de brochure - Arteveldehogeschool

download report

Transcript de brochure - Arteveldehogeschool

BACHELOR NA BACHELOR
zorgverbreding en
remediërend leren
Welkom!
Dubbele focus
Waarom deze opleiding?
Opleidingsprogramma 2016 - 2017
Organisatie
Onze leerlijnen
Toelatingsvoorwaarden
Zin om nog verder te studeren?
De Arteveldehogeschool
Campus Brusselsepoortstraat
Meer weten en inschrijven
3
4
5
6
7
7
8
8
9
10
11
Infodagen 2016
zaterdag
12 maart
zaterdag
23 april
zaterdag
25 juni
zaterdag
3 september
Telkens van 10 tot 17 uur op campus
Brusselsepoortstraat.
www.arteveldehogeschool.be/infodagen
2
Wil jij je specialiseren in zorg op maat van ieder kind in het
basis- of secundair onderwijs? Wil je kwaliteitsvol inspelen
op de specifieke onderwijsbehoeften van iedere leerling?
Ga dan voor ‘Bachelor na bachelor in het onderwijs:
zorgverbreding en remediërend leren’.
De opleiding Bachelor na bachelor in het onderwijs: zorgverbreding
en remediërend leren biedt al jaren een meerwaarde in de
professionalisering van leraren en ondersteuners die werken met
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Als bachelor-na-bachelor
verbreed en verdiep je de basiscompetenties die je eerder verwierf.
Je vult ze aan met concrete competenties rond zorgverbreding en
remediërend leren.
Succes met je studiekeuze en alvast welkom op onze campus!
Kaat Delrue,
opleidingsdirecteur
3
Dubbele focus
Enerzijds focust de opleiding Zorgverbreding en remediërend
leren op specifieke opleidingsonderdelen rond zorg in het
gewoon onderwijs, aansluitend bij jouw beroepscontext
en de noden van jouw leerlingen. Anderzijds leggen we
een accent op gemeenschappelijkheid met de bachelor-nabacheloropleiding Buitengewoon onderwijs, bijvoorbeeld rond
handelingsgericht werken, inclusief onderwijs ... Als student
krijg je alle kansen om van en met elkaar te leren.
In tegenstelling tot een opeenvolging van losse
bijscholingsinitiatieven biedt de bachelor-nabacheloropleiding Zorgverbreding en remediërend leren
een opmerkelijke meerwaarde. De leerlijnen garanderen
samenhang, een geleidelijke competentiegroei en een
evolutie in je zelfgestuurd leerproces. Gedurende het hele
opleidingstraject kan je rekenen op de steun van je collegastudenten en van je trajectcoach.
“Je leert natuurlijk van
eigen ervaringen, maar
ook van medestudenten
en lesgevers.”
4
Waarom deze opleiding?
–– Dit diploma biedt je ruime kansen om je verder te
professionaliseren binnen de zorg in het gewoon onderwijs.
Het verbreedt je jobperspectieven als zorgcoördinator,
leerlingenbegeleider, GOK (gelijke onderwijskansen) of SES
(sociaal-economische status)- leerkracht, therapeut, maar ook
als klasleraar. Je bent beter voorbereid om tegemoet te komen
aan uiteenlopende en complexe zorgvragen.
–– Als leraar heb je met dit diploma maandelijks recht op een
extra vergoeding van het Departement Onderwijs.
–– Je kiest er zelf voor of je de opleiding wil volgen in een
tweejarig avondtraject of in een eenjarig duaal traject.
–– NIEUW: Bewijs van pedagogische bekwaamheid. Het
lerarendiploma voor het (Buitengewoon) Secundair Onderwijs
wordt op de Arteveldehogeschool geïntegreerd aangeboden
in samenwerking met volwassenenonderwijs Kisp, Gent.
Er zijn verschillende opties om dit bewijs van pedagogische
bekwaamheid te behalen: geïntegreerd, in een extra semester
of via een combinatie van beide opties.
