
0,86
1,03
2,1502
2,084
0,9924
2,49
1,01
1,059
0,04135
0,0371
0,03308
0,03308
0,03308
0,0371
0,03308
0,03324
0,03308
0,03308
0,03340
0,03308
0,03308
0,0371
0,03308
0,03308
0,03308
0,03348
0,03348
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03376
0,03338
0,0371
2,05
2,05
2,05
0,03308
3,11
0,827
0,04241
0,662
0,04241
1,654
6,18596
1,272
Βήμα χρέωσης
Ελάχιστη χρέωση για τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα και κατόπιν
3 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
Ελάχιστη χρέωση για τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα και κατόπιν
2 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
3 δευτερόλεπτα
Ατελώς
6 δευτερόλεπτα
56 δευτερόλεπτα
95 δευτερόλεπτα
56 δευτερόλεπτα
6 δευτερόλεπτα
56 δευτερόλεπτα
54 δευτερόλεπτα
58 δευτερόλεπτα
6 δευτερόλεπτα
45 δευτερόλεπτα
57 δευτερόλεπτα
57 δευτερόλεπτα
6 δευτερόλεπτα
5 δευτερόλεπτα
5 δευτερόλεπτα
95 δευτερόλεπτα
61 δευτερόλεπτα
61 δευτερόλεπτα
61 δευτερόλεπτα
57 δευτερόλεπτα
54 δευτερόλεπτα
58 δευτερόλεπτα
58 δευτερόλεπτα
35 δευτερόλεπτα
61 δευτερόλεπτα
6 δευτερόλεπτα
ανά κλήση
ανά κλήση
ανά κλήση
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
4 δευτερόλεπτα
Ελάχιστη χρέωση για τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα και κατόπιν
4 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
ανά κλήση
Ελάχιστη χρέωση για τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα και κατόπιν
Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε.
8/3/2016
Αριθμός –Εταιρία
14533 FORTHNET
14540 WIND
14546 MEDIATEL
14554 VODAFONE
14555 MICROBASE
14560 WIND
14569 FORTHNET
14580 FORTHNET
14600 NEWSPHONE
14614 WIND
14660 WIND
14646 MEDIATEL
14647 MEDIATEL
14648 MEDIATEL
14650 WIND
14656 MEDIATEL
14680 WIND
14700 NEWSPHONE
14707 MEDIATEL
14710 FORTHNET
14714 NEWSPHONE
14720 WIND
14724 NEWSPHONE
14727 FORTHNET
14740 WIND
14744 OTE
14747 MEDIATEL
14748 WIND
14750 WIND
14757 FORTHNET
14760 WIND
14774 NEWSPHONE
14777 NEWSPHONE
14780 One Call
14784 OTE
14788 WIND
14797 WIND
14800 WIND
14801 VIVA
14814 NEWSPHONE
14824 MICROBASE
14831 FORTHNET
Χρέωση σε €
(με ΦΠΑ 23%)
0,0424
1,781
0,0594
0,982
0,03308
0,6616
1,0178
0,03308
0,529
0,03529
1,272
0,0424
1,272
0,0424
1,555
3,7711
0,3308
0,03308
1,025
2,5653
6,38444
0,0424
0,04241
1,7863
0,827
0,03308
0,03308
0,6616
1,786
0,05960
1,555
1,91864
1,79
0,05954
0,52928
2,0585
2,547
1,78632
0,03308
1,919
1,78632
0,03308
2,051
0,6616
1,05856
0,03308
1,0254
1,272
0,03308
2,04
4,07
0,90
0,43
0,03308
0,3308
Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε.