Een praktijkgerichte opleiding
op niveau
“Na mijn universitaire studie en een opleiding als
leerkracht secundair onderwijs besloot ik mezelf
’s avonds bij te scholen in de bachelor-na-bachelor
Zorgverbreding en remediërend leren.
In mijn school krijg ik dagelijks te maken met
leerlingen die kampen met leerstoornissen of moeilijke
thuissituaties. Sommigen hebben nood aan socioemotionele begeleiding. Daarom besloot ik om na
twaalf jaar nog een banaba bij te studeren aan de
Arteveldehogeschool. Stilzitten staat niet in mijn
woordenboek.
Kiezen voor de Arteveldehogeschool is tot op vandaag
een positief verhaal geweest. Ik kan dicht bij mijn gezin
de lessen volgen. Bovendien hebben we maar één keer
per week les, waardoor er genoeg tijd overblijft voor mijn
werk. De banaba biedt een praktijkgerichte opleiding
op niveau, wat in mijn werkomgeving
alleen maar tot goede resultaten kan
leiden.”
Frederik Kazimoto, leerkracht
5
Opleidingsprogramma 2016 - 2017
Bachelor na bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren
OPLEIDINGSONDERDEEL
SP
SEM 1
SEM 2
Omgaan met specifieke onderwijs­
behoeften
5
ZRLD/ZRL1
Planmatig werken in onderwijs
4
ZRLD/ZRL1
Handelingsgericht samenwerken
4
ZRLD/ZRL1
Handelingsgericht omgaan met
verschillen­- gewoon onderwijs
10
Coachend samenwerken - gewoon
onderwijs
5
Reflectief ervaringsleren
5
BUOD/ZRL1
Professioneel zelfverstaan
5
ZRLD
Samenwerken met gezin en netwerken
7
ZRLD
Planmatig zorg ontwikkelen
7
Trajecten op maat realiseren - gewoon
onderwijs
8
SEM 3
SEM 4
ZRL = Zorgverbreding en
Remediërend Leren
ZRLD = Zorgverbreding en
Remediërend Leren Duaal traject
ZRL1
ZRLD
ZRLD
SEM = semester
ZRL1
ZRLD
Het duaal traject omvat in semester
1 en 2 alle opleidingsonderdelen
ZRLD
ZRL2
ZRL2
ZRL2
ZRLD
ZRL2
Avondtraject
Het avondtraject omvat in semesters
1 en 2 de opleidingsonderdelen
ZRL1, in semesters 3 en 4 de
opleidingsonderdelen ZRL2.
Studiepunten (SP)
Studiepunten weerspiegelen het belang van een opleidingsonderdeel (= ‘vak’) binnen een bepaalde opleiding. Eén studiepunt
staat voor 25 tot 30 uur inzet (naar de les gaan, studeren, taken maken, groepsopdrachten). Zo kan je makkelijk uitrekenen
hoeveel uur je ongeveer moet werken, per opleidingsonderdeel en per academiejaar.
Als je minstens 10 op 20 scoort voor een opleidingsonderdeel, zet je deze studiepunten om in credits of creditbewijzen. Daarmee
toon je aan dat je dat opleidingsonderdeel beheerst.
6
Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
De meest recente informatie vind je altijd op www.arteveldehogeschool.be.
Organisatie
Werkplekleren vormt de rode draad doorheen de opleiding.
Je kan kiezen tussen twee modeltrajecten:
–– Werk je in het onderwijs, dan is het avondtraject (vier
semesters) het meest geschikt. Je job in een school
biedt jou onderwijspraktijk. De lessen vinden plaats op
woensdagavond van 17.30 uur tot 21.30 uur. Daarnaast krijg
je ook opdrachten in zelfstudie.
–– NIEUW –– Ben je nog niet lang afgestudeerd, dan is het duaal
traject (twee semesters) misschien iets voor jou. In dit
traject realiseer je de eerste helft van de week praktijk in
een basis- of secundaire school. (een door ons geselecteerde
opleidingspartner). Je wordt er begeleid door een ervaren
collega. Daarnaast krijg je les op woensdagavond (van 17.30
uur tot 21.30 uur) en op donderdag (tussen 10.30 uur en 17
uur). De toewijzing aan de school gebeurt door de opleiding,
na je inschrijving en digitale intake. De opleidingsschool en
de hogeschool staan dus samen in voor dit duale traject.
Wil je de opleiding spreiden over meerdere semesters, vraag
dan vooraf meer info. Heb je specifiek interesse in bepaalde
opleidingsonderdelen, schrijf je dan in met een creditcontract
(dat na positieve beoordeling creditbewijzen oplevert).
Je competenties worden elk semester gemeten via
praktijkgerichte beoordelingstaken en/of mondelinge
assessments. Er is een tweede examenkans voorzien. Meer info vind je op www.arteveldehogeschool.be.
Onze leerlijnen
In functie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
in het gewoon onderwijs, leer je:
–– een onderwijsaanpak en een onderwijsaanbod op maat van
elke leerling te realiseren,
–– planmatig te handelen op individueel, groeps- en
schoolniveau,
–– constructief samen te werken met de leerlingen, hun
gezinnen en alle betrokken actoren in hun netwerken,
–– samen te werken met teamleden, hen te coachen en
initiatieven te coördineren in een interdisciplinaire context,
–– je eigen professioneel handelen bij te sturen op basis van
onderzoek en reflectie over eigen ervaringen en over die
van anderen.
Onze lesgevers
Een team van 150 interne en externe (gast-)docenten
staat klaar om je te professionaliseren door middel van
interactieve hoorcolleges, getuigenissen, werksessies,
supervisie en coaching
7
7
Toelatingsvoorwaarden
Je hebt een bachelor- of masterdiploma.
Werk je (nog) niet in een school en wil je het avondtraject
volgen, dan zoek je zelf een school waar je als vrijwilliger
minstens één schooldag per week praktijkervaring kan opdoen in
functie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Zin om nog verder te studeren?
De Arteveldehogeschool biedt naast deze bachelor-nabachelor nog andere mogelijkheden om je kennis te verbreden
of te verdiepen: een (tweede) professionele bachelor, een
andere bachelor-na-bacheloropleiding en verschillende
postgraduaten en bijscholingen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk
om opleidingsonderdelen uit de bachelor-na-bacheloropleiding
Buitengewoon onderwijs te volgen als bijscholing.
Ook binnen de Associatie Universiteit Gent vind je talloze
bachelor-, master- en vervolgopleidingen die aansluiten bij jouw
diploma. Meer info op www.ugent.be/studiekiezer.
Check ook www.hogeronderwijsregister.be en
www.onderwijskiezer.be voor mogelijkheden in heel Vlaanderen.
“Individuele begeleiding
is streven naar maatwerk,
met vallen en
opstaan.”
8
15
Arteveldehogeschool
Aan de Arteveldehogeschool studeren 13.159 studenten. 13.159 verschillende persoonlijkheden, met eigen
talenten, interesses en toekomstplannen. Dat vraagt
maatwerk. Onze 1.200 medewerkers moedigen elke
student aan om zelf zijn of haar opleiding mee vorm te
geven. Ons ruime aanbod begeleiding op maat geeft
een duwtje in de rug waar nodig.
Sterk diploma
Wist je dat de Vlaamse Hogescholenraad
(zie www.vlhora.be) heel wat van onze opleidingen
aanduidt als de beste in hun vakgebied? Met een
diploma van de Arteveldehogeschool zien werkgevers
je dus graag komen. 97% van onze afgestudeerden
heeft binnen het jaar een job te pakken.
Opleidingen aan de Arteveldehogeschool
Bachelor
bedrijfsmanagement, International Business Management,
officemanagement, communicatiemanagement, journalistiek,
grafische en digitale media, sociaal werk, pedagogie van
het jonge kind, kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair
onderwijs, ergotherapie, logopedie en audiologie, podologie,
verpleegkunde, vroedkunde, mondzorg (Nieuw!).