Βήμα χρέωσης
2 δευτερόλεπτα
Ελάχιστη χρέωση για τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα και κατόπιν
2 δευτερόλεπτα
Ελάχιστη χρέωση για τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα και κατόπιν
2 δευτερόλεπτα
ανά κλήση
ανά κλήση
4 δευτερόλεπτα
Ελάχιστη χρέωση για τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα και κατόπιν
4 δευτερόλεπτα
Ελάχιστη χρέωση για τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα και κατόπιν
2 δευτερόλεπτα
Ελάχιστη χρέωση για τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα και κατόπιν
2 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
Ελάχιστη χρέωση για τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα και κατόπιν
6 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
ανά κλήση
ανά κλήση
2 sec
2 sec
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
2 sec
2 sec
60 δευτερόλεπτα
Ελάχιστη χρέωση για τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα και κατόπιν
2 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
Ανά κλήση
Ελάχιστη χρέωση για τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα και κατόπιν
2 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
Ανά κλήση
Ελάχιστη χρέωση για τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα και κατόπιν
1 δευτερόλεπτο
Ανά κλήση
Ελάχιστη χρέωση για τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα και κατόπιν
1 δευτερόλεπτο
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
Ελάχιστη χρέωση για τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα και κατόπιν
2 δευτερόλεπτα
Ανά κλήση
Ελάχιστη χρέωση για τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα και κατόπιν
1 δευτερόλεπτο
Ανά κλήση
Ανά κλήση
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
5 δευτερόλεπτα
Ανά κλήση
8/3/2016
Αριθμός –Εταιρία
14840 WIND
14844 OTE
14847 FORTHNET
14848 MEDIATEL
14849 ALGONET
14850 MEDIATEL
14870 WIND
14880 NEWSPHONE
14884 NEWSPHONE
14888 NEWSPHONE
14900 NEWSPHONE
14914 NEWSPHONE
14925 NEWSPHONE
14944 OTE
14949 MEDIATEL
14950 MEDIATEL
14994 NEWSPHONE
14990 WIND
14970 WIND
14584 WIND
14644 MEDIATEL
14690 WIND
14841 WIND
14980 WIND
15195 FORTHNET
15300 FORTHNET
15311 FORTHNET
18108 FORTHNET
18111 WIND
18118 HOL
18123 WIND
18128 FORTHNET
18130 HOL
18150 VIVA
18175 FORTHNET
18189 HOL
18192 FORTHNET
18200 WIND
18218 WIND
18228 HOL
18282 WIND
18283 WIND
18318 CYTA
18333 NEWSPHONE
18338 FORTHNET
18345 FORTHNET
18365 FORTHNET
18380 WIND
18381 HOL
18383 HOL
Χρέωση σε €
(με ΦΠΑ 23%)
1,55
0,051667
0,43
2,547
0,52928
0,03308
0,02954
0,794
3,6388
1,4959
0,9858
1,555
1,0287
2,051
0,6616
0,04241
0,52928
1,92
0,03529
1,555
1,781
0,0596
0,6616
3,1032
3,705
1,919
1,025
2,051
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,0397
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε.
Βήμα χρέωσης
Ελάχιστη χρέωση για τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα και κατόπιν
2 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
Ανά κλήση
Ελάχιστη χρέωση για τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα και κατόπιν
4 δευτερόλεπτα
1 δευτερόλεπτο
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
ανά κλήση
ανά κλήση
60 δευτερόλεπτα
ανά κλήση
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
4 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
ανά κλήση
2 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
Ελάχιστη χρέωση για τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα και κατόπιν
2 δευτερόλεπτα
ανά κλήση
ανά κλήση
60 δευτερόλεπτα
ανά κλήση
60 δευτερόλεπτα
ανά κλήση
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
8/3/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Μη Γεωγραφικοί Αριθμοί σειρών 801, 50, 70, 89 τρίτων δικτύων
Εταιρία
CYTA
FORTHNET
HOL
NETΟNE
ΟΝ
WIND
VIVODI
VODAFONE
VIVA
VIVA
VIVA
VIVA
VIVA
ALGONET
FORTHNET
FORTHNET
FORTHNET
HOL
HOL
VIVA
VIVA
ALGONET
ALGONET
ALGONET
ALGONET
COSMOLINE
COSMOLINE
COSMOLINE
HOL
HOL
HOL
WIND
VIVA
Αριθμός ή φάσμα
αριθμών
801 555 5XXX
801 100 ΧΧΧΧ
801 400 XXXX
801 804 0XXX
801 900 0ΧΧΧ
801 500 XΧΧΧ
801 750 ΧΧΧΧ
801 080 1XXX
801 200 0ΧΧΧ
801 200 4ΧΧΧ
801 200 8ΧΧΧ
801 700 7XXX
801 800 0XXX
707 070 0XXX
501 000 XXXX
701 000 XXXX
702 000 XXXX
500 400 XXXX
700 400 XXXX
700 700 XXXX
700 800 XXXX
899 100 1ΧΧΧ
899 100 6ΧΧΧ
899 100 4ΧΧΧ (except
range 4600 - 4699)
899 100 4600-4699
899 600 1xxx
899 600 2xxx
899 600 3xxx
899 400 XXXX
899 100 4242 και λοιποί
φορητοί
896 400 0007
899 899 XXXX
899 300 XXXX
Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε.
Χρέωση σε € με ΦΠΑ
23%
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03308
0,03348
0,03348
0,03308
0,03308
0,03386
0,03336
0,03336
βήμα χρέωσης
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
59 δευτερόλεπτα
41 δευτερόλεπτα
59 δευτερόλεπτα
59 δευτερόλεπτα
61 δευτερόλεπτα
61 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
38 δευτερόλεπτα
52 δευτερόλεπτα
52 δευτερόλεπτα
0,03386
0,03308
0,03308
0,03308
0,0333
0,03308
38 δευτερόλεπτα
56 δευτερόλεπτα
51δευτερόλεπτα
31δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
52 δευτερόλεπτα
0,03308
0,0333
0,86
96 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
60 δευτερόλεπτα
8/3/2016
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : Κλήσεις προς διεθνή δορυφορικά προθέματα
Διεθνή Δορυφορικά
προθέματα
Χρέωση σε € με
ΦΠΑ 23%
Βήμα Χρέωσης
0088213
0,06319
1 δευτερόλεπτο
008818
0,08966
1 δευτερόλεπτο
008819
0,08966
1 δευτερόλεπτο
0088216
0,04975
2 δευτερόλεπτα
008816
0,1167
1 δευτερόλεπτο
008817
0,1167
1 δευτερόλεπτο
00883120
0,03732
1 δευτερόλεπτο
0088232
0,03393
1 δευτερόλεπτο
0088299
0,124
1 δευτερόλεπτο
0088298
0,026
1 δευτερόλεπτο
0088242
0,053
1 δευτερόλεπτο
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΙΔΟΣ
Χρέωση σε € με ΦΠΑ
23%
Βήμα Χρέωσης
INMARSAT B
ΟΛΕΣ
ΦΩΝΗ, FAX,
DATA
HIGH SPEED
DATA
ΦΩΝΗ, FAX,
DATA
ISDN
0,56236
15 δευτερόλεπτα
1,58784
10 δευτερόλεπτα
0,76084
15 δευτερόλεπτα
1,58784
10 δευτερόλεπτα
ΦΩΝΗ, FAX,
DATA
ΦΩΝΗ, FAX,
DATA
0,66160
15 δευτερόλεπτα
0,49620
15 δευτερόλεπτα
ΦΩΝΗ, FAX,
DATA
ISDN
0,49620
15 δευτερόλεπτα
1,58784
10 δευτερόλεπτα
ΦΩΝΗ
2,48100
15 δευτερόλεπτα
INMARSAT
BGAN 3
ΟΛΕΣ
INMARSAT M
ΟΛΕΣ
INMARSAT
mini - M
ΟΛΕΣ
INMARSAT
FLEET – GAN
(M4)
ΟΛΕΣ
INMARSAT
AERO
ΟΛΕΣ
Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε.
8/3/2016