Bachelor na bachelor
creatieve therapie, buitengewoon onderwijs, oncologische
verpleegkunde, schoolontwikkeling, zorgverbreding en
remediërend leren
Postgraduaten en bijscholingen
Hoger beroepsonderwijs (HBO5)
Lid van de Associatie
Universiteit Gent
De Arteveldehogeschool behoort tot de Associatie
Universiteit­Gent. Dankzij dit samenwerkingsverband
tussen­de vier partners UGent, Arteveldehogeschool,
HoGent en Howest zijn onze studieprogramma’s op
elkaar afgestemd. Zo kan je vlot doorstromen naar een
aansluitende opleiding (bijvoorbeeld van een professionele bachelor naar een masteropleiding aan de
universiteit­).
www.arteveldehogeschool.be
9
Visserijvaart
via
d
raa
t
Ke
ize
r
tst
lde
or
Sc
he
e
els
po
uc
t
ss
Bru
an
kMuin
park
sserijv
aart
straat
letten
ge Vio
rk
la
park
Zuid
dpa
Zui
Campus
Brusselse­poortstraat
CAMPUS
BRUSSELSEPOORTSTRAAT
Campus Brusselsepoortstraat ­
is de stek van de opleiding ‘Bachelor
in het onderwijs: lager onderwijs’ en
Citadellaan
de bachelor-na-bacheloropleidingen
in het onderwijs ‘Buitengewoon
onderwijs’, ‘Zorgverbreding en
remediërend leren’ en ‘Schoolontwikkeling’. De site biedt plaats aan
1.100 studenten; de moderne infrastructuur is volledig aangepast aan
rolstoelgebruikers.
Studenten en docenten maken er gebruik van aangename onderwijsen werkplekken, een praktijkwerkplaats en een cafetaria. Het Zuid
(Woodrow Wilsonplein), een knooppunt voor trams en bussen, ligt op
minder dan een kwartiertje wandelen, net als de campus Sint-Annaplein
en het Koning Albertpark (beter bekend als het Zuidpark). De stadsring
is vlakbij, maar parkeren doe je best aan de Park&Ride in Gentbrugge,
om daarna de tram te nemen. Je fiets kan je kwijt in de fietsenstalling.
10
Keizerpark
Meer weten
Inschrijven
Coaching op maat
Vanaf de eerste infodag (12 maart 2016) kan je je online
registreren. Dat verbindt je tot niets, maar je spaart alvast tijd
uit bij je inschrijving. Vanaf vrijdag 24 juni 2016 kan je je
definitief inschrijven door je persoonlijk aan te melden en het
inschrijvingsgeld te betalen.
We winden er geen doekjes om: je slaagkansen gaan hand in hand
met je studie-inzet. Maar we staan klaar om je daarbij te coachen.
Waar mogelijk kiezen we voor kleine lesgroepen, met aanspreekbare lesgevers. Zo voel jij je snel thuis bij ons.
Infodagen
Snuif de sfeer op tijdens de infodagen. De data van de
infodagen vind je op de achterkant van deze brochure.
Alle data, openingsuren en een overzicht van de documenten die
je bij inschrijving nodig hebt, vind je op
www.arteveldehogeschool.be.
Meer info over de Arteveldehogeschool vind je in onze algemene
brochure en op www.arteveldehogeschool.be.
11
13
Infodagen 2016
zaterdag
12 maart
zaterdag
23 april
zaterdag
25 juni
zaterdag
3 september
Telkens van 10 tot 17 uur op campus Brusselsepoortstraat.
www.arteveldehogeschool.be/infodagen
ACADEMIEJAAR 2016 - 2017
Bachelor na bachelor in het onderwijs:
zorgverbreding en remediërend leren
Arteveldehogeschool
Brusselsepoortstraat 93 9000 Gent 09 234 81 00
[email protected]
www.arteveldehogeschool.be
VOLG ONS OP
v.u. Johan Veeckman, algemeen directeur Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